'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11695
2 kurko 10- (OS) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10/10+ (PP) 10- (OS),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10/10+ (PP),  11445
3 Reso 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  11000
4 Robo_L 9+/10- (OS) 8B (Solo) 8b (PP) 10 (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a/8a+ (Flash) 10-/10 (PP) 8A+ (Solo) 9+/10- (OS),  8B (Solo),  8b (PP),  10 (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a/8a+ (Flash),  10-/10 (PP),  8A+ (Solo),  10938
5 stygian 8c (PP) 8B (PP) 8B (Solo) 8a+/8b (PP) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8c (PP),  8B (PP),  8B (Solo),  8a+/8b (PP),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  10728
6 vava 8a+ (Flash) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a+ (Flash),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10303
7 Hrubo 10+/11- (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9 (OS) 9+/10- (RP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 10+/11- (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9 (OS),  9+/10- (RP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  10270
8 Smuel 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  10145
9 rici 7c+ (OS) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (OS),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  10085
10 Adolezcent 8B (Solo) 8A/8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 9- (OS) 7C+ (Solo) 8B (Solo),  8A/8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  9- (OS),  7C+ (Solo),  10073
11 MartinK M13- (PP) M13- (PP) M12 (PP) 8a (PP) M11- (PP) 7c+ (RP) M10+ (PP) M10- (Flash) 9 (PP) M10- (PP) M13- (PP),  M13- (PP),  M12 (PP),  8a (PP),  M11- (PP),  7c+ (RP),  M10+ (PP),  M10- (Flash),  9 (PP),  M10- (PP),  10033
12 Cyril 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  10003
13 aceman 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9950
14 strasiak 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9925
15 vilko 8A+/8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 8A+/8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  9850
16 LukasPP 10-/10 (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10- (RK) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 10-/10 (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10- (RK),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9848
17 Dusanbe 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 7c+ (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  7c+ (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9840
18 Peder M 10-/10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 10-/10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  9820
19 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 9- (OS) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  9- (OS),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9801
20 Max 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9800
21 kuboo 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9795
22 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9700
23 Ja-Kub 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7b (OS) 9- (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7b (OS),  9- (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  9696
24 Zuraz 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9545
25 Petrus 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7a+/7b (OS) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7a+/7b (OS),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9511
26 kubo 10 (RP) 9+/10- (Flash) 7C+ (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 10 (RP),  9+/10- (Flash),  7C+ (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  9461
27 Filipo 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9456
28 Dzano 7c (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7c (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9400
29 mikkel M11- (PP) 7c+ (PP) M10+ (PP) M10- (Flash) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) M11- (PP),  7c+ (PP),  M10+ (PP),  M10- (Flash),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9213
30 rasko 8a (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8a (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9185
31 poloncok97 9- (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a+ (OS) 9- (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a+ (OS),  9175
32 Slumber 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (RP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (RP),  9175
33 exman 9-/9 (OS) 7B+ (OS) 9 (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 8+/9- (Flash) 7B+ (Solo) 9-/9 (OS),  7B+ (OS),  9 (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  8+/9- (Flash),  7B+ (Solo),  9171
34 kmeto 9+/10- (PP) 8a (PP) 7C+ (Solo) 7a+/7b (OS) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7c (PP) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B (Flash) 9+/10- (PP),  8a (PP),  7C+ (Solo),  7a+/7b (OS),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7c (PP),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B (Flash),  9132
35 marmot 9+/10- (PP) M11- (PP) M11- (PP) 9+ (PP) M10 (PP) M10 (PP) M10- (PP) M9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  M11- (PP),  M11- (PP),  9+ (PP),  M10 (PP),  M10 (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9125
36 Adam3 8a (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 8a (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9073
37 Frodo 9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9026
38 krap 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9000
39 kekel 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b+ (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b+ (PP),  8986
40 Oli 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8950
41 Ado 7C+ (Solo) 9/9+ (RP) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 9- (RP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  9/9+ (RP),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  9- (RP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8863
42 tiri 8b (PP) 9 (OS) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 8 (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 8b (PP),  9 (OS),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  8 (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  8825
43 Jakabo 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8800
44 duri 9- (OS) 7b (OS) 9 (RP) 7c (RP) 9 (PP) 7c (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 9- (OS),  7b (OS),  9 (RP),  7c (RP),  9 (PP),  7c (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8790
45 vlaga 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8785
46 Shaquais 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8 (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8 (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  8745
47 DVOR100 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8723
48 mastic 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8703
49 Mardrex 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8690
50 Aron 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8645
51 JoLo 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8635
52 Ondrovalentin 9+/10- (PP) 9 (RP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8583
53 Kysela 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a+ (PP) 8 (PP) 7 (OS) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a+ (PP),  8 (PP),  7 (OS),  8545
54 yoghurt 8+/9- (OS) 8+ (OS) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8 (OS) 7A+ (Flash) 7B (PP) 8+/9- (OS),  8+ (OS),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8 (OS),  7A+ (Flash),  7B (PP),  8538
55 Belayer 9+ (PP) 9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 9+ (PP),  9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8515
56 adamkaniak 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8-/8 (OS) 7A+ (Flash) 8+/9- (PP) 9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8-/8 (OS),  7A+ (Flash),  8+/9- (PP),  8463
57 Ostriak 9- (OS) 7c (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8/8+ (PP) 9- (OS),  7c (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  8+ (Flash),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8/8+ (PP),  8422
58 playde 9- (Flash) 9 (PP) M10- (PP) M9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) M7 (OS) 9- (Flash),  9 (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  M7 (OS),  8324
59 krhlo 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8313
60 Matusmatus 9- (OS) 9-/9 (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 6c+ (OS) 7A+ (Solo) 9- (OS),  9-/9 (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  6c+ (OS),  7A+ (Solo),  8310
61 Lampus 9 (PP) 7B+ (Solo) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7b (PP) 9 (PP),  7B+ (Solo),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7b (PP),  8288
62 unko 7C (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8250
63 Brano 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8+ (PP),  8185
64 kača_C 7c (PP) 7b+/7c (PP) 9- (PP) 7a+/7b (Flash) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7A (Flash) 7A (Flash) 7c (PP),  7b+/7c (PP),  9- (PP),  7a+/7b (Flash),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  7A (Flash),  7A (Flash),  8165
65 karabaster 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8130
66 masko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8 (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8 (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  8106
67 Sutvajka 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8095
68 Kufic 8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  8080
69 Kjubo 8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8043
70 Kubs 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7934
71 Pao Tao 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (Flash) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (Flash),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7866
72 kyslik 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7865
73 PatrikP 9 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 9 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7816
74 Bart_Simpson 9- (RP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 9- (RP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7790
75 Brogy 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7790
76 Smatko 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 9- (TR) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9- (TR),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7775
77 Kitty 9/9+ (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 9/9+ (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7773
78 ryso 7C (Solo) 9- (PP) 8 (OS) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7C (Solo),  9- (PP),  8 (OS),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7751
79 janino 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7705
80 Beyo 9- (RP) 9- (RP) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 9- (RP),  9- (RP),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7635
81 Goro 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7634
82 ital M11 (PP) M11- (PP) M10- (PP) M9+ (PP) M8 (PP) 8+ (TR) WI5 (OS) 7 (OS) 8- (TR) 7- (OS) M11 (PP),  M11- (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  M8 (PP),  8+ (TR),  WI5 (OS),  7 (OS),  8- (TR),  7- (OS),  7585
83 Filip74 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7555
84 kmocho 9- (PP) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7553
85 lans M10- (PP) M9 (PP) M9 (PP) M9- (RP) M8+ (PP) M8+ (PP) M8 (RP) 8- (Flash) M8 (PP) 8- (PP) M10- (PP),  M9 (PP),  M9 (PP),  M9- (RP),  M8+ (PP),  M8+ (PP),  M8 (RP),  8- (Flash),  M8 (PP),  8- (PP),  7513
86 PONdeLOK 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7480
87 Tomas 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7468
88 Durman 9 (PP) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 8- (Flash) 8+ (TR) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 9 (PP),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  8+ (TR),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  7456
89 radino 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7441
90 Edgar 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B+ (Solo)   10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B+ (Solo),  7425
91 dubenmichal 9- (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 9- (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  7413
92 Kvaso 7b+ (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7b+ (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7403
93 pucoo 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 6C (Solo) 7+/8- (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  6C (Solo),  7+/8- (PP),  7395
94 Alxkuchar 7b (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7+/8- (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7b (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7+/8- (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7370
95 davo 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7361
96 buzo 7c (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP)     7c (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7333
97 revo 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 7/7+ (OS) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  7/7+ (OS),  7333
98 Fili_P 7b (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7b (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7330
99 PetoB 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  7330
100 Tomike 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7173
101 adamk 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7135
102 radoB 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7121
103 Ryzoto 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7093
104 gosto 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (PP),  7000
105 mojo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  7000
106 rmnbhl 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 6c (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  6c (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  6981
107 Dada 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6975
108 Lubo12 8+/9- (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 8+/9- (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  6940
109 indian 7A (OS) 6C+/7A (OS) 7B (Solo) 8/8+ (RP) 6B+ (OS) 8-/8 (Solo) 6B (OS) 7+ (Solo) 7+ (Solo) 6A (OS) 7A (OS),  6C+/7A (OS),  7B (Solo),  8/8+ (RP),  6B+ (OS),  8-/8 (Solo),  6B (OS),  7+ (Solo),  7+ (Solo),  6A (OS),  6905
110 mada 8+ (PP) 8-/8 (Flash) 7+ (OS) 7A (Solo) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 6C+ (Solo) 8+ (PP),  8-/8 (Flash),  7+ (OS),  7A (Solo),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6C+ (Solo),  6878
111 katana 8+ (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8+ (RK) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c+ (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8+ (RK),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c+ (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  6860
112 namor 8+/9- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (TR) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 8+/9- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (TR),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6800
113 VedPali 8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6795
114 Pet:o) 8+ (PP) 8 (RP) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 7+/8- (Flash) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8+ (PP),  8 (RP),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7+/8- (Flash),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6779
115 Kosta 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6766
116 Tatarska 7+ (OS) 6B+/6C (OS) 7+ (OS) 6B+ (OS) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7+ (OS),  6B+/6C (OS),  7+ (OS),  6B+ (OS),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  6753
117 mkudela 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6745
118 bezo 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6606
119 Sam 8 (RP) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 8 (RP),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6564
120 edo 7A (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6559
121 suflik1 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7- (OS),  6550
122 JozefKa 8- (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6c (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 8- (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6c (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  6490
123 maranos 8- (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 8- (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  6455
124 Lasko 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6c (RP) 6c (PP) 6c (PP) 7- (OS) 7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6c (RP),  6c (PP),  6c (PP),  7- (OS),  6413
125 ondr 7+/8- (OS) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+/8- (OS),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6340
126 Mattt 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6265
127 Wander 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6233
128 PePe_Lopez 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6B+ (Solo) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6B+ (Solo),  6225
129 Sima 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 8+ (RP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  6168
130 peter.L 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6135
131 Spirit 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6125
132 Ivanek 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6099
133 Milosh 7+ (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6060
134 marslee 8+ (RP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 8- (AF) 8+ (RP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  8- (AF),  6013
135 Miki42 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  6012
136 tomko 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (RP) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7/7+ (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (RP),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7/7+ (RP),  6008
137 Kyslik_Miro 7+/8- (Flash) 7 (OS) 6b+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 7+/8- (Flash),  7 (OS),  6b+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  5971
138 Zmona 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  5915
139 wargi 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 6c (OS)         10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  6c (OS),  5845
140 Dzejkob 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  5838
141 martinl 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  5707
142 matoo 8 (PP) 8 (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (PP) 8 (PP),  8 (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (PP),  5595
143 Evka_R 7-/7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7/7+ (RP) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7-/7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7/7+ (RP),  7/7+ (RP),  7 (RP),  5564
144 Psheno23 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  5509
145 Matt 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A (OS) 6B (Solo) 6B (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A (OS),  6B (Solo),  6B (Solo),  5498
146 KO 7 (OS) 7+/8- (PP) 6c (PP) 7+ (PP) 6b+ (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS),  7+/8- (PP),  6c (PP),  7+ (PP),  6b+ (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5476
147 logic 7A+ (Solo) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 7A+ (Solo),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5456
148 nuto 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6B (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 6A+ (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6B (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  6A+ (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  5360
149 Hami 8- (RP) 7+/8- (RP) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8- (RP),  7+/8- (RP),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5255
150 corero 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5174
151 jeepo 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5170
152 Danulienka 6C+ (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6C+ (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  5159
153 MS 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5118
154 Plevis 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5115
155 Isildur 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A (OS) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6B+ (Solo),  6A (OS),  6A (OS),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  5099
156 mms 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  5075
157 STone 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  5073
158 DodKe 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5070
159 Chameleon 9 (RP) 8- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 9 (RP),  8- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5055
160 Mihal 7- (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  4974
161 helljohn 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+/7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+/7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4948
162 Srnky 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4910
163 Mackovie 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4870
164 Mihal_TO 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4870
165 marekkocvara 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9- (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (PP)       8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9- (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  4853
166 šošon 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  4835
167 Bietka 6A+ (OS) 7+ (PP) 6A (OS) 6A (Flash) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 6 (OS) 5c (OS) 6+ (Flash) 6A+ (OS),  7+ (PP),  6A (OS),  6A (Flash),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  6 (OS),  5c (OS),  6+ (Flash),  4811
168 MarosKl 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  4806
169 Pilo 7+ (Flash) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (Flash),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  4776
170 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4710
171 Branik 7 (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4668
172 Guzzy 6B+/6C (Solo) 6B+ (Solo) 6+ (OS) 6A+ (Solo) 7- (Solo) 6a+ (Solo) 7 (TR) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6B+/6C (Solo),  6B+ (Solo),  6+ (OS),  6A+ (Solo),  7- (Solo),  6a+ (Solo),  7 (TR),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4620
173 Fufu 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  4603
174 ZAOCKOVANY 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4600
175 Macooo 8- (PP) 7+ (PP) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5a (OS) 8- (PP),  7+ (PP),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5a (OS),  4545
176 Metodko 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 8- (AF) 7- (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 6 (RP) 7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  8- (AF),  7- (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  6 (RP),  4530
177 lks_mrtnck 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 7- (OS),  7-/7 (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4521
178 p51 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4475
179 rybana222 6a (OS) 6a (OS) 6a (Flash) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6- (OS) 5b (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6a (OS),  6a (OS),  6a (Flash),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6- (OS),  5b (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4433
180 jklpuzo 7C+ (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Solo) 6A+/6B (Flash) 6A (Flash)         7C+ (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Solo),  6A+/6B (Flash),  6A (Flash),  4406
181 karolk WI5 (OS) 7- (Flash) 6 (OS) 6 (OS) WI4 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) WI5 (OS),  7- (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  WI4 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4343
182 drpdrpdrp 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4341
183 Kec 8 (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 5- (OS) 6 (PP) 8 (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  5- (OS),  6 (PP),  4328
184 Majus 6C (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 4 (Flash) 6C (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  4 (Flash),  4312
185 Alfonz 8a (PP) 7c (PP) 8+ (Flash) 7b (PP) 7a+ (PP)           8a (PP),  7c (PP),  8+ (Flash),  7b (PP),  7a+ (PP),  4253
186 ViKotul 7A (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)         7A (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  4253
187 Stanley2 8+/9- (RP) 8+ (Solo) 8 (RP) 8 (RP) 7 (OS) 7- (OS)         8+/9- (RP),  8+ (Solo),  8 (RP),  8 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  4205
188 stolko 7 (RP) 6+ (OS) 7-/7 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 7 (RP),  6+ (OS),  7-/7 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  4205
189 Matno 7A+/7B (PP) 7A+ (PP) 7A+ (PP) 7A (PP) 7A (PP) 6B (PP)         7A+/7B (PP),  7A+ (PP),  7A+ (PP),  7A (PP),  7A (PP),  6B (PP),  4175
190 m3 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4175
191 NaDu 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 7 (Flash),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  4135
192 KasarM 6C (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 6C (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6- (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  3995
193 eppro 8 (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 5 (OS)       8 (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  5 (OS),  3993
194 Miramia 8 (TR) 7 (PP) 7 (TR) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 4+ (OS)