'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 8c (PP) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b (Flash) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8c (PP),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b (Flash),  10+ (PP),  8b+ (PP),  11743
2 kurko 8c (PP) 10+/11- (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 9+/10- (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8c (PP),  10+/11- (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  9+/10- (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  11555
3 Hríbik 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8B (Solo) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8B (Solo),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11400
4 Kysela 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  11075
5 Robo_L 8B+ (Solo) 8b (PP) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 10- (RP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8B+ (Solo),  8b (PP),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  10- (RP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10895
6 Reso 11- (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 11- (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10850
7 Kungfuvanda 8c (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 8c (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  10700
8 Smuel 8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8a (Flash) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8a (Flash),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c+ (Flash),  10646
9 Alfonz 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  10643
10 stygian 8B+ (Solo) 8B+ (Solo) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7C (OS) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B+ (Solo),  8B+ (Solo),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7C (OS),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10498
11 Filipo 10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10450
12 Ja-Kub 10-/10 (PP) 10- (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7c (OS) 8A (Solo) 8a (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7c (OS),  8A (Solo),  8a (PP),  10420
13 kuboo 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  10318
14 Adolezcent 8b (PP) 8B (Solo) 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7c+ (Flash) 7c+ (Flash) 8A (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  8B (Solo),  8a (Flash),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7c+ (Flash),  7c+ (Flash),  8A (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  10312
15 marmot M13- (PP) M13- (PP) M12 (PP) 10- (PP) M11 (PP) M11- (PP) M11- (PP) M11- (PP) 7b (OS) M10- (Flash) M13- (PP),  M13- (PP),  M12 (PP),  10- (PP),  M11 (PP),  M11- (PP),  M11- (PP),  M11- (PP),  7b (OS),  M10- (Flash),  10298
16 Peder M 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10250
17 wargi 10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10245
18 Cyril 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10100
19 Max 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9 (RP) 9- (Flash) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9 (RP),  9- (Flash),  10053
20 Petrus 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  10025
21 Dusanbe 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9950
22 vilko 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9925
23 aceman 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9925
24 strasiak 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9900
25 kmeto 8A+ (Solo) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9900
26 rici 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7C+ (Solo) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7C+ (Solo),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9825
27 Zuraz 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7C+/8A (Solo) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7C+/8A (Solo),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  9775
28 Hrubo 10- (PP) 9+/10- (RP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 10- (PP),  9+/10- (RP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9730
29 buzo 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9705
30 Adam3 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c (Flash) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c (Flash),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9571
31 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9550
32 marekkocvara 8a (PP) 8A (Solo) 8a (PP) M11- (PP) 7c+ (PP) M10+ (PP) M10- (Flash) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 8a (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  M11- (PP),  7c+ (PP),  M10+ (PP),  M10- (Flash),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9531
33 exman 9-/9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 9 (Flash) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 8+/9- (OS) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  9 (Flash),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  8+/9- (OS),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9523
34 matejicka 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9505
35 Oli 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9400
36 poloncok97 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  9371
37 Frodo 7b+ (OS) 9- (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 7b+ (OS),  9- (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9340
38 Aron 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9330
39 Zavaky 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9300
40 mikkel 8a (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 8+/9- (OS) 7b+ (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  8+/9- (OS),  7b+ (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9296
41 Slumber 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9243
42 rasko 7b+/7c (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 7b+/7c (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  9240
43 Jakabo 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9100
44 yoghurt 8a+ (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8a+ (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9050
45 dubenmichal 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7b+/7c (PP) 9- (RP) 7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7b+/7c (PP),  9- (RP),  9030
46 krap 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9000
47 Ondrovalentin 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  8933
48 Ado 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8928
49 Shaquais 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (PP) 8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (PP),  8881
50 playde 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) M8+ (OS) M8+ (OS) M10- (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  M8+ (OS),  M8+ (OS),  M10- (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8843
51 Ostriak 9- (OS) 7c (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 9- (OS),  7c (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  8839
52 Kufic 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8815
53 Mardrex 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8810
54 kekel 9+/10- (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8783
55 matone 9 (OS) 9- (Flash) 7c (PP) 8/8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7b (PP) 9 (OS),  9- (Flash),  7c (PP),  8/8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7b (PP),  8758
56 DVOR100 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8753
57 Belayer 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8720
58 Edgar 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7C (Solo) 9 (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7C (Solo),  9 (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8700
59 Lampus 9- (Flash) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 7B+ (Solo) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 9- (Flash),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  7B+ (Solo),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8691
60 tiri 9 (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 7b+/7c (PP) 8 (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9 (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c/7c+ (PP),  7b+/7c (PP),  8 (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  8625
61 PatrikP 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (RP) 8- (OS) 9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (RP),  8- (OS),  8538
62 Pao Tao 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8533
63 rmnbhl 7b+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7A+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7b+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7A+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  8497
64 Matusmatus 9- (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 9- (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8495
65 Isildur 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8478
66 LukasPP 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8 (Flash) 9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8 (Flash),  8452
67 Tomas 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8450
68 JoLo 8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8430
69 radino 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8363
70 Sutvajka 9 (PP) 7c (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 9 (PP),  7c (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8350
71 krhlo 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8310
72 mastic 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  8278
73 duri 7b (OS) 7c (RP) 9 (PP) 7c (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 8+ (PP) 7b (OS),  7c (RP),  9 (PP),  7c (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  8+ (PP),  8251
74 davo 7c (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7c (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  7a+ (PP),  8248
75 kača_C 7c (PP) 7b+/7c (PP) 9- (PP) 7a+/7b (Flash) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7A (Flash) 7c (PP),  7b+/7c (PP),  9- (PP),  7a+/7b (Flash),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7A (Flash),  8212
76 unko 7C (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8200
77 vlaga 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8195
78 Kubs 9-/9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8177
79 karabaster 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8150
80 PetoB 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (PP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8- (PP),  8120
81 adamkaniak 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 8 (Flash) 8 (Flash) 7A (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8 (Flash),  8 (Flash),  7A (Flash),  8112
82 ryso 10 (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 10 (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8054
83 mates8 8a (PP) 9+ (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8a (PP),  9+ (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8050
84 Durman 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 6C/6C+ (OS) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  6C/6C+ (OS),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7970
85 Bart_Simpson 9- (RP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6c (OS) 9- (RP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6c (OS),  7800
86 makac 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (PP) 7B (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7a (PP) 7a (PP) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (PP),  7B (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7a (PP),  7a (PP),  7800
87 Smatko 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7725
88 mojo 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7725
89 Filip74 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (RP) 8/8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (RP),  8/8+ (PP),  7700
90 kmocho 9- (PP) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7653
91 janino 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7645
92 Matno 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (PP) 7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (PP),  7600
93 kyslik 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7565
94 adamk 7b (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7b (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7563
95 StanleyM 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (Solo) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (Solo),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7555
96 Sam 9 (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 9 (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  7541
97 masko 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7503
98 VedPali 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7485
99 revo 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7475
100 Tomike 7b (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7b (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7468
101 radoB 9- (PP) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7463
102 Fili_P 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) VIIIc (OS) 8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  VIIIc (OS),  7425
103 Brogy 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7390
104 Mato99 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  7378
105 Goro 9 (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8-/8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 9 (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8-/8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7328
106 pucoo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7/7+ (OS) 6c (Flash) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7/7+ (OS),  6c (Flash),  7328
107 Kosta 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 7a (PP) 6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7321
108 Duco 8+/9- (RP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8+/9- (RP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  7255
109 Brano 7a (OS) 6c+ (OS) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (OS),  6c+ (OS),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7240
110 Kec 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  7187
111 peter.L 6c+ (OS) 6c (OS) 7a (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 6c+ (OS),  6c (OS),  7a (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7075
112 namor 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6950
113 ital M10+ (PP) M10- (PP) 8 (RP) M6 (OS) 8-/8 (PP) 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) M10+ (PP),  M10- (PP),  8 (RP),  M6 (OS),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6935
114 Kjubo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6915
115 Ryzoto 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6868
116 tamagoci 7+ (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6c (Flash) 7a (TR) 6b (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6c (Flash),  7a (TR),  6b (OS),  6841
117 voto1003 7b+ (PP) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7b+ (PP),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6803
118 Spirit 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6800
119 mada 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7A (Solo) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6C+ (Solo) 8- (PP) 6b (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7A (Solo),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6C+ (Solo),  8- (PP),  6b (OS),  6785
120 ondr 8+ (PP) 8-/8 (Flash) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 8+ (PP),  8-/8 (Flash),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6748
121 KO 6c (OS) 7a (RP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 6c (OS),  7a (RP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6725
122 Milosh 7+ (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 6c+/7a (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  6c+/7a (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6705
123 Dada 7+/8- (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6c (Flash) 6c (Flash) 8- (PP) 7- (OS) 7+/8- (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6c (Flash),  6c (Flash),  8- (PP),  7- (OS),  6704
124 PetoAlkkro 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6653
125 Mattt 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6628
126 PePe_Lopez 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6c (PP) 8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6c (PP),  6623
127 katana 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6570
128 jeepo 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6555
129 misko 9a (PP) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7C+ (Solo)         9a (PP),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7C+ (Solo),  6553
130 JozefKa 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (PP) 6c (Solo) 6C (Solo) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 6C (Solo) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8- (PP),  6c (Solo),  6C (Solo),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  6C (Solo),  6525
131 suflik1 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6515
132 trebi 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6485
133 JuGo 7A (Flash) 7a+/7b (TR) 7a+ (TR) 7a (TR) 6C+ (Solo) 6B+ (Flash) 6c+ (TR) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  7a+/7b (TR),  7a+ (TR),  7a (TR),  6C+ (Solo),  6B+ (Flash),  6c+ (TR),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6481
134 Pet:o) 8- (Flash) 6b+ (OS) 7+/8- (Flash) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 6b (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7+/8- (PP) 8- (Flash),  6b+ (OS),  7+/8- (Flash),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  6b (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7+/8- (PP),  6458
135 gosto 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (PP) 6B (Solo) 6A (Flash) 7- (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (PP),  6B (Solo),  6A (Flash),  7- (PP),  6453
136 marslee 8+ (RP) 7+/8- (OS) 8 (PP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 8+ (RP),  7+/8- (OS),  8 (PP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6375
137 Lasko 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6370
138 edo 7A (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 7A (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6368
139 Tatarska 8-/8 (Flash) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6B (OS) 6B (OS) 6B+/6C (Flash) 6C/6C+ (Solo) 6B+ (Flash) 6A+ (OS) 7- (OS) 8-/8 (Flash),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6B (OS),  6B (OS),  6B+/6C (Flash),  6C/6C+ (Solo),  6B+ (Flash),  6A+ (OS),  7- (OS),  6367
140 MS 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6365
141 tomasso 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6343
142 nuto 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 7- (OS) 7- (OS) 8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6325
143 martinl 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6224
144 corero 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) VIIIb (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  VIIIb (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6200
145 Ivanek 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6175
146 janek M10+ (Solo) 9- (PP) M8- (OS) 8 (RP) M5+ (OS) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 5C (Flash) M10+ (Solo),  9- (PP),  M8- (OS),  8 (RP),  M5+ (OS),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  5C (Flash),  6110
147 Dzejkob 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  6070
148 Kvaso 7b (PP) 7B (Solo) 7+ (OS) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (PP) 6B (Solo) 5B (Flash) 4 (Flash) 7b (PP),  7B (Solo),  7+ (OS),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8- (PP),  6B (Solo),  5B (Flash),  4 (Flash),  6026
149 bezo 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C/6C+ (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A (OS) 6B (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C/6C+ (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A (OS),  6B (Solo),  6026
150 Branik 7 (OS) 7+/8- (PP) 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (OS),  7+/8- (PP),  6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6005
151 matoo 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  5925
152 Apo 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  5908
153 tomko 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7/7+ (RP),  7 (RP),  5870
154 Riso24 8- (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 8- (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  5829
155 Matt 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7+ (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  7+ (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  5778
156 Evka_R 8- (PP) 7-/7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 8- (PP),  7-/7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  5702
157 Jaman 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (Solo) 7 (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 6 (OS) 6+/7- (RP) 6- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  8 (Solo),  7 (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  6 (OS),  6+/7- (RP),  6- (OS),  5668
158 geri 8- (Flash) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7-/7 (RP)   8- (Flash),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7-/7 (RP),  5658
159 Vinsho 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6a+ (Flash) 6B (Solo) 6+ (OS) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6a+ (Flash),  6B (Solo),  6+ (OS),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  5607
160 RoboK 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo)       7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  5606
161 Sasi 7A (RP) 8- (PP) 6C (Solo) 6C (Solo) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7A (RP),  8- (PP),  6C (Solo),  6C (Solo),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5600
162 dewpZA 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5500
163 Miki42 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5489
164 Psheno23 7+/8- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5405
165 Hami 8 (RP) 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8 (RP),  8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5370
166 Majus 6C (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6C (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5315
167 p51 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) M4+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  M4+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5300
168 KikoB 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5220
169 Johny_ 7+ (OS) 7+ (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7+ (OS),  7+ (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5196
170 Xel'Naga 7A+/7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A (Flash)     7A+/7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A (Flash),  5181
171 lubosu 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 7 (RP) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  7 (RP),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5158
172 DodKe 7 (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7 (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5149
173 STone 7- (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5134
174 Srnky 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5120
175 adok 8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5090
176 KasarM 6C (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6A+ (Solo) 7- (PP) 6 (OS) 6C (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6A+ (Solo),  7- (PP),  6 (OS),  5075
177 šošon 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5050
178 lks_mrtnck 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS),  7-/7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5013
179 shocky34 8 (TR) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 8 (TR),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  4965
180 helljohn 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+/7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+/7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4948
181 Kyslik_Miro 6b+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 7 (PP) 6a (Flash) 6 (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5+ (OS) 6b+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  7 (PP),  6a (Flash),  6 (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5+ (OS),  4916
182 Havo 8- (RP) 8-/8 (TR) 7-/7 (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 8- (RP),  8-/8 (TR),  7-/7 (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4900
183 skyd 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  4853
184 rybana222 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 6a (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  6a (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  4841
185 Bietka 6A+ (OS) 7 (PP) 6b (PP) 6b (PP) 6A (Flash) 6a+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 5c (OS) 5c (OS) 6A+ (OS),  7 (PP),  6b (PP),  6b (PP),  6A (Flash),  6a+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  5c (OS),  5c (OS),  4788
186 Luluk 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 5C (OS) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  5C (OS),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4745
187 Poi 8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (Flash) 7/7+ (AF) 6 (Flash) 8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (Flash),  7/7+ (AF),  6 (Flash),  4717
188 MarosKl 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4668
189 Wander 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4650
190 Patrespatres 7+/8- (OS) 8 (PP) 7+/8- (Flash) 6C (Solo) 7- (OS) 7 (PP) 7-/7 (PP) 6+ (PP)     7+/8- (OS),  8 (PP),  7+/8- (Flash),  6C (Solo),  7- (OS),  7 (PP),  7-/7 (PP),  6+ (PP),  4618
191 Pltka 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (RP) 6+/7- (PP) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (RP),  6+/7- (PP),  4615
192 lenja 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),