Hričovské Podhradie Májova stena

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Bart_Simpson 9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (OS) 8 (Flash) 8- (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (OS),  8 (Flash),  8- (OS),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  6950
2 aceman 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8/8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8/8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6875
3 ital 9/9+ (TR) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (AF) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (PP) 9/9+ (TR),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (AF),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (PP),  6650
4 Adamek 8/8+ (PP) 8 (Flash) 8- (Flash) 8- (RP) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6 (Flash) 8/8+ (PP),  8 (Flash),  8- (Flash),  8- (RP),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7-/7 (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6 (Flash),  5475
5 KrisLapa 8/8+ (Flash) 8 (Flash) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 8/8+ (Flash),  8 (Flash),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  5275
6 sportex 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (RP) 7- (PP) 6 (RP) 6 (RP) 8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (RP),  7- (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4875
7 suflik1 8- (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8- (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7-/7 (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4525
8 marmot 9- (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS)         9- (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  4050
8 Filip74 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 7+ (Flash) 7- (Flash) 6 (OS)       8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7+ (Flash),  7- (Flash),  6 (OS),  4050
8 krhlo 8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)   8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  4050
11 Kufic 9- (PP) 8- (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)       9- (PP),  8- (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  4025
12 mckale 9- (PP) 8+ (AF) 8/8+ (Flash) 8 (OS) 8- (OS)           9- (PP),  8+ (AF),  8/8+ (Flash),  8 (OS),  8- (OS),  3675
13 poloncok97 9- (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 7-/7 (OS)             9- (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  7-/7 (OS),  2775
14 Frodo 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS)             8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  2425
15 Michalec 7- (Flash) 6+ (PP) 6+ (AF) 6 (PP) 6- (PP)           7- (Flash),  6+ (PP),  6+ (AF),  6 (PP),  6- (PP),  1700
16 kyslik 8- (PP) 7- (OS) 6 (OS)               8- (PP),  7- (OS),  6 (OS),  1400
17 Mims 7- (Flash) 6 (OS) 5+ (PP)               7- (Flash),  6 (OS),  5+ (PP),  975
18 rybana222 7- (OS) 7- (OS)                 7- (OS),  7- (OS),  900
19 Branik 7 (TR) 5+ (OS) 4+ (OS)               7 (TR),  5+ (OS),  4+ (OS),  875
20 Adam3 9- (PP)                   9- (PP),  850