Rebríček

"V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec." Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8c+ (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8c+ (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  11695
2 kurko 8c (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11470
3 vava 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 7c+/8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  7c+/8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  11465
4 samoT 8c (PP) 8c (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8c (PP),  8c (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  11330
5 stygian 8c+ (PP) 8B+ (Solo) 8B+ (Solo) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8B (Solo) 7c+ (OS) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8a+ (PP) 8c+ (PP),  8B+ (Solo),  8B+ (Solo),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8B (Solo),  7c+ (OS),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8a+ (PP),  11215
6 kmeto 8a (OS) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10730
7 rici 8b (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8b (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  10690
8 !pedro 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10625
9 Robo_L 10+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 8a (Flash) 10- (PP) 10- (PP) 9 (OS) 9 (OS) 9+ (Flash) 8A (Solo) 10+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  8a (Flash),  10- (PP),  10- (PP),  9 (OS),  9 (OS),  9+ (Flash),  8A (Solo),  10621
10 Hrubo 10+ (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 10- (RP) 8a (Flash) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 10+ (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  10- (RP),  8a (Flash),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  10588
11 Hríbik 10 (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10 (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10500
12 pavel4000 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 9-/9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  9-/9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10280
13 Ado 7c (OS) 7c (OS) 9-/9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 7c (OS),  7c (OS),  9-/9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  10090
14 tomaso 10- (PP) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 9- (OS) 7B+ (OS) 7C+/8A (Solo) 10- (PP),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  9- (OS),  7B+ (OS),  7C+/8A (Solo),  10018
15 Jonatan 7c+ (Flash) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c/7c+ (Flash) 7c (Flash) 7c (Flash) 7c+ (Flash),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c/7c+ (Flash),  7c (Flash),  7c (Flash),  9880
16 buzo 10- (PP) 10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9838
17 Variant 9 (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c (Flash) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c (Flash),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9773
18 Dusanbe 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7a+ (OS) 10- (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7a+ (OS),  9763
19 kmocho 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9-/9 (Flash) 7b+ (Flash) 7C (Solo) 8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9-/9 (Flash),  7b+ (Flash),  7C (Solo),  9674
20 mator 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9595
21 KACIatko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  9584
22 Onndro 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9575
23 aceman 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7c (Flash) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7c (Flash),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9534
24 Adolezcent 10- (PP) 9+/10- (PP) 7c (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  7c (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9531
25 Edgar 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 10- (PP),  8a/8a+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9495
26 exman 8a (RP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8a (RP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9440
27 túška 10+/11- (PP) 8b (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 10+/11- (PP),  8b (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  9331
28 DVOR100 9+/10- (RP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 8+/9- (OS) 7b+ (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9+/10- (RP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  8+/9- (OS),  7b+ (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9288
29 Petrus 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9/9+ (RK) 7b (Flash) 8a (PP),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9/9+ (RK),  7b (Flash),  9213
30 Oli 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9200
31 major 7c+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7c+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9130
32 masko 7b+ (OS) 7c/7c+ (PP) 7b+ (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b+ (OS),  7c/7c+ (PP),  7b+ (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9121
33 Lukash 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (RP) 7a (OS) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (RP),  7a (OS),  9110
34 strasiak 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9100
35 edo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7c (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7c (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  9034
36 tiri 9 (OS) 7c+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 9 (OS),  7c+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  9030
37 Robin 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8985
38 Belayer 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8836
39 MartinK 9+ (PP) 9+ (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (OS) 9- (RP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9+ (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (OS),  9- (RP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8818
40 JoLo 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8796
41 playde 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7a/7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7a/7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8795
42 ryso 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8776
43 adi 9 (Flash) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 9 (Flash),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8731
44 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8700
45 Matias 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (Flash) 7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (Flash),  8698
46 Peder M 9+/10- (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8695
47 sivak 7b (OS) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 7b (OS),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8575
48 palopalica 8+ (OS) 7a+ (OS) 7b+/7c (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 6c+/7a (OS) 8+ (OS),  7a+ (OS),  7b+/7c (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  6c+/7a (OS),  8560
49 ostiepok 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8530
50 RoboK 10-/10 (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 7C (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 6C+ (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 10-/10 (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  7C (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  6C+ (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  8523
51 Tomas 9+ (PP) 7C (Solo) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7a+ (PP) 9+ (PP),  7C (Solo),  7c (PP),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7a+ (PP),  8490
52 Buco 9+ (PP) 8+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9+ (PP),  8+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8438
53 PatrikP 8+ (OS) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+ (OS),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8436
54 -erik- 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8383
55 krhlo 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8375
56 Kvaso 9+ (PP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Solo) 9+ (PP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Solo),  8355
57 lajchy 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8345
58 planci 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 6c+ (OS) 7a (Flash) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  6c+ (OS),  7a (Flash),  8276
59 :o) 8A (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 8A (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  8253
60 kekel 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8135
61 misko 9- (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9- (PP) 8 (RP) 8- (Flash) 7+ (Flash) 8- (TR) 9- (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9- (PP),  8 (RP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  8- (TR),  8061
62 ivo 7a+ (OS) 7b (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (RP) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 7a+ (OS),  7b (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (RP),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  8034
63 Dadko 9 (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 9 (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  7990
64 Ivan_S 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7950
65 fonzy 9- (RP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 9- (RP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  7915
66 Alchymista 7C (Solo) 7c (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7c (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7903
67 vilko 10+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7B (Solo)     10+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7B (Solo),  7878
68 kača_C 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a+ (Flash) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7a (PP) 8 (PP) 6C (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a+ (Flash),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7a (PP),  8 (PP),  6C (Flash),  7806
69 tuharek 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (Flash) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (Flash),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7783
70 Brano 7B (Flash) 7A+ (Flash) 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7B (Flash),  7A+ (Flash),  7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7746
71 Patilla 5.12c (PP) 8+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6C (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 6C+ (Flash) 5.12c (PP),  8+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6C (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  6C+ (Flash),  7691
72 Lampus 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7583
73 svanty 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a/7a+ (PP) 7a (RP) 8- (Flash) 7a (PP) 7-/7 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a/7a+ (PP),  7a (RP),  8- (Flash),  7a (PP),  7-/7 (OS),  7553
74 oliv 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7520
75 Frodo 7a+ (OS) 8/8+ (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 8 (RP) 6c+ (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7a+ (OS),  8/8+ (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  8 (RP),  6c+ (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7506
76 Cyril 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  7456
77 Ja-Kub 7b (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 7b (Solo) 6C (OS) 7a (RP) 8 (RP) 7a (RP) 8 (RP) 8- (RP) 7b (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  7b (Solo),  6C (OS),  7a (RP),  8 (RP),  7a (RP),  8 (RP),  8- (RP),  7435
78 johniiik 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8-/8 (PP) 9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8-/8 (PP),  7315
79 kondor 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7270
80 janino 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7270
81 robo 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7254
82 petuli 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7253
83 Smatko 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  7213
84 Kitty 9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7203
85 liuu 8 (OS) 8+/9- (TR) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 6c+ (RP) 8 (TR) 8 (OS),  8+/9- (TR),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  6c+ (RP),  8 (TR),  7145
86 tirak 7a (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c+ (PP) 6b (OS) 7a (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c+ (PP),  6b (OS),  7126
87 pucoo 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 7A (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  7A (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7100
88 jeepo 8- (OS) 7A+ (Solo) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6C+ (Solo) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS),  7A+ (Solo),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6C+ (Solo),  8- (PP),  8- (PP),  7055
89 Lela 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8/8+ (PP) 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7 (Flash) 8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8/8+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7 (Flash),  7044
90 dudiak 9-/9 (RP) 8- (OS) 8 (Flash) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 9-/9 (RP),  8- (OS),  8 (Flash),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7031
91 Pao Tao 8 (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8 (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7010
92 bezo 6C+ (OS) 7A (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (OS) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6C+ (OS),  7A (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (OS),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6993
93 Stanley2 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 7A (Solo) 6b+ (OS) 8-/8 (RP) 7a+ (AF) 6c (PP) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  8-/8 (RP),  7a+ (AF),  6c (PP),  6935
94 adamkaniak 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6913
95 karabaster 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6890
96 Jacob 8+ (RP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 8 (PP) 6c+/7a (RP) 8- (RP) 8- (RP) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (RP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  8 (PP),  6c+/7a (RP),  8- (RP),  8- (RP),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  6888
97 MS 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6853
98 logic 9 (Solo) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7 (Solo) 9 (Solo),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  7 (Solo),  6750
99 kyslik 8+ (RP) 7+/8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 8+ (AF) 7- (OS) 8+ (RP),  7+/8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8- (RP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  8+ (AF),  7- (OS),  6695
100 mada 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6C (Solo) 6C (Solo) 7- (OS) 8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6C (Solo),  6C (Solo),  7- (OS),  6690
101 poloncok97 7+ (OS) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6618
102 chorche 8+/9- (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6613
103 viva 9- (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6b (Flash) 6b (Flash) 9- (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6426
104 Majus 7A+ (Solo) 6b+ (OS) 6C (Flash) 6C (Flash) 8 (TR) 7a (TR) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 7A+ (Solo),  6b+ (OS),  6C (Flash),  6C (Flash),  8 (TR),  7a (TR),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6407
105 TBplanta 8- (RP) 8 (TR) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 8- (RP),  8 (TR),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  6320
106 katana 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (PP) 8- (TR) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (PP),  8- (TR),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6210
107 Azog 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6150
108 skyd 6C+ (OS) 6b (OS) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6A+ (OS) 6A+ (OS) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6C+ (OS),  6b (OS),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6A+ (OS),  6A+ (OS),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6130
109 Peterarwin 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5850
110 Bilmo 7 (OS) 8- (TR) 8- (TR) 6C (Solo) 7- (OS) 7 (Flash) 6B+ (Solo) 7+/8- (TR) 6A (OS) 6A (OS) 7 (OS),  8- (TR),  8- (TR),  6C (Solo),  7- (OS),  7 (Flash),  6B+ (Solo),  7+/8- (TR),  6A (OS),  6A (OS),  5783
111 Sutrik 6C (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6C (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  5765
112 Psheno23 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (TR) 6+ (OS) 5c+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (TR),  6+ (OS),  5c+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5560
113 petra 8 (PP) 8-/8 (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (PP),  8-/8 (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7-/7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5522
114 manet 8- (RP) 7 (OS) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 8- (RP),  7 (OS),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5500
115 Matik 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5310
116 helljohn 8- (RP) 7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 8- (RP),  7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5190
117 ital M5 (OS) WI5 (OS) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) M5 (OS),  WI5 (OS),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  5180
118 Heňo 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RK) 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (RK),  7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5015
119 peter.L 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5005
120 wargi 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (PP) 6+ (PP) 5c (Solo)     9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (PP),  6+ (PP),  5c (Solo),  5000
121 vyktor 7-/7 (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7-/7 (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4970
122 mojzoo 6a (OS) 6a (OS) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6b (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (OS),  6a (OS),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6b (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4970
123 Dada 7 (OS) 7- (OS) 8- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7- (OS),  8- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4915
124 Fidas 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  4905
125 MsMarulik 6c (TR) 6c (TR) 6a (OS) 6b+ (TR) 6b (TR) 7 (TR) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6c (TR),  6c (TR),  6a (OS),  6b+ (TR),  6b (TR),  7 (TR),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4825
126 JohnyB 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4728
127 bárt 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  4727
128 Bietka 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6B (Solo) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6B (Solo),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  4727
129 jollyeljoker 7 (RP) 6B (Solo) 6B (Solo) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 7 (RP),  6B (Solo),  6B (Solo),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  4648
130 janau 6b+ (PP) 6a (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 5c (OS) 5c (OS) 6 (OS) 6a (RP) 6a (PP) 6b+ (PP),  6a (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  5c (OS),  5c (OS),  6 (OS),  6a (RP),  6a (PP),  4630
131 Zuzik 6a (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6a (PP) 6a (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6a (PP),  4629
132 suflik1 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (PP) 7 (TR) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 7+ (TR),  6+ (OS),  7- (PP),  7 (TR),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  4555
133 Fero Stiefel 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  4395
134 LaPau 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo)       7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  4300
135 zivel 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  4284
136 MiroV 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6 (OS) 7- (RK) 5b (OS) 5b (OS) 6- (OS) 5a (OS) 5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6 (OS),  7- (RK),  5b (OS),  5b (OS),  6- (OS),  5a (OS),  4180
137 VladoClimb_LV 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5B (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5B (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4143
138 fred 8 (PP) 7- (PP) 7 (TR) 7+ (AF) 7 (AF) 7 (AF) 6+ (PP) 7 (AF) 7-/7 (AF) 7- (AF) 8 (PP),  7- (PP),  7 (TR),  7+ (AF),  7 (AF),  7 (AF),  6+ (PP),  7 (AF),  7-/7 (AF),  7- (AF),  4050
139 elwys 9+ (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8 (PP)           9+ (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8 (PP),  4050
140 pepan 7+ (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 7+ (TR),  7 (TR),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  4002
141 plesky77 6+ (OS) 7- (PP) 7 (TR) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6+ (OS),  7- (PP),  7 (TR),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3940
142 Alfonz 7c (PP) 7b+ (PP) 7a+/7b (PP) 7a (PP) 7a (PP)           7c (PP),  7b+ (PP),  7a+/7b (PP),  7a (PP),  7a (PP),  3925
143 p51 9+ (A0) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 9+ (A0),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3905
144 blxa 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5- (OS) 6- (Flash) 7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5- (OS),  6- (Flash),  3853
145 George 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP)               9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  3850
146 Zuz_Cinta 8a (PP) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7b/b+ (PP)           8a (PP),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7b/b+ (PP),  3835
147 Danulienka 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6a (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Flash) 5B (Flash) 5B (Solo) 6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6a (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Flash),  5B (Flash),  5B (Solo),  3806
148 vrana 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (AF) 5 (OS) 6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  7 (AF),  5 (OS),  3805
149 matoo 7 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3805
150 brano123 7 (TR) 7- (PP) 7 (TR) 7-/7 (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 5 (OS) 5 (OS) 6 (PP) 6 (PP) 7 (TR),  7- (PP),  7 (TR),  7-/7 (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  5 (OS),  5 (OS),  6 (PP),  6 (PP),  3765
151 Filip74 6+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (Flash) 6+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (Flash),  3684
152 Dzano 8+/9- (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)           8+/9- (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  3683
153 riboflan 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)   7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3680
154 rafoo 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 4 (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  4 (OS),  3585
155 Majklik 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3525
156 Nelusqa 5+ (OS) 5+ (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3450
157 papen1 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3350
158 Mako 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 4+ (OS) 5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  4+ (OS),  3305
159 KuboMizo 7+/8- (OS) 8 (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS)           7+/8- (OS),  8 (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  3205
160 MalaPitBull 6B (Solo) 6A (Solo) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (RP) 6- (RP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5+ (RP) 5- (Flash) 6B (Solo),  6A (Solo),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (RP),  6- (RP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5+ (RP),  5- (Flash),  3132
161 AndrejP 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS)           8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  3085
162 Leelloo 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 4- (OS) 3+ (OS) 5+ (TR) 3 (OS) 6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  6- (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  4- (OS),  3+ (OS),  5+ (TR),  3 (OS),  3070
163 tomasso 7- (OS) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6+ (RP)         7- (OS),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6+ (RP),  3025
164 Durman 7b (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 7a (PP)             7b (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  2953
165 Radoslaf 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP)               9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  2950
166 marmot 6b+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) M4 (OS) 5- (OS)           6b+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  M4 (OS),  5- (OS),  2750
167 Bic0 7- (PP) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 7- (PP),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  2704
168 vlado83 5 (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (RP) 5 (TR) 5 (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5 (RP),  5 (TR),  2675
169 DuroM 7b/7b+ (OS) 7a (OS) 7a (OS)               7b/7b+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  2660
170 šošon 8- (AF) 7 (AF)                 8- (AF),  7 (AF),  2600
171 dewpZA 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  2570
172 krap 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (PP)             8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (PP),  2560
173 JuriM 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (RP) 5+ (AF) 5 (AF) 5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5 (RP),  5+ (AF),  5 (AF),  2470
174 matejs 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (RP) 3 (OS)   5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5 (RP),  3 (OS),  2465
175 jankmet 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5A (Solo) 5A (Solo) 4 (Flash) 4 (Flash)     6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5A (Solo),  5A (Solo),  4 (Flash),  4 (Flash),  2456
176 T4S1 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 4+ (PP) 4+ (PP) 6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  2425
177 Marcel_DCA 6+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6- (Flash) 5+ (Flash)       6+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6- (Flash),  5+ (Flash),  2356
178 unko 6b+ (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS)             6b+ (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  2238
179 lubci 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)             7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2230
180 Mihal 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  2200
181 Misaen 6+ (TR) 6 (TR) 5 (RP) 6- (TR) 4- (OS) 4- (OS) 5- (RP) 5- (RP) 5- (RP) 5+ (TR) 6+ (TR),  6 (TR),  5 (RP),  6- (TR),  4- (OS),  4- (OS),  5- (RP),  5- (RP),  5- (RP),  5+ (TR),  2060
182 Rados 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (PP)               8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (PP),  1925
183 Maty_želovčan 7 (RP) 7 (RP) 6 (OS) 6+ (RP)             7 (RP),  7 (RP),  6 (OS),  6+ (RP),  1810
184 Smatus 7c (Flash) 8+/9- (PP)                 7c (Flash),  8+/9- (PP),  1753
185 mates8 9-/9 (PP) 7b+ (PP)                 9-/9 (PP),  7b+ (PP),  1725
186 syky 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)             6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1530
187 Milosh 8- (OS) 8- (PP)                 8- (OS),  8- (PP),  1445
188 Azbest 6 (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS)             6 (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1430
189 Anakreon 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 3 (OS)       4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3 (OS),  3 (OS),  1425
190 Francuz 6C (Solo) 6c (Solo)                 6C (Solo),  6c (Solo),  1200
191 karolk 5 (OS) IV (OS) IV (OS) IV (OS) 4 (RP)           5 (OS),  IV (OS),  IV (OS),  IV (OS),  4 (RP),  1185
192 willy fog 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)         6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  1125
193 &rej 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1085
194 Mochi 7- (OS) 7- (PP)                 7- (OS),  7- (PP),  1045
195 sowa 8a/8a+ (PP)                   8a/8a+ (PP),  1025
196 indian 6+ (TR) 4+ (OS) 5 (RP) 6- (TR)             6+ (TR),  4+ (OS),  5 (RP),  6- (TR),  1000
197 Patka 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 6- (AF) 5 (AF) 4 (TR) 4 (TR) 5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  6- (AF),  5 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  975
198 rE3wZ 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 4 (TR)           6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  4 (TR),  900
199 adam.bobrik 6- (PP) 4- (OS) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR)           6- (PP),  4- (OS),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  895
200 horvo 9- (PP)                   9- (PP),  850
201 Metthew 8-/8 (OS)                   8-/8 (OS),  820
202 martin1976 7- (RP) 6 (PP)                 7- (RP),  6 (PP),  755
203 AndreaSVK 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (TR) 4 (TR)