Chulilla

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8c (PP) 8c (PP) 8b (OS) 8b (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8c (PP),  8c (PP),  8b (OS),  8b (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a (OS),  8a (OS),  10800
2 Jonatan 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (OS) 8a (Flash) 8a (OS) 8a (OS) 8a (PP) 8a (RP) 8a (PP) 7c+ (OS) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (OS),  8a (Flash),  8a (OS),  8a (OS),  8a (PP),  8a (RP),  8a (PP),  7c+ (OS),  10100
3 Hríbik 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10050
4 buzo 8a (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (OS) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (OS) 7c+ (Flash) 8a (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (OS),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (OS),  7c+ (Flash),  9800
5 Dzano 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9600
6 Hrubo 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7b+ (OS) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7b+ (OS),  9500
7 rici 8a+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (Flash) 7c (OS) 8a+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (Flash),  7c (OS),  9500
8 kmocho 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (Flash) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (Flash),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9200
9 Matias 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b (OS) 7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b (OS),  8650
10 major 7c (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7c (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  8500
11 edo 7c+ (PP) 7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 7c+ (PP),  7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  8250
12 Belayer 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (PP) 7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (PP),  8200
13 JoLo 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS)   7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  8100
14 Zuz_Cinta 7c (RP) 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c (RP),  7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7950
15 KACIatko 7c (PP) 7b (Flash) 7b (PP) 7b (Flash) 7b (PP) 7b (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (RP) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7c (PP),  7b (Flash),  7b (PP),  7b (Flash),  7b (PP),  7b (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (RP),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7900
16 aceman 7c (PP) 7b+ (OS) 7b (PP) 7b (Flash) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7c (PP),  7b+ (OS),  7b (PP),  7b (Flash),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7800
17 masko 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (RP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (RP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7750
18 lajchy 7b (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (RP) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7b (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (RP),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7700
19 DVOR100 7b+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 6c+ (Flash) 7b+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  6c+ (Flash),  7700
20 wargi 7c+ (PP) 7c (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c+ (PP),  7c (PP),  7b (OS),  7b (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7650
21 cervik 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (OS) 7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (OS),  7600
22 planci 7b+ (RP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 7a (Flash) 7a (OS) 6c+ (OS) 7b+ (RP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  7a (Flash),  7a (OS),  6c+ (OS),  7600
23 Entera 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (Flash)       8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (Flash),  6950
24 krhlo 7b (RP) 7a+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (RP) 6c+ (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (PP) 7b (RP),  7a+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (RP),  6c+ (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (PP),  6800
25 ivo 7c+ (PP) 7b (Flash) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (PP) 7a (Flash) 7a (OS)   7c+ (PP),  7b (Flash),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (PP),  7a (Flash),  7a (OS),  6800
26 Ivan_S 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6600
27 Peterarwin 7a+ (AF) 7a+ (AF) 7a+ (AF) 7a (AF) 6c+ (AF) 6c+ (AF) 6c (TR) 6c (AF) 6b+ (AF) 6b+ (AF) 7a+ (AF),  7a+ (AF),  7a+ (AF),  7a (AF),  6c+ (AF),  6c+ (AF),  6c (TR),  6c (AF),  6b+ (AF),  6b+ (AF),  6550
28 danielHor 7a+ (AF) 7a (AF) 7a (AF) 7a (AF) 6c (AF) 6c (AF) 6b+ (AF) 6b+ (AF) 6b+ (PP) 6b+ (AF) 7a+ (AF),  7a (AF),  7a (AF),  7a (AF),  6c (AF),  6c (AF),  6b+ (AF),  6b+ (AF),  6b+ (PP),  6b+ (AF),  6250
29 poloncok97 7a+ (PP) 7a (OS) 7a (PP) 6c (PP) 6c (OS) 6c (Flash) 6c (OS) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 7a+ (PP),  7a (OS),  7a (PP),  6c (PP),  6c (OS),  6c (Flash),  6c (OS),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6250
30 tirak 7a+ (PP) 7a (PP) 6c+ (Flash) 6c (PP) 6b+ (PP) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 7a+ (PP),  7a (PP),  6c+ (Flash),  6c (PP),  6b+ (PP),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  5850
31 ryso 7b (TR) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 6b+ (RP) 6b+ (TR) 6b (Flash) 6b (TR) 6b (TR) 6b (OS) 7b (TR),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  6b+ (RP),  6b+ (TR),  6b (Flash),  6b (TR),  6b (TR),  6b (OS),  5550
32 MS 7a (RP) 6c+ (Flash) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6a+ (OS) 7a (RP),  6c+ (Flash),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6a+ (OS),  5550
33 petuli 7b (PP) 7a+ (PP) 7a (OS) 7a (PP) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (OS)     7b (PP),  7a+ (PP),  7a (OS),  7a (PP),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  5050
34 DuroM 7b (PP) 7b (Flash) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (Flash)           7b (PP),  7b (Flash),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  3750
35 Simi 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 5c (PP) 5b (PP)     6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  5c (PP),  5b (PP),  3550
36 pucoo 7b (PP) 7a+ (PP) 6b (OS)               7b (PP),  7a+ (PP),  6b (OS),  2050
37 misko 8a (OS) 8a (PP)                 8a (OS),  8a (PP),  2000
38 Variant 8a (PP) 7c+/8a (PP)                 8a (PP),  7c+/8a (PP),  1975
39 Larra 5b (TR) 5b (TR) 4c (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (OS) 4 (TR) 4 (TR)     5b (TR),  5b (TR),  4c (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (OS),  4 (TR),  4 (TR),  1275