'Ondrovalentin' - 'Ondrej Valentín'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 800 800 1725 3000 7400 7700