Lady Amélia 7C, Alternatívka

Boulder vznikol ako najschodnejšia cesta do topového madla, keď sa Cyril s Tomasom obuli do starej klasiky Lady Elois. Ukázalo sa, že pôvodná línia išla stritkne po spoďobočákoch a z tejto verzie tak vznikol výborný variant kombinujúci niečo z Elois a niečo z Amélie.

Comments (0)

No comments yet. Add the first one!
Only registered users can comment this item. Please signin or signup!