Route: Cepheus, 7-
Crag: Tesná skala
Sector: Stredná časť
Type: Sport climbing (Lead)
Rating: 3
Number of bolts: 10
OS rate: 0%
Added by: šošon
Created: 01.01.1970

Description:Nástup boulder mierne doľava, potom priamo, previs zľava spoločne s Cassiopeou, nad previsom doprava, ponad previs cez 2 BH do zlaňáka. Linia sa drží BH nekľučkuje sa medzi nimi ani okolo nich.

Awards

There are no awards in the database.