Rebríček

'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8b (OS) 8b (OS) 11- (PP) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 8c (PP) 8c (PP) 8b (OS),  8b (OS),  11- (PP),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  8c (PP),  8c (PP),  12215
2 kurko 11- (PP) 8c (PP) 10- (OS) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 10 (PP) 11- (PP),  8c (PP),  10- (OS),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  10 (PP),  11630
3 stygian 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  11175
4 Robo_L 10+ (RP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8b (PP) 9+ (OS) 10-/10 (PP) 8a (Flash) 10+ (RP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  8b (PP),  9+ (OS),  10-/10 (PP),  8a (Flash),  11078
5 vava 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  11035
6 samoT 5.13c (OS) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 5.13a (OS) 5.13a (OS) 5.13b (Flash) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c+ (Flash) 9+ (RP) 5.13c (OS),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  5.13a (OS),  5.13a (OS),  5.13b (Flash),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c+ (Flash),  9+ (RP),  10921
7 pavel4000 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10875
8 rici 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10700
9 Jonatan 8a (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 8a+ (PP) 10- (PP) 9 (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  8a+ (PP),  10- (PP),  9 (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10626
10 Hríbik 10+/11- (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7c+ (PP) 10+/11- (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7c+ (PP),  10470
11 tomaso 7c+ (OS) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7C (OS) 7C (OS) 8A (Solo) 8A (Solo) V11 (Solo) 7c+ (OS),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7C (OS),  7C (OS),  8A (Solo),  8A (Solo),  V11 (Solo),  10370
12 kmeto 10/10+ (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 9- (OS) 10/10+ (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  8A (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  9- (OS),  10310
13 Hrubo 7c+ (OS) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (OS),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10280
14 Onndro 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 8a (RP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  8a (RP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  10185
15 Dzano 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10180
16 Adolezcent 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 7b+ (OS) 7C+/8A (Solo) 8a (Flash),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  7b+ (OS),  7C+/8A (Solo),  10121
17 kmocho 10 (PP) 10- (PP) 8a (RP) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 10 (PP),  10- (PP),  8a (RP),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  10106
18 aceman 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  10050
19 Entera 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10003
20 buzo 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  9963
21 Buco 9-/9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9-/9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9865
22 humpi V12 (Solo) V10 (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) V11 (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) V9 (Flash) 7C+ (Solo) V12 (Solo),  V10 (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  V11 (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  V9 (Flash),  7C+ (Solo),  9862
23 mator 7c (OS) Xb (OS) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) Xa (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) IXc (OS) 7c (OS),  Xb (OS),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  Xa (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  IXc (OS),  9845
24 DVOR100 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9515
25 tiri 9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9445
26 misko 11- (PP) 8b+/8c (PP) 8a (OS) 8a+/8b (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) IXc (OS) Xa (PP)   11- (PP),  8b+/8c (PP),  8a (OS),  8a+/8b (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  IXc (OS),  Xa (PP),  9395
27 Mardrex 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9358
28 edo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  9294
29 Zavaky 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7B (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (OS) 7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7B (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (OS),  9240
30 major 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  9176
31 PatrikP 8a (PP) 8+/9- (OS) 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 8a (PP),  8+/9- (OS),  9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9143
32 Belayer 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+ (OS),  9126
33 sivak 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9096
34 masko 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  9019
35 Ado 8A (Solo) 9+ (PP) 7b (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 8+ (OS) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  9+ (PP),  7b (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  8+ (OS),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  8999
36 exman 8a (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 8+/9- (Flash) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8a (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  8+/9- (Flash),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8944
37 Cyril 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  8903
38 Oli 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  8825
39 Petrus 7c+ (PP) 7a+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c+ (PP),  7a+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8735
40 -erik- 8+/9- (OS) 7c (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8+/9- (OS),  7c (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8735
41 ryso 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9-/9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 10 (PP),  10-/10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9-/9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8693
42 planci 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b+ (RP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b+ (RP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  8583
43 RoboK 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7B+ (Flash) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  7B+ (Flash),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8396
44 JoLo 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 8+ (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  8+ (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8332
45 Peder M 9 (PP) 7c (PP) 9- (RP) 9- (RP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  7c (PP),  9- (RP),  9- (RP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8260
46 Frodo 9 (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8260
47 Tomas 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8205
48 fonzy 9 (RP) 9- (PP) 7a (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 7c+ (AF) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 9 (RP),  9- (PP),  7a (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  7c+ (AF),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8198
49 Brano 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8 (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8196
50 aladin 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8095
51 krhlo 9- (PP) 9- (PP) 7b (RP) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8 (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  7b (RP),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8046
52 elwys 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 7A (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  7A (Flash),  8028
53 tuharek 9- (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8010
54 kondor 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7986
55 poloncok97 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7930
56 petuli 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7890
57 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7885
58 oliv 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7883
59 strasiak 7C+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7C+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7856
60 Pao Tao 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7841
61 lajchy 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 7a (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  7a (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7804
62 svanty 7a (OS) 6c+/7a (OS) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 7a/7a+ (Flash) 8 (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  6c+/7a (OS),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  7a/7a+ (Flash),  8 (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7781
63 šošon 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7658
64 Kvaso 9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7525
65 Xel'Naga 9+ (PP) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6C+ (Solo) 9+ (PP),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6C+ (Solo),  7520
66 playde 8+ (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+ (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7515
67 Slumber 9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7465
68 Jacob 7b+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 7- (OS) 7b+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  7- (OS),  7403
69 Sofi 7b+ (PP) 7a (OS) 7b (PP) 8+ (RP) 7a+ (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8- (PP) 6b (OS) 7b+ (PP),  7a (OS),  7b (PP),  8+ (RP),  7a+ (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  8- (PP),  6b (OS),  7395
70 liuu 7a (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+ (TR) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7a (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8+ (TR),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7380
71 Durman 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7370
72 karabaster 8+/9- (PP) 8- (OS) 7a (Flash) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 8+/9- (PP),  8- (OS),  7a (Flash),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7369
73 Bart_Simpson 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7365
74 Sveco 6c+ (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6c+ (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7325
75 Certo 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7320
76 Kitty 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 7a (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  7315
77 janino 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7265
78 johniiik 9- (RP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 7A (Solo) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (RP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  7A (Solo),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7220
79 Matusmatus 8+ (OS) 8-/8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (OS),  8-/8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7185
80 petra 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7161
81 Kec 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6C+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6C+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  7153
82 MS 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a (RP) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a (RP),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7141
83 Smuel 9- (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8-/8 (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 9- (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8-/8 (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  7108
84 pucoo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7080
85 Alchymista 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)   7C/7C+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7075
86 Smatko 9- (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6990
87 Rado666 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6945
88 tirak 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 7a (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) WI5 (OS) 7a+ (PP),  6c+ (Flash),  7a (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  WI5 (OS),  6943
89 ViKotul 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 6B+ (OS) 6b (OS) 6B (OS) 6c (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  6B+ (OS),  6b (OS),  6B (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6908
90 kyslik 7+/8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6825
91 bezo 7A+ (Solo) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B (OS) 6B (OS) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A+ (Solo),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B (OS),  6B (OS),  6C (Solo),  6C (Solo),  6693
92 jeepo 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6a+ (OS) 6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6a+ (OS),  6628
93 chorche 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6623
94 korman 9- (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 9- (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6619
95 krap 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RK) 8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RK),  6590
96 adamk 8- (OS) 6c (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 8- (OS),  6c (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6530
97 katana 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c+ (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c+ (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  6501
98 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6500
99 maciash 6b+ (OS) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (OS),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6491
100 mada 7+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 7+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6483
101 Zuzka_Sivka 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6455
102 Milosh 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6375
103 Kufic 8 (Flash) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7/7+ (RP) 7/7+ (RP) 8 (Flash),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7/7+ (RP),  7/7+ (RP),  6368
104 kekel 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8 (PP) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (RP)   9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8 (PP),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (RP),  6353
105 Ja-Kub 7c (RP) 7c (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8- (RP) 6c (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7c (RP),  7c (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8- (RP),  6c (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6340
106 Dollym 8- (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 7+/8- (RP) 6c (RP) 6b+ (Flash) 6c (PP) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8- (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  7+/8- (RP),  6c (RP),  6b+ (Flash),  6c (PP),  6a+ (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6331
107 Alfonz 8a (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 6c (PP) 6c (PP)     8a (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6253
108 robo 6C+ (OS) 6C+ (OS) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)   6C+ (OS),  6C+ (OS),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6240
109 matejs 8- (RP) 8- (RP) 6b (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (RP),  8- (RP),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6145
110 Majus 7B (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 7B (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6118
111 Filip74 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  6111
112 tomasso 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (PP) 7 (TR) 8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (PP),  7 (TR),  6098
113 peter.L 7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6030
114 dewpZA 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+/8- (TR) 7 (RP) 7 (Solo) 7 (PP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+/8- (TR),  7 (RP),  7 (Solo),  7 (PP),  5825
115 Bilmo 8+ (TR) 8- (RP) 7 (OS) 6+/7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 8+ (TR),  8- (RP),  7 (OS),  6+/7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  5750
116 Kamzo 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (RP),  5713
117 Lampus 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP)   8- (OS),  8+ (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  5708
118 Zuzik 8 (PP) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 8 (PP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  5542
119 Dada 8 (TR) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7+ (TR) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (TR),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7+ (TR),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5441
120 ital 8+/9- (TR) M5 (OS) M7 (PP) 8- (TR) M4+ (OS) 7+ (TR) WI3+ (OS) 7- (TR) M4 (TR) 5 (Flash) 8+/9- (TR),  M5 (OS),  M7 (PP),  8- (TR),  M4+ (OS),  7+ (TR),  WI3+ (OS),  7- (TR),  M4 (TR),  5 (Flash),  5213
121 Wander 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  5200
122 MacoMT 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5165
123 Pates 7 (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 6+ (OS) 7- (RP) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  6+ (OS),  7- (RP),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5078
124 matoo 7+ (RP) 6B+ (Solo) M4 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6B (Solo) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7+ (RP),  6B+ (Solo),  M4 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6B (Solo),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  5025
125 karolk WI5 (OS) WI4 (OS) WI4 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) WI5 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) WI5 (OS),  WI4 (OS),  WI4 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  WI5 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5005
126 unko 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4903
127 helljohn 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (Solo) 7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (Solo),  4885
128 Bietka 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 6a (Flash) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  6a (Flash),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  4839
129 janau 6a (OS) 6b (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6A+ (Solo) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 6a (OS),  6b (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6A+ (Solo),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  4740
130 fred 8 (TR) 8 (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+/7- (TR) 6+ (TR) 8 (TR),  8 (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+/7- (TR),  6+ (TR),  4700
131 Edgar 10 (PP) 9+/10- (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B+ (Solo)         10 (PP),  9+/10- (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B+ (Solo),  4700
132 pepan 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4610
133 vlado83 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4575
134 Fero182 6b (RP) 7 (Solo) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 6b (RP),  7 (Solo),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  4565
135 Julo 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  4555
136 Danulienka 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4500
137 maranos 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4490
138 Psheno23 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4450
139 Noskowski 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4446
140 eppro 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4371
141 blxa 7-/7 (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7-/7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4333
142 MsMarulik 7- (Flash) 6+ (OS) M5 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7- (TR) 6a+ (TR) 5b (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  M5 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  7- (TR),  6a+ (TR),  5b (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4303
143 tinbuktu 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a+/6b (TR) 6a+ (TR) 6a (PP) 6a (PP) 6a+ (TR) 5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6a+/6b (TR),  6a+ (TR),  6a (PP),  6a (PP),  6a+ (TR),  4250
144 Spider 6a (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6a (PP) 6a (PP) 5b (OS) 5a (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6a (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6a (PP),  6a (PP),  5b (OS),  5a (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  4065
145 ostiepok 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo)           9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  4025
146 martyn 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  5 (OS),  4024
147 LUKIN 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  3990
148 Dobrotka 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  3915
149 Rajko 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3900
150 marmot M6+ (OS) M5+ (OS) 6c+ (RP) M5 (OS) M5 (OS) M4 (OS)         M6+ (OS),  M5+ (OS),  6c+ (RP),  M5 (OS),  M5 (OS),  M4 (OS),  3880
151 Azog 6c (TR) 6b+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6b/6b+ (AF) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6+ (TR) 5c+ (TR) 6c (TR),  6b+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6b/6b+ (AF),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6+ (TR),  5c+ (TR),  3875
152 Draper 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3850
153 Rastielka 7- (Flash) 6a (PP) 6+/7- (PP) 5a (OS) 5a (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 5 (OS) 7- (Flash),  6a (PP),  6+/7- (PP),  5a (OS),  5a (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  5 (OS),  3794
154 Saeculum 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3760
155 Sokninth 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3685
156 vrana 6+ (OS) 6+ (Flash) WI4 (PP) 6- (OS) WI3+ (PP) WI4 (TR) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6 (RP) 6+ (OS),  6+ (Flash),  WI4 (PP),  6- (OS),  WI3+ (PP),  WI4 (TR),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6 (RP),  3683
157 Matik 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5+ (Flash)   6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5+ (Flash),  3639
158 Amastan 7c (A0) 7-/7 (OS) 6a+ (OS) 6a (Solo) 6a (Solo) 5b (OS) 5C (Solo) 4+ (Solo)     7c (A0),  7-/7 (OS),  6a+ (OS),  6a (Solo),  6a (Solo),  5b (OS),  5C (Solo),  4+ (Solo),  3560
159 Ivka 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  3363
160 JohnyB 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3300
161 MartinK 9+/10- (PP) 8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS)             9+/10- (PP),  8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  3285
162 KasarM 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3275
163 nuto 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3270
164 nof 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (PP) 6 (TR) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (PP),  6 (TR),  3238
165 Braobaob 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8- (RP)             9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8- (RP),  3205
166 Dusanbe 10 (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP)               10 (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  3150
167 MiroV 6+/7- (OS) 7+ (TR) 7- (RK) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5 (PP) 4+ (RP) 3 (RP) 6+/7- (OS),  7+ (TR),  7- (RK),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  5 (PP),  4+ (RP),  3 (RP),  3085
168 skyd 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (Solo)       6B+ (Solo),  6A (OS),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (Solo),  2995
169 mkudela 7+ (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP)   7+ (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  2970
170 suflik1 6 (OS) 6 (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  6 (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2957
171 dalko 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5 (PP) III (OS) 6 (AF) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  5 (PP),  III (OS),  6 (AF),  2895
172 Hami 7- (TR) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5 (RP) 6+ (AF) 5 (TR) 7- (TR),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  5 (RP),  6+ (AF),  5 (TR),  2880
173 smok 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 5C (Solo) 5 (Solo)       6B+ (Solo),  6A (OS),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  5C (Solo),  5 (Solo),  2845
174 ivo 7b (PP) 7a+ (PP) 6b+ (OS) 6a+ (OS)             7b (PP),  7a+ (PP),  6b+ (OS),  6a+ (OS),  2840
175 zofo 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2810
176 marosi 6+ (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 6+ (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  2765
177 adi 8- (OS) 8 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash)             8- (OS),  8 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  2746
178 Bic0 6 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (PP) 4+ (OS) 5 (Flash) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 4 (PP) 6 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (PP),  4+ (OS),  5 (Flash),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  4 (PP),  2743
179 Tobko 7- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (Flash) 6- (RP) 6 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 7- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5+ (Flash),  6- (RP),  6 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  2698
180 jankmet 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Flash) 5B (Flash) 5A (Flash) 5B (Solo) 4 (Solo) 3 (Flash)   6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Flash),  5B (Flash),  5A (Flash),  5B (Solo),  4 (Solo),  3 (Flash),  2662
181 Danken 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 6- (PP) 5+ (RP)     5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  6- (PP),  5+ (RP),  2635
182 thien 5- (OS) 6- (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 5- (Flash) 5+ (PP) 4+ (Flash) 5- (OS),  6- (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  5- (Flash),  5+ (PP),  4+ (Flash),  2609
183 palopalica 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)               8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  2310
184 niktoniktovksky 6 (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (PP) 5 (RP) 6- (TR) 5 (PP) 5- (PP) 5 (TR) 6 (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (PP),  5 (RP),  6- (TR),  5 (PP),  5- (PP),  5 (TR),  2265
185 Cookie 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP)               9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  2250
186 Kollarčík 6 (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 4 (OS) 5- (Flash) 6- (TR)       6 (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  4 (OS),  5- (Flash),  6- (TR),  2188
187 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (OS) 5+ (PP) 5+ (PP) 3 (OS) 3 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (OS),  5+ (PP),  5+ (PP),  3 (OS),  3 (OS),  2095
188 Ember 10-/10 (PP) 9+/10- (PP)                 10-/10 (PP),  9+/10- (PP),  2075
189 KACIatko 8a+ (PP) 9-/9 (PP)                 8a+ (PP),  9-/9 (PP),  1925
190 Margo 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 3 (OS) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  3 (OS),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  1765
191 Drevo 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (PP)           6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (PP),  1755
192 juraaj 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1725
193 Biba 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (TR)       5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  1635
194 mrun 7-/7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS)               7-/7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  1618
195 Lubo12 7+ (PP) 7- (RP) 7- (PP)               7+ (PP),  7- (RP),  7- (PP),  1480
196 Tony 7 (PP) 6+/7- (PP) 6+ (PP) 5 (PP)             7 (PP),  6+/7- (PP),  6+ (PP),  5 (PP),  1450
197 KuboJiriSvub 9+/10- (PP) 5+ (OS)                 9+/10- (PP),  5+ (OS),  1370
198 Tondas 7A+ (Solo) 6+ (OS)                 7A+ (Solo),  6+ (OS),  1245
199 AdamikovaH 4 (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 4 (PP) 3+ (Flash) 4 (TR) 4- (TR) 4- (TR) 4 (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3 (OS),  4 (PP),  3+ (Flash),  4 (TR),  4- (TR),  4- (TR),  1198
200 Zuzana94 4+ (OS) 5+ (PP) 5- (PP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4 (PP) 4 (PP)       4+ (OS),  5+ (PP),  5- (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  4 (PP),  1195
201 Raptor 7- (RP) 5 (OS) 5 (OS)               7- (RP),  5 (OS),  5 (OS),  1145
202 rmnbhl 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  1140
203 MalaPitBull 6+ (RP) 5+ (Flash) 6 (TR) 5- (Flash) 3 (Solo)           6+ (RP),  5+ (Flash),  6 (TR),  5- (Flash),  3 (Solo),  1136
204 Radoslaf 8b (PP)                   8b (PP),  1100
205 jollyeljoker 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo)               6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  1100
206 zivel 7- (OS) 6+ (OS)                 7- (OS),  6+ (OS),  1090
207 Larra 4 (OS) 5b (TR) 5b (TR) 4c (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)     4 (OS),  5b (TR),  5b (TR),  4c (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  1070
208 tuska 10- (PP)                   10- (PP),  1050
209 Gondil 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 3 (Solo) 3 (Solo)           5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3 (Solo),  3 (Solo),  985
210 Misaen 6- (RP) 4 (OS) 3+ (OS) 4+ (RP) 4 (RP)           6- (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  4+ (RP),  4 (RP),  940
211 Mako 5- (OS) 4 (OS) 4- (OS) 5- (TR) 4- (PP)           5- (OS),  4 (OS),  4- (OS),  5- (TR),  4- (PP),  935
212 Carbon 5 (PP) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (AF) 5 (PP),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (AF),  900
213 Dadko 8+ (OS)                   8+ (OS),  895
214 OndrejB 5a (OS) 4 (OS) 5 (TR) 4 (RP)             5a (OS),  4 (OS),  5 (TR),  4 (RP),