'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Robo_L 11- (PP) 8c (PP) 8b (Flash) 8b+ (PP) 9+/10- (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 7c+ (OS) 11- (PP),  8c (PP),  8b (Flash),  8b+ (PP),  9+/10- (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  7c+ (OS),  11503
2 Buco 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11320
3 kurko 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10945
4 Hríbik 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10900
5 kubo 8a+/8b (OS) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a+/8b (PP) 8a (PP) 7c (Flash) 7c (Flash) 8a+/8b (OS),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  8a (PP),  7c (Flash),  7c (Flash),  10871
6 vava 8a+ (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 7c+ (OS) 8a+ (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  7c+ (OS),  8a+ (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  10800
7 stygian 8B/8B+ (Solo) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a (Flash) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8A (Solo) 8B/8B+ (Solo),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a (Flash),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  8A (Solo),  10603
8 Hrubo 10+ (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10+ (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10525
9 samoT 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (PP) 7c (PP) 8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c+ (Flash),  8a (PP),  7c (PP),  10518
10 Ostriak 11- (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 11- (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  10415
11 wargi 10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  10325
12 tomaso 7c+/8a (OS) 8a (Flash) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 7c+/8a (OS),  8a (Flash),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  10273
13 Dusanbe 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10265
14 aceman 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10250
15 Jonatan 10-/10 (PP) 9+/10- (Flash) 10- (PP) 10- (PP) 9+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  9+/10- (Flash),  10- (PP),  10- (PP),  9+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10231
16 tiri 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10230
17 rici 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10165
18 Dzano 7c+ (OS) 7c+ (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10140
19 buzo 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10010
20 strasiak 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9953
21 Peder M 10- (PP) 9 (OS) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  9 (OS),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9940
22 ryso 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9 (OS) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9 (OS),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9895
23 Zavaky 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9859
24 humpi 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9803
25 Adolezcent 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9756
26 yoghurt 8a (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7C (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 8a (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7C (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  9686
27 sivak 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c (Flash) 7c (Flash) 7c (Flash) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c (Flash),  7c (Flash),  7c (Flash),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9662
28 Belayer 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9500
29 Reso 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9475
30 Cyril 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  9453
31 Smuel 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9390
32 exman 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9 (RP) 7b+ (Flash) 7C (Solo) 7c (PP) 9 (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9 (RP),  7b+ (Flash),  7C (Solo),  7c (PP),  9 (PP),  9378
33 Zuraz 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9325
34 Tomas 8a (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 8a (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  9285
35 kmocho 10- (PP) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 10- (PP),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9200
36 Robin 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 8a (RK) 9- (RP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  8a (RK),  9- (RP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  9190
37 masko 8a+ (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9176
38 Ado 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  9075
39 Edgar 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 7C (Solo) 9 (PP) 9 (PP) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  7C (Solo),  9 (PP),  9 (PP),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  9050
40 vilko 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  8903
41 PatrikP 7b (OS) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 8+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (OS),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  8+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  8891
42 LukasPP 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) M10 (PP) M10 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  M10 (PP),  M10 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8881
43 krhlo 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  8860
44 poloncok97 9 (RP) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9 (RP),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8846
45 Max 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8828
46 marmot 10- (PP) 7b (OS) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 10- (PP),  7b (OS),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  8825
47 -erik- 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8820
48 JoLo 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 7a/7a+ (OS) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  7a/7a+ (OS),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8805
49 Oli 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8750
50 rasko 8+/9- (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8740
51 Slumber 7c (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7c (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8715
52 kuboo 9+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8690
53 Jacob 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8675
54 filip 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8553
55 MartinK 9-/9 (Flash) 7c (PP) 8+ (OS) 7b+ (PP) Xa (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 9-/9 (Flash),  7c (PP),  8+ (OS),  7b+ (PP),  Xa (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8506
56 DVOR100 8+/9- (OS) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+/9- (OS),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8485
57 Frodo 7b (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 7b (PP) 7b (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  7b (PP),  8478
58 Kvaso 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8-/8 (OS) 7b (PP) 8- (OS) 7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8-/8 (OS),  7b (PP),  8- (OS),  8470
59 Lampus 9/9+ (PP) 7a+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8 (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 9/9+ (PP),  7a+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8 (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8465
60 tuharek 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8450
61 Brano 7a+ (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7B (Solo) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7B (Solo),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8323
62 mikkel 7b (Flash) 8+/9- (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 8 (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (Flash),  8+/9- (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  8 (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8305
63 KnedloVepro 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8280
64 oliv 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  8250
65 petom 9 (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8165
66 krap 8+/9- (Flash) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+/9- (Flash),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8091
67 pavel4000 8b+ (PP) 7c (OS) 7B+ (Flash) 9 (PP) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo)   8b+ (PP),  7c (OS),  7B+ (Flash),  9 (PP),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  8048
68 Smatko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8030
69 janino 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  7998
70 Alchymista 7C (Solo) 7A+ (OS) 7B+ (Solo) 7A (OS) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6C (OS) 6C (OS) 7A (Solo) 7C (Solo),  7A+ (OS),  7B+ (Solo),  7A (OS),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6C (OS),  6C (OS),  7A (Solo),  7980
71 lajchy 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7908
72 kyslik 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7845
73 rmnbhl 7a (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7824
74 RoboK 9+/10- (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 8 (RP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 9+/10- (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  8 (RP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7805
75 Sofi 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 7A (Solo) 7b+ (PP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  7A (Solo),  7712
76 kondor 9 (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7a (PP) 8 (PP) 9 (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7a (PP),  8 (PP),  7691
77 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7688
78 Pao Tao 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7685
79 Kufic 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7673
80 Kitty 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7658
81 Bart_Simpson 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7640
82 Dollym 8 (OS) 7a (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8 (OS),  7a (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7586
83 pucoo 9 (PP) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7A (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7A (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  7520
84 Mardrex 9 (PP) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 7A (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 9 (PP),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  7A (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  7501
85 adamk 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7378
86 Ja-Kub 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6C (PP) 6c (PP) 6b (Flash) 6b (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6C (PP),  6c (PP),  6b (Flash),  6b (PP),  7353
87 Kec 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 7a (PP) 6c (Flash) 7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  7a (PP),  6c (Flash),  7247
88 petra 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  7214
89 katana 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7a (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7a (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7185
90 aladin 10- (PP) 8a (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8 (PP)     10- (PP),  8a (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8 (PP),  7178
91 korman 8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7172
92 edo 8- (OS) 7A+ (Solo) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (OS),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7148
93 Filip74 9- (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 9- (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7093
94 mojo 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  7025
95 karabaster 9- (PP) 9- (PP) 7A (Flash) 8+ (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7A (Flash),  8+ (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  7011
96 bezo 7A (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6C (Flash) 6C (Flash) 7A (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6C (Flash),  6C (Flash),  7004
97 Sutvajka 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8-/8 (RP) 6c+ (RP) 8- (RP) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8-/8 (RP),  6c+ (RP),  8- (RP),  6935
98 mates8 7B+ (Solo) 7a (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 7a (Solo) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (Solo) 7B+ (Solo),  7a (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  7a (Solo),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b+ (Solo),  6935
99 Jakabo 8- (OS) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8/8+ (TR) 7/7+ (OS) 6C+ (Solo) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8- (OS),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8/8+ (TR),  7/7+ (OS),  6C+ (Solo),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6885
100 mada 7a (Flash) 7+ (OS) 8 (PP) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6C (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7a (Flash),  7+ (OS),  8 (PP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6C (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6866
101 kekel 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8/8+ (Flash) 8+ (PP)     9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8/8+ (Flash),  8+ (PP),  6778
102 PAuUlA 7b (PP) 6c (OS) 7a (PP) 8-/8 (PP) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6b+ (Flash) 7b (PP),  6c (OS),  7a (PP),  8-/8 (PP),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6b+ (Flash),  6776
103 MS 8+/9- (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 7+ (RP) 6b (Flash) 8+/9- (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  7+ (RP),  6b (Flash),  6744
104 unko 7+/8- (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8- (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6720
105 davidNO 8+ (RP) 8+ (PP) 7a (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 6c+ (PP) 8- (PP) 6c (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 8+ (RP),  8+ (PP),  7a (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  6c+ (PP),  8- (PP),  6c (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  6610
106 tirak 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6500
107 Majus 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (PP) 6C (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  7A (Flash),  7A (PP),  6C (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6462
108 petuli 7a (OS) 7b (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6a+ (OS)   7a (OS),  7b (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  6420
109 Ryzoto 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6385
110 jeepo 7A (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6286
111 Filipo 8- (OS) 8-/8 (PP) 6c+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6c (PP) 7 (Flash) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8- (OS),  8-/8 (PP),  6c+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6c (PP),  7 (Flash),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6113
112 voto1003 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6085
113 Bilmo 8- (Flash) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7/7+ (RP) 8- (Flash),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7/7+ (RP),  5981
114 drpdrpdrp 7+/8- (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5975
115 Adam3 7b+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo)   7b+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  5903
116 šošon 6b (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5900
117 climberko 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5885
118 helljohn 8- (PP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (PP) 6b+/6c (PP) 6a (OS) 7 (PP) 8- (PP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (PP),  6b+/6c (PP),  6a (OS),  7 (PP),  5800
119 Danulienka 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5553
120 gosto 8/8+ (PP) 8 (RP) 8- (PP) 7+ (PP) 6a (OS) 5c+ (OS) 7- (RP) 6a+ (RP) 7- (PP) 5c (OS) 8/8+ (PP),  8 (RP),  8- (PP),  7+ (PP),  6a (OS),  5c+ (OS),  7- (RP),  6a+ (RP),  7- (PP),  5c (OS),  5500
121 matejs 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS)     8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5415
122 Veve 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5409
123 artur 7A (Solo) 6C (Solo) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6B (Solo) 6B (Solo) 7/7+ (TR) 7 (TR) 7A (Solo),  6C (Solo),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6B (Solo),  6B (Solo),  7/7+ (TR),  7 (TR),  5375
124 suflik1 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5363
125 mnt2 8+ (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) VI (OS) 8+ (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  VI (OS),  5355
126 Psheno23 7- (OS) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7- (OS),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5254
127 steelpeter 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  5250
128 matoo 7 (OS) 7- (OS) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  5173
129 RastoS 7+ (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5163
130 karolk 7- (OS) 7- (OS) WI5 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  WI5 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5160
131 Zuzka_Sivka 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (PP) 5c (OS) 6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (PP),  5c (OS),  5123
132 tomko 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  5110
133 Matilda 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 6b (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  6b (TR),  7 (TR),  6 (OS),  5020
134 MiroV 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5000
135 Poi 8+ (TR) 8+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6a+ (RP) 6+/7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (Flash) 6- (OS) 8+ (TR),  8+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6a+ (RP),  6+/7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (Flash),  6- (OS),  4976
136 RADooo 7+ (OS) 7a (RP) 6b+ (OS) 8- (RP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS)     7+ (OS),  7a (RP),  6b+ (OS),  8- (RP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  4973
137 Azog 7 (Flash) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6b+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7 (Flash),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6b+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  4948
138 peter.L 7 (OS) 6c (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6b (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 7 (OS),  6c (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6b (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  4895
139 marcel_ 6a+ (OS) 7- (OS) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (OS),  7- (OS),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  5b (OS),  5b (OS),  4839
140 Matt 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6B (Solo) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6+/7- (RP) 6A (Solo) 7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6B (Solo),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6+/7- (RP),  6A (Solo),  4810
141 PooH 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4710
142 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  4700
143 dewpZA 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  4685
144 Lia 6a+ (OS) 6a (OS) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 5c (OS) 6a+/6b (TR) 6a+ (TR) 7- (TR) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  5c (OS),  6a+/6b (TR),  6a+ (TR),  7- (TR),  5b (OS),  5b (OS),  4600
145 Pilo 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) WI4+ (TR) 7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  WI4+ (TR),  4533
146 Rajko 8- (Solo) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (Solo) 6 (Solo) 4 (OS) 8- (Solo),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (Solo),  6 (Solo),  4 (OS),  4475
147 janau 6a (OS) 6a (Flash) 6a+ (PP) 7- (PP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (PP) 6a (PP) 6a (PP) 6a (OS),  6a (Flash),  6a+ (PP),  7- (PP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6a (PP),  6a (PP),  6a (PP),  4433
148 juraaj 6a (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6a (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4400
149 nuto 7- (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 7- (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  4393
150 playde 8 (OS) 8+/9- (PP) 8 (PP) M6+ (Flash) 7+ (RP) 6+ (OS) 5- (OS)       8 (OS),  8+/9- (PP),  8 (PP),  M6+ (Flash),  7+ (RP),  6+ (OS),  5- (OS),  4368
151 Joe 7 (OS) 7+/8- (RP) 7/7+ (PP) 6+ (OS) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 7 (OS),  7+/8- (RP),  7/7+ (PP),  6+ (OS),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4335
152 revo 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  4325
153 Bietka 6a+ (Flash) 6b (PP) 6a+ (PP) 5c (OS) 6+ (Flash) 6a (PP) 6+/7- (PP) 6a (PP) 6A (Solo) 6A (Solo) 6a+ (Flash),  6b (PP),  6a+ (PP),  5c (OS),  6+ (Flash),  6a (PP),  6+/7- (PP),  6a (PP),  6A (Solo),  6A (Solo),  4301
154 NahorachFUCI 7 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 7 (AF) 7 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  7 (AF),  4274
155 Xel'Naga 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7+ (Flash) 7- (Flash) 6B (Solo) 5B (Flash)       7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7+ (Flash),  7- (Flash),  6B (Solo),  5B (Flash),  4184
156 ital 8- (TR) 8- (TR) 7- (PP) 7+ (AF) 7- (TR) 5+ (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 8- (TR),  8- (TR),  7- (PP),  7+ (AF),  7- (TR),  5+ (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  4150
157 Zuzik 7- (Flash) 7 (PP) 6b (PP) 7- (PP) 6a (PP) 6 (Flash) 6 (Flash) 5c (Flash) 5c (Flash) 5 (OS) 7- (Flash),  7 (PP),  6b (PP),  7- (PP),  6a (PP),  6 (Flash),  6 (Flash),  5c (Flash),  5c (Flash),  5 (OS),  4110
158 Rastielka 6a (OS) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 6a (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (Flash) 6- (PP) 6a (OS),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  6a (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (Flash),  6- (PP),  4088
159 JohnyB 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4058
160 jollyeljoker 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5B (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5B (Solo),  4050
161 MarekTN 7+ (OS) 8+ (TR) 7 (OS) 7-/7 (OS) M7 (AF) 7- (TR) 6- (PP) 4 (OS)     7+ (OS),  8+ (TR),  7 (OS),  7-/7 (OS),  M7 (AF),  7- (TR),  6- (PP),  4 (OS),  4030
162 kukulienka 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3980
163 Maselnik 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 6- (Flash) 6+ (TR) 6 (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  6- (Flash),  6+ (TR),  6 (PP),  3971
164 Wander 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3950
165 Durman 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 8- (PP)           9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  8- (PP),  3950
166 Mihal 6A (Flash) 6A (Flash) 7- (TR) 7- (TR) 6A (Solo) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5c (Flash) 6+/7- (TR) 6A (Flash),  6A (Flash),  7- (TR),  7- (TR),  6A (Solo),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5c (Flash),  6+/7- (TR),  3919
167 thien 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3900
168 JuroM 6+ (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3855
169 vrana WI3+ (OS) WI5 (TR) WI4 (PP) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) WI3+ (OS),  WI5 (TR),  WI4 (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3845
170 martinl 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 5- (OS) 6 (PP) 4+ (OS) 7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  5- (OS),  6 (PP),  4+ (OS),  3800
171 robo 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)         7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  3800
172 HujosH 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3658
173 vysnicka 7- (TR) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 7- (TR),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3645
174 kurapedro 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3625
175 Macooo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3575
176 martyn WI4 (OS) WI4 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) WI3 (OS) WI4 (PP) 5 (OS) WI3 (Solo)     WI4 (OS),  WI4 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  WI3 (OS),  WI4 (PP),  5 (OS),  WI3 (Solo),  3520
177 nof 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3500
178 KasarM 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3500
179 p51 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3350
180 zofo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  4 (OS),  4 (OS),  3318
181 Zabiacik 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5 (Flash) 5+ (RP) 5- (Flash) 6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  5 (Flash),  5+ (RP),  5- (Flash),  3276
182 Jonzer 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3105
183 Fidas 7 (OS) 7+ (PP) 7 (TR) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 6+ (TR)       7 (OS),  7+ (PP),  7 (TR),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  3088
184 Leelloo 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5- (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  2875
185 Sokninth 6- (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6- (Flash) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (PP) 6- (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6- (Flash),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5 (PP),  2843
186 Braobaob 9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP)               9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  2700
187 Tafo 7- (OS) 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7+ (TR) 6 (OS)           7- (OS),  7- (OS),  7-/7 (Flash),  7+ (TR),  6 (OS),  2688
188 jxxw 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4+ (Flash) 3+ (OS) 3 (Flash) 5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4+ (Flash),  3+ (OS),  3 (Flash),  2676
189 JankoS 7- (OS) 6+ (OS) 7+ (AF) 5+ (OS) 6- (Flash) 5 (Flash) 5+ (TR)       7- (OS),  6+ (OS),  7+ (AF),  5+ (OS),  6- (Flash),  5 (Flash),  5+ (TR),  2616
190 KuKi 6B (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Solo) 5A (Solo)         6B (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Solo),  5A (Solo),  2537
191 Perun 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 4- (OS)   5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  4- (OS),  2505
192 ostiepok 9 (PP) 7B (Solo) 7A (Solo)               9 (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  2400
193 lilazuzu 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP)               9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  2400
194 KuboJiriSvub 9- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             9- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  2380
195 eppro 7 (OS) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP)             7 (OS),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  2325
196 LUKIN 6 (OS) 6+ (RP) 6+ (TR) 5+ (RP) 3+ (OS) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 6 (OS),  6+ (RP),  6+ (TR),  5+ (RP),  3+ (OS),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  2310
197 komplike 6 (RP) 6 (RP) 6+ (TR) 6 (TR) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5- (RP) 5- (RP) 4+ (RP) 6 (RP),  6 (RP),  6+ (TR),  6 (TR),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5- (RP),  5- (RP),  4+ (RP),  2290
198 Draper 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 4+ (Flash) 4+/5- (OS)     5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  5+ (RP),  4+ (Flash),  4+/5- (OS),  2253
199 Timco 6+ (OS) 6 (OS)