Brutál Cup 2018

Registrácia [Registration]

Ak si registráciu vyplníte ako registrovaný používateľ, budete ju môcť neskôr zmazať alebo zmeniť (napr. skupinu).

If you submit registration as registered user, you will be later able to delete registration or change (e.g. group).

Pretek [Competition]:Brutál Cup 2018
Miesto [Place]:Povala CCCBBB
Dátum [Date]:03.03.2018

Prihlásenie [Registration]

Môžete sa prihlásiť do nasledujúcich skupín. Počet ľudí v jednej skupine je kapacitne obmedzený.

You can register to one of the groups listed below. Number of people in each group is limited.

. Skupina Kapacita Prihlásených
1. Kvalifikácia 9:00 - 11:30 35 27
2. Kvalifikácia 11:30 - 14:00 35 35

Zoznam prihlásených [List of competitors]

. Meno Priezvisko Ročník Kategória Klub Sponzor Skupina .
1 Tomáš Albert Zachar 2004 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
2 Max Patterson 2004 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
3 Robo Luby 1996 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
4 Lukas Koporec 1988 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
5 Matúš Rodák 1984 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
6 Tomáš Rešutík 1997 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
7 Radovan Lukáč 1974 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
8 Martin Kamas 1983 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
9 Matúš Válek 2002 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
10 Samo Duris 2001 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
11 Jan Mlinárik 1987 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
12 Fero Slaničan 1993 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
13 Martin Kysela 1997 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
14 Peter Manco 2000 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
15 Jakub Fábric 2003 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
16 Juraj Martinus 1986 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
17 Lukáš Chlebničan 1986 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
18 Peťo Kuric 2001 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
19 Peter Lakoštík 1984 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
20 Július Stančok 1984 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
21 Filip Buzák 1995 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
22 norbert behan 1973 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
23 Jozef Nosal 1989 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
24 Pavel Kratochvíl 2000 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
25 Martin Nosál 1984 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
26 Eduard Bublinec 1997 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
27 Juraj Kvasnica 1980 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
28 Roman Žifčák 1978 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
29 Peter Zingor 1982 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
30 Ondrej Pipíška 1986 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
31 Tomáš Buček 2001 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
32 Andrej Capko 1995 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
33 Martin Thurzo 1987 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
34 Jakub Košovský 1992 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
35 Matúš Gombár 1989 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
36 Milan Žigo 1983 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
37 Martin Kalník 1993 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
38 Samo Štefánik 2003 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
39 Radomir Svitek 1983 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
40 Eduard Bublinec 1997 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
41 Marek Dancs 1987 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
42 Jakub Tuhársky 1987 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
43 Ján Jakubčiak 1994 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
44 Samuel Bauko 2000 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
45 Juraj Toth 1984 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
46 Lenka Furdíková 2000 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
47 Berenika Zacharova 2004 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
48 Lenka Bacigálová 2001 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
49 Katka Váleková 2004 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
50 Lenka Antalíková 1993 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
51 Ivana Štrauchová 1999 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
52 Lenka Makovičová 1987 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
53 Lucia Urbanová 1988 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
54 Michaela Glembová 1987 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
55 Dorota Lukáčová 2002 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
56 Barbora Čemanová 2004 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
57 Barbora Tajbošová 1988 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
58 Marína Masláková 2001 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
59 Alexandara Homolová 2004 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
60 Jana Sivokova 1985 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
61 Martina Ballová 1990 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
62 Lucia Roupcová 1995 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -