Priedhorie

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Edgar 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8000
2 risko 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7975
3 Onndro 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7675
4 krhlo 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6625
5 aceman 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8+ (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  6575
6 Kvaso 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  6025
7 mator 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7 (RP) 6+/7- (OS)   8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7 (RP),  6+/7- (OS),  6000
8 adamkaniak 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (OS) 7+/8- (PP) 7+ (Flash) 7 (PP) 7 (OS) 6 (OS) 8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (OS),  7+/8- (PP),  7+ (Flash),  7 (PP),  7 (OS),  6 (OS),  5825
9 palopalica 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7-/7 (RP) 8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7-/7 (RP),  5725
10 George 10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (Flash)         10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (Flash),  5425
11 Brano 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  5300
12 Pao Tao 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7-/7 (PP) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7-/7 (PP),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  5200
13 orvaq 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  5000
14 Adolezcent 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 8- (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4975
15 mroz 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7-/7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7+ (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7-/7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  4925
16 ;-) 9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (OS)       9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (OS),  4900
17 koshpold 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7-/7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (Flash) 7+ (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7-/7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (Flash),  4700
18 janino 7+/8- (OS) 7+ (PP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+/8- (OS),  7+ (PP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4550
19 karabaster 7+ (PP) 7+ (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (RP) 7+ (PP),  7+ (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (RP),  4550
20 Bombaj 7+ (RP) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  4250
21 MartinK 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS)         8+/9- (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  4200
22 T2janko 8 (TR) 7+ (AF) 7 (AF) 7-/7 (Flash) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS)   8 (TR),  7+ (AF),  7 (AF),  7-/7 (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  4150
23 JankoS 7 (RK) 7 (AF) 7- (RK) 7- (OS) 6+/7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (Flash) 7 (RK),  7 (AF),  7- (RK),  7- (OS),  6+/7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (Flash),  4000
24 Lampus 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS)       8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  3850
25 Ado 8 (PP) 8- (OS) 7+/8- (RP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)       8 (PP),  8- (OS),  7+/8- (RP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  3825
26 DuNo 7+ (TR) 7 (TR) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3675
27 DVOR100 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS)           8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  3650
28 Matik 7+ (PP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (PP) 6 (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 7+ (PP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (PP),  6 (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  3500
29 korman 7+ (RP) 7 (PP) 7-/7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6 (Flash) 6- (Flash)     7+ (RP),  7 (PP),  7-/7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6 (Flash),  6- (Flash),  3450
30 &rej 7- (AF) 7- (TR) 6+ (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 7- (AF),  7- (TR),  6+ (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  3450
31 Bart_Simpson 7-/7 (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7-/7 (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3425
32 Kufic 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS)       7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  3325
33 pulec 7 (TR) 7- (AF) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (RP) 6 (RK) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (TR),  7- (AF),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (RP),  6 (RK),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3225
34 Marcel_DCA 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (AF) 6- (OS) 7- (TR),  6+ (TR),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (AF),  6- (OS),  3200
35 jeepo 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3150
36 Misiak 7+ (PP) 7- (OS) 6+/7- (PP) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 4+ (OS) 7+ (PP),  7- (OS),  6+/7- (PP),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  4+ (OS),  3100
37 michalc 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (RP),  6+ (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3100
38 matoo 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  3100
39 samoT 7 (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (OS) 6 (RP) 6- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 7 (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (OS),  6 (RP),  6- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  3025
40 helljohn 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  3000
41 Frodo 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+ (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6- (OS)         8- (RP),  7+/8- (OS),  7+ (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2975
42 Rapunzel 6+/7- (AF) 6+ (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (RP) 6- (PP) 6- (Flash) 5 (PP) 6+/7- (AF),  6+ (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (RP),  6- (PP),  6- (Flash),  5 (PP),  2950
43 Skuku 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (Flash)         7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  2900
44 petra 7+ (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6 (PP)       7+ (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6 (PP),  2875
45 oliv 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)         8- (Flash),  7+ (OS),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2850
46 Milosh 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)     7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2850
47 jollyeljoker 7- (TR) 6+ (TR) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 7- (TR),  6+ (TR),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  2825
48 greta 8- (OS) 8- (Flash) 7-/7 (RP) 7- (OS) 7- (OS)           8- (OS),  8- (Flash),  7-/7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  2675
49 Brogy 8- (AF) 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)     8- (AF),  6+/7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2675
50 Bačinka 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6- (Flash)     7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6- (Flash),  2650
51 sano 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2625
52 Lukash 8 (RP) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS)           8 (RP),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  2600
53 unko 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 5+ (OS)       7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  5+ (OS),  2600
54 Tomish 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (PP)           7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  2575
55 sykoraa 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS)             8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  2550
56 vrana 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2550
57 petom 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS)         7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2500
58 yoghurt 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6- (OS)         7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6- (OS),  2450
59 Zuzka 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (Flash) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)   7-/7 (Flash),  7- (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (Flash),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  2400
60 janau 6 (Flash) 6 (RP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 6 (Flash),  6 (RP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  2400
61 suco 7- (RP) 7- (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP)       7- (RP),  7- (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  2350
62 karolk 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2350
63 voto1003 7- (OS) 6+/7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)       7- (OS),  6+/7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2300
64 Naro 6 (RP) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6 (RP),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  2275
65 manet 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+/7- (RP)           7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+/7- (RP),  2250
66 adamus 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2225
67 adi 7+/8- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)           7+/8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  2100
68 jezko 7- (TR) 7- (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS)         7- (TR),  7- (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  2100
69 Evik 8- (PP) 7+/8- (OS) 7- (PP) 6+ (PP)             8- (PP),  7+/8- (OS),  7- (PP),  6+ (PP),  2050
70 amater 7+ (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (RP)             7+ (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (RP),  2025
71 sivak 7+ (PP) 7-/7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash)             7+ (PP),  7-/7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  1950
72 kurko 7+ (PP) 7-/7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS)           7+ (PP),  7-/7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  1900
73 Bemani 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 5- (Flash) 4 (OS) 4- (OS) 6- (Flash),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  5- (Flash),  4 (OS),  4- (OS),  1900
74 :o) 9+ (PP) 9 (RP)                 9+ (PP),  9 (RP),  1850
75 BS_Trolo 6 (TR) 6 (AF) 6 (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (RP) 4 (TR)     6 (TR),  6 (AF),  6 (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (RP),  4 (TR),  1850
76 Pates 7- (TR) 6+ (AF) 6 (AF) 6- (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash)         7- (TR),  6+ (AF),  6 (AF),  6- (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  1825
77 scub 7-/7 (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         7-/7 (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1750
78 matia 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)         6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1575
79 martinl 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (PP) 5+ (RP) 5 (RP)         6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (PP),  5+ (RP),  5 (RP),  1575
80 vyktor 7-/7 (PP) 6+ (Flash) 6 (AF) 5+ (OS) 5 (Flash)           7-/7 (PP),  6+ (Flash),  6 (AF),  5+ (OS),  5 (Flash),  1550
81 mma 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1550
82 Buco 9-/9 (PP) 8- (PP)                 9-/9 (PP),  8- (PP),  1525
83 Petrus 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS)               7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  1525
84 dewpZA 7 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)             7 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1350
85 logic 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP)               7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  1350
86 Zavaky 8+ (Flash) 7+ (OS)                 8+ (Flash),  7+ (OS),  1325
87 NinaK 7+ (PP) 7- (OS) 6 (PP)               7+ (PP),  7- (OS),  6 (PP),  1325
88 alive 6+ (AF) 6 (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1300
89 JS 8- (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)             8- (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1275
90 cino 7-/7 (PP) 7- (PP) 6+ (TR)               7-/7 (PP),  7- (PP),  6+ (TR),  1275
91 marslee 8- (TR) 6 (OS) 6 (OS)               8- (TR),  6 (OS),  6 (OS),  1250
92 drejka 7 (PP) 7 (PP) 5+ (OS)               7 (PP),  7 (PP),  5+ (OS),  1225
93 feejay 7-/7 (AF) 7- (Flash) 6 (Flash)               7-/7 (AF),  7- (Flash),  6 (Flash),  1225
94 fonzy 7-/7 (OS) 6+ (RP) 6 (OS)               7-/7 (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  1125
95 tomasso 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS)               6+/7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  1100
96 Púpavienka SedmokrásTna 7-/7 (PP) 6+ (OS) 6- (OS)               7-/7 (PP),  6+ (OS),  6- (OS),  1075
97 chorche 7+ (Flash) 7-/7 (PP)                 7+ (Flash),  7-/7 (PP),  1050
98 kyslik 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS)               6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  1000
99 thien 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (Flash) 4 (Flash) 4- (OS)         6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (Flash),  4 (Flash),  4- (OS),  975
100 Alchymista 7 (OS) 7- (OS)                 7 (OS),  7- (OS),  950
101 Fildo 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR)               6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  950
102 Bartko 7- (Flash) 7- (PP)                 7- (Flash),  7- (PP),  900
103 poloncok97 6+ (OS) 6 (Flash) 6- (OS)               6+ (OS),  6 (Flash),  6- (OS),  900
104 babs 6 (PP) 6- (PP) 5 (PP) 4+ (PP)             6 (PP),  6- (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  900
105 magua 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS)               6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  900
106 Vik 6 (TR) 6- (OS) 5 (TR) 4+ (OS)             6 (TR),  6- (OS),  5 (TR),  4+ (OS),  900
107 edo 9-/9 (PP)                   9-/9 (PP),  875
108 RockDaddy 7 (Flash) 6 (Flash)                 7 (Flash),  6 (Flash),  800
109 lubor 7- (OS) 6+ (RP)                 7- (OS),  6+ (RP),  800
110 Fillip 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 4+ (RP)             5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  4+ (RP),  800
111 pompik 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  725
112 lubos 8 (PP)                   8 (PP),  700
113 MalaPitBull 6 (TR) 5+ (Flash) 5- (Flash)               6 (TR),  5+ (Flash),  5- (Flash),  700
114 HujosH 5+ (Flash) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS)           5+ (Flash),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  700
115 major 8- (OS)                   8- (OS),  650
116 svrco 8- (RP)                   8- (RP),  650
117 Goro 8- (PP)                   8- (PP),  650
118 martyn 6+ (OS) 6 (Flash)                 6+ (OS),  6 (Flash),  650
119 Maco250 6 (RP) 5+ (RP) 4 (RP)               6 (RP),  5+ (RP),  4 (RP),  625
120 majka 6 (TR) 6 (TR)                 6 (TR),  6 (TR),  600
121 Milan14 6- (RP) 5+ (RP) 4 (RP)               6- (RP),  5+ (RP),  4 (RP),  575
122 mattheu 6+ (RP) 5 (OS)                 6+ (RP),  5 (OS),  550
123 Matilda 6 (TR) 5 (TR)                 6 (TR),  5 (TR),  500
124 Bambi 7-/7 (TR)                   7-/7 (TR),  475
125 Filip74 6- (PP) 5+ (Flash)                 6- (PP),  5+ (Flash),  475
126 mandzi 7- (Flash)                   7- (Flash),  450
127 Kubčo 6+/7- (Flash)                   6+/7- (Flash),  400
128 Romano 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
129 Tomas 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
130 mms 6 (TR)                   6 (TR),  300
131 quark224422 6- (PP)                   6- (PP),  250