'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Kysela 9a (PP) 9a (PP) 9a (PP) 9a (PP) 8c+ (PP) 8c/8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 9a (PP),  9a (PP),  9a (PP),  9a (PP),  8c+ (PP),  8c/8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  12375
2 kurko 8b (OS) 11- (PP) 8a+ (OS) 10- (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 10- (OS) 8a/8a+ (OS) 8b (OS),  11- (PP),  8a+ (OS),  10- (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  10- (OS),  8a/8a+ (OS),  12005
3 Buco 9a (PP) 11- (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8b (Flash) 8b (Flash) 8b+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 9a (PP),  11- (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8b (Flash),  8b (Flash),  8b+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  11826
4 matejicka 8b (OS) 8c (PP) 10- (OS) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8b (OS),  8c (PP),  10- (OS),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  11755
5 Filipo 11- (PP) 8c (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10- (Flash) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 11- (PP),  8c (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10- (Flash),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  11428
6 Manko 8a+ (OS) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8a+ (Flash) 10 (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8a+ (OS),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8a+ (Flash),  10 (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  11223
7 misko 11- (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 9+/10- (Flash) 10- (PP) 10- (PP) 8A+ (Solo) 11- (PP),  10 (PP),  10 (PP),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  9+/10- (Flash),  10- (PP),  10- (PP),  8A+ (Solo),  10903
8 stygian 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7c (OS) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7c (OS),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  10820
9 Peder M 10+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 10+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  10710
10 vilko 8B+ (Solo) 8B/8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B+ (Solo),  8B/8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10575
11 makac 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 9+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  9+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  10328
12 Ja-Kub 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10278
13 Dusanbe 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  10275
14 Cyril 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  10250
15 Adolezcent 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  10153
16 aladin 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 7b+/7c (OS) 9+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  7b+/7c (OS),  9+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  10098
17 Zuraz 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  10053
18 rici 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10050
19 Hrubo 7c+ (OS) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 9 (PP) 7c+ (OS),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  9 (PP),  10028
20 aceman 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7c+/8a (PP) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7c+/8a (PP),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9965
21 Oli 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9925
22 Adam3 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9893
23 dubenmichal 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  9850
24 Petrus 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9815
25 matone 10- (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8A (Solo) 9+/10- (PP) 9+ (RP) 9+ (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 10- (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  9+ (RP),  9+ (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  9730
26 OLY 9+/10- (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 9-/9 (Flash) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  9-/9 (Flash),  9/9+ (PP),  9723
27 Ostriak 10 (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10 (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9603
28 exman 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  9520
29 kmeto 7b+/7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 7B+ (Flash) 9 (PP) 7b+/7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  7B+ (Flash),  9 (PP),  9498
30 Frodo 10- (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 10- (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9478
31 rasko 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+ (OS),  7a+ (OS),  9471
32 marmot M13- (PP) 9+/10- (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) M13- (PP),  9+/10- (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9440
33 Tomike 10- (PP) 10- (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 10- (PP),  10- (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9400
34 krap 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9390
35 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9381
36 ostrykaktus 10- (PP) 8A (Solo) 9+/10- (PP) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7a+ (OS) 7b+/7c (PP) 10- (PP),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7a+ (OS),  7b+/7c (PP),  9370
37 vychodnar 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Solo) 10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Solo),  9350
38 poloncok97 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9345
39 Hríbik 8c (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A/8A+ (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo)   8c (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A/8A+ (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  9325
40 Chameleon 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9315
41 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9275
42 Slumber 10- (PP) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 10- (PP),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9258
43 LukasPP 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9256
44 kmocho 8A/8A+ (Solo) 9+/10- (RP) 8A (Solo) 9/9+ (PP) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A/8A+ (Solo),  9+/10- (RP),  8A (Solo),  9/9+ (PP),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9105
45 Fili_P 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9068
46 Isildur 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9015
47 mikkel 7c (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7B+ (Solo) 9- (PP) 7c (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7B+ (Solo),  9- (PP),  8943
48 mckale 9+ (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8923
49 MiroslavMrovcak 8a (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (RP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 8a (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (RP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  8913
50 playde 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8895
51 Kufic 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8/8+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8/8+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8868
52 PatrikP 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8850
53 Pao Tao 7b+ (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b+ (PP),  8842
54 JoLo 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 9- (Solo) 9- (PP) 7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  9- (Solo),  9- (PP),  8752
55 monke 7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8743
56 Kvaso 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8725
57 adi 7b+ (OS) 9 (PP) 8/8+ (OS) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 7b+ (OS),  9 (PP),  8/8+ (OS),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  8640
58 Tosik 7c (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8635
59 Danone 9/9+ (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 9/9+ (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8605
60 Belayer 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a/7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a/7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8575
61 DVOR100 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) 9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8540
62 KrisLapa 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8510
63 Slabyprst 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8500
64 kuxiv 7a+/7b (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b/7b+ (PP) 7b (RP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7a+/7b (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7b/7b+ (PP),  7b (RP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8488
65 Sebo 8A (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8459
66 Jakabo 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 5.12b (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  5.12b (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  8425
67 Bart_Simpson 8/8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8410
68 masko 7c+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 7c+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  8399
69 kekel 9 (PP) 9+ (RK) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  9+ (RK),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8390
70 dadik 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 7a (Flash) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  7a (Flash),  8348
71 Jaman 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8-/8 (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8-/8 (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8263
72 Edgar 10 (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7C (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 10 (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7C (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  8250
72 unko 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8250
74 Tomas 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7b (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7b (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8210
75 navi M11- (PP) M10 (PP) M10- (PP) 9- (PP) 7a (OS) M9 (PP) 7a (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) M8+ (PP) M11- (PP),  M10 (PP),  M10- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  M9 (PP),  7a (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  M8+ (PP),  8148
76 endrju 10- (PP) 9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 10- (PP),  9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  8140
77 janino 9 (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 9 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8115
78 Lampus 7B+ (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 8-/8 (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7A (Flash) 7A (Flash) 7B+ (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  8-/8 (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7A (Flash),  7A (Flash),  8109
79 PetoAlkkro 9-/9 (RP) 8+/9- (Flash) 7B+ (Solo) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 9-/9 (RP),  8+/9- (Flash),  7B+ (Solo),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  8095
80 Brano 9- (PP) 7a (OS) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 9- (PP),  7a (OS),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  8090
81 Filip74 8 (OS) 7a (OS) 8+/9- (RP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (OS),  7a (OS),  8+/9- (RP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8080
82 kuboo 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (RP) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 8+ (RP) 8- (Flash) 7 (Flash) 9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (RP),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  8+ (RP),  8- (Flash),  7 (Flash),  8066
83 krhlo 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  8047
84 Aron 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8/8+ (Flash) 8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8/8+ (Flash),  8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7981
85 Mardrex 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7980
86 adamk 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7941
87 maaro 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (Flash) 8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (Flash),  8 (PP),  7934
88 Mattt 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7913
89 Sam 7a+ (OS) 8 (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a+ (OS),  8 (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7821
90 bezo 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7818
91 peter.L 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7813
92 voto1003 9 (PP) 8+/9- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7+ (OS) 9 (PP),  8+/9- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7810
93 Tidli 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A/7A+ (Solo) 7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A/7A+ (Solo),  7781
94 pucoo 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 9-/9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7775
95 kača_C 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7A (Flash) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6c (OS) 7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7A (Flash),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6c (OS),  7754
96 Mato99 9-/9 (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7718
97 JozefKa 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  7661
98 Sara 8a (PP) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 7a (Flash) 6b (OS) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 8a (PP),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  7a (Flash),  6b (OS),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  7647
99 Kubs 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  7550
100 JuGo 7c (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7c (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7549
101 Smatko 8a (PP) 9+ (PP) 9- (PP) 7+/8- (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8a (PP),  9+ (PP),  9- (PP),  7+/8- (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7546
102 Sutvajka 8 (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8 (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7500
103 RebekaGabcikova 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 7 (OS) 8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7 (OS),  7481
104 mada 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7473
105 mojo 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7450
106 Branik 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  8 (PP),  7432
107 Hami 9- (RP) 9- (RP) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 7+ (OS) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8- (PP) 6b (OS) 9- (RP),  9- (RP),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  7+ (OS),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8- (PP),  6b (OS),  7428
108 Adamek 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7401
109 Ivanek 9- (PP) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7385
110 VinczeovaMichaela 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7a (RP) 8- (PP) 7 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7a (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7378
111 Timur 8+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7A+ (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 8+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7A+ (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  7296
112 ondr 9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 6c+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  6c+ (PP),  7250
113 Ghar 7+/8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7+/8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7245
114 LenkaFurdikova 7b (PP) 8+/9- (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8- (RP) 6c (Flash) 7b (PP),  8+/9- (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  8- (RP),  6c (Flash),  7211
115 karabaster 7A (Flash) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7A (Flash),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7154
116 geri 9- (PP) 8- (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7145
117 chert 8+/9- (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 7a (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  7a (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7123
118 namor 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7080
119 mklino 8- (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 8- (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7065
120 marosprb 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7060
121 DavidHajdu 9/9+ (PP) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6C (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7- (OS) 9/9+ (PP),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6C (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  7- (OS),  7026
122 revo 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) VIIIb/VIIIc (OS) 7/7+ (OS) 7/7+ (OS) 7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  VIIIb/VIIIc (OS),  7/7+ (OS),  7/7+ (OS),  7005
123 nuto 7b (PP) 8+ (PP) 7a/7a+ (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7b (PP),  8+ (PP),  7a/7a+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6975
124 Kec 6c+ (OS) 6c (OS) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 6c+ (PP) 7 (OS) 6c+ (OS),  6c (OS),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  6c+ (PP),  7 (OS),  6970
125 AndreaVargova 8+ (PP) 7+ (OS) 7a (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  7+ (OS),  7a (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  8- (PP),  6918
126 m2d 8a (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8/8+ (PP)     8a (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  6880
127 korman 7+/8- (OS) 6C+/7A (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 6C+/7A (Solo) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (OS),  6C+/7A (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  6C+/7A (Solo),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6873
128 Georgio 8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6855
129 Petko 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7b (RP) 7B (Solo) 7A+ (Solo)     7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7b (RP),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  6830
130 suflik1 7+ (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6753
131 VedPali 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6740
132 radoB 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6721
133 T0xikmaN 6c+ (Flash) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6c+ (Flash),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6679
134 šošon 6c (OS) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 8- (RP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  8- (RP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6668
135 marekkocvara M10+ (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) M10- (PP) M9+ (PP) 8-/8 (OS) M9- (PP) 8 (Flash)     M10+ (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  8-/8 (OS),  M9- (PP),  8 (Flash),  6626
136 uhlyk 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  6563
137 rybana222 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6545
138 -erik- 8 (OS) 8+ (Flash) 8 (Solo) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 6C (Solo) 6B+/6C (Solo) 6B+ (Solo) 6+/7- (OS) 6B (Solo) 8 (OS),  8+ (Flash),  8 (Solo),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  6C (Solo),  6B+/6C (Solo),  6B+ (Solo),  6+/7- (OS),  6B (Solo),  6493
139 davo 7b (PP) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b/6b+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6C+ (Solo) 6+ (OS) 6 (OS) 7b (PP),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b/6b+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6C+ (Solo),  6+ (OS),  6 (OS),  6490
140 mtlk 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6489
141 VaclavikVratko 8 (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 8 (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6488
142 Tuty 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6C (PP) 6a+ (OS) 8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6C (PP),  6a+ (OS),  6480
143 Metodko 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6465
144 Srnky 7/7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7/7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6460
145 Kyslik_Miro 8- (Flash) 8- (RP) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 8- (Flash),  8- (RP),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6436
146 edo 8- (OS) 7A+ (Solo) 6C+ (Solo) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 8- (OS),  7A+ (Solo),  6C+ (Solo),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6398
147 Fredy 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 8+ (PP),  7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  6395
148 marslee 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 6C (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6C (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6385
149 Michalec 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6363
150 JanoZ 6b+ (OS) 8-/8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (OS),  8-/8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6335
151 tomasso 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6333
152 Dzejkob 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6313
153 Pet:o) 8- (Flash) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+/8- (RP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7 (Flash) 8- (Flash),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+/8- (RP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7 (Flash),  6312
154 matoo 8- (RP) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 8- (RP),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6278
155 Edi 9- (PP) 7A+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 6C (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (PP) 9- (PP),  7A+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  6C (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  6235
155 Vili 7+ (OS) 7A (Solo) 8- (RP) 7 (OS) 7+/8- (RP) 6C (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7+ (OS),  7A (Solo),  8- (RP),  7 (OS),  7+/8- (RP),  6C (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  6235
157 Luboss 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+/6b (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+/6b (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6135
158 Shaquais 7B (Solo) 7B (Solo) 7A/7A+ (Solo) 6C (Flash) 6C/6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6A+ (Solo)   7B (Solo),  7B (Solo),  7A/7A+ (Solo),  6C (Flash),  6C/6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6A+ (Solo),  5806
159 sesso 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  5778
160 lubosu 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7/7+ (PP) 7- (Flash) 8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  7/7+ (PP),  7- (Flash),  5761
161 MatejSak 9 (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo)   9 (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  5712
162 Ryzoto 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 6A (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  6A (OS),  6+ (OS),  5700
163 JurajC 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 6b+ (PP) 6b (RP) 7 (RP) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  6b+ (PP),  6b (RP),  7 (RP),  5680
164 BrindzaDavid 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) VIIc (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  VIIc (OS),  5670
165 martinl 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7+ (Flash),  7+ (Flash),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7 (RP),  5666
166 Trotl 6b (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 7 (PP) 7 (PP) 6b (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  7 (PP),  7 (PP),  5660
167 PePe_Lopez 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 6C (Solo) 7+ (RP) 7+ (PP) 6A+ (Flash) 7- (PP) 6A (Solo) 6 (Flash) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  6C (Solo),  7+ (RP),  7+ (PP),  6A+ (Flash),  7- (PP),  6A (Solo),  6 (Flash),  5636
168 Luluk 7A (Solo) 6B+ (OS) 6C (Solo) 6A+ (OS) 6A+ (OS) 6B (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 5C (OS) 5C (OS) 7A (Solo),  6B+ (OS),  6C (Solo),  6A+ (OS),  6A+ (OS),  6B (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  5C (OS),  5C (OS),  5628
169 jeepo 6C+ (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6A (Flash) 6C+ (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6A (Flash),  5623
170 FilipValuch 7 (OS) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 7 (OS),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  5590
171 Apo 7a (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 7 (PP) 6+ (RP) 7a (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  7 (PP),  6+ (RP),  5588
172 chorche 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 7- (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  7- (PP),  5571
173 katana 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5538
174 tuharek 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7+ (PP) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 6- (OS) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7+ (PP),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  6- (OS),  5526
175 Mims 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7- (Flash) 7 (PP) 6b (PP) 7 (PP) 8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7- (Flash),  7 (PP),  6b (PP),  7 (PP),  5523
176 Kaso 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5495
177 sichtic 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  5480
178 Vladka 6c (Flash) 6c (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 6b (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 6+ (Flash) 6c (Flash),  6c (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  6b (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  6+ (Flash),  5472
179 Ioan 6b+ (OS) 6b (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (RP) 5c+ (OS) 6 (OS) 5c (OS) 6b+ (OS),  6b (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6b (RP),  5c+ (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5460
180 Ursula 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5454
181 tinbuktu 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8+ (Flash) 8 (Flash) 8- (Flash) 7- (OS)       9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8+ (Flash),  8 (Flash),  8- (Flash),  7- (OS),  5432
182 hribo 7a (RP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 7a (RP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5410
183 Mihal_TO 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5385
184 realvonmit 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5380
185 pazout 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5365
186 Joschi 7-/7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7-/7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5340
187 Dora 8- (PP) 8- (PP) 6a+ (OS) 6a (OS) 7/7+ (PP) 6a+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 8- (PP),  8- (PP),  6a+ (OS),  6a (OS),  7/7+ (PP),  6a+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5306
188 Durman 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6A+ (OS) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7 (PP) 7- (PP) 6A+ (Solo) 6 (PP) 7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6A+ (OS),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  7 (PP),  7- (PP),  6A+ (Solo),  6 (PP),  5295
189 Kavalier 8- (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5280
190 DusanRi 8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  5180
191 Peto56