Agpaoa Kamenné

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  9350
2 Cyril 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  9050
3 Ondrovalentin 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9-/9 (TR) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9-/9 (TR),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9025
4 Ja-Kub 8A (Solo) 9+/10- (PP) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 9-/9 (PP) 7B (Solo) 7A (OS) 8-/8 (PP) 8A (Solo),  9+/10- (PP),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9-/9 (PP),  7B (Solo),  7A (OS),  8-/8 (PP),  8800
5 Frodo 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8300
6 kuboo 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 7B+ (Solo) 9- (Flash) 7B+ (Solo) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 8+ (PP) 8+ (OS) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  7B+ (Solo),  9- (Flash),  7B+ (Solo),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  8+ (PP),  8+ (OS),  8275
7 LukasPP 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  8050
8 Belayer 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8/8+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8/8+ (OS),  7975
9 Slumber 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7925
10 Smatko 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7875
11 Tomas 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  7875
12 exman 9 (Flash) 9-/9 (OS) 9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 9 (Flash),  9-/9 (OS),  9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  7675
13 rasko 9- (PP) 8+/9- (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (Flash) 9- (PP),  8+/9- (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (Flash),  7500
14 mojo 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7375
15 krap 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8 (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8 (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7275
16 Brano 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7275
17 pucoo 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8-/8 (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8-/8 (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7075
18 kondor 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (OS),  7000
19 MS 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6950
20 sivak 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6850
21 lajchy 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6850
22 playde 9-/9 (PP) 8+ (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (OS) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 9-/9 (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (OS),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  6800
23 PONdeLOK 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (OS),  6800
24 adamk 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6800
25 kekel 9 (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8 (OS) 8 (AF) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9 (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8 (OS),  8 (AF),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6650
26 Goro 8 (RP) 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (Flash) 8 (RP),  8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (Flash),  6625
27 Sofi 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  6625
28 PatrikP 9- (Flash) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 9- (Flash),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6400
29 Pao Tao 8+ (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 8+ (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  6375
30 Edgar 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP)   8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  6275
31 Oli 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash)       7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  5650
32 svanty 8/8+ (RP) 8- (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8/8+ (RP),  8- (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5575
33 mada 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (PP) 6A (Solo) 6A (Solo) 8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (PP),  6A (Solo),  6A (Solo),  5125
34 fonzy 8+/9- (RP) 8 (RP) 8- (AF) 8- (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (OS) 5+ (OS) 5 (GP) 8+/9- (RP),  8 (RP),  8- (AF),  8- (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (OS),  5+ (OS),  5 (GP),  4875
35 jollyeljoker 8- (PP) 8- (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (RP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 8- (PP),  8- (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (RP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  4450
36 NaDu 8- (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (PP) 5+ (Flash) 8- (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (PP),  5+ (Flash),  4225
37 Kec 8 (Flash) 8 (Flash) 8- (Flash) 7 (Flash) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS)   8 (Flash),  8 (Flash),  8- (Flash),  7 (Flash),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4175
38 Jakabo 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo)           7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  4100
39 Tomish 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 7+ (RP) 7+ (OS)         8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  4100
40 Wander 8- (PP) 7+ (AF) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (Flash) 5 (OS) 8- (PP),  7+ (AF),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (Flash),  5 (OS),  3900
41 Dada 8+ (PP) 8 (TR) 7+/8- (RP) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (AF) 5+ (Flash)       8+ (PP),  8 (TR),  7+/8- (RP),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (AF),  5+ (Flash),  3725
42 Psheno23 7+ (TR) 7 (PP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7+ (TR),  7 (PP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3700
43 ostiepok 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP)           8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  3675
44 jeepo 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 6A (Solo) 6A (Solo) 6+ (OS) 6 (OS) 5C (Solo) 6- (OS) 5+ (OS) 7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  6A (Solo),  6A (Solo),  6+ (OS),  6 (OS),  5C (Solo),  6- (OS),  5+ (OS),  3675
45 viva 8- (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS)       8- (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  3525
46 Adam3 9+/10- (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (RP)             9+/10- (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  3400
47 AndrejP 8 (RP) 8- (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash)           8 (RP),  8- (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  3300
48 NinaK 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP)           8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  3250
49 Sebo 7B+ (Solo) 7B (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Flash)             7B+ (Solo),  7B (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Flash),  3100
50 lans 8- (PP) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash)         8- (PP),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  3100
51 mikkel 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (Flash)             9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  3050
52 lubci 8- (RP) 7+/8- (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)         8- (RP),  7+/8- (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  2900
53 LUKIN 7 (RP) 7 (AF) 7- (TR) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (OS) 5+ (PP) 5 (Flash)     7 (RP),  7 (AF),  7- (TR),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (OS),  5+ (PP),  5 (Flash),  2875
54 Sima 8+ (PP) 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7- (Flash)           8+ (PP),  7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  2800
55 janino 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (Flash) 6+ (OS)           8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (Flash),  6+ (OS),  2800
56 Mihal 7 (RP) 7 (RP) 7- (PP) 6+ (TR) 6 (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)     7 (RP),  7 (RP),  7- (PP),  6+ (TR),  6 (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  2775
57 MartinK 8 (OS) 8 (OS) 8- (RP) 8- (OS)             8 (OS),  8 (OS),  8- (RP),  8- (OS),  2700
58 monke 9+/10- (PP) 9- (PP) 7- (OS) 6+ (OS)             9+/10- (PP),  9- (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  2650
59 Pet:o) 8- (PP) 7 (OS) 7- (PP) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (Flash) 5 (OS)       8- (PP),  7 (OS),  7- (PP),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (Flash),  5 (OS),  2625
60 adi 8+ (OS) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+/8- (Flash)             8+ (OS),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+/8- (Flash),  2600
61 maranos 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 7+/8- (RP)             8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  7+/8- (RP),  2550
62 plesky77 7 (TR) 7 (AF) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (AF) 5+ (OS) 5 (OS)       7 (TR),  7 (AF),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (AF),  5+ (OS),  5 (OS),  2525
63 Kjubo 8 (RP) 8- (OS) 7+/8- (RP) 7 (OS)             8 (RP),  8- (OS),  7+/8- (RP),  7 (OS),  2450
64 helljohn 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)       7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2425
65 Adolezcent 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7A (Solo)               7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7A (Solo),  2300
66 Zuzik 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash)         7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  2275
67 Zuraz 9- (PP) 7A (Solo) 8- (PP)               9- (PP),  7A (Solo),  8- (PP),  2200
68 Lela 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash)             8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  2175
69 samoT 7C (Solo) 7A+ (Solo) 6B (Solo)               7C (Solo),  7A+ (Solo),  6B (Solo),  2150
70 petra 8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS) 6+ (Flash)             8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (OS),  6+ (Flash),  2150
71 chorche 8+ (Flash) 8/8+ (PP) 8- (OS)               8+ (Flash),  8/8+ (PP),  8- (OS),  2125
72 vyktor 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS)       7- (RP),  6+ (RP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  2125
73 Branik 8- (PP) 8- (PP) 7- (PP) 6+ (OS)             8- (PP),  8- (PP),  7- (PP),  6+ (OS),  2100
74 Kosta 7+/8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (PP)             7+/8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (PP),  2050
75 robo 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP)               8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  1950
76 mroz 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (RP)             7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (RP),  1925
77 brano123 7 (TR) 7- (PP) 6+ (PP) 6- (TR) 5+ (Flash)           7 (TR),  7- (PP),  6+ (PP),  6- (TR),  5+ (Flash),  1775
78 Fredy 7+/8- (AF) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)             7+/8- (AF),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  1700
79 JohnyB 7- (OS) 7- (OS) 6+ (AF) 6+ (OS)             7- (OS),  7- (OS),  6+ (AF),  6+ (OS),  1600
80 martinl 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP)             7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  1600
81 Petrus 8+ (PP) 8+ (OS)                 8+ (PP),  8+ (OS),  1500
82 TurboChnapka 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (Flash) 5+ (OS)             7- (OS),  6+ (RP),  6+ (Flash),  5+ (OS),  1375
83 Brogy 8 (PP) 8- (OS)                 8 (PP),  8- (OS),  1350
84 tomko 7 (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS)             7 (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  1325
85 Skeleton 8- (PP) 7- (OS)                 8- (PP),  7- (OS),  1100
86 Zuzka_Sivka 7+ (PP) 7 (PP)                 7+ (PP),  7 (PP),  1075
87 Dollym 7- (Flash) 6+ (OS) 5+ (Flash)               7- (Flash),  6+ (OS),  5+ (Flash),  1025
88 lubosu 7 (OS) 6 (Flash) 5 (OS)               7 (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  1000
89 kubo 7C (PP)                   7C (PP),  900
90 makac 7C (Solo)                   7C (Solo),  900
91 marslee 7 (OS) 6+/7- (OS)                 7 (OS),  6+/7- (OS),  900
92 planci 7 (Flash) 6+ (PP)                 7 (Flash),  6+ (PP),  850
93 matejs 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
94 Patilla 8 (RP)                   8 (RP),  700
95 rici 7A (Solo)                   7A (Solo),  700
96 peterkala 7- (OS) 5+ (OS)                 7- (OS),  5+ (OS),  675
97 serenin 8- (PP)                   8- (PP),  650
98 PetoAlkkro 8- (RP)                   8- (RP),  650
99 Dzejkob 6+ (OS) 6- (Flash)                 6+ (OS),  6- (Flash),  600
100 Bartko 7+ (PP)                   7+ (PP),  575
101 syky 7 (PP)                   7 (PP),  500
102 petom 7 (OS)                   7 (OS),  500
103 Riso24 7 (PP)                   7 (PP),  500
104 Balerion 7- (TR)                   7- (TR),  450
105 gosto 7- (PP)                   7- (PP),  450
106 Ausacka 6+ (PP)                   6+ (PP),  350
107 !pedro 1 (Solo) 1 (Solo) 1 (Solo) 1 (Solo) 1 (Solo) 1 (Solo) 1 (Solo)       1 (Solo),  1 (Solo),  1 (Solo),  1 (Solo),  1 (Solo),  1 (Solo),  1 (Solo),  35