Lady Amélia SD 7C+

Sitstart pod Kapesníkom a cez nástup Lady Elois napojenie na Améliu. FA zo stoja spravil Mojmir Kandrik ako nový prelezový variant Lady Elois. Keďže je lezenie originálnej línie značne iné, dohodli sme sa na rozdelení variantov a odlíšení názvom.

Comments (0)

No comments yet. Add the first one!
Only registered users can comment this item. Please signin or signup!