Rebríček

'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8b (OS) 8b (OS) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8b (OS),  8b (OS),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  12070
2 Robo_L 11- (PP) 11- (PP) 11- (PP) 10- (OS) 10+ (RP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 11- (PP),  11- (PP),  11- (PP),  10- (OS),  10+ (RP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  11770
3 kurko 11- (PP) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 10 (PP) 11- (PP),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  10 (PP),  11593
4 samoT 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c/7c+ (OS) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c/7c+ (OS),  11395
5 vava 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a+ (Flash) 8a+ (Flash) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a+ (Flash),  8a+ (Flash),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  11249
6 pavel4000 11- (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a+ (Flash) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 10-/10 (PP) 11- (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a+ (Flash),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  10-/10 (PP),  11248
7 Jonatan 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  11155
8 stygian 8c (PP) 8b+ (PP) 8B+ (Solo) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8c (PP),  8b+ (PP),  8B+ (Solo),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  11150
9 buzo 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10713
10 Hríbik 10+/11- (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10+/11- (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10475
11 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  10445
12 rici 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) Xa (OS) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  Xa (OS),  10415
13 tomaso 7c+ (OS) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7C (OS) 7C (OS) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 7c+ (OS),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7C (OS),  7C (OS),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  10373
14 Ostriak 10+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 9+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  9+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10243
15 Hrubo 10 (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 10 (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10175
16 Dzano 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  10170
17 aceman 10- (PP) 10- (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  10050
18 Buco 9-/9 (OS) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9-/9 (OS),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10020
19 Entera 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10003
20 Adolezcent 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 7C+/8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  7C+/8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  9931
21 Dusanbe 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9900
22 humpi 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9759
23 kmocho 10 (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 10 (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9701
24 DVOR100 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7C (Solo) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7C (Solo),  9630
25 Belayer 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  9466
26 tiri 9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9445
27 exman 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9429
28 strasiak 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9350
29 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (OS) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (OS),  9345
30 Ado 8a+/8b (PP) 8A (Solo) 9- (OS) 9+ (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 8+ (OS) 8+ (OS) 7B (Flash) 7B (Flash) 8a+/8b (PP),  8A (Solo),  9- (OS),  9+ (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  8+ (OS),  8+ (OS),  7B (Flash),  7B (Flash),  9316
31 Mardrex 9+/10- (RP) 9- (OS) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 9+/10- (RP),  9- (OS),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  9271
32 PatrikP 8a (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9265
33 sivak 9+ (PP) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9+ (PP),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9123
34 Peder M 8a (PP) 9/9+ (RP) 9- (Flash) 7c (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (RP) 8a (PP),  9/9+ (RP),  9- (Flash),  7c (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (RP),  9088
35 masko 7b+ (OS) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (OS),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  9- (PP),  9071
36 ryso 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 8/8+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  8/8+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  9043
37 major 7c (Flash) 7b (OS) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7c (Flash),  7b (OS),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  9007
38 Cyril 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9000
39 Oli 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9000
40 Petrus 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8991
41 Robin 8a+ (PP) 7b+ (OS) 9-/9 (Flash) 8+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 7a (OS) 8- (OS) 8a+ (PP),  7b+ (OS),  9-/9 (Flash),  8+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  7a (OS),  8- (OS),  8893
42 edo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9- (Flash) 7a+ (Flash) 6C+ (Flash) 6C+ (Flash) 8- (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9- (Flash),  7a+ (Flash),  6C+ (Flash),  6C+ (Flash),  8- (Flash),  8878
43 Brano 9 (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9 (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  8845
44 -erik- 7b+ (OS) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8830
45 MartinK 9+/10- (PP) 9+ (RP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+/10- (PP),  9+ (RP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8825
46 wargi 10- (PP) 8a (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 10- (PP),  8a (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  8760
47 Edgar 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8695
48 lajchy 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8618
49 planci 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b+ (RP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b+ (RP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  8583
50 kondor 9 (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8573
51 Frodo 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8560
52 Onndro 7c+ (PP) IXc (OS) 9 (PP) 8+ (OS) Xa (RP) 8 (OS) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) IXa (OS) 7c+ (PP),  IXc (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  Xa (RP),  8 (OS),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  IXa (OS),  8550
53 Xel'Naga 10- (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 10- (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  8515
54 fonzy 9 (RP) 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 9 (RP),  7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8513
55 JoLo 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8476
56 RoboK 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7B+ (Flash) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  7B+ (Flash),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  8446
57 Alfonz 8a (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 8a (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  8431
58 poloncok97 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8430
59 lilazuzu 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8381
60 Zuraz 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8285
61 misko 11- (PP) 8b+/8c (PP) 8a+/8b (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) IXc (OS) Xa (PP)     11- (PP),  8b+/8c (PP),  8a+/8b (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  IXc (OS),  Xa (PP),  8250
62 Slumber 9 (PP) 9- (RP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  9- (RP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8240
63 krhlo 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (RP) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (RP),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8208
64 tuharek 9- (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8115
65 mator 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) VIIIc (OS) IXb (RP) 8 (PP) 7-/7 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  VIIIc (OS),  IXb (RP),  8 (PP),  7-/7 (OS),  8005
66 Sofi 7b+ (PP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6C+ (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 7b+ (PP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6C+ (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  7996
67 Durman 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7995
68 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7990
69 oliv 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7963
70 janino 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7960
71 petuli 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7935
72 Alchymista 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C/7C+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7825
73 Jacob 7b+ (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (PP) 7A (Solo) 7b+ (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (PP),  7A (Solo),  7803
74 karabaster 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7763
75 krap 9 (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7735
76 svanty 7a (OS) 6c+/7a (OS) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 7a (OS),  6c+/7a (OS),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  7698
77 Tomas 8+/9- (OS) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7- (OS) 8+/9- (OS),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7- (OS),  7605
78 Lubosnik 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (Solo),  7575
79 playde 8+ (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+ (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7515
80 Kvaso 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7505
81 elwys 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 6c+/7a (Solo) 6C+ (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  6c+/7a (Solo),  6C+ (Solo),  7500
82 Smuel 9- (PP) 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8-/8 (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8-/8 (PP),  7486
83 pucoo 7b (PP) 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 7a (PP) 7b (PP),  7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  7a (PP),  7453
84 MS 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a (RP) 8 (RP) 6c+ (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a (RP),  8 (RP),  6c+ (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  7406
85 Bart_Simpson 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7400
86 petra 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7365
87 Sveco 6c+ (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6c+ (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7325
88 Kitty 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  7320
89 Kec 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6C+ (Flash) 8- (Flash) 7a (PP) 8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6C+ (Flash),  8- (Flash),  7a (PP),  7267
90 Matusmatus 8+ (OS) 8-/8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (OS),  8-/8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7260
91 Renca V7 (Solo) V7 (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) V7 (Solo),  V7 (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7250
92 adamk 8- (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7215
93 Smatko 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7190
94 DuroM 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7171
95 liuu 7a (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7a (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7100
96 bezo 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B (OS) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B (OS),  7095
97 johniiik 9- (RP) 9- (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 6C (Solo) 9- (RP),  9- (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  6C (Solo),  7068
98 Dollym 7a+ (Flash) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c+ (Flash) 7a (PP) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c+ (PP) 7+/8- (RP) 7a+ (Flash),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c+ (Flash),  7a (PP),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c+ (PP),  7+/8- (RP),  7057
99 Rado666 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6945
100 marmot 7a+ (OS) 6c+ (OS) M6+ (OS) M6+ (OS) M6 (OS) M5+ (OS) 6c+ (RP) M5 (OS) 7a+ (AF) 7a (AF) 7a+ (OS),  6c+ (OS),  M6+ (OS),  M6+ (OS),  M6 (OS),  M5+ (OS),  6c+ (RP),  M5 (OS),  7a+ (AF),  7a (AF),  6945
101 ViKotul 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 6B+ (OS) 6b (OS) 6B (OS) 7-/7 (OS) 6c (PP) 6c (PP) 7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  6B+ (OS),  6b (OS),  6B (OS),  7-/7 (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6933
102 kyslik 9- (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6875
103 korman 9- (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 9- (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6841
104 šošon 7a (OS) 6c (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7a (OS),  6c (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6816
105 matejs 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6770
106 Kufic 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6728
107 tirak 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8- (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6a+ (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6708
108 chorche 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6623
109 dewpZA 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6585
110 mada 7+ (OS) 7+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+/8- (RP) 7+ (OS),  7+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7+/8- (RP),  6560
111 katana 7a (PP) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7a (PP),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  6506
112 maciash 6b+ (OS) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (OS),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6491
113 Lampus 8- (OS) 8+ (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 8- (OS),  8+ (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6353
114 unko 8- (RP) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 6c (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 8- (RP),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6c (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6188
115 peter.L 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 6c (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  6c (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6180
116 Majus 7B (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 7B (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6118
117 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6100
118 Filip74 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b (Flash) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b (Flash),  6069
119 Pao Tao 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 6b+ (OS)     7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6036
120 tomasso 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  5976
121 Zuzka_Sivka 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 6b+ (OS),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  5937
122 Dada 8- (RP) 8 (TR) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7/7+ (PP) 8- (RP),  8 (TR),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7/7+ (PP),  5894
123 Kamzo 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7/7+ (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7/7+ (RP),  5890
124 Bilmo 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 6+/7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  6+/7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5570
125 Rajko 7 (OS) M5 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 7 (OS),  M5 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5400
126 ital 8+/9- (TR) 8+ (TR) M6 (OS) M6 (OS) 8- (TR) 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (TR) 5 (Flash) 8+/9- (TR),  8+ (TR),  M6 (OS),  M6 (OS),  8- (TR),  7+ (TR),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (TR),  5 (Flash),  5273
127 Zuzik 8 (PP) 7+ (PP) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (PP),  7+ (PP),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5271
128 Ja-Kub 7c (PP) 7B+ (Solo) 8+ (PP) 7a+ (PP) 6c (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6a (Solo)     7c (PP),  7B+ (Solo),  8+ (PP),  7a+ (PP),  6c (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6a (Solo),  5245
129 Wander 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  5200
130 martyn 7+ (OS) 7+ (PP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (OS),  7+ (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5113
131 jollyeljoker 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6+ (Flash) 6A (Solo) 8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6+ (Flash),  6A (Solo),  5103
132 Pates 7 (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 6+ (OS) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  6+ (OS),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5068
133 matoo 7+ (RP) 6B+ (Solo) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6B (Solo) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7+ (RP),  6B+ (Solo),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6B (Solo),  6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  4975
134 MacoMT 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6+/7- (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6+/7- (PP),  4925
135 mikkel 9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8- (RP) 7-/7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS)       9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8- (RP),  7-/7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  4868
136 janau 6a (OS) 6a (OS) 6b (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6a (OS),  6a (OS),  6b (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  4835
137 helljohn 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6A+ (Solo) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6A+ (Solo),  6 (OS),  6 (OS),  4830
138 Fero182 8- (TR) 6b (RP) 7 (Solo) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (OS) 8- (TR),  6b (RP),  7 (Solo),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4775
139 karolk 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4700
140 robo 6C+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)       6C+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  4695
141 Bietka 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 6a (Flash) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 5c (OS) 5c (OS) 5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  6a (Flash),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  5c (OS),  5c (OS),  4673
142 Spider 7+ (RP) 6a (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 5b (OS) 5a (OS) 6+ (RP) 7+ (RP),  6a (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  5b (OS),  5a (OS),  6+ (RP),  4640
143 Babrak 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4610
144 vlado83 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4600
145 Julo 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  4555
146 Danulienka 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4500
147 maranos 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4490
148 Psheno23 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4450
149 Noskowski 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4446
150 jeepo 6B (Flash) 6+ (OS) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6 (OS) 6 (OS) 5C+ (Flash) 6A (Solo) 6- (OS) 5+ (OS) 6B (Flash),  6+ (OS),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6 (OS),  6 (OS),  5C+ (Flash),  6A (Solo),  6- (OS),  5+ (OS),  4409
151 eppro 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4371
152 lubor 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4285
153 Danken 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6a (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  4205
154 Draper 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4130
155 MsMarulik 7- (Flash) 6+ (OS) 7 (TR) 7- (TR) 6a+ (TR) 5b (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  7 (TR),  7- (TR),  6a+ (TR),  5b (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  4103
156 LUKIN 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  3990
157 Hami 7+/8- (TR) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 5+ (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 7+/8- (TR),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  5+ (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  3950
158 Dobrotka 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  3915
159 Rastielka 7- (Flash) 6 (OS) 6a (PP) 6+/7- (PP) 5a (OS) 5a (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 7- (Flash),  6 (OS),  6a (PP),  6+/7- (PP),  5a (OS),  5a (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  3894
160 Azog 6c (TR) 6b+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6b/6b+ (AF) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 5c+ (TR) 5c (TR) 6c (TR),  6b+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6b/6b+ (AF),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  5c+ (TR),  5c (TR),  3825
161 MiroKml 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a (Flash) 5c (OS)     6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a (Flash),  5c (OS),  3814
162 Saeculum 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3760
163 blxa 7-/7 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 7-/7 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  3693
164 nuto 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3690
165 Sokninth 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  3615
166 dalko 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) V (OS) 4c (OS) 4c (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  V (OS),  4c (OS),  4c (OS),  3475
167 KasarM 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3450
168 vrana 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  3430
169 Lubo12 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP)       7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  3390
170 JohnyB 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3375
171 Ivka 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  3363
172 nof 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (PP) 6 (TR) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (PP),  6 (TR),  3238
173 thien 6+/7- (RP) 5+ (OS) 6+ (PP) 5- (OS) 6- (Flash) 6 (PP) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6+/7- (RP),  5+ (OS),  6+ (PP),  5- (OS),  6- (Flash),  6 (PP),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3233
174 Heňo 7 (OS) 7+ (RK) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)       7 (OS),  7+ (RK),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3220
175 ostiepok 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo)             9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  3175
176 martinl 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 4+ (OS) 6- (RP) 5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  4+ (OS),  6- (RP),  3115
177 MiroV 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (RP) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5 (PP) 4+ (RP) 3 (RP) 7+ (TR),  6+ (OS),  7- (RP),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  5 (PP),  4+ (RP),  3 (RP),  3090
178 MatoM 6+/7- (RP) 7- (TR) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 7- (AF) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5+ (RP) 6+/7- (RP),  7- (TR),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  7- (AF),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5+ (RP),  3075
179 zofo 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (Flash) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  5+ (Flash),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  2943
180 Amastan 7c (A0) 6a+ (OS) 6a (Solo) 6a (Solo) 5b (OS) 5C (Solo) 4+ (Solo)       7c (A0),  6a+ (OS),  6a (Solo),  6a (Solo),  5b (OS),  5C (Solo),  4+ (Solo),  2940
181 Certo 7b (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP)             7b (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  2810
182 marosi 6+ (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 6+ (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  2765
183 fred 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 5 (RP) 5+ (TR) 5+ (TR) 7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  5 (RP),  5+ (TR),  5+ (TR),  2745
184 Bic0 6 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (PP) 4+ (OS) 5 (Flash) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 4 (PP) 6 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (PP),  4+ (OS),  5 (Flash),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  4 (PP),  2743
185 Mihal 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 6- (PP) 6- (PP) 6 (TR) 6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  6- (PP),  6- (PP),  6 (TR),  2740
186 Tobko 7- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (Flash) 6- (RP) 6 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 7- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5+ (Flash),  6- (RP),  6 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  2698
187 Lia 6a+ (OS) 6a (OS) 6b (TR) 6a (PP) 5c (PP) 5c (PP)         6a+ (OS),  6a (OS),  6b (TR),  6a (PP),  5c (PP),  5c (PP),  2590
188 Vlad 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP) 6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  2345
189 skyd 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)           6B+ (Solo),  6A (OS),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  2345
190 Braobaob 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8- (RP)               9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8- (RP),  2330
191 palopalica 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)               8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  2310
192 Cookie 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP)               9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  2250
193 Poi 7/7+ (OS) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6+ (RP) 6 (PP)           7/7+ (OS),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6+ (RP),  6 (PP),  2220
194 Kollarčík 6 (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 4 (OS) 5- (Flash) 6- (TR)       6 (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  4 (OS),  5- (Flash),  6- (TR),  2188
195 Matik 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)       5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2165
196 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (OS) 5+ (PP) 5+ (PP) 3 (OS) 3 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (OS),  5+ (PP),  5+ (PP),  3 (OS),  3 (OS),  2095
197 MalaPitBull 5- (OS) 5- (OS) 5+ (Flash) 6 (TR) 6- (PP) 4 (OS) 5- (Flash) 4 (Flash)     5- (OS),  5- (OS),  5+ (Flash),  6 (TR),  6- (PP),  4 (OS),  5- (Flash),  4 (Flash),  2044
198 smok 6B+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 5 (Solo)           6B+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  5 (Solo),  2000
199 Tondas 7A+ (Solo) 6+/7- (OS) 6+ (OS)               7A+ (Solo),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  1790
200 Margo 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 3 (OS) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  3 (OS),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  1765
201 Drevo 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (PP)           6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (PP),  1755
202 juraaj 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1725
203 Biba 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (TR)       5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  1635
204 AdamikovaH 4 (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 4+ (RP) 4+ (PP) 5 (TR) 4 (RP) 4 (PP) 4 (OS),  <