Rebríček

'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8b (OS) 8b (OS) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8b (OS),  8b (OS),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  12070
2 Robo_L 11- (PP) 11- (PP) 11- (PP) 10- (OS) 10+ (RP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 11- (PP),  11- (PP),  11- (PP),  10- (OS),  10+ (RP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  11770
3 kurko 11- (PP) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 11- (PP),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  11683
4 vava 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a+ (Flash) 8a+ (Flash) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a+ (Flash),  8a+ (Flash),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11301
5 pavel4000 11- (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a+ (Flash) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 10-/10 (PP) 11- (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a+ (Flash),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  10-/10 (PP),  11248
6 stygian 8c (PP) 8b+ (PP) 8B+ (Solo) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8c (PP),  8b+ (PP),  8B+ (Solo),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  11150
7 Jonatan 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  11071
8 rici 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10705
9 Hríbik 10+/11- (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10+/11- (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10525
10 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  10445
11 Hrubo 10 (PP) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10 (PP),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10375
12 tomaso 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7C (OS) 7C (OS) 7C+ (Flash) 8A (Solo) V11 (Solo) V11 (Solo) 7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7C (OS),  7C (OS),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  V11 (Solo),  V11 (Solo),  10323
13 Ostriak 10+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 9+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  9+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10243
14 Dzano 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10180
15 Adolezcent 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8a (Flash),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  10151
16 kmocho 10 (PP) 8a (RP) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 10 (PP),  8a (RP),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  10056
17 buzo 8a+ (PP) 7c (OS) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  7c (OS),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  10055
18 aceman 10- (PP) 10- (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  10050
19 Buco 9-/9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9-/9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10020
20 Entera 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10003
21 Dusanbe 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9900
22 humpi V12 (Solo) V10 (Flash) V11 (Solo) V9 (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) V10 (Solo) V10 (Solo) 7c+ (Solo) V12 (Solo),  V10 (Flash),  V11 (Solo),  V9 (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  V10 (Solo),  V10 (Solo),  7c+ (Solo),  9706
23 DVOR100 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7C (Solo) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7C (Solo),  9630
24 Belayer 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9508
25 exman 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9454
26 tiri 9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9445
27 Ado 8a+/8b (PP) 8A (Solo) 9- (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 8+ (OS) 8+ (OS) 7B (Flash) 8a+/8b (PP),  8A (Solo),  9- (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  8+ (OS),  8+ (OS),  7B (Flash),  9408
28 misko 11- (PP) 8b+/8c (PP) 8a (OS) 8a+/8b (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) IXc (OS) Xa (PP)   11- (PP),  8b+/8c (PP),  8a (OS),  8a+/8b (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  IXc (OS),  Xa (PP),  9395
29 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (OS) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (OS),  9345
30 Mardrex 9+/10- (RP) 9- (OS) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 9+/10- (RP),  9- (OS),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  9271
31 PatrikP 8a (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9265
32 masko 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9213
33 edo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9- (Flash) 7c (PP) 7b (Flash) 7a+ (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9- (Flash),  7c (PP),  7b (Flash),  7a+ (Flash),  9172
34 sivak 9+ (PP) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9+ (PP),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9123
35 ryso 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 8/8+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  8/8+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  9043
36 Onndro 8a (RP) 8a (PP) 7c+ (PP) IXc (OS) 9 (PP) 8+ (OS) Xa (RP) 7a (OS) 8 (OS) 7b (PP) 8a (RP),  8a (PP),  7c+ (PP),  IXc (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  Xa (RP),  7a (OS),  8 (OS),  7b (PP),  9015
37 major 7c (Flash) 7b (OS) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7c (Flash),  7b (OS),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  9007
38 strasiak 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9003
39 Petrus 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8991
40 Oli 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8950
41 Cyril 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  8903
42 Peder M 9/9+ (RP) 9- (Flash) 7c (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (RP) 9- (RP) 7b+ (PP) 9/9+ (RP),  9- (Flash),  7c (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (RP),  9- (RP),  7b+ (PP),  8898
43 Robin 8a+ (PP) 7b+ (OS) 9-/9 (Flash) 8+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 7a (OS) 8- (OS) 8a+ (PP),  7b+ (OS),  9-/9 (Flash),  8+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  7a (OS),  8- (OS),  8893
44 Brano 9 (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9 (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  8845
45 -erik- 7b+ (OS) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8830
46 MartinK 9+/10- (PP) 9+ (RP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+/10- (PP),  9+ (RP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8825
47 planci 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b+ (RP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b+ (RP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  8583
48 kondor 9 (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8573
49 fonzy 9 (RP) 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 9 (RP),  7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8513
50 JoLo 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8476
51 RoboK 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7B+ (Flash) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  7B+ (Flash),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  8446
52 Edgar 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8445
53 Alfonz 8a (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 8a (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  8431
54 poloncok97 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8430
55 wargi 10- (PP) 8a (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 6c+ (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 10- (PP),  8a (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  6c+ (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8375
56 Zuraz 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8285
57 Frodo 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8270
58 Slumber 9 (PP) 9- (RP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  9- (RP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8240
59 krhlo 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (RP) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (RP),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8208
60 Xel'Naga 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8165
61 tuharek 9- (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8115
62 lajchy 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 8 (Flash) 8 (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  8 (Flash),  8 (Flash),  8099
63 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8035
64 mator 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) VIIIc (OS) IXb (RP) 8 (PP) 7-/7 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  VIIIc (OS),  IXb (RP),  8 (PP),  7-/7 (OS),  8005
65 Sofi 7b+ (PP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6C+ (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 7b+ (PP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6C+ (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  7996
66 Durman 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7995
67 oliv 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7963
68 janino 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7960
69 petuli 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7935
70 Pao Tao 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7841
71 Alchymista 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C/7C+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7825
72 Jacob 7b+ (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (PP) 7A (Solo) 7b+ (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (PP),  7A (Solo),  7803
73 karabaster 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7763
74 krap 9 (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7735
75 svanty 7a (OS) 6c+/7a (OS) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 7a (OS),  6c+/7a (OS),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7668
76 Tomas 8+/9- (OS) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7- (OS) 8+/9- (OS),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7- (OS),  7605
77 Lubosnik 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (Solo),  7575
78 samoT 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c+ (Flash) 8a (PP)       8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c+ (Flash),  8a (PP),  7573
79 Kitty 9 (PP) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7545
80 playde 8+ (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+ (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7515
81 Kvaso 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7505
82 elwys 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 6c+/7a (Solo) 6C+ (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  6c+/7a (Solo),  6C+ (Solo),  7500
83 Smuel 9- (PP) 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8-/8 (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8-/8 (PP),  7486
84 MS 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a (RP) 8 (RP) 6c+ (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a (RP),  8 (RP),  6c+ (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  7406
85 Bart_Simpson 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7400
86 petra 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7365
87 Sveco 6c+ (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6c+ (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7325
88 pucoo 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7303
89 Kec 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6C+ (Flash) 8- (Flash) 7a (PP) 8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6C+ (Flash),  8- (Flash),  7a (PP),  7267
90 Matusmatus 8+ (OS) 8-/8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (OS),  8-/8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7260
91 adamk 8- (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7215
92 Smatko 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7190
93 DuroM 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7171
94 liuu 7a (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7a (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7100
95 bezo 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B (OS) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B (OS),  7095
96 johniiik 9- (RP) 9- (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 6C (Solo) 9- (RP),  9- (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  6C (Solo),  7068
97 tirak 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 7a (PP) 7A (Solo) 6b+ (OS) WI5 (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 8- (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  WI5 (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  7031
98 Rado666 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6945
99 ViKotul 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 6B+ (OS) 6b (OS) 6B (OS) 7-/7 (OS) 6c (PP) 6c (PP) 7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  6B+ (OS),  6b (OS),  6B (OS),  7-/7 (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6933
100 kyslik 9- (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6875
101 korman 9- (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 9- (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6841
102 šošon 7a (OS) 6c (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7a (OS),  6c (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6816
103 matejs 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6770
104 Kufic 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6728
105 chorche 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6623
106 dewpZA 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6585
107 mada 7+ (OS) 7+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+/8- (RP) 7+ (OS),  7+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7+/8- (RP),  6560
108 katana 7a (PP) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7a (PP),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  6506
109 maciash 6b+ (OS) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (OS),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6491
110 Dollym 8- (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 7+/8- (RP) 6c (RP) 6b+ (Flash) 6c (PP) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8- (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  7+/8- (RP),  6c (RP),  6b+ (Flash),  6c (PP),  6a+ (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6331
111 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6200
112 peter.L 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 6c (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  6c (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6180
113 Majus 7B (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 7B (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6118
114 Filip74 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b (Flash) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b (Flash),  6069
115 tomasso 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  5976
116 Zuzka_Sivka 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 6b+ (OS),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  5937
117 Dada 8- (RP) 8 (TR) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7/7+ (PP) 8- (RP),  8 (TR),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7/7+ (PP),  5894
118 Kamzo 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7/7+ (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7/7+ (RP),  5890
119 ital 8+/9- (TR) 8+ (TR) M5 (OS) M7 (PP) 8- (TR) M4+ (OS) 7+ (TR) WI3+ (OS) 7- (TR) 6+ (RP) 8+/9- (TR),  8+ (TR),  M5 (OS),  M7 (PP),  8- (TR),  M4+ (OS),  7+ (TR),  WI3+ (OS),  7- (TR),  6+ (RP),  5665
120 Bilmo 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 6+/7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  6+/7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5570
121 Zuzik 8 (PP) 7+ (PP) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (PP),  7+ (PP),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5271
122 Ja-Kub 7c (PP) 7B+ (Solo) 8+ (PP) 7a+ (PP) 6c (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6a (Solo)     7c (PP),  7B+ (Solo),  8+ (PP),  7a+ (PP),  6c (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6a (Solo),  5245
123 Rajko 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5200
124 Wander 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  5200
125 martyn 7+ (OS) 7+ (PP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (OS),  7+ (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5113
126 Lampus 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP)     8- (OS),  8+ (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  5113
127 Pates 7 (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 6+ (OS) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  6+ (OS),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5068
128 jollyeljoker 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6+ (Flash) 6A (Solo) 6- (OS) 8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6+ (Flash),  6A (Solo),  6- (OS),  5048
129 karolk WI5 (OS) WI4 (OS) WI4 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) WI5 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) WI5 (OS),  WI4 (OS),  WI4 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  WI5 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5005
130 matoo 7+ (RP) 6B+ (Solo) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6B (Solo) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7+ (RP),  6B+ (Solo),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6B (Solo),  6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  4975
131 MacoMT 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6+/7- (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6+/7- (PP),  4925
132 unko 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4903
133 mikkel 9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8- (RP) 7-/7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS)       9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8- (RP),  7-/7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  4868
134 helljohn 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6A+ (Solo) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6A+ (Solo),  6 (OS),  6 (OS),  4830
135 Fero182 8- (TR) 6b (RP) 7 (Solo) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (OS) 8- (TR),  6b (RP),  7 (Solo),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4775
136 janau 6a (OS) 6b (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6a (OS),  6b (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  4740
137 Spider 7+ (RP) 6a (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6a (PP) 6a (PP) 5b (OS) 7+ (RP),  6a (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6a (PP),  6a (PP),  5b (OS),  4715
138 robo 6C+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)       6C+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  4695
139 Bietka 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 6a (Flash) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 5c (OS) 5c (OS) 5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  6a (Flash),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  5c (OS),  5c (OS),  4673
140 Babrak 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4610
141 vlado83 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4600
142 Julo 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  4555
143 Danulienka 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4500
144 maranos 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4490
145 Psheno23 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4450
146 Noskowski 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4446
147 jeepo 6B (Flash) 6+ (OS) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6 (OS) 6 (OS) 5C+ (Flash) 6A (Solo) 6- (OS) 5+ (OS) 6B (Flash),  6+ (OS),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6 (OS),  6 (OS),  5C+ (Flash),  6A (Solo),  6- (OS),  5+ (OS),  4409
148 eppro 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4371
149 lubor 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4285
150 MsMarulik 7- (Flash) 6+ (OS) M5 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6a+ (TR) 5b (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (PP) 7- (Flash),  6+ (OS),  M5 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6a+ (TR),  5b (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (PP),  4208
151 Danken 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6a (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  4205
152 Draper 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4130
153 LUKIN 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  3990
154 Hami 7+/8- (TR) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 5+ (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 7+/8- (TR),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  5+ (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  3950
155 Dobrotka 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  3915
156 Rastielka 7- (Flash) 6 (OS) 6a (PP) 6+/7- (PP) 5a (OS) 5a (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 7- (Flash),  6 (OS),  6a (PP),  6+/7- (PP),  5a (OS),  5a (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  3894
157 Azog 6c (TR) 6b+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6b/6b+ (AF) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 5c+ (TR) 5c (TR) 6c (TR),  6b+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6b/6b+ (AF),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  5c+ (TR),  5c (TR),  3825
158 Saeculum 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3760
159 blxa 7-/7 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 7-/7 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  3693
160 nuto 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3690
161 Sokninth 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  3615
162 vrana 6 (OS) 6+ (Flash) WI4 (PP) 5+ (OS) WI3+ (PP) WI4 (TR) 5 (OS) 6 (RP) 6- (Flash) 6- (Flash) 6 (OS),  6+ (Flash),  WI4 (PP),  5+ (OS),  WI3+ (PP),  WI4 (TR),  5 (OS),  6 (RP),  6- (Flash),  6- (Flash),  3574
163 dalko 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) V (OS) 4c (OS) 4c (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  V (OS),  4c (OS),  4c (OS),  3475
164 KasarM 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3450
165 Lubo12 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP)       7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  3390
166 JohnyB 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3375
167 Ivka 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  3363
168 nof 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (PP) 6 (TR) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (PP),  6 (TR),  3238
169 thien 6+/7- (RP) 5+ (OS) 6+ (PP) 5- (OS) 6- (Flash) 6 (PP) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6+/7- (RP),  5+ (OS),  6+ (PP),  5- (OS),  6- (Flash),  6 (PP),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3233
170 marmot M6+ (OS) M5+ (OS) M5 (OS) M5 (OS) M4 (OS)           M6+ (OS),  M5+ (OS),  M5 (OS),  M5 (OS),  M4 (OS),  3225
171 Heňo 7 (OS) 7+ (RK) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)       7 (OS),  7+ (RK),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3220
172 martinl 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 4+ (OS) 6- (RP) 5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  4+ (OS),  6- (RP),  3115
173 MiroV 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (RP) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5 (PP) 4+ (RP) 3 (RP) 7+ (TR),  6+ (OS),  7- (RP),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  5 (PP),  4+ (RP),  3 (RP),  3090
174 MatoM 6+/7- (RP) 7- (TR) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 7- (AF) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5+ (RP) 6+/7- (RP),  7- (TR),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  7- (AF),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5+ (RP),  3075
175 zofo 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (Flash) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  5+ (Flash),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  2943
176 Amastan 7c (A0) 6a+ (OS) 6a (Solo) 6a (Solo) 5b (OS) 5C (Solo) 4+ (Solo)       7c (A0),  6a+ (OS),  6a (Solo),  6a (Solo),  5b (OS),  5C (Solo),  4+ (Solo),  2940
177 Certo 7b (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP)             7b (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  2810
178 marosi 6+ (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 6+ (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  2765
179 fred 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 5 (RP) 5+ (TR) 5+ (TR) 7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  5 (RP),  5+ (TR),  5+ (TR),  2745
180 Bic0 6 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (PP) 4+ (OS) 5 (Flash) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 4 (PP) 6 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (PP),  4+ (OS),  5 (Flash),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  4 (PP),  2743
181 Mihal 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 6- (PP) 6- (PP) 6 (TR) 6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  6- (PP),  6- (PP),  6 (TR),  2740
182 Tobko 7- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (Flash) 6- (RP) 6 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 7- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5+ (Flash),  6- (RP),  6 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  2698
183 ostiepok 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7A+ (Solo)               9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7A+ (Solo),  2475
184 Vlad 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP) 6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  2345
185 skyd 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)           6B+ (Solo),  6A (OS),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  2345
186 Braobaob 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8- (RP)               9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8- (RP),  2330
187 palopalica 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)               8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  2310
188 Cookie 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP)               9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  2250
189 Poi 7/7+ (OS) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6+ (RP) 6 (PP)           7/7+ (OS),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6+ (RP),  6 (PP),  2220
190 Kollarčík 6 (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 4 (OS) 5- (Flash) 6- (TR)       6 (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  4 (OS),  5- (Flash),  6- (TR),  2188
191 Matik 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)       5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2165
192 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (OS) 5+ (PP) 5+ (PP) 3 (OS) 3 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (OS),  5+ (PP),  5+ (PP),  3 (OS),  3 (OS),  2095
193 MalaPitBull 5- (OS) 5- (OS) 5+ (Flash) 6 (TR) 6- (PP) 4 (OS) 5- (Flash) 4 (Flash) 3 (Solo)   5- (OS),  5- (OS),  5+ (Flash),  6 (TR),  6- (PP),  4 (OS),  5- (Flash),  4 (Flash),  3 (Solo),  2069
194 smok 6B+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 5 (Solo)           6B+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  5 (Solo),  2000
195 Tondas 7A+ (Solo) 6+/7- (OS) 6+ (OS)               7A+ (Solo),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  1790
196 Margo 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 3 (OS) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  3 (OS),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  1765
197 Drevo 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (PP)           6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (PP),  1755
198 juraaj 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1725
199 Biba 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (TR)       5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  1635
200 AdamikovaH 4 (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 4+ (RP) 4+ (PP) 5 (TR) 4 (RP) 4 (PP) 4 (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3 (OS),  4+ (RP),  4+ (PP),  5 (TR),  4 (RP),  4 (PP),  1620
201 mrun 7-/7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS)               7-/7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  1618
202 Tony 7 (PP) 6+/7- (PP) 6+ (PP) 5 (PP)             7 (PP),  6+/7- (PP),  6+ (PP),  5 (PP),  1450
203 KuboJiriSvub 9+/10- (PP) 5+ (OS)                 9+/10- (PP),  5+ (OS),  1370
204 adi 8- (OS) 7 (Flash)                 8- (OS),  7 (Flash),  1348
205 Zuzana94 4+ (OS) 5+ (PP) 5- (PP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4 (PP) 4 (PP)       4+ (OS),  5+ (PP),  5- (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  4 (PP),  1195
206 Raptor 7- (RP) 5 (OS) 5 (OS)               7- (RP),  5 (OS),  5 (OS),  1145
207 rmnbhl 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  1140
208 Larra 4 (OS) 5b (TR) 5b (TR) 4c (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)