'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8b (Flash) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8b (Flash),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  11743
2 kurko 8c (PP) 10- (OS) 10+/11- (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8c (PP),  10- (OS),  10+/11- (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  11620
3 Reso 11- (PP) 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 11- (PP),  10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  11200
4 stygian 8c (PP) 8B+ (Solo) 8B+ (Solo) 8B (PP) 8B (Solo) 8a+/8b (PP) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8c (PP),  8B+ (Solo),  8B+ (Solo),  8B (PP),  8B (Solo),  8a+/8b (PP),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  10978
5 Robo_L 9+/10- (OS) 8b (PP) 10 (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (OS),  8b (PP),  10 (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10860
6 Smuel 8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8a (Flash) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8a (Flash),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  10693
7 Alfonz 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  10588
8 kuboo 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10323
9 Peder M 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  10320
10 wargi 10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  10240
11 Adolezcent 8B (Solo) 8b (PP) 8A/8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7c+ (Flash) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B (Solo),  8b (PP),  8A/8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7c+ (Flash),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  10234
12 vilko 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  10075
13 Hrubo 10+/11- (PP) 10- (PP) 9 (OS) 9+/10- (RP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 9 (PP) 10+/11- (PP),  10- (PP),  9 (OS),  9+/10- (RP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  9 (PP),  10070
14 Dusanbe 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  10045
15 aceman 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10025
16 Cyril 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  10025
17 Max 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  10000
18 Kungfuvanda 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7C (Solo) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7C (Solo),  10000
19 strasiak 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9975
20 MartinK M13- (PP) M13- (PP) M12 (PP) M11- (PP) 7c+ (RP) M10+ (PP) M10- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) M10- (PP) M13- (PP),  M13- (PP),  M12 (PP),  M11- (PP),  7c+ (RP),  M10+ (PP),  M10- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  M10- (PP),  9933
21 rici 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 10-/10 (PP),  10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9860
22 Zuraz 10-/10 (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7c+/8a (PP) 7C+ (Solo) 9- (Flash) 7C (Solo) 10-/10 (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7c+/8a (PP),  7C+ (Solo),  9- (Flash),  7C (Solo),  9823
23 Ja-Kub 10- (PP) 7c (OS) 8A (Solo) 8a (PP) 7C+/8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 10- (PP),  7c (OS),  8A (Solo),  8a (PP),  7C+/8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9823
24 marmot M12 (PP) 10- (PP) M11 (PP) M11- (PP) M11- (PP) M11- (PP) 7b (OS) M10- (Flash) 9/9+ (PP) M9+ (Flash) M12 (PP),  10- (PP),  M11 (PP),  M11- (PP),  M11- (PP),  M11- (PP),  7b (OS),  M10- (Flash),  9/9+ (PP),  M9+ (Flash),  9776
25 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9650
26 Petrus 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7a+/7b (OS) 7c (RP) 8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7a+/7b (OS),  7c (RP),  9600
27 LukasPP 10-/10 (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10- (RK) 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 10-/10 (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10- (RK),  8+/9- (OS),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9573
28 kmeto 9+/10- (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7a+/7b (OS) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 9+/10- (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7a+/7b (OS),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  9523
29 Filipo 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9459
30 exman 9-/9 (OS) 8a (PP) 7B+ (OS) 9 (Flash) 7c+ (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 9-/9 (OS),  8a (PP),  7B+ (OS),  9 (Flash),  7c+ (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  9418
31 Dzano 7c (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7c (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9400
32 Adam3 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9326
33 Zavaky 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9325
34 buzo 7c (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 7c (PP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7c (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  7c (PP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  9314
35 poloncok97 10- (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9296
36 rasko 7b+/7c (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7b+/7c (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9290
37 kubo 9+/10- (Flash) 7C+ (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 9+/10- (Flash),  7C+ (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  9256
38 Shaquais 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  9253
39 Edgar 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7c+/8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7C (Solo) 9 (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7c+/8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7C (Solo),  9 (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9225
40 mikkel M11- (PP) M10+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) M11- (PP),  M10+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9218
41 yoghurt 8a+ (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8+/9- (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8+ (OS) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8a+ (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  8+/9- (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  8+ (OS),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9190
42 Frodo 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9176
43 Oli 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9175
44 Kysela 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 7c (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  7c (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9150
45 Slumber 8a (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 8a (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  9071
46 marekkocvara 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9028
47 Ado 8A (Solo) 7C+ (Solo) 9/9+ (RP) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 9- (RP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  9/9+ (RP),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  9- (RP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9013
48 krap 9+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8925
49 kekel 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8908
50 Jakabo 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8900
51 Mardrex 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8865
52 Belayer 9+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8/8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8/8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8850
53 Aron 9/9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9/9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8850
54 mastic 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  8806
55 vlaga 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8785
56 playde 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) M8+ (OS) M10- (PP) M9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  M8+ (OS),  M10- (PP),  M9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8768
57 Ondrovalentin 9+/10- (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  8733
58 DVOR100 9 (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9 (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8698
59 matejicka 8a (PP) 8a (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b (RP) 7b (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8a (PP),  8a (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7b (RP),  7b (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8680
60 Kufic 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7b (PP) 9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7b (PP),  8660
61 JoLo 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8645
62 tiri 9 (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 7b+/7c (PP) 8 (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9 (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c/7c+ (PP),  7b+/7c (PP),  8 (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  8625
63 Pao Tao 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8533
64 rmnbhl 7b+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7A+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7b+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7A+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  8497
65 Lampus 9- (Flash) 9 (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 9- (Flash),  9 (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8444
66 adamkaniak 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8443
67 Ostriak 9- (OS) 7c (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8/8+ (PP) 9- (OS),  7c (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  8+ (Flash),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8/8+ (PP),  8422
68 duri 7b (OS) 9 (RP) 7c (RP) 9 (PP) 7c (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7b (OS),  9 (RP),  7c (RP),  9 (PP),  7c (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  8406
69 radino 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  8365
70 unko 7C (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8350
71 Sutvajka 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7b (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7b (PP),  8350
72 Matusmatus 9- (OS) 9-/9 (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 6c+ (OS) 7A+ (Solo) 9- (OS),  9-/9 (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  6c+ (OS),  7A+ (Solo),  8310
73 karabaster 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8295
74 krhlo 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8260
75 masko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8 (Flash) 8- (Flash) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8 (Flash),  8- (Flash),  8259
76 dubenmichal 7c (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 7c (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8243
77 mates8 8a (PP) 9+ (PP) 7A (OS) 7A (OS) 7A (OS) 7A+ (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8a (PP),  9+ (PP),  7A (OS),  7A (OS),  7A (OS),  7A+ (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8235
78 kača_C 7c (PP) 7b+/7c (PP) 9- (PP) 7a+/7b (Flash) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7A (Flash) 7c (PP),  7b+/7c (PP),  9- (PP),  7a+/7b (Flash),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7A (Flash),  8212
79 PetoB 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8165
80 Kubs 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 8+ (RP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8+ (RP),  8159
81 ryso 10 (PP) 7C (Solo) 9- (PP) 8 (OS) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 10 (PP),  7C (Solo),  9- (PP),  8 (OS),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8151
82 Brano 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8085
83 Kjubo 8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8043
84 PatrikP 9- (Flash) 9 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (Flash),  9 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8036
85 davo 7c (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6b+/6c (OS) 7c (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6b+/6c (OS),  8023
86 Tomas 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8020
87 kyslik 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7990
88 Bart_Simpson 9- (RP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 9- (RP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7940
89 Brogy 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7728
90 Matno 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (PP) 7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (PP),  7600
91 Kitty 9/9+ (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 9/9+ (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7598
92 Goro 9 (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  7596
93 Durman 9 (PP) 7B (Solo) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8- (Flash) IXa (Flash) 8+ (TR) 9 (PP),  7B (Solo),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  IXa (Flash),  8+ (TR),  7556
94 kmocho 9- (PP) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7553
95 Filip74 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  7538
96 Smatko 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 9- (TR) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9- (TR),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7535
97 janino 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7525
98 revo 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7458
99 adamk 7b (PP) 7a (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7b (PP),  7a (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7433
100 PONdeLOK 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7430
101 Kvaso 7b+ (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7b+ (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7403
102 Kosta 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7388
103 lans M10- (PP) M9 (PP) M9 (PP) M8+ (PP) M8+ (PP) M8 (RP) 8- (Flash) M8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) M10- (PP),  M9 (PP),  M9 (PP),  M8+ (PP),  M8+ (PP),  M8 (RP),  8- (Flash),  M8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7378
104 Tomike 7b (RP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7b (RP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7373
105 VedPali 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7365
106 Fili_P 7b (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) VIIIc (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7b (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  VIIIc (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7350
107 radoB 9- (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7321
108 Ryzoto 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7093
109 mojo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  7000
110 mada 8+ (PP) 8-/8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 6C+ (Solo) 8- (PP) 8+ (PP),  8-/8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  6C+ (Solo),  8- (PP),  6963
111 pucoo 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6950
112 gosto 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 6B+ (PP) 6B (Solo) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  6B+ (PP),  6B (Solo),  6950
113 ital M10+ (PP) M10- (PP) 8+ (TR) M6 (OS) WI5 (OS) 7 (OS) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) M10+ (PP),  M10- (PP),  8+ (TR),  M6 (OS),  WI5 (OS),  7 (OS),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6895
114 namor 8+/9- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (TR) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (TR),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6885
115 tamagoci 7+ (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6c (Flash) 7a (TR) 6b (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6c (Flash),  7a (TR),  6b (OS),  6841
116 Tatarska 8-/8 (Flash) 7+ (OS) 6B+/6C (OS) 7+ (OS) 6B+ (OS) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 6B (OS) 8-/8 (Flash),  7+ (OS),  6B+/6C (OS),  7+ (OS),  6B+ (OS),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  6B (OS),  6826
117 Dada 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6795
118 Pet:o) 8+ (PP) 8 (RP) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 7+/8- (Flash) 7+/8- (Flash) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8 (RP),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7+/8- (Flash),  7+/8- (Flash),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  6787
119 Sam 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6678
120 Milosh 7+ (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6675
121 mkudela 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6670
122 KO 6c (OS) 7a (RP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 7+/8- (PP) 6c (PP) 6c (OS),  7a (RP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  7+/8- (PP),  6c (PP),  6633
123 katana 8+ (RK) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 8+ (RK),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6598
124 JozefKa 8- (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6c (Solo) 6C (Solo) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6c (Solo),  6C (Solo),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6530
125 ondr 7+/8- (OS) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+/8- (OS),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  6510
126 JuGo 7A (Flash) 7a+/7b (TR) 7a+ (TR) 7a (TR) 6C+ (Solo) 6B+ (Flash) 6c+ (TR) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  7a+/7b (TR),  7a+ (TR),  7a (TR),  6C+ (Solo),  6B+ (Flash),  6c+ (TR),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6481
127 edo 7A (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 7A (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6412
128 Lasko 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6c (PP) 6c (PP) 7- (OS) 6a+ (OS) 7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6c (PP),  6c (PP),  7- (OS),  6a+ (OS),  6403
129 suflik1 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 6c (PP) 7- (OS) 8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6c (PP),  7- (OS),  6390
130 peter.L 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  6380
131 martinl 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  6326
132 marosprb 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6295
133 bezo 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C/6C+ (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C/6C+ (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6284
134 Ivanek 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6273
135 Mattt 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6265
136 PePe_Lopez 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6B+ (Solo) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6B+ (Solo),  6225
137 MS 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (RP) 8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (RP),  6150
138 Wander 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  6101
139 tomko 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (RP) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (RP),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6100
140 marslee 8+ (RP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 8- (AF) 8+ (RP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  8- (AF),  6013
141 Kyslik_Miro 7+/8- (Flash) 7 (OS) 6b+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 7+/8- (Flash),  7 (OS),  6b+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  5971
142 Spirit 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 6B+ (Solo) 7+ (TR) 8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  6B+ (Solo),  7+ (TR),  5878
143 corero 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  5866
144 Matt 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7+ (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  7+ (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  5828
145 indian 7A (OS) 6C+/7A (OS) 6B+ (OS) 6B (OS) 6A (OS) 6A (OS) 5C (OS) 5C (OS) 5C (OS) 5B (OS) 7A (OS),  6C+/7A (OS),  6B+ (OS),  6B (OS),  6A (OS),  6A (OS),  5C (OS),  5C (OS),  5C (OS),  5B (OS),  5825
146 Miki42 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  5765
147 Evka_R 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7/7+ (RP) 8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7/7+ (RP),  5759
148 matoo 8 (PP) 8 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8 (PP),  8 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5745
149 logic 7A+ (Solo) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 7A+ (Solo),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5706
150 Zmona 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  5660
151 Dzejkob 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  5621
152 Lubo12 7+ (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5578
153 Psheno23 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  5509
154 nuto 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  5437
155 Rados 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP)     8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  5315
156 Branik 6a+ (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6B (Solo) 6+ (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 6a+ (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6B (Solo),  6+ (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  5309
157 Xel'Naga 7B+ (Solo) 7A+/7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A (Flash)     7B+ (Solo),  7A+/7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A (Flash),  5281
158 lenja 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5251
159 Plevis 7- (OS) 7+ (RP) 6B+ (Solo) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7+ (RP),  6B+ (Solo),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5210
160 jeepo 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5170
161 Danulienka 6C+ (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6C+ (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  5159
162 p51 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5150
163 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  5110
164 matone 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP)       9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  5100
165 Isildur 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A (OS) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6B+ (Solo),  6A (OS),  6A (OS),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  5099
166 STone 7- (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5094
167 Hami 8 (RP) 8- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8 (RP),  8- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5070
168 Chameleon 9 (RP) 8- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 9 (RP),  8- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5055
169 Macooo 8- (PP) 7 (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 8- (PP),  7 (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  5045
170 KasarM 6C (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6A+ (Solo) 7 (TR) 7- (PP) 6 (OS) 6C (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6A+ (Solo),  7 (TR),  7- (PP),  6 (OS),  5030
171 DodKe 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5020
172 lks_mrtnck 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS),  7-/7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5013
173 šošon 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5010
174 Srnky 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  5010
175 Mihal 7- (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  4974
176 helljohn 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+/7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+/7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4948
177 Alxkuchar 7 (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 6B (PP) 6+ (OS) 6A+ (PP) 6A (PP) 6- (OS) 5C (Flash) 7 (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  6B (PP),  6+ (OS),  6A+ (PP),  6A (PP),  6- (OS),  5C (Flash),  4931
178 Mihal_TO 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4870
179 Bietka 6A+ (OS) 7+ (PP) 6A (OS) 6A (Flash) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6 (OS) 5c (OS) 6A+ (OS),  7+ (PP),  6A (OS),  6A (Flash),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6 (OS),  5c (OS),  4858
180 Sima 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP)     8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  4838
181 tomasso 7+ (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 6 (OS) 5+ (Flash)   7+ (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  6 (OS),  5+ (Flash),  4824
182 MarosKl 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  4806
183 Pilo 7+ (Flash) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (Flash),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  4776
184 mms 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7- (TR) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  7- (TR),  4680
185 Fufu 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  4653
186 Guzzy 6B+/6C (Solo) 6B+ (Solo) 6+ (OS) 6A+ (Solo) 7- (Solo) 6a+ (Solo) 7 (TR) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6B+/6C (Solo),  6B+ (Solo),  6+ (OS),  6A+ (Solo),  7- (Solo),  6a+ (Solo),  7 (TR),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4620
187 ZAOCKOVANY 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4600
188 Pltka 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6- (OS),  6- (OS),  4555
189 Metodko 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 8- (AF) 7- (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 6 (RP) 7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  8- (AF),  7- (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  6 (RP),  4530
190 vrana 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  4508
191 Mackovie 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  4490
192 ArturPa 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7b (AF) 6b (OS) 6c+ (AF) 6c (AF) 5c (OS) 6a (PP)     6b+ (OS),  6b+ (OS),  7b (AF),  6b (OS),  6c+ (AF),  6c (AF),  5c (OS),