'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 8c+ (PP) 11- (PP) 11- (PP) 8c (PP) 8c (PP) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8c+ (PP),  11- (PP),  11- (PP),  8c (PP),  8c (PP),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  11950
2 kurko 9a (PP) 8b/8b+ (OS) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8a+ (OS) 10+ (RP) 10 (Flash) 8b (Flash) 8b+ (PP) 10+ (PP) 9a (PP),  8b/8b+ (OS),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8a+ (OS),  10+ (RP),  10 (Flash),  8b (Flash),  8b+ (PP),  10+ (PP),  11929
3 Hríbik 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11500
4 Kysela 11- (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10- (Flash) 10- (Flash) 10 (PP) 11- (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10- (Flash),  10- (Flash),  10 (PP),  11456
5 Kungfuvanda 8c (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8c (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10850
6 matejicka 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 9 (OS) 8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  9 (OS),  10810
7 Robo_L 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 10 (PP) 10- (RP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  10 (PP),  10- (RP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  10805
8 Alfonz 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8A (Solo) 8a (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8A (Solo),  8a (PP),  10790
9 Filipo 8b+ (PP) 10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8b+ (PP),  10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  10700
10 Peder M 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 9+ (Flash) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  9+ (Flash),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10448
11 Manko 8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9-/9 (OS) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9-/9 (OS),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  10423
12 Ja-Kub 10-/10 (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 10-/10 (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10325
13 stygian 8b (PP) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8b (PP),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10295
14 wargi 7c+ (OS) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+ (OS),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  10280
15 Dusanbe 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (OS) 8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (OS),  10265
16 Petrus 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10225
17 Adolezcent 8B (Solo) 8a (Flash) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7b+ (OS) 8B (Solo),  8a (Flash),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7b+ (OS),  10223
18 Cyril 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10200
19 Ostriak 10+ (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (RP) 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 10+ (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (RP),  9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  10126
20 marmot M13- (PP) M13- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) M13- (PP),  M13- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9975
21 strasiak 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9900
22 rici 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7C+ (Solo) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7C+ (Solo),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9900
23 yoghurt 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7a+/7b (OS) 7C (Solo) 8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7a+/7b (OS),  7C (Solo),  9840
24 marekkocvara 10 (PP) 10 (PP) 8A (Solo) 8a (PP) M11- (PP) M10+ (PP) 7b (OS) M10- (Flash) 7c (PP) 9 (PP) 10 (PP),  10 (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  M11- (PP),  M10+ (PP),  7b (OS),  M10- (Flash),  7c (PP),  9 (PP),  9798
25 Adam3 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9748
26 mikkel 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 8+/9- (OS) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  8+/9- (OS),  9735
27 matone 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (OS) 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 7c (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (OS),  8+/9- (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  7c (PP),  9631
28 Smuel 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9616
29 aceman 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9615
30 exman 8a+ (PP) 8a (PP) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (RP) 7b+ (Flash) 8a+ (PP),  8a (PP),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (RP),  7b+ (Flash),  9498
31 kmeto 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7b+ (Flash) 7C (Solo) 9 (PP) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7b+ (Flash),  7C (Solo),  9 (PP),  7C (Solo),  9478
32 Zuraz 8a+ (PP) 8a (PP) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8a+ (PP),  8a (PP),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9453
33 Frodo 7b+ (OS) 9- (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 8+ (OS) 7b+ (OS),  9- (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  8+ (OS),  9451
34 Slumber 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9385
35 dubenmichal 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9378
36 Aron 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (RP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (RP),  9375
37 Hrubo 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9370
38 vilko 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  9353
39 vychodnar 10-/10 (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 8 (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 10-/10 (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  8 (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  9329
40 Zavaky 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  9328
41 rasko 8a (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9323
42 buzo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+/9- (OS) 7c (PP) 9- (RP) 9- (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+/9- (OS),  7c (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9320
43 Oli 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9300
44 Jakabo 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9275
45 Max 10-/10 (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9 (RP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 10-/10 (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9 (RP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9228
46 kuboo 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9211
47 LukasPP 8a (PP) 9 (Flash) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9 (Flash),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9209
48 kekel 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9200
49 poloncok97 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9200
50 krap 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  9171
51 Mardrex 7c (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7c (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9135
52 DVOR100 9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8925
53 masko 7b (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8873
54 Edgar 10-/10 (PP) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7C (Solo) 9 (PP) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 10-/10 (PP),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7C (Solo),  9 (PP),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  8850
55 playde 8a (PP) 7c (PP) M8+ (OS) M8+ (OS) M10- (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) M8 (OS) M8 (OS) 8a (PP),  7c (PP),  M8+ (OS),  M8+ (OS),  M10- (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  M8 (OS),  M8 (OS),  8830
56 Sutvajka 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8775
57 Kufic 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8735
58 Tomas 8+/9- (OS) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8720
59 radino 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8660
60 Belayer 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8655
61 Lampus 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  8623
62 Isildur 9- (Flash) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 9- (Flash),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8593
63 Tomike 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8430
64 Fili_P 7c (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7b/7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7c (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7b/7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8310
65 Pao Tao 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 7a (Flash) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  7a (Flash),  8308
66 Kubs 9-/9 (RP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 9-/9 (RP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8298
67 PatrikP 9 (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 9 (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7b (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8275
68 JoLo 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  8188
69 RoboK 8A (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8- (OS) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 8A (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8- (OS),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8151
70 karabaster 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8050
71 Filip74 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8015
72 Smatko 8a (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8a (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7975
73 PetoB 8A (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 8A (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  7930
74 AdamPacnar 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7925
75 mckale 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  7915
76 misko 9a+ (PP) 9a (PP) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7C+ (Solo)       9a+ (PP),  9a (PP),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7C+ (Solo),  7903
77 pucoo 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 6c (OS) 7a (RP) 7a (PP) 9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  6c (OS),  7a (RP),  7a (PP),  7888
78 Ado 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7801
79 makac 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (PP) 7B (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7a (PP) 7a (PP) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (PP),  7B (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7a (PP),  7a (PP),  7800
80 PetoAlkkro 9- (PP) 8+/9- (RP) 8- (OS) 7a+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (RP),  8- (OS),  7a+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7715
81 kyslik 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7685
82 davo 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (PP),  7671
83 monke 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7650
84 janino 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 7a+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  7a+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7650
85 mojo 9-/9 (PP) 9- (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 9-/9 (PP),  9- (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7625
86 radoB 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7616
87 Sam 9 (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 9 (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7563
88 krhlo 7a (OS) 7a (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7563
89 StanleyM 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (Solo) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (Solo),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7555
90 Mattt 8+/9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  8 (PP),  7498
91 Brogy 9- (RP) 8 (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 9- (RP),  8 (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7493
92 Patrespatres 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7485
93 Shaquais 8A (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (PP) 7B (Solo) 7A (Solo)   8A (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  7475
94 Mato99 9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (Solo) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (Solo),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  7431
95 unko 9- (PP) 7a (Flash) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (PP) 7A (Solo) 9- (PP),  7a (Flash),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (PP),  7A (Solo),  7403
96 Ondrovalentin 9+/10- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7A (Flash) 8+ (PP) 7A (Solo) 8 (PP) 6B (Solo) 6B (Solo) 9+/10- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7A (Flash),  8+ (PP),  7A (Solo),  8 (PP),  6B (Solo),  6B (Solo),  7353
97 ital M10+ (PP) M10- (PP) 9/9+ (TR) 8/8+ (PP) 8 (RP) M6 (OS) 8- (RP) 8 (TR) 7- (OS) 7- (OS) M10+ (PP),  M10- (PP),  9/9+ (TR),  8/8+ (PP),  8 (RP),  M6 (OS),  8- (RP),  8 (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7320
98 Brano 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7283
99 navi 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7270
100 Duco 8+/9- (RP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8+/9- (RP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  7255
101 peter.L 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7255
102 Kvaso 9 (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 9 (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7235
103 adamk 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7208
104 voto1003 7b+ (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7b+ (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7200
105 mates8 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B (OS) 6C (Solo) 6c (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B (OS),  6C (Solo),  6c (Solo),  7195
106 Kec 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  7187
107 Sutrik 7B+ (Solo) 7b (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 7B+ (Solo),  7b (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  7150
108 VedPali 9- (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 9- (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7120
109 Matejj 9 (TR) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7a (PP) 7A (Solo) 6C (Flash) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 9 (TR),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7a (PP),  7A (Solo),  6C (Flash),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  7103
110 RebekaGabcikova 7a (OS) 6c (OS) 7+ (OS) VIIIc (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8 (TR) 7b+ (A0) 7a (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  VIIIc (OS),  8 (RP),  8 (RP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8 (TR),  7b+ (A0),  7090
111 namor 8- (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7080
112 Durman 9 (PP) 9- (PP) 6C/6C+ (OS) 8+ (PP) 6C (OS) 8- (Flash) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7 (Flash) 6+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  6C/6C+ (OS),  8+ (PP),  6C (OS),  8- (Flash),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7 (Flash),  6+ (OS),  7061
113 Dada 7a+ (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6c (Flash) 6c (Flash) 8- (PP) 7a+ (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6c (Flash),  6c (Flash),  8- (PP),  6999
114 Ivanek 9- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 9- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6998
115 JozefKa 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6955
116 Slabyprst 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 8- (PP) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  8- (PP),  6953
117 majka_send 8 (Flash) 8/8+ (PP) 8 (RP) 7a (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7a (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 8 (Flash),  8/8+ (PP),  8 (RP),  7a (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7a (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6944
118 Spirit 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7a (PP) 8- (RP) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7a (PP),  8- (RP),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6923
119 Sara 7C (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7+ (OS) 6c+ (RP) 8 (TR) 7 (OS) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7C (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7+ (OS),  6c+ (RP),  8 (TR),  7 (OS),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  6913
120 gosto 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (PP) 6B (Solo) 6A (Flash) 7B (Solo),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (PP),  6B (Solo),  6A (Flash),  6853
121 samoT 10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7C (Solo) 8 (OS) 8- (OS) 7A+ (Solo) 6B (Solo)     10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7C (Solo),  8 (OS),  8- (OS),  7A+ (Solo),  6B (Solo),  6835
122 Jaman 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (Solo) 7a (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (Solo),  7a (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6830
123 mada 7+ (OS) 8- (Flash) 7A (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 6C+ (Solo) 7+ (OS),  8- (Flash),  7A (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  6C+ (Solo),  6821
124 ondr 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8-/8 (Flash) 8 (RP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8-/8 (Flash),  8 (RP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6763
125 KrisLapa 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6763
126 corero 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) VIIIb (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  VIIIb (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6735
127 jeepo 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6705
128 Branik 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 8 (TR) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  8 (TR),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6698
129 KO 6c (OS) 7a (RP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 6b+ (Flash) 6c (OS),  7a (RP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6b+ (Flash),  6683
130 PePe_Lopez 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b+ (Flash) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6673
131 trebi 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6665
132 marslee 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 6C (Solo) 7- (OS) 7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6C (Solo),  7- (OS),  6660
133 suflik1 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6655
134 revo 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6625
135 Petko 7+ (OS) 7A (Solo) 8- (RP) 8- (RP) 6C+ (Solo) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  7A (Solo),  8- (RP),  8- (RP),  6C+ (Solo),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6605
136 nuto 7a (RP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7a (RP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6585
137 Pet:o) 8 (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 7+/8- (PP) 8 (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  7+/8- (PP),  6578
138 bezo 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6556
139 Riso24 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 6c (PP) 6b+ (OS),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6c (PP),  6506
140 Bart_Simpson 9- (PP) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6C (Solo) 7+ (RP) 6B+ (Solo) 7- (Flash) 6A+ (Solo) 9- (PP),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6C (Solo),  7+ (RP),  6B+ (Solo),  7- (Flash),  6A+ (Solo),  6428
141 Milosh 7+ (OS) 6c+/7a (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  6c+/7a (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6415
142 Havo 8- (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8-/8 (TR) 7-/7 (OS) 7+/8- (RP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8-/8 (TR),  7-/7 (OS),  7+/8- (RP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6360
143 geri 8- (Flash) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 8- (Flash),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  6343
144 DuroM 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS)     7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6318
145 Dominator3000 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6282
146 Sebo 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 7+ (PP) 7 (Flash) 6B (Solo) 6+ (Flash) 8- (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  7+ (PP),  7 (Flash),  6B (Solo),  6+ (Flash),  6281
147 Dzejkob 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6250
148 LenkaFurdikova 9- (RP) 8 (OS) 8+ (RP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (RP)   9- (RP),  8 (OS),  8+ (RP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (RP),  6240
149 katana 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6224
150 Apo 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6145
151 JuGo 7a+ (TR) 7a (TR) 7a (TR) 7a (TR) 6c+/7a (TR) 6c+ (TR) 6a+ (OS) 6b+ (PP) 6c (TR) 6b+ (PP) 7a+ (TR),  7a (TR),  7a (TR),  7a (TR),  6c+/7a (TR),  6c+ (TR),  6a+ (OS),  6b+ (PP),  6c (TR),  6b+ (PP),  6120
152 macoo 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (PP) 8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (PP),  6100
153 Hami 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+/6b (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+/6b (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6085
154 jklpuzo 8+ (RP) 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7- (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 8+ (RP),  8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7- (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  5963
155 rmnbhl 6c+ (OS) 6c+ (Flash) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (RP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 5c (OS) 6c+ (OS),  6c+ (Flash),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (RP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  5c (OS),  5884
156 Reso 10- (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8- (OS) 7A (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 5+ (OS)     10- (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8- (OS),  7A (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  5+ (OS),  5860
157 Ryzoto 7+ (OS) 6b (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7+ (OS),  6b (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5849
158 mklino 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7- (Flash) 7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7- (Flash),  5787
159 MS 8- (OS) 8- (RP) 7+ (Flash) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7 (RP) 6a+ (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (RP),  7+ (Flash),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7 (RP),  6a+ (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  5784
160 Tatarska 7A (Solo) 7A (Solo) 6B (OS) 6B (OS) 6A (OS) 6A (OS) 6B (Solo) 6B (Solo) 6+ (OS) 6+ (OS) 7A (Solo),  7A (Solo),  6B (OS),  6B (OS),  6A (OS),  6A (OS),  6B (Solo),  6B (Solo),  6+ (OS),  6+ (OS),  5770
161 matoo 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5760
162 olda 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5750
163 adok 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  5731
164 Kosta 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  5728
165 chert 8- (Flash) 8 (PP) 6b (OS) 7+ (Flash) 6a+ (OS) 7 (Flash) 6b+ (PP) 7- (RP) 7+ (AF) 6+ (Flash) 8- (Flash),  8 (PP),  6b (OS),  7+ (Flash),  6a+ (OS),  7 (Flash),  6b+ (PP),  7- (RP),  7+ (AF),  6+ (Flash),  5657
166 Jani 7+/8- (PP) 8- (TR) 8- (TR) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7 (PP) 7+/8- (PP),  8- (TR),  8- (TR),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7 (PP),  5653
167 Vinsho 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6a+ (Flash) 6B (Solo) 6+ (OS) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6a+ (Flash),  6B (Solo),  6+ (OS),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  5607
168 JankoS 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5600
169 RP 6b+ (OS) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6b (PP) 6+ (OS) 6b+ (OS),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6b (PP),  6+ (OS),  5585
170 adi 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5576
171 lubosu 6C+ (Solo) 7 (OS) 6C (Solo) 7+ (RP) 6B+ (Solo) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6C+ (Solo),  7 (OS),  6C (Solo),  7+ (RP),  6B+ (Solo),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  5538
172 Kjubo 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP)     8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  5515
173 DodKe 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  5489
174 SamoFecske 7+ (OS) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 7-/7 (RP) 7/7+ (RK) 5+ (OS) 7+ (OS),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  7-/7 (RP),  7/7+ (RK),  5+ (OS),  5480
175 rybana222 7- (OS) 7- (OS) 6b (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS),  7- (OS),  6b (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  5474
176 edo 6B+ (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B+ (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  5468
177 Skipel 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5450
178 Psheno23 7+/8- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5438
179 sesso 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  5401
180 Struko 6b+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6a (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6b+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6a (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5395
181 suco 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 5+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5+ (OS),  5385
182 Kyslik_Miro 7+ (OS) 7 (OS) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 6B (Solo) 5c+ (OS) 6+ (OS) 5c (OS) 6a+ (TR) 7+ (OS),  7 (OS),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  6B (Solo),  5c+ (OS),  6+ (OS),  5c (OS),  6a+ (TR),  5305
183 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo)         8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  5300
184 KikoB 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5220
185 Johny_ 7+ (OS) 7+ (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7+ (OS),  7+ (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5196
186 Mihal_TO 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  5165
187 tomko 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7 (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7 (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5160
188 Matusmatus 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo)         7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  5150
189 fofoja 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5150
190 Sasi 8- (RP) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6+/7- (RP) 6+ (Flash) 8- (RP),  8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6+/7- (RP),  6+ (Flash),  5148
191 Matt 6C (Solo) 7+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6+ (OS) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6C (Solo),  7+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6+ (OS),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  5126
192 NataliaSeligova 8 (TR) 8- (TR) 8- (TR) 7+ (TR) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 8 (TR),  8- (TR),  8- (TR),  7+ (TR),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  5090
193 šošon 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6b+ (AF)