Brutál Cup 2018

Registrácia [Registration]

Ak si registráciu vyplníte ako registrovaný používateľ, budete ju môcť neskôr zmazať alebo zmeniť (napr. skupinu).

If you submit registration as registered user, you will be later able to delete registration or change (e.g. group).

Pretek [Competition]:Brutál Cup 2018
Miesto [Place]:Povala CCCBBB
Dátum [Date]:03.03.2018

Prihlásenie [Registration]

Môžete sa prihlásiť do nasledujúcich skupín. Počet ľudí v jednej skupine je kapacitne obmedzený.

You can register to one of the groups listed below. Number of people in each group is limited.

. Skupina Kapacita Prihlásených
1. Kvalifikácia 9:00 - 11:30 35 12
2. Kvalifikácia 11:30 - 14:00 35 12

Zoznam prihlásených [List of competitors]

. Meno Priezvisko Ročník Kategória Klub Sponzor Skupina .
1 Tomáš Albert Zachar 2004 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
2 Max Patterson 2004 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
3 Robo Luby 1996 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
4 Lukas Koporec 1988 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
5 Matúš Rodák 1984 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
6 Tomáš Rešutík 1997 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
7 Radovan Lukáč 1974 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
8 Martin Kamas 1983 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
9 Matúš Válek 2002 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
10 Samo Duris 2001 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
11 Jan Mlinárik 1987 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
12 Fero Slaničan 1993 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
13 Martin Kysela 1997 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
14 Peter Manco 2000 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
15 Jakub Fábric 2003 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
16 Juraj Martinus 1986 Muži Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
17 Lukáš Chlebničan 1986 Muži Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
18 Lenka Furdíková 2000 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
19 Berenika Zacharova 2004 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -
20 Lenka Bacigálová 2001 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
21 Katka Váleková 2004 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
22 Lenka Antalíková 1993 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
23 Ivana Štrauchová 1999 Ženy Kvalifikácia 11:30 - 14:00 -
24 Lenka Makovičová 1987 Ženy Kvalifikácia 9:00 - 11:30 -