Agpaoa-Kamenné

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9200
2 Cyril 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8850
3 Ondrovalentin 9-/9 (TR) 9- (PP) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 9-/9 (TR),  9- (PP),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  7875
4 Ja-Kub 8A (Solo) 7C (Solo) 9-/9 (PP) 7B (Solo) 7A (OS) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8A (Solo),  7C (Solo),  9-/9 (PP),  7B (Solo),  7A (OS),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7575
5 Frodo 9-/9 (PP) 8+/9- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8/8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 9-/9 (PP),  8+/9- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8/8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  7475
6 Slumber 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7175
7 kondor 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (OS),  7000
8 rasko 8+/9- (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+/9- (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7000
9 Smatko 9-/9 (PP) 8+ (RP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (RP) 9-/9 (PP),  8+ (RP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (RP),  6975
10 exman 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6950
11 pucoo 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8-/8 (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (RP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8-/8 (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (RP),  6925
12 MS 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6900
13 sivak 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6850
14 lajchy 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6850
15 Brano 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (Flash) 8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (Flash),  6825
16 koshpold 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (OS) 7+ (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (OS),  7+ (OS),  6825
17 Goro 8 (RP) 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (Flash) 8 (RP),  8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (Flash),  6625
18 Sofi 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  6625
19 kuboo 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7- (OS) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7- (OS),  6475
20 adamk 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS) 7- (OS) 8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  7- (OS),  6325
21 Edgar 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP)   8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  6275
22 krap 9-/9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS)     9-/9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  5725
23 svanty 8/8+ (RP) 8- (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8/8+ (RP),  8- (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5575
24 playde 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  5575
25 Pao Tao 8 (PP) 8 (Flash) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6- (Flash) 8 (PP),  8 (Flash),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6- (Flash),  4975
26 fonzy 8+/9- (RP) 8 (RP) 8- (AF) 8- (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (OS) 5+ (OS) 5 (GP) 8+/9- (RP),  8 (RP),  8- (AF),  8- (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (OS),  5+ (OS),  5 (GP),  4875
27 mada 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (PP) 6A (Solo) 6A (Solo) 6+ (Flash) 8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (PP),  6A (Solo),  6A (Solo),  6+ (Flash),  4875
28 NaDu 8- (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (OS) 6- (PP) 5+ (Flash) 8- (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (OS),  6- (PP),  5+ (Flash),  4225
29 PatrikP 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash)   8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  4175
30 Kec 8 (Flash) 8 (Flash) 8- (Flash) 7 (Flash) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS)   8 (Flash),  8 (Flash),  8- (Flash),  7 (Flash),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4175
31 Tomish 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 7+ (RP) 7+ (OS)         8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  4100
32 jollyeljoker 8- (PP) 8- (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (OS)   8- (PP),  8- (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  4000
33 Wander 8- (PP) 7+ (AF) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (Flash) 5 (OS) 8- (PP),  7+ (AF),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (Flash),  5 (OS),  3900
34 kekel 8 (OS) 8 (AF) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS)       8 (OS),  8 (AF),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  3850
35 ostiepok 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP)           8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  3675
36 jeepo 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 6A (Solo) 6A (Solo) 6+ (OS) 6 (OS) 5C (Solo) 6- (OS) 5+ (OS) 7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  6A (Solo),  6A (Solo),  6+ (OS),  6 (OS),  5C (Solo),  6- (OS),  5+ (OS),  3675
37 PONdeLOK 8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+/8- (RP) 7+/8- (PP) 7- (Flash)         8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+/8- (RP),  7+/8- (PP),  7- (Flash),  3650
38 viva 8- (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS)       8- (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  3525
39 AndrejP 8 (RP) 8- (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash)           8 (RP),  8- (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  3300
40 NinaK 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP)           8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  3250
41 Oli 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash)             7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  3150
42 Dada 8 (TR) 7+/8- (RP) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (AF) 5+ (Flash)         8 (TR),  7+/8- (RP),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (AF),  5+ (Flash),  2975
43 mojo 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (RP) 6+ (PP) 6+ (PP)         8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  2950
44 lubci 8- (RP) 7+/8- (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)         8- (RP),  7+/8- (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  2900
45 LUKIN 7 (RP) 7 (AF) 7- (TR) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (OS) 5+ (PP) 5 (Flash)     7 (RP),  7 (AF),  7- (TR),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (OS),  5+ (PP),  5 (Flash),  2875
46 janino 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (Flash) 6+ (OS)           8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (Flash),  6+ (OS),  2800
47 MartinK 8 (OS) 8 (OS) 8- (RP) 8- (OS)             8 (OS),  8 (OS),  8- (RP),  8- (OS),  2700
48 adi 8+ (OS) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+/8- (Flash)             8+ (OS),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+/8- (Flash),  2600
49 plesky77 7 (TR) 7 (AF) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (AF) 5+ (OS) 5 (OS)       7 (TR),  7 (AF),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (AF),  5+ (OS),  5 (OS),  2525
50 Jakabo 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A (Solo)               7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A (Solo),  2450
51 Zuzik 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash)         7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  2275
52 Lela 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash)             8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  2175
53 petra 8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS) 6+ (Flash)             8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (OS),  6+ (Flash),  2150
54 chorche 8+ (Flash) 8/8+ (PP) 8- (OS)               8+ (Flash),  8/8+ (PP),  8- (OS),  2125
55 Pet:o) 8- (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (Flash) 5 (OS)         8- (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (Flash),  5 (OS),  2125
56 vyktor 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS)       7- (RP),  6+ (RP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  2125
57 robo 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP)               8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  1950
58 mroz 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (RP)             7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (RP),  1925
59 maranos 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (RP)               8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  1900
60 brano123 7 (TR) 7- (PP) 6+ (PP) 6- (TR) 5+ (Flash)           7 (TR),  7- (PP),  6+ (PP),  6- (TR),  5+ (Flash),  1775
61 helljohn 7 (PP) 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS)           7 (PP),  7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1675
62 Psheno23 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)         6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1675
63 Sima 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (AF)               7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (AF),  1600
64 JohnyB 7- (OS) 7- (OS) 6+ (AF) 6+ (OS)             7- (OS),  7- (OS),  6+ (AF),  6+ (OS),  1600
65 martinl 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP)             7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  1600
66 Petrus 8+ (PP) 8+ (OS)                 8+ (PP),  8+ (OS),  1500
67 Adam3 8+ (PP) 8+ (RP)                 8+ (PP),  8+ (RP),  1500
68 TurboChnapka 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (Flash) 5+ (OS)             7- (OS),  6+ (RP),  6+ (Flash),  5+ (OS),  1375
69 Mihal 6+ (TR) 6 (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)           6+ (TR),  6 (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  1325
70 Zuzka_Sivka 7+ (PP) 7 (PP)                 7+ (PP),  7 (PP),  1075
71 Dollym 7- (Flash) 6+ (OS) 5+ (Flash)               7- (Flash),  6+ (OS),  5+ (Flash),  1025
72 kubo 7C (PP)                   7C (PP),  900
73 planci 7 (Flash) 6+ (PP)                 7 (Flash),  6+ (PP),  850
74 matejs 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
75 Adolezcent 7A+ (Flash)                   7A+ (Flash),  750
76 Patilla 8 (RP)                   8 (RP),  700
77 rici 7A (Solo)                   7A (Solo),  700
78 peterkala 7- (OS) 5+ (OS)                 7- (OS),  5+ (OS),  675
79 serenin 8- (PP)                   8- (PP),  650
80 Brogy 8- (OS)                   8- (OS),  650
81 Bartko 7+ (PP)                   7+ (PP),  575
82 syky 7 (PP)                   7 (PP),  500
83 Balerion 7- (TR)                   7- (TR),  450