'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kurko 9a (PP) 9a (PP) 8b/8b+ (OS) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 9a (PP),  9a (PP),  8b/8b+ (OS),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  12258
2 Buco 8c+ (PP) 11- (PP) 11- (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8c+ (PP),  11- (PP),  11- (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  11875
3 Kysela 11- (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10- (Flash) 10- (Flash) 11- (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10- (Flash),  10- (Flash),  11506
4 Hríbik 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11350
5 matejicka 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 9 (OS) 8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  9 (OS),  10810
6 Filipo 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  10700
7 Peder M 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 9+ (Flash) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  9+ (Flash),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10448
8 Alfonz 8c (PP) 8b+ (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8c (PP),  8b+ (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10430
9 Manko 8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9-/9 (OS) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9-/9 (OS),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  10423
10 marmot M13- (PP) M13- (PP) M13 (PP) M13- (PP) M12 (PP) M12 (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) M13- (PP),  M13- (PP),  M13 (PP),  M13- (PP),  M12 (PP),  M12 (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10420
11 Robo_L 8B (Solo) 10 (PP) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B (Solo),  10 (PP),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10406
12 stygian 8b (PP) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8b (PP),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10295
13 Petrus 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10290
14 Cyril 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10250
15 Ja-Kub 8B (Solo) 10-/10 (PP) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 9+/10- (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B (Solo),  10-/10 (PP),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10228
16 Dusanbe 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  10215
17 wargi 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (RP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) M11- (Flash) 7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (RP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  M11- (Flash),  10148
18 Ostriak 10+ (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (RP) 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 10+ (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (RP),  9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  10126
19 m2d 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a/8a+ (PP) 7c+/8a (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 9/9+ (PP) 9 (PP) 8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a/8a+ (PP),  7c+/8a (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9950
20 rasko 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c (OS),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9938
21 rici 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7c+ (PP) 9+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9925
22 Adolezcent 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Solo),  9903
23 yoghurt 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 7c/7c+ (PP) 7a+/7b (OS) 8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  7c/7c+ (PP),  7a+/7b (OS),  9890
24 matone 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (OS) 8+/9- (OS) 7b (OS) 9- (Flash) 8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (OS),  8+/9- (OS),  7b (OS),  9- (Flash),  9823
25 Adam3 7c+ (Flash) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (Flash),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9801
26 strasiak 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9800
27 marekkocvara 10 (PP) 10 (PP) 8A (Solo) 8a (PP) M11- (PP) M10+ (PP) 7b (OS) M10- (Flash) 7c (PP) 9 (PP) 10 (PP),  10 (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  M11- (PP),  M10+ (PP),  7b (OS),  M10- (Flash),  7c (PP),  9 (PP),  9798
28 Slumber 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9775
29 mikkel 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 9- (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  9- (Flash),  9688
30 Zuraz 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7C+/8A (Solo) 9+ (PP) 9+ (PP) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7C+/8A (Solo),  9+ (PP),  9+ (PP),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9650
31 aceman 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7c+/8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7c+/8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9590
32 Frodo 7b+ (OS) 9- (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (OS),  9- (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9526
33 Jakabo 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9525
34 dubenmichal 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c (Flash) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  7c (Flash),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9518
35 exman 8a+ (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (RP) 7b+ (Flash) 8a+ (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (RP),  7b+ (Flash),  9498
36 misko 9a+ (PP) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7C+ (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo)   9a+ (PP),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7C+ (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  9481
37 LukasPP 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9 (Flash) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9 (Flash),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9456
38 poloncok97 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9416
39 kmeto 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  9403
40 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9400
41 Hrubo 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9370
42 Aron 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9350
43 vychodnar 10-/10 (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 8 (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 10-/10 (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  8 (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  9329
44 buzo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+/9- (OS) 7c (PP) 9- (RP) 9- (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+/9- (OS),  7c (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9320
45 Zavaky 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9303
46 Oli 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9275
47 Max 10-/10 (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9 (RP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 10-/10 (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9 (RP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9228
48 kuboo 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7C (Solo) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7C (Solo),  9208
49 kekel 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9200
50 krap 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  9171
51 Mardrex 7c (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7c (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9135
52 masko 7b (OS) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (OS),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9010
53 DVOR100 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8950
54 makac 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8900
55 vilko 8A+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8853
56 Sutvajka 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7c/7c+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8725
57 Belayer 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8655
58 Kufic 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8645
59 radino 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8610
60 Tomas 8+/9- (OS) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8+/9- (RP) 7b (PP) 8+/9- (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8+/9- (RP),  7b (PP),  8590
61 Isildur 9- (Flash) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9- (Flash),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8588
62 Lampus 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7B+ (Solo) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7B+ (Solo),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8565
63 monke 9+/10- (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 9+/10- (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8550
64 Bart_Simpson 9-/9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (RP) 9- (RP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 7A (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9-/9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (RP),  9- (RP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  7A (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8543
65 Tomike 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8430
66 Fili_P 7c (PP) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7b/7b+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7c (PP),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7b/7b+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8411
67 Edgar 10-/10 (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 10-/10 (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  8350
68 playde 8a (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) M9 (PP) M9 (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 6c (OS) 7+ (OS) 8a (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  M9 (PP),  M9 (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  6c (OS),  7+ (OS),  8198
69 Pao Tao 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 9-/9 (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8195
70 JoLo 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  8188
71 Kubs 9-/9 (RP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9-/9 (RP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8163
72 RoboK 8A (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8- (OS) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 8A (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8- (OS),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8151
73 navi M10+ (PP) M10- (PP) M9+ (PP) M9+ (PP) M9 (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) M9- (PP) M9- (PP) M8+ (PP) M10+ (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  M9+ (PP),  M9 (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  M9- (PP),  M9- (PP),  M8+ (PP),  8090
74 Ondrovalentin 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+ (PP) 8 (PP) 6C (Solo) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+ (PP),  8 (PP),  6C (Solo),  8025
75 Filip74 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8015
76 PatrikP 9 (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b (RP) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 9 (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b (RP),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  7953
77 Smatko 8a (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 8- (PP) 8a (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  8- (PP),  7925
78 AdamPacnar 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7925
79 mckale 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  7915
80 pucoo 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 6c (OS) 7a (RP) 7a (PP) 9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  6c (OS),  7a (RP),  7a (PP),  7888
81 karabaster 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7740
82 PetoB 8A (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 8A (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7725
83 PetoAlkkro 9- (PP) 8+/9- (RP) 8- (OS) 7a+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (RP),  8- (OS),  7a+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7715
84 kyslik 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7685
85 davo 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (PP),  7671
86 janino 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 7a+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  7a+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7650
87 mojo 9-/9 (PP) 9- (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 9-/9 (PP),  9- (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7625
88 radoB 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7616
89 unko 9- (PP) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (PP) 9- (PP),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (PP),  7603
90 StanleyM 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (Solo) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (Solo),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7555
91 Mattt 8+/9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8+/9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7548
92 krhlo 6c+ (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7516
93 Kvaso 9 (PP) 7B (Solo) 7b (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 7A (Solo) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 7a (PP) 9 (PP),  7B (Solo),  7b (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  7A (Solo),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7495
94 Brogy 9- (RP) 8 (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 9- (RP),  8 (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7493
95 peter.L 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  7490
96 Patrespatres 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7485
97 Brano 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7478
98 Sebo 7B (Flash) 7B+ (Solo) 8- (OS) 8+ (RP) 7A (Flash) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 7B (Flash),  7B+ (Solo),  8- (OS),  8+ (RP),  7A (Flash),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  7456
99 Ado 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7B (Solo),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7448
100 Mato99 9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (Solo) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (Solo),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  7431
101 LenkaFurdikova 9- (RP) 8 (OS) 7a+ (Flash) 8+ (RP) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 9- (RP),  8 (OS),  7a+ (Flash),  8+ (RP),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7394
102 Slabyprst 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7350
103 Sam 9 (PP) 7a+ (OS) 7b (PP) 6c (OS) 6c (OS) 8- (RP) 6c (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  7b (PP),  6c (OS),  6c (OS),  8- (RP),  6c (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  7333
104 Duco 8+/9- (RP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8+/9- (RP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  7255
105 adamk 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7208
106 mates8 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B (OS) 6C (Solo) 6c (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B (OS),  6C (Solo),  6c (Solo),  7195
107 Sutrik 7B+ (Solo) 7b (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 7B+ (Solo),  7b (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  7150
108 VedPali 9- (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 9- (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7120
109 JozefKa 8+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 7a (RP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 8- (RP) 8+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  7a (RP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  8- (RP),  7105
110 Matejj 9 (TR) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7a (PP) 7A (Solo) 6C (Flash) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 9 (TR),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7a (PP),  7A (Solo),  6C (Flash),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  7103
111 Kungfuvanda 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c (PP)       8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c (PP),  7100
112 RebekaGabcikova 7a (OS) 6c (OS) 7+ (OS) VIIIc (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8 (TR) 7b+ (A0) 7a (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  VIIIc (OS),  8 (RP),  8 (RP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8 (TR),  7b+ (A0),  7090
113 namor 8- (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7080
114 Durman 9 (PP) 9- (PP) 6C/6C+ (OS) 8+ (PP) 6C (OS) 8- (Flash) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7 (Flash) 6+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  6C/6C+ (OS),  8+ (PP),  6C (OS),  8- (Flash),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7 (Flash),  6+ (OS),  7061
115 voto1003 7b+ (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7b+ (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7003
116 Ivanek 9- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 9- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6998
117 majka_send 8 (Flash) 8/8+ (PP) 8 (RP) 7a (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7a (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 8 (Flash),  8/8+ (PP),  8 (RP),  7a (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7a (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6944
118 Spirit 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7a (PP) 8- (RP) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7a (PP),  8- (RP),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6923
119 Sara 7C (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7+ (OS) 6c+ (RP) 8 (TR) 7 (OS) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7C (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7+ (OS),  6c+ (RP),  8 (TR),  7 (OS),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  6913
120 samoT 10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7C (Solo) 8 (OS) 8- (OS) 7A+ (Solo) 6B (Solo)     10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7C (Solo),  8 (OS),  8- (OS),  7A+ (Solo),  6B (Solo),  6835
121 Jaman 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 7a (PP) 7a (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  7a (PP),  7a (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6830
122 mada 7+ (OS) 8- (Flash) 7A (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 6C+ (Solo) 7+ (OS),  8- (Flash),  7A (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  6C+ (Solo),  6821
123 GontkoMarco 8 (Flash) 8 (Flash) 8 (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 7+ (PP) 6+ (OS) 8 (Flash),  8 (Flash),  8 (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  7+ (PP),  6+ (OS),  6810
124 ondr 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8-/8 (Flash) 8 (RP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8-/8 (Flash),  8 (RP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6763
125 KrisLapa 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6763
126 Branik 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 7a (TR) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  7a (TR),  8- (PP),  8- (PP),  6763
127 corero 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) VIIIb (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  VIIIb (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6735
128 Kec 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 6b+ (Flash) 6c (PP) 6C (Solo) 6a+ (OS) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  6b+ (Flash),  6c (PP),  6C (Solo),  6a+ (OS),  6728
129 jeepo 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6705
130 trebi 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6690
131 PePe_Lopez 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b+ (Flash) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6673
132 marslee 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 6C (Solo) 7- (OS) 7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6C (Solo),  7- (OS),  6660
133 suflik1 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6655
134 Petko 7+ (OS) 7A (Solo) 8- (RP) 8- (RP) 6C+ (Solo) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  7A (Solo),  8- (RP),  8- (RP),  6C+ (Solo),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6605
135 Pet:o) 8 (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 7+/8- (PP) 8 (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  7+/8- (PP),  6578
136 chert 6c (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b (OS) 7+ (Flash) 7a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6b (OS),  7+ (Flash),  7a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6559
137 bezo 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6556
138 revo 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6550
139 Dominator3000 6c (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6c (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6540
140 nuto 7a (RP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 7a (RP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6540
141 Riso24 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 6c (PP) 6b+ (OS),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6c (PP),  6506
142 ital 9/9+ (TR) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8- (RP) 8 (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (TR) 9/9+ (TR),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8- (RP),  8 (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (TR),  6500
143 Shaquais 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (PP) 7B (Solo) 7A (Solo)     7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  6475
144 Milosh 7+ (OS) 6c+/7a (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 6c+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  6c+/7a (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  6c+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6470
145 JuGo 7b (PP) 7a+ (TR) 7a (TR) 7a (TR) 7a (TR) 6c+/7a (TR) 6c+ (TR) 6c+ (TR) 6a+ (OS) 6b+ (PP) 7b (PP),  7a+ (TR),  7a (TR),  7a (TR),  7a (TR),  6c+/7a (TR),  6c+ (TR),  6c+ (TR),  6a+ (OS),  6b+ (PP),  6420
146 Dzejkob 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6375
147 uhlyk 6c (OS) 6c+ (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 6c+ (TR) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6c (OS),  6c+ (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6c+ (TR),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6373
148 Havo 8- (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8-/8 (TR) 7-/7 (OS) 7+/8- (RP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8-/8 (TR),  7-/7 (OS),  7+/8- (RP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6360
149 DuroM 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS)     7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6318
150 Dada 7a+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7a+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6241
151 Ghar 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6c+ (AF) 6c (AF) 6a+ (PP) 6c (AF) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6c+ (AF),  6c (AF),  6a+ (PP),  6c (AF),  6220
152 Apo 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6185
153 geri 8- (Flash) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7-/7 (RP) 8- (Flash),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7-/7 (RP),  6168
154 mklino 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  6166
155 katana 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6158
156 macoo 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (PP) 8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (PP),  6100
157 Hami 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+/6b (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+/6b (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6085
158 jklpuzo 8+ (RP) 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7- (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 8+ (RP),  8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7- (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  5963
159 rmnbhl 6c+ (OS) 6c+ (Flash) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (RP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 5c (OS) 6c+ (OS),  6c+ (Flash),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (RP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  5c (OS),  5884
160 KO 7a (PP) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6b+ (RP) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 7a (PP),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6b+ (RP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  5882
161 Ryzoto 7+ (OS) 6b (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6B (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 7+ (OS),  6b (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6B (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  5857
162 olda 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5850
163 rocmartin 6c (OS) 7a (TR) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6C (TR) 6a+ (Flash) 6b (PP) 6b (PP) 6c (OS),  7a (TR),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6C (TR),  6a+ (Flash),  6b (PP),  6b (PP),  5836
164 adok 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  5784
165 matoo 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5760
166 Tatarska 7A (Solo) 7A (Solo) 6B (OS) 6B (OS) 6A (OS) 6A (OS) 6B (Solo) 6B (Solo) 6+ (OS) 7- (RP) 7A (Solo),  7A (Solo),  6B (OS),  6B (OS),  6A (OS),  6A (OS),  6B (Solo),  6B (Solo),  6+ (OS),  7- (RP),  5730
167 Kosta 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  5728
168 Jani 7+/8- (PP) 8- (TR) 8- (TR) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7 (PP) 7+/8- (PP),  8- (TR),  8- (TR),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7 (PP),  5653
169 MS 8- (OS) 8- (RP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7 (RP) 6a+ (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 8- (OS),  8- (RP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7 (RP),  6a+ (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  5634
170 gosto 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 6A (Flash) 6A (Flash)     7B (Solo),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  6A (Flash),  6A (Flash),  5606
171 JankoS 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5600
172 lubosu 6C+ (Solo) 7 (OS) 6C (Solo) 6C (Solo) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6C+ (Solo),  7 (OS),  6C (Solo),  6C (Solo),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  5588
173 RP 6b+ (OS) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6b (PP) 6+ (OS) 6b+ (OS),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6b (PP),  6+ (OS),  5585
174 adi 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5576
175 rybana222 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6b (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6b (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  5571
176 Kjubo 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP)     8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  5515
177 DodKe 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  5489
178 SamoFecske 7+ (OS) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 7-/7 (RP) 7/7+ (RK) 5+ (OS) 7+ (OS),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  7-/7 (RP),  7/7+ (RK),  5+ (OS),  5480
179 Skipel 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5450
180 Psheno23 7+/8- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5438
181 sesso 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  5401
182 Struko 6b+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6a (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6b+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6a (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5395
183 suco 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 5+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5+ (OS),  5385
184 Kyslik_Miro 7+ (OS) 7 (OS) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 6B (Solo) 5c+ (OS) 6+ (OS) 5c (OS) WI3 (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  6B (Solo),  5c+ (OS),  6+ (OS),  5c (OS),  WI3 (OS),  5350
185 Miroslav 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6b+ (PP) 6a (OS) 6b (RP) 6b (PP) 6a+ (PP) 6a (RP) 6a (PP) 6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6b+ (PP),  6a (OS),  6b (RP),  6b (PP),  6a+ (PP),  6a (RP),  6a (PP),  5240
186 KhandlTomas 6a+ (OS) 6b (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 5c+ (OS) 6a (Flash) 5c (OS) 6a+ (OS),  6b (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  5c+ (OS),  6a (Flash),  5c (OS),  5224
187 KikoB 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5220
188 Johny_ 7+ (OS) 7+ (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7+ (OS),  7+ (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5196
189 Mihal_TO 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  5165
190 tomko 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7 (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7 (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5160
191 Matusmatus 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo)         7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  5150
192 fofoja 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5150
193 Sasi 8- (RP) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP)