Rebríček

'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8b (OS) 8b (OS) 11- (PP) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 8c (PP) 8c (PP) 8b (OS),  8b (OS),  11- (PP),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  8c (PP),  8c (PP),  12215
2 kurko 11- (PP) 8c (PP) 10- (OS) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 10 (PP) 11- (PP),  8c (PP),  10- (OS),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  10 (PP),  11595
3 stygian 8c (PP) 8B+ (Solo) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8c (PP),  8B+ (Solo),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  11175
4 vava 8b+ (PP) 8b+ (PP) 7c+/8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  7c+/8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  11105
5 pavel4000 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  10870
6 Robo_L 8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 9+ (OS) 10-/10 (PP) 8a (Flash) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  9+ (OS),  10-/10 (PP),  8a (Flash),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10823
7 Hríbik 10+/11- (PP) 10 (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 10+/11- (PP),  10 (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  10750
8 rici 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10700
9 Jonatan 8a (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 8a+ (PP) 10- (PP) 9 (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  8a+ (PP),  10- (PP),  9 (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10626
10 tomaso 7c+ (OS) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7C (OS) 7C (OS) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 7c+ (OS),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7C (OS),  7C (OS),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  10373
11 misko 11- (PP) 8b+/8c (PP) 8a (OS) 8a+/8b (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) IXc (OS) 8+ (OS) 9- (PP) 11- (PP),  8b+/8c (PP),  8a (OS),  8a+/8b (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  IXc (OS),  8+ (OS),  9- (PP),  10290
12 Hrubo 7c+ (OS) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (OS),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10280
13 kmeto 10 (PP) 7c+ (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 10 (PP),  7c+ (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10230
14 Onndro 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 8a (RP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  8a (RP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  10185
15 Dzano 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10180
16 kmocho 10 (PP) 10- (PP) 8a (RP) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 10 (PP),  10- (PP),  8a (RP),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  10153
17 Adolezcent 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 7b+ (OS) 8a (Flash),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  7b+ (OS),  10146
18 mator 7c (OS) Xb (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) Xa (OS) 9+ (PP) 7c (OS),  Xb (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  Xa (OS),  9+ (PP),  10020
19 buzo 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  9988
20 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9945
21 KACIatko 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9/9+ (Flash) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9/9+ (Flash),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9938
22 Entera 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 5.13a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  5.13a (PP),  7c+ (PP),  9928
23 humpi V12 (Solo) V10 (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) V11 (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) V9 (Flash) 7C+ (Solo) V12 (Solo),  V10 (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  V11 (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  V9 (Flash),  7C+ (Solo),  9862
24 Buco 9-/9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 9-/9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  9785
25 Ado 9+/10- (PP) 8A (Solo) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9+/10- (PP),  8A (Solo),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9775
26 DVOR100 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9515
27 Mardrex 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9358
28 Zavaky 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7B (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7B (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9345
29 tiri 9 (OS) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (OS),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9345
30 edo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  9294
31 major 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9223
32 Belayer 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9136
33 ryso 10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9101
34 Oli 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  9100
35 sivak 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9096
36 masko 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  9022
37 PatrikP 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8988
38 exman 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (RP) 9/9+ (RK) 8+/9- (Flash) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (RP),  9/9+ (RK),  8+/9- (Flash),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8879
39 Cyril 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8753
40 MartinK 9+ (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (OS) 9- (RP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (OS),  9- (RP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8703
41 Petrus 7c+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9/9+ (RK) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9/9+ (RK),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8695
42 -erik- 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8635
43 strasiak 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8509
44 planci 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7b+ (RP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7b+ (RP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8478
45 ostiepok 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7b (Solo) 7B (Solo) 9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7b (Solo),  7B (Solo),  8425
46 Peder M 9 (PP) 7c (PP) 9- (RP) 9- (RP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a+ (PP) 9 (PP),  7c (PP),  9- (RP),  9- (RP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8305
47 JoLo 9 (PP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8298
48 elwys 9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  8225
49 Tomas 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8205
50 Brano 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8 (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8196
51 Frodo 9 (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 9 (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  8176
52 fonzy 9 (RP) 7a (OS) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 7c+ (AF) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 9 (RP),  7a (OS),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  7c+ (AF),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8133
53 lajchy 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8106
54 aladin 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8095
55 kekel 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8075
56 petuli 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8040
57 krhlo 9- (PP) 7b (RP) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 9- (PP),  7b (RP),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8038
58 Alchymista 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C/7C+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7925
59 playde 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9 (PP),  8+ (OS),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7888
60 tuharek 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7880
61 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7880
62 Pao Tao 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7841
63 RoboK 9+ (PP) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 7A (Solo) 7 (OS) 9+ (PP),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7A (Solo),  7 (OS),  7840
64 oliv 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7825
65 šošon 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7750
66 kondor 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7673
67 poloncok97 9- (PP) 7a (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  7a (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7595
68 Jacob 7b+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8 (PP) 6c+/7a (RP) 7b+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8 (PP),  6c+/7a (RP),  7575
69 svanty 9- (PP) 8+/9- (PP) 7a/7a+ (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (RP) 7a (RP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  7a/7a+ (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7a (RP),  7a (RP),  7568
70 samoT 5.13c (OS) 8b+/8c (PP) 5.13a (OS) 5.13a (OS) 5.13b (Flash) 9+ (RP) 8+ (OS)       5.13c (OS),  8b+/8c (PP),  5.13a (OS),  5.13a (OS),  5.13b (Flash),  9+ (RP),  8+ (OS),  7563
71 Ja-Kub 7c (RP) 7c (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 6C (OS) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 6c (PP) 7c (RP),  7c (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  6C (OS),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  6c (PP),  7470
72 Sofi 7b+ (PP) 7a (OS) 7b (PP) 8+ (RP) 7a+ (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8- (PP) 6b (OS) 7b+ (PP),  7a (OS),  7b (PP),  8+ (RP),  7a+ (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  8- (PP),  6b (OS),  7395
73 johniiik 9- (RP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (RP) 8- (RP) 8- (PP) 9- (RP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7350
74 robo 6C+ (OS) 6C+ (OS) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (OS),  6C+ (OS),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7346
75 Certo 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7320
76 liuu 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+ (TR) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8+ (TR),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7280
77 Kvaso 9+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (RP) 6C+ (Solo) 8- (PP) 8- (PP) 9+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (RP),  6C+ (Solo),  8- (PP),  8- (PP),  7220
78 Kitty 7a (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 6b (OS) 7a (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  6b (OS),  7160
79 Sveco 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  7150
80 Bart_Simpson 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7120
81 pucoo 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  7115
82 krap 8 (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 7- (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7- (OS),  7115
83 jeepo 8+ (RP) 7A+ (Solo) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 8+ (RP),  7A+ (Solo),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7080
84 Slumber 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7065
85 karabaster 7a (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 7a (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  7059
86 petra 9- (PP) 8+/9- (RP) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8+/9- (RP),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7036
87 Kec 8+ (PP) 7+ (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c/6c+ (Flash) 8+ (PP),  7+ (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c/6c+ (Flash),  7028
88 MS 9- (PP) 8+ (PP) 7a (RP) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 7 (OS) 6b+ (Flash) 9- (PP),  8+ (PP),  7a (RP),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  7 (OS),  6b+ (Flash),  6999
89 Smatko 9- (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 9- (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6990
90 janino 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b/6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b/6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  6990
91 tirak 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 7a (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) WI5 (OS) 7a+ (PP),  6c+ (Flash),  7a (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  WI5 (OS),  6943
92 ViKotul 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 6B+ (OS) 6b (OS) 6B (OS) 6c (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  6B+ (OS),  6b (OS),  6B (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6908
93 bezo 7A+ (Solo) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B (OS) 6B (OS) 6C (Solo) 7A+ (Solo),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B (OS),  6B (OS),  6C (Solo),  6893
94 Lampus 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6883
95 kyslik 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6865
96 Milosh 8- (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 8- (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6630
97 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6600
98 Durman 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (PP),  6515
99 Smuel 7a+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7a+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  6484
100 Zuzka_Sivka 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6455
101 katana 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 8- (TR) 6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  8- (TR),  6426
102 maciash 6b+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6a+/6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6a+/6b (OS),  6b+ (Flash),  6416
103 chorche 7+ (OS) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6403
104 Kufic 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6390
105 tomasso 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  6323
106 korman 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  6322
107 mada 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b+ (Flash) 6C (Solo) 6c (PP) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b+ (Flash),  6C (Solo),  6c (PP),  6318
108 kača_C 7a+ (Flash) 7a (PP) 8 (PP) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6c (PP) 6C (Solo) 6b (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 7a+ (Flash),  7a (PP),  8 (PP),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6c (PP),  6C (Solo),  6b (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6310
109 Alfonz 8a (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 6c (PP) 6c (PP)     8a (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6253
110 Edgar 10 (PP) 9+/10- (PP) 9-/9 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (PP) 6C+ (Solo) 6B+ (Solo)     10 (PP),  9+/10- (PP),  9-/9 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8- (PP),  6C+ (Solo),  6B+ (Solo),  6225
111 Majus 7B (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 7B (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6118
112 adamk 8- (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6015
113 Bilmo 8+ (TR) 7 (OS) 7 (OS) 6C (Solo) 8- (TR) 7- (OS) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 6A (OS) 6A (OS) 8+ (TR),  7 (OS),  7 (OS),  6C (Solo),  8- (TR),  7- (OS),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  6A (OS),  6A (OS),  5978
114 Filip74 8- (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6b (Flash) 7 (RP) 8- (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6b (Flash),  7 (RP),  5949
115 matejs 8- (RP) 6b (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (RP),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5685
116 Matusmatus 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 6 (OS) 7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  6 (OS),  5660
117 Dada 8 (TR) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7+ (TR) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (TR),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7+ (TR),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5441
118 peter.L 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  5420
119 Zuzik 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  5342
120 fred 8 (TR) 8 (TR) 8 (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 8 (TR),  8 (TR),  8 (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  5275
121 ital M5 (OS) M7 (PP) M4+ (OS) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 6+ (OS) WI3+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) M5 (OS),  M7 (PP),  M4+ (OS),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  6+ (OS),  WI3+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  5255
122 Wander 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  5200
123 Pates 7 (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (RP) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  6+ (OS),  7- (RP),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  5158
124 helljohn 8- (RP) 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (RP),  7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5145
125 Psheno23 7+ (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 5c+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6A+ (Solo) 6 (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  5c+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6A+ (Solo),  6 (OS),  5110
126 Dollym 6c+ (PP) 7+/8- (RP) 7+ (RP) 6a (OS) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6a+ (PP) 7- (PP) 5b (OS) 6c+ (PP),  7+/8- (RP),  7+ (RP),  6a (OS),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6a+ (PP),  7- (PP),  5b (OS),  5090
127 manet 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5000
128 karolk WI5 (OS) WI4 (OS) WI4 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) WI5 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) WI5 (OS),  WI4 (OS),  WI4 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  WI5 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4955
129 Fidas 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  4905
130 unko 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4903
131 mojzoo 6a (OS) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6b (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (OS),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6b (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4870
132 Bietka 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 6a (Flash) 7- (PP) 6A+ (Solo) 6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  6a (Flash),  7- (PP),  6A+ (Solo),  4839
133 tinbuktu 6c+ (TR) 6c+ (TR) 6b (PP) 6b (TR) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6c+ (TR),  6c+ (TR),  6b (PP),  6b (TR),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4820
134 Braobaob 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7A (Solo) 8- (RP)         9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7A (Solo),  8- (RP),  4755
135 bárt 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  4727
136 pepan 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4610
137 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 7 (Solo) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (Solo) 6- (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 6 (RP) 7 (OS),  7- (OS),  7 (Solo),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (Solo),  6- (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  6 (RP),  4580
138 maranos 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4490
139 janau 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6A+ (Solo) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 6 (OS) 5C (OS) 6A (Solo) 6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6A+ (Solo),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  6 (OS),  5C (OS),  6A (Solo),  4485
140 marmot M6+ (OS) M5+ (OS) 6c+ (RP) M5 (OS) M5 (OS) 6a+ (OS) M4 (OS)       M6+ (OS),  M5+ (OS),  6c+ (RP),  M5 (OS),  M5 (OS),  6a+ (OS),  M4 (OS),  4475
141 Noskowski 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4446
142 matoo M4 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) M4 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4395
143 eppro 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4371
144 Danulienka 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Flash) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Flash),  4353
145 túška 8A (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo)           8A (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  4300
146 blxa 7-/7 (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7-/7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4283
147 Amastan 7c (A0) 7-/7 (OS) 6a+ (OS) 6a (Solo) 6a (Solo) 5b (OS) 4c (OS) 5C (Solo) 5 (Flash) 4+ (Solo) 7c (A0),  7-/7 (OS),  6a+ (OS),  6a (Solo),  6a (Solo),  5b (OS),  4c (OS),  5C (Solo),  5 (Flash),  4+ (Solo),  4133
148 suflik1 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  6+ (PP),  4121
149 skyd 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6A (OS) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (Solo)   6C (Solo),  6B+ (Solo),  6A (OS),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (Solo),  4095
150 Spider 6a (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6a (PP) 6a (PP) 5b (OS) 5a (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6a (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6a (PP),  6a (PP),  5b (OS),  5a (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  4065
151 MacoMT 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (AF) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  7- (AF),  4010
152 MsMarulik 7- (Flash) M5 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7- (TR) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  M5 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  7- (TR),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4003
153 LUKIN 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  3990
154 Dobrotka 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  3915
155 Azog 6c (TR) 6b+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6b/6b+ (AF) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6+ (TR) 5c+ (TR) 6c (TR),  6b+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6b/6b+ (AF),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6+ (TR),  5c+ (TR),  3875
156 Lela 8 (OS) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 7a (PP) 8 (PP)           8 (OS),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  3770
157 VladoClimb_LV 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 7 (AF) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  7 (AF),  3764
158 Saeculum 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3760
159 smok 6B+ (Solo) 6A (OS) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 5C (Solo) 5 (Solo)   6B+ (Solo),  6A (OS),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  5C (Solo),  5 (Solo),  3745
160 vlado83 7- (OS) 7- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3720
161 vrana 6+ (OS) WI4 (PP) 6- (OS) 5+ (OS) WI3+ (PP) WI4 (TR) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (OS),  WI4 (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  WI3+ (PP),  WI4 (TR),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3690
162 Sokninth 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3685
163 rafoo 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  3685
164 JohnyB 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3650
165 Matik 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5+ (Flash)   6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5+ (Flash),  3639
166 Draper 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6 (RP) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6 (RP),  3535
167 Ivka 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  3363
168 papen1 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3350
169 jankmet 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Flash) 5B (Flash) 5A (Flash) 5B (Solo) 5A (Solo) 4 (Solo) 6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Flash),  5B (Flash),  5A (Flash),  5B (Solo),  5A (Solo),  4 (Solo),  3209
170 Dusanbe 10 (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP)               10 (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  3150
171 Bic0 6 (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 6 (RP) 6 (PP) 4+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash) 6- (PP) 6 (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  6 (RP),  6 (PP),  4+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  6- (PP),  3102
172 dalko 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (RP) 4 (OS) 5 (PP) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6- (RP),  4 (OS),  5 (PP),  3065
173 MalaPitBull 6+ (RP) 6+ (RP) 5+ (Flash) 6- (RP) 6 (TR) 5- (Flash) 5 (PP) 4+ (PP) 4 (Solo) 4 (Solo) 6+ (RP),  6+ (RP),  5+ (Flash),  6- (RP),  6 (TR),  5- (Flash),  5 (PP),  4+ (PP),  4 (Solo),  4 (Solo),  2996
174 mkudela 7+ (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP)   7+ (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  2970
175 MiroV 6+/7- (OS) 7+ (TR) 6 (OS) 7- (RK) 5 (OS) 4+ (OS) 5 (PP) 4+ (RP) 3 (RP)   6+/7- (OS),  7+ (TR),  6 (OS),  7- (RK),  5 (OS),  4+ (OS),  5 (PP),  4+ (RP),  3 (RP),  2940
176 ivo 7b (PP) 7a+ (PP) 6b+ (OS) 6a+ (OS)             7b (PP),  7a+ (PP),  6b+ (OS),  6a+ (OS),  2840
177 zofo 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2810
178 adi 8- (OS) 8 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash)             8- (OS),  8 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  2746
179 Tobko 7- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (Flash) 6- (RP) 6 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 7- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5+ (Flash),  6- (RP),  6 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  2698
180 Julo 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)       7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  2671
181 nof 5 (OS) 5 (OS) 6 (TR) 6- (PP) 6 (TR) 6- (TR) 5 (PP) 5 (PP) 6- (TR) 3+ (OS) 5 (OS),  5 (OS),  6 (TR),  6- (PP),  6 (TR),  6- (TR),  5 (PP),  5 (PP),  6- (TR),  3+ (OS),  2420
182 Cookie 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP)               9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  2250
183 thien 6- (Flash) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 5- (Flash) 4+ (Flash) 6- (TR) 5 (TR) 5- (TR) 6- (Flash),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  5- (Flash),  4+ (Flash),  6- (TR),  5 (TR),  5- (TR),  2244
184 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (OS) 5+ (PP) 5+ (PP) 3 (OS) 3 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (OS),  5+ (PP),  5+ (PP),  3 (OS),  3 (OS),  2095
185 KasarM 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 4- (OS) 4- (OS) 5- (PP) 5+ (TR) 5- (TR) 4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  4- (OS),  4- (OS),  5- (PP),  5+ (TR),  5- (TR),  2090
186 Ember 10-/10 (PP) 9+/10- (PP)                 10-/10 (PP),  9+/10- (PP),  2075
187 Patilla 8+/9- (PP) 7+ (OS) 7 (Flash)               8+/9- (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  2073
188 Radoslaf 8b (PP)                   8b (PP),  2050
189 Misaen 6+ (TR) 6- (RP) 6 (TR) 4 (OS) 5- (RP) 3+ (OS) 4+ (RP) 4+ (RP) 5- (TR) 4 (RP) 6+ (TR),  6- (RP),  6 (TR),  4 (OS),  5- (RP),  3+ (OS),  4+ (RP),  4+ (RP),  5- (TR),  4 (RP),  1950
190 Rados 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (PP)               8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (PP),  1925
191 Margo 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 3 (OS) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  3 (OS),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  1765
192 Drevo 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (PP)           6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (PP),  1755
193 Smatus 7c (Flash) 8+/9- (PP)                 7c (Flash),  8+/9- (PP),  1753
194 juraaj 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1725
195 Erulda 6+ (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (RP)             6+ (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (RP),  1690
196 Rajko 7- (OS) 5 (OS) 6- (RP) 4 (OS) 5 (PP)           7- (OS),  5 (OS),  6- (RP),  4 (OS),  5 (PP),  1640
197 Biba 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (TR)       5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  1635
198 mrun 7-/7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS)               7-/7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  1618
199 brano123 7 (TR) 6+ (TR) 5 (Flash) 6- (PP) 4 (OS)           7 (TR),  6+ (TR),  5 (Flash),  6- (PP),  4 (OS),  1498
200 jollyeljoker 6A (Solo) 6A (Solo) 6+ (PP) 5C (Solo)             6A (Solo),  6A (Solo),  6+ (PP),  5C (Solo),  1450
201 palopalica 7 (OS) 7+/8- (PP)                 7 (OS),  7+/8- (PP),  1245
202 martyn 7- (Flash) 5+ (OS) 6 (Flash)               7- (Flash),  5+ (OS),  6 (Flash),  1226
203 vyktor 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS)               6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  1218
204 Zuzana94 4+ (OS) 5+ (PP) 5- (PP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4 (PP) 4 (PP)       4+ (OS),  5+ (PP),  5- (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  4 (PP),  1195
205 zivel 7- (OS) 6+ (OS)                 7- (OS),  6+ (OS),  1090
206 Larra 4 (OS) 5b (TR) 5b (TR) 4c (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)     4 (OS),  5b (TR),  5b (TR),  4c (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  1070
207 Patka 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 6- (AF) 5 (AF) 4 (TR) 4 (TR) 5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  6- (AF),  5 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  975
208 vilko 7C/7C+ (Solo)                   7C/7C+ (Solo),  925
209 Lubo12 7- (RP) 7- (PP)                 7- (RP),  7- (PP),  905
210 Carbon 5 (PP) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (AF) 5 (PP),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (AF),  900
211 Dadko 8+ (OS)                   8+ (OS),  895
212 OndrejB 5a (OS) 4 (OS) 5 (TR) 4 (RP)