Slovensky pohár

Priebežný ranking počítaný na základe súčtu bodov za najlepšie umiestnenia na pretekoch Slovenského pohára za dané časové obdobie. Slovenský pohár sa vyhodnocuje ako 5 najlepších umiestnení za daný rok.

Nie sú zadané žiadne výsledky spĺňajúce zadané kritéria.