Kalvária

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 rici 8c (PP) 10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8c (PP),  10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  10900
2 Edgar 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9000
3 kuboo 9+ (PP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 9+ (PP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8050
4 blxa 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (AF) 8/8+ (TR) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+/8- (RP) 8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (AF),  8/8+ (TR),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+/8- (RP),  6925
5 Ado 9- (PP) 8+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 9- (PP),  8+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5875
6 janino 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  5600
7 magua 8-/8 (RP) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (TR) 7- (TR) 7- (RP) 8-/8 (RP),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (TR),  7- (TR),  7- (RP),  5450
8 playde 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  5300
9 Frodo 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5200
10 Gondil 8 (PP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (TR) 7 (RP) 7 (TR) 7 (PP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 8 (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (TR),  7 (RP),  7 (TR),  7 (PP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  4825
11 Milosh 8 (RP) 8 (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 6+ (OS) 5 (OS)   8 (RP),  8 (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  6+ (OS),  5 (OS),  4550
12 PONdeLOK 8 (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (RP)     8 (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  4300
13 sykoraa 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP)           8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  3600
14 Belayer 8+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 7- (Flash) 6+ (PP) 6+ (Flash) 5 (RP)       8+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  7- (Flash),  6+ (PP),  6+ (Flash),  5 (RP),  3500
15 adi M8+ (PP) M8+ (OS) M8 (OS) M8 (OS) 6+ (Flash)           M8+ (PP),  M8+ (OS),  M8 (OS),  M8 (OS),  6+ (Flash),  3250
16 kika 7 (RK) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (RK) 6+ (OS) 6+ (PP) 6- (OS) 5 (OS) 5 (Solo)   7 (RK),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (RK),  6+ (OS),  6+ (PP),  6- (OS),  5 (OS),  5 (Solo),  3150
17 jany.d 7 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6- (AF) 5 (RP) 5 (RP)   7 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6- (AF),  5 (RP),  5 (RP),  3150
18 Peder M 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6+ (OS)           8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6+ (OS),  2900
19 petra 8 (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6- (Flash)         8 (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6- (Flash),  2825
20 LifeIsPorno 7 (PP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 5C (TR) 6- (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (RP)   7 (PP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  5C (TR),  6- (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (RP),  2725
21 pepan 7 (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6- (RP) 5 (RP) 5 (RP)     7 (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6- (RP),  5 (RP),  5 (RP),  2700
22 Slumber 8 (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 5 (PP)         8 (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  5 (PP),  2675
23 Jonatan 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 7 (OS)             8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  7 (OS),  2650
24 exman 8 (PP) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 6+ (OS)           8 (PP),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  2650
25 Adolezcent 8 (OS) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS)             8 (OS),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  2400
26 MartinK 8+ (PP) 8+ (Flash) 8- (OS)               8+ (PP),  8+ (Flash),  8- (OS),  2150
27 syky 8+ (PP) 8 (PP) 7 (OS)               8+ (PP),  8 (PP),  7 (OS),  1950
28 tatras 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6- (RP) 5 (RP) 5 (RP)         7 (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6- (RP),  5 (RP),  5 (RP),  1850
29 VladoClimb_LV 7- (PP) 6+ (TR) 6+ (AF) 6- (AF) 5+ (RP) 5+ (OS)         7- (PP),  6+ (TR),  6+ (AF),  6- (AF),  5+ (RP),  5+ (OS),  1850
30 matus.gombar 8 (PP) 7+ (Flash) 7 (Flash)               8 (PP),  7+ (Flash),  7 (Flash),  1775
31 Vik 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR)         6+ (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  1525
32 sloso 6+ (AF) 6+ (AF) 5C (Solo) 6- (OS)             6+ (AF),  6+ (AF),  5C (Solo),  6- (OS),  1250
33 Sali 7 (PP) 7 (PP)                 7 (PP),  7 (PP),  1000
34 fonzy 7- (OS) 6+ (Flash) 5 (OS)               7- (OS),  6+ (Flash),  5 (OS),  1000
35 El paciente 9 (PP)                   9 (PP),  900
36 LukasPP 9 (PP)                   9 (PP),  900
37 kaabee 7- (PP) 6- (RP) 5 (RP)               7- (PP),  6- (RP),  5 (RP),  900
38 lupulus 6+ (TR) 6+ (TR) 5 (TR)               6+ (TR),  6+ (TR),  5 (TR),  900
39 yoghurt 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
40 Marian BB 7 (TR) 6+ (TR)                 7 (TR),  6+ (TR),  850
41 turzii 6+ (RP) 6- (RP) 5- (RP)               6+ (RP),  6- (RP),  5- (RP),  775
42 xgunm 8+ (PP)                   8+ (PP),  750
43 DVOR100 8+ (PP)                   8+ (PP),  750
44 turbo 8 (PP)                   8 (PP),  700
45 lubos 8 (Flash)                   8 (Flash),  700
46 sivak 6+ (RP) 6+ (RP)                 6+ (RP),  6+ (RP),  700
47 Sokninth 6- (TR) 5+ (PP) 5 (OS)               6- (TR),  5+ (PP),  5 (OS),  675
48 Stanley 7+/8- (RP)                   7+/8- (RP),  600
49 Zavaky 7+/8- (OS)                   7+/8- (OS),  600
50 KalEl 6+ (TR) 5 (Flash)                 6+ (TR),  5 (Flash),  550
51 Rapunzel 6+ (TR) 5 (AF)                 6+ (TR),  5 (AF),  550
52 Matik 7 (PP)                   7 (PP),  500
53 Pe?o 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
54 lusilda 6+ (RP)                   6+ (RP),  350
55 Draper 5 (OS) 4 (OS)                 5 (OS),  4 (OS),  300
56 viva 6- (Flash)                   6- (Flash),  250
57 mma 5 (OS)                   5 (OS),  200
58 majka 5 (TR)                   5 (TR),  200
59 tiri 5 (TR)                   5 (TR),  200
60 climberka 5 (TR)                   5 (TR),  200
61 vyktor 5 (Flash)                   5 (Flash),  200
62 niktoniktovksky 5 (AF)                   5 (AF),  200
63 martinl 5 (AF)                   5 (AF),  200
64 smok 5 (TR)                   5 (TR),  200
65 Valiena 5 (TR)                   5 (TR),  200
66 helljohn 5 (OS)                   5 (OS),  200
67 Brano 5 (PP)                   5 (PP),  200