Rebríček

'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8b (OS) 8b (OS) 11- (PP) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 8c (PP) 8c (PP) 8b (OS),  8b (OS),  11- (PP),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  8c (PP),  8c (PP),  12215
2 kurko 8c (PP) 10- (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 10 (PP) 10 (PP) 8b (PP) 8c (PP),  10- (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  10 (PP),  10 (PP),  8b (PP),  11420
3 vava 8b+ (PP) 8b+ (PP) 7c+/8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  7c+/8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  11105
4 stygian 8c (PP) 8B+ (Solo) 8b+ (PP) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8c (PP),  8B+ (Solo),  8b+ (PP),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  11075
5 samoT 5.13c (OS) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 5.13a (OS) 5.13a (OS) 5.13b (Flash) 8a (Flash) 10- (PP) 8a (PP) 9+ (RP) 5.13c (OS),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  5.13a (OS),  5.13a (OS),  5.13b (Flash),  8a (Flash),  10- (PP),  8a (PP),  9+ (RP),  10971
6 rici 10 (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 10 (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  10795
7 Hríbik 10+/11- (PP) 10 (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 10+/11- (PP),  10 (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  10725
8 Jonatan 8a (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 8a+ (PP) 9 (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  8a+ (PP),  9 (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10621
9 kmeto 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8A (Solo) 10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8A (Solo),  10585
10 Robo_L 8b+ (PP) 8b (PP) 8a (Flash) 8a+ (PP) 9 (OS) 9 (OS) 8A/8A+ (Solo) 9+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a (Flash),  8a+ (PP),  9 (OS),  9 (OS),  8A/8A+ (Solo),  9+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10471
11 tomaso 7c+ (OS) 10- (PP) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7C (OS) 7C (OS) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 7c+ (OS),  10- (PP),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7C (OS),  7C (OS),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  10423
12 Hrubo 7c+ (OS) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (OS),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10280
13 pavel4000 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 7c (Flash) 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  7c (Flash),  9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  10256
14 Onndro 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 8a (RP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  8a (RP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10235
15 kmocho 10 (PP) 10- (PP) 8a (RP) 7c+ (Flash) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10- (PP),  8a (RP),  7c+ (Flash),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10158
16 Adolezcent 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 7b+ (OS) 8a (Flash),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  7b+ (OS),  10146
17 Dzano 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9- (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9- (OS),  10095
18 mator 7c (OS) Xb (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) Xa (OS) 7c (OS),  Xb (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  Xa (OS),  10070
19 KACIatko 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9/9+ (Flash) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9/9+ (Flash),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  9988
20 Entera 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 5.13a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  5.13a (PP),  7c+ (PP),  9928
21 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9885
22 humpi V12 (Solo) V10 (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) V11 (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) V9 (Flash) 7C+ (Solo) V12 (Solo),  V10 (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  V11 (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  V9 (Flash),  7C+ (Solo),  9862
23 Ado 9+/10- (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+/10- (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9820
24 buzo 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8+/9- (OS) 10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  8+/9- (OS),  9788
25 DVOR100 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9515
26 tiri 9 (OS) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9 (OS),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9310
27 edo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  9294
28 Zavaky 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7B (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (OS) 8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7B (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (OS),  9265
29 ryso 10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9226
30 major 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9223
31 Edgar 10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  9150
32 Oli 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  9150
33 Belayer 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9136
34 masko 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  9- (PP),  9117
35 Mardrex 9- (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9115
36 Buco 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7c (PP) 8+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7c (PP),  8+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9093
37 exman 9+/10- (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (RP) 9/9+ (RK) 8+/9- (Flash) 9+/10- (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (RP),  9/9+ (RK),  8+/9- (Flash),  9068
38 sivak 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  8997
39 Peder M 9+/10- (PP) 9 (RP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8815
40 PatrikP 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8798
41 JoLo 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8796
42 Tomas 9+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8795
43 strasiak 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8709
44 MartinK 9+ (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (OS) 9- (RP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (OS),  9- (RP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8708
45 Petrus 7c+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9/9+ (RK) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9/9+ (RK),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8695
46 playde 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7a/7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7a/7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8670
47 -erik- 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  8630
48 ostiepok 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8530
49 lajchy 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 7a (Flash) 8+ (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  7a (Flash),  8+ (PP),  8356
50 Cyril 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Flash),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8253
51 Brano 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 7b (PP) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  7b (PP),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8188
52 kekel 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  8175
53 RoboK 10-/10 (PP) 9+ (PP) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7 (OS) 10-/10 (PP),  9+ (PP),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7 (OS),  8165
54 krhlo 9 (PP) 9- (PP) 7b (RP) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  9- (PP),  7b (RP),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8143
55 Kvaso 9+ (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9+ (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8105
56 aladin 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8095
57 palopalica 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 8 (OS) 6c+/7a (OS) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  8 (OS),  6c+/7a (OS),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  8090
58 Frodo 7a+ (OS) 8/8+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 8 (RP) 7a+ (OS),  8/8+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  8 (RP),  8056
59 petuli 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8020
60 fonzy 8 (OS) 7a (OS) 7c+ (AF) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (OS),  7a (OS),  7c+ (AF),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  7975
61 elwys 9+ (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8 (PP) 9+ (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8 (PP),  7853
62 Pao Tao 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7841
63 šošon 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7750
64 kondor 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7723
65 Alchymista 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7700
66 oliv 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7650
67 svanty 9- (PP) 9- (PP) 7a/7a+ (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (RP) 7a (RP) 9- (PP),  9- (PP),  7a/7a+ (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7a (RP),  7a (RP),  7618
68 tuharek 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7610
69 Jacob 7b+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7b+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7595
70 túška 8A (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo)   8A (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7556
71 robo 8- (OS) 6C+ (OS) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6C (OS) 6C (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 8- (OS),  6C+ (OS),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6C (OS),  6C (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7436
72 adamkaniak 6c+ (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 6c+ (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7428
73 Ja-Kub 7c (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 7b (Solo) 6C (OS) 7a (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 6a+ (OS) 7c (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  7b (Solo),  6C (OS),  7a (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  6a+ (OS),  7375
74 Lampus 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7375
75 Patilla 5.12c (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (Solo) 7A (Solo) V6 (Solo) 6C (Solo) 5.12c (PP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (Solo),  7A (Solo),  V6 (Solo),  6C (Solo),  7368
76 poloncok97 7a (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7330
77 Kitty 7a (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7298
78 Smatko 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7280
79 johniiik 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (RP) 8- (RP) 9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (RP),  8- (RP),  7240
80 Certo 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  7220
81 liuu 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+ (TR) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8+ (TR),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7155
82 jeepo 8+ (RP) 7A+ (Solo) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8+ (RP),  7A+ (Solo),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7150
83 krap 8 (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 7- (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7- (OS),  7115
84 Dusanbe 10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (PP)       10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (PP),  7075
85 MS 8+ (PP) 8+ (PP) 7a (RP) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  7a (RP),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  7056
86 pucoo 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7050
87 Lela 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8/8+ (PP) 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7 (Flash) 8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8/8+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7 (Flash),  7044
88 janino 8- (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b/6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b/6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7010
89 kyslik 8+ (RP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 8+ (RP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7005
90 bezo 6C+ (OS) 7A+ (Solo) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B (OS) 6B (OS) 6C+ (OS),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B (OS),  6B (OS),  6988
91 karabaster 7a (Flash) 6c (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 6c (Flash) 7a (Flash),  6c (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  6c (Flash),  6986
92 Slumber 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 6c (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  6c (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  6968
93 Kec 8 (OS) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c/6c+ (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8 (OS),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c/6c+ (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6953
94 tirak 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 7a (PP) 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) WI5 (OS) 6b (OS) 7a+ (PP),  6c+ (Flash),  7a (PP),  8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  WI5 (OS),  6b (OS),  6888
95 logic 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6750
96 Bart_Simpson 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+/8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6633
97 Milosh 8- (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 8- (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6630
98 petra 8+/9- (RP) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 7+/8- (PP) 6b/6b+ (Flash) 8+/9- (RP),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  7+/8- (PP),  6b/6b+ (Flash),  6570
99 Sofi 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6c (PP) 6c (PP) 8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6535
100 Zuzka_Sivka 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (PP) 6a+ (OS) 6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (PP),  6a+ (OS),  6505
101 kača_C 7a+ (Flash) 7a (PP) 8 (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6c (PP) 6C (Solo) 6b (Flash) 6B (Flash) 7a+ (Flash),  7a (PP),  8 (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6c (PP),  6C (Solo),  6b (Flash),  6B (Flash),  6402
102 Kufic 7+ (OS) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6380
103 chorche 7+ (OS) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (OS),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6288
104 mada 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6c (PP) 6C (Solo) 6a+ (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6c (PP),  6C (Solo),  6a+ (OS),  6178
105 vilko 10+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 7C/7C+ (Solo)         10+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  7C/7C+ (Solo),  6175
106 katana 6b+ (OS) 6c+ (PP) 6b (OS) 8- (TR) 6c (PP) 6c (PP) 6c (PP) 7- (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6b+ (OS),  6c+ (PP),  6b (OS),  8- (TR),  6c (PP),  6c (PP),  6c (PP),  7- (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6133
107 tomasso 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6125
108 Bilmo 8+ (TR) 7 (OS) 7 (OS) 8- (TR) 8- (TR) 6C (Solo) 8- (TR) 7- (OS) 7 (Flash) 6B+ (Solo) 8+ (TR),  7 (OS),  7 (OS),  8- (TR),  8- (TR),  6C (Solo),  8- (TR),  7- (OS),  7 (Flash),  6B+ (Solo),  6088
109 Majus 7A+ (Solo) 6C (Flash) 6C (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 7A+ (Solo),  6C (Flash),  6C (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6068
110 viva 9- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+/7- (PP) 9- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+/7- (PP),  5671
111 adamk 8- (OS) 8- (RP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 6 (OS) 8- (OS),  8- (RP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  6 (OS),  5645
112 Peterarwin 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b+ (TR) 6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6b+ (TR),  5605
113 Dadko 9 (PP) 8+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP)       9 (PP),  8+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  5580
114 korman 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  5511
115 adi 8+ (Flash) 8- (OS) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7 (OS) 7 (Flash) 6B (Solo)     8+ (Flash),  8- (OS),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7 (OS),  7 (Flash),  6B (Solo),  5499
116 Azog 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  5473
117 Dada 8 (TR) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7+ (TR) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (TR),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7+ (TR),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5441
118 Psheno23 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 5c+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  5c+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5435
119 Zuzik 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 6b (PP) 6+ (OS) 6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  6b (PP),  6+ (OS),  5334
120 ital M5 (OS) M7 (PP) M4+ (OS) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6+ (OS) WI3+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) M5 (OS),  M7 (PP),  M4+ (OS),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6+ (OS),  WI3+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  5330
121 helljohn 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5325
122 fred 8 (TR) 8 (TR) 8 (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 8 (TR),  8 (TR),  8 (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  5275
123 Alfonz 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 6c (PP) 6c (PP)       7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  6c (PP),  6c (PP),  5253
124 peter.L 8- (PP) 6b+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8- (PP),  6b+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5205
125 marmot M6+ (OS) 6b+ (OS) M5+ (OS) 6c+ (RP) M5 (OS) M5 (OS) 6a+ (OS) M4 (OS)     M6+ (OS),  6b+ (OS),  M5+ (OS),  6c+ (RP),  M5 (OS),  M5 (OS),  6a+ (OS),  M4 (OS),  5170
126 manet 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5100
127 Robin 8b (PP) 7c+ (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS)         8b (PP),  7c+ (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  4930
128 Fidas 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  4905
129 skyd 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6A+ (OS) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6A+ (OS),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4895
130 mojzoo 6a (OS) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6b (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (OS),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6b (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4870
131 Heňo 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  4840
132 tinbuktu 6c+ (TR) 6c+ (TR) 6b (PP) 6b (TR) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6c+ (TR),  6c+ (TR),  6b (PP),  6b (TR),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4820
133 Bietka 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6B (Solo) 6b (PP) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a+ (PP) 7- (PP) 6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6B (Solo),  6b (PP),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a+ (PP),  7- (PP),  4818
134 ViKotul 7a+/7b (Flash) 7a (PP) 6b (OS) 6c (PP) 6c (PP) 6b+ (PP) 6b (PP) 5c (Flash)     7a+/7b (Flash),  7a (PP),  6b (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6b+ (PP),  6b (PP),  5c (Flash),  4776
135 bárt 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  4727
136 pepan 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4690
137 Filip74 7- (OS) 7 (PP) 7- (RP) 6+/7- (Flash) 7- (Solo) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7 (PP),  7- (RP),  6+/7- (Flash),  7- (Solo),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  4546
138 suflik1 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (PP) 7 (TR) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 7+ (TR),  6+ (OS),  7- (PP),  7 (TR),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  4505
139 maranos 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4490
140 Matik 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4486
141 vyktor 7-/7 (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 7-/7 (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  4471
142 janau 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6A+ (Solo) 7- (PP) 6a+ (PP) 6 (OS) 5C (OS) 6A (Solo) 6a (PP) 6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6A+ (Solo),  7- (PP),  6a+ (PP),  6 (OS),  5C (OS),  6A (Solo),  6a (PP),  4435
143 Pates 7 (Flash) 7+ (TR) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7 (Flash),  7+ (TR),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4341
144 Wander 7 (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (RP) 5 (OS) 7 (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (RP),  5 (OS),  4335
145 MacoMT 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4080
146 Spider 6a (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6a (PP) 6a (PP) 5b (OS) 5a (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6a (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6a (PP),  6a (PP),  5b (OS),  5a (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  4065
147 Braobaob 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 7A (Solo)           9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  7A (Solo),  4053
148 Radoslaf 8b (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP)             8b (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  4050
149 blxa 7- (OS) 7 (TR) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5 (Flash) 7- (OS),  7 (TR),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5 (Flash),  3968
150 karolk WI5 (OS) WI4 (OS) WI4 (OS) WI5 (TR) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) III (OS) 4 (RP) WI5 (OS),  WI4 (OS),  WI4 (OS),  WI5 (TR),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  III (OS),  4 (RP),  3950
151 jollyeljoker 7 (PP) 7 (PP) 6+ (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 6 (Flash) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 5C (Solo) 7 (PP),  7 (PP),  6+ (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  6 (Flash),  6 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  5C (Solo),  3909
152 misko 8a+/8b (PP) 8a (PP) 8+ (OS) 9- (PP)             8a+/8b (PP),  8a (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  3820
153 VladoClimb_LV 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5B (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5B (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  3809
154 Fero Stiefel 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6- (Flash) 7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6- (Flash),  3792
155 brano123 7 (TR) 7- (PP) 7 (TR) 7-/7 (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 5 (OS) 5 (OS) 6 (PP) 6 (PP) 7 (TR),  7- (PP),  7 (TR),  7-/7 (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  5 (OS),  5 (OS),  6 (PP),  6 (PP),  3765
156 rafoo 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  3685
157 vrana 6+ (OS) WI4 (PP) 6- (OS) 5+ (OS) WI3+ (PP) WI4 (TR) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6 (PP) 6+ (OS),  WI4 (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  WI3+ (PP),  WI4 (TR),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6 (PP),  3645
158 MiroV 6+/7- (OS) 6 (OS) 7- (RK) 7- (RK) 6+ (PP)           6+/7- (OS),  6 (OS),  7- (RK),  7- (RK),  6+ (PP),  3575
159 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 5- (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 3+ (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  5- (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  3+ (OS),  3555
160 matoo M4 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR) 4 (OS) M4 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  4 (OS),  3555
161 Majklik 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3525
162 Danulienka 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Flash) 5B (Flash) 5B (Solo) 5A (Solo) 4B (Flash) 6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Flash),  5B (Flash),  5B (Solo),  5A (Solo),  4B (Flash),  3484
163 Ivka 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  3363
164 papen1 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3350
165 MalaPitBull 6B (Solo) 6A (Solo) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (RP) 5+ (Flash) 6- (RP) 5 (Flash) 5 (Flash) 6B (Solo),  6A (Solo),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (RP),  5+ (Flash),  6- (RP),  5 (Flash),  5 (Flash),  3307
166 MsMarulik 7 (TR) M5 (TR) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 5+ (PP) III (OS) III (OS) 7 (TR),  M5 (TR),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  5+ (PP),  III (OS),  III (OS),  3210
167 Saeculum 7- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 7- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  3170
168 LUKIN 7- (TR) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 4+ (OS) 6 (TR) 7- (TR),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  4+ (OS),  6 (TR),  3120
169 plesky77 6+ (OS) 7- (PP) 7 (TR) 5+ (OS) 7 (AF) 5 (OS) 6+ (AF) 6 (AF) 6 (AF) 6 (AF) 6+ (OS),  7- (PP),  7 (TR),  5+ (OS),  7 (AF),  5 (OS),  6+ (AF),  6 (AF),  6 (AF),  6 (AF),  3110
170 matejs 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3025
171 vlado83 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3020
172 mkudela 7+ (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP)   7+ (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  2970
173 ivo 7b (PP) 7a+ (PP) 6b+ (OS) 6a+ (OS)             7b (PP),  7a+ (PP),  6b+ (OS),  6a+ (OS),  2840
174 Draper 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) IV (OS) 5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  IV (OS),  2830
175 JohnyB 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)       6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2698
176 Tobko 7- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (Flash) 6- (RP) 6 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 7- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5+ (Flash),  6- (RP),  6 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  2698
177 wargi 9- (PP) 8 (PP) 7- (PP) 6+ (PP)             9- (PP),  8 (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  2350
178 jankmet 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (Flash) 5A (Flash) 5B (Solo) 5A (Solo) 3 (Flash)     6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (Flash),  5A (Flash),  5B (Solo),  5A (Solo),  3 (Flash),  2334
179 Stanley2 8-/8 (RP) 7- (OS) 7-/7 (RP) 6- (OS) 3+ (OS)           8-/8 (RP),  7- (OS),  7-/7 (RP),  6- (OS),  3+ (OS),  2330
180 Leelloo 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 4- (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  6- (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  4- (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3 (OS),  2295
181 Bic0 7- (PP) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 6- (RP) 6- (PP) 5 (RP) 4 (PP)     7- (PP),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  6- (RP),  6- (PP),  5 (RP),  4 (PP),  2169
182 smok 6A (OS) 6B (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 5C (Solo)           6A (OS),  6B (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  5C (Solo),  2145
183 Durman 8+/9- (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP)               8+/9- (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  2125
184 Ember 10-/10 (PP) 9+/10- (PP)                 10-/10 (PP),  9+/10- (PP),  2075
185 Rados 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (PP)               8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (PP),  1925
186 Maty_želovčan 7 (RP) 7 (RP) 6 (OS) 6+ (RP)             7 (RP),  7 (RP),  6 (OS),  6+ (RP),  1810
187 Margo 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 3 (OS) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  3 (OS),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  1765
188 Smatus 7c (Flash) 8+/9- (PP)                 7c (Flash),  8+/9- (PP),  1753
189 juraaj 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1725
190 mates8 9-/9 (PP) 7b+ (PP)                 9-/9 (PP),  7b+ (PP),  1725
191 unko 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP)               7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  1695
192 Erulda 6+ (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (RP)             6+ (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (RP),  1690
193 Rajko 7- (OS) 5 (OS) 6- (RP) 4 (OS) 5 (PP)           7- (OS),  5 (OS),  6- (RP),  4 (OS),  5 (PP),  1640
194 p51 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (A0)           5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (A0),  1505
195 planci 8+ (PP) 8+ (PP)                 8+ (PP),  8+ (PP),  1500
196 dalko 5 (OS) 6- (RP) 4 (OS) 5 (PP) III (OS) 5 (TR) 4 (TR) 3 (PP)     5 (OS),  6- (RP),  4 (OS),  5 (PP),  III (OS),  5 (TR),  4 (TR),  3 (PP),  1450
197 Anakreon 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 3 (OS)       4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3 (OS),  3 (OS),  1425
198 !pedro 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (Flash) 1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (Flash),  1408
199 Misaen 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5- (RP) 4+ (RP) 5- (TR) 4 (RP) 4 (TR)     6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5- (RP),  4+ (RP),  5- (TR),  4 (RP),  4 (TR),  1365
200 LifeIsPorno 5- (OS) 4 (OS) 5+ (PP) 5+ (PP) 3 (OS) 3 (OS)         5- (OS),  4 (OS),  5+ (PP),  5+ (PP),  3 (OS),  3 (OS),  1355
201 Amastan 7-/7 (OS) 4c (OS) 5 (Flash)               7-/7 (OS),  4c (OS),  5 (Flash),  1193
202 KasarM 4+ (OS) 4- (OS) 4- (OS) 4- (OS) 5- (TR) 4+ (TR) 3 (Solo)       4+ (OS),  4- (OS),  4- (OS),  4- (OS),  5- (TR),  4+ (TR),  3 (Solo),  1130
203 zivel 7- (OS) 6+ (OS)                 7- (OS),  6+ (OS),  1090
204 thien 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (TR) 5- (TR)           4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5 (TR),  5- (TR),  1060
205 Matusmatus 7+ (PP) 6- (PP) 5+ (PP)               7+ (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  1050
206 Patka 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 6- (AF) 5 (AF) 4 (TR) 4 (TR) 5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  6- (AF),  5 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  975
207 nof 6 (TR) 6- (TR) 5 (PP) 4+ (PP) 4+ (PP)           6 (TR),  6- (TR),  5 (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  950
208 Noskowski 5 (OS) 4 (OS) 4+ (Flash) 4 (Flash)             5 (OS),  4 (OS),  4+ (Flash),  4 (Flash),  946
209 horvo 9- (PP)                   9- (PP),  850
210 Metthew 8-/8 (OS)                   8-/8 (OS),  820
211 Matno 7B (Solo)                   7B (Solo),  800
212 erik7996 6- (PP) 5- (PP) 5- (PP) 4 (PP) 4 (PP)           6- (PP),  5- (PP),  5- (PP),  4 (PP),  4 (PP),  800
213 Larra 4 (OS) 5b (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)         4 (OS),  5b (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  745
214 indian 6+ (TR) 5 (RP) 6- (TR)               6+ (TR),  5 (RP),  6- (TR),  705
215 Raptor 5 (OS) 5 (OS)                 5 (OS),  5 (OS),  690
216 Dobrotka 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP) 5- (TR)             5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  5- (TR),  685
217 Carbon 5 (PP) 5 (TR)