Havrania Skala - Necpaly

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 aceman 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9100
2 Robo_L 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (RK) 9+/10- (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (OS) 8+ (OS) 8- (OS) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (RK),  9+/10- (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (OS),  8+ (OS),  8- (OS),  9050
3 poloncok97 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8800
4 Peder M 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8675
5 krhlo 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8300
6 Buco 10 (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 9 (Flash) 9 (OS) 9-/9 (OS) 9- (OS) 9- (PP) 8- (OS)   10 (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  9 (Flash),  9 (OS),  9-/9 (OS),  9- (OS),  9- (PP),  8- (OS),  8125
7 Bart_Simpson 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (RP) 7+/8- (RP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (RP),  7+/8- (RP),  7850
8 Jonatan 9+/10- (PP) 9+/10- (Flash) 9/9+ (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 6+ (OS)   9+/10- (PP),  9+/10- (Flash),  9/9+ (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  6+ (OS),  7100
9 Filip74 9- (PP) 9- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (Flash) 9- (PP),  9- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (Flash),  6100
10 DVOR100 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (RP) 8- (PP)       9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (RP),  8- (PP),  6025
11 JoLo 9 (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 9 (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5900
12 kurko 10/10+ (PP) 10- (PP) 9 (RP) 9- (OS) 9- (Flash) 8- (PP) 6+ (OS)       10/10+ (PP),  10- (PP),  9 (RP),  9- (OS),  9- (Flash),  8- (PP),  6+ (OS),  5775
13 sivak 9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8- (PP)         9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8- (PP),  4950
14 Sveco 8 (RP) 7+/8- (RP) 7+/8- (AF) 7 (RP) 7- (RP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6 (OS) 8 (RP),  7+/8- (RP),  7+/8- (AF),  7 (RP),  7- (RP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6 (OS),  4550
15 masko 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP)           9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  4325
16 suflik1 7+/8- (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (Flash) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5 (RP) 7+/8- (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (Flash),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5 (RP),  3900
17 helljohn 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 5 (OS) 7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  5 (OS),  3450
18 JankoS 7 (OS) 7- (AF) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 7 (OS),  7- (AF),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  3400
19 rmnbhl 7+/8- (OS) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5- (OS)     7+/8- (OS),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5- (OS),  3325
20 Aron 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash)       8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  3250
21 janau 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6- (Flash) 5+ (PP) 5+ (Flash) 5 (OS) 7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6- (Flash),  5+ (PP),  5+ (Flash),  5 (OS),  3100
22 Ryzoto 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 6+/7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2925
23 Onndro 9-/9 (PP) 8+ (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS)             9-/9 (PP),  8+ (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  2875
24 tuharek 7+/8- (OS) 7+/8- (PP) 7 (PP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS)         7+/8- (OS),  7+/8- (PP),  7 (PP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2750
25 janino 7+/8- (OS) 7+/8- (PP) 6+/7- (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 6- (Flash)         7+/8- (OS),  7+/8- (PP),  6+/7- (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  6- (Flash),  2500
26 Belayer 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (OS)           7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (OS),  2450
27 exman 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS) 6 (OS)           7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  6 (OS),  2400
28 planci 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS)             8+ (PP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  2350
29 Pates 7+/8- (AF) 6+/7- (TR) 6+ (OS) 6 (AF) 6 (OS) 5+ (RP) 5- (RP)       7+/8- (AF),  6+/7- (TR),  6+ (OS),  6 (AF),  6 (OS),  5+ (RP),  5- (RP),  2350
30 Reso 9 (PP) 9- (PP) 7 (Flash)               9 (PP),  9- (PP),  7 (Flash),  2250
31 petra 7+/8- (Flash) 7+/8- (PP) 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 6 (Flash)           7+/8- (Flash),  7+/8- (PP),  6+/7- (Flash),  6+ (OS),  6 (Flash),  2250
32 Fili_P 7- (AF) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS)     7- (AF),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2250
33 Zuzka_Sivka 7 (RP) 6+/7- (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)       7 (RP),  6+/7- (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2225
34 viva 8- (PP) 6+/7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS)           8- (PP),  6+/7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  2050
35 johniiik 7+/8- (PP) 7 (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 5+ (OS)           7+/8- (PP),  7 (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  5+ (OS),  1975
36 Variant 9+/10- (PP) 9+ (PP)                 9+/10- (PP),  9+ (PP),  1950
37 Kvaso 8- (Flash) 7+/8- (Flash) 6+/7- (OS) 6 (OS)             8- (Flash),  7+/8- (Flash),  6+/7- (OS),  6 (OS),  1950
38 oliv 8- (PP) 7+/8- (OS) 6+/7- (Flash) 6 (Flash)             8- (PP),  7+/8- (OS),  6+/7- (Flash),  6 (Flash),  1950
39 George 9+/10- (PP) 9 (PP)                 9+/10- (PP),  9 (PP),  1900
40 mator 9/9+ (RP) 9- (PP)                 9/9+ (RP),  9- (PP),  1775
41 Tomas 9- (PP) 8- (Flash)                 9- (PP),  8- (Flash),  1500
42 tiri 9- (PP) 6+ (OS) 6 (OS)               9- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  1500
43 PatrikP 7+/8- (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS)               7+/8- (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  1500
44 struk 7+/8- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS)             7+/8- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  1450
45 unko 7+/8- (PP) 7 (OS) 6+ (OS)               7+/8- (PP),  7 (OS),  6+ (OS),  1450
46 p51 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)         6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1425
47 MacoMT 6 (AF) 6- (TR) 6- (AF) 5+ (AF) 5 (OS) 5- (OS)         6 (AF),  6- (TR),  6- (AF),  5+ (AF),  5 (OS),  5- (OS),  1400
48 adamkaniak 8- (PP) 8- (Flash)                 8- (PP),  8- (Flash),  1300
49 Brano 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS)             6+/7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  1275
50 MarosKl 6+ (PP) 6 (RP) 6- (Flash) 5 (OS) 5- (OS)           6+ (PP),  6 (RP),  6- (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  1275
51 Max 7 (Flash) 6+/7- (Flash) 6 (OS)               7 (Flash),  6+/7- (Flash),  6 (OS),  1200
52 Dada 7+/8- (Flash) 6+/7- (Flash)                 7+/8- (Flash),  6+/7- (Flash),  1000
53 Durko 7+/8- (PP) 6+ (OS)                 7+/8- (PP),  6+ (OS),  950
54 Mardrex 9 (PP)                   9 (PP),  900
55 &rej 6 (AF) 6 (TR) 5 (OS)               6 (AF),  6 (TR),  5 (OS),  800
56 edo 8+ (TR)                   8+ (TR),  750
57 peter.L 6+/7- (PP) 6 (OS)                 6+/7- (PP),  6 (OS),  700
58 tomasso 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
59 Ado 7+/8- (OS)                   7+/8- (OS),  600
60 dewpZA 6 (OS) 5+ (OS)                 6 (OS),  5+ (OS),  525
61 katana 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
62 rybana222 5 (RP)                   5 (RP),  200