Rebríček

'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kurko 8b (OS) 8b (OS) 8b (OS) 8b (OS) 11- (PP) 8a+/8b (OS) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8b (OS),  8b (OS),  8b (OS),  8b (OS),  11- (PP),  8a+/8b (OS),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  12223
2 Robo_L 11- (PP) 11- (PP) 11- (PP) 10- (OS) 10+ (RP) 10+ (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 10 (PP) 11- (PP),  11- (PP),  11- (PP),  10- (OS),  10+ (RP),  10+ (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  10 (PP),  11720
3 kubo 8c+ (PP) 8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 10 (PP) 8a (Flash) 8c+ (PP),  8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  10 (PP),  8a (Flash),  11633
4 vava 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a+ (Flash) 8a+ (Flash) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a+ (Flash),  8a+ (Flash),  8b (PP),  11451
5 samoT 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c/7c+ (OS) 8a+ (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c/7c+ (OS),  8a+ (PP),  11300
6 Jonatan 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  11105
7 pavel4000 11- (PP) 8b+ (PP) 8a+ (Flash) 10 (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 10-/10 (PP) 8a (Flash) 8a (Flash) 10- (PP) 11- (PP),  8b+ (PP),  8a+ (Flash),  10 (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  10-/10 (PP),  8a (Flash),  8a (Flash),  10- (PP),  11004
8 stygian 8b+ (PP) 8B+ (Solo) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8b+ (PP),  8B+ (Solo),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  11000
9 buzo 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10718
10 Ostriak 11- (PP) 10+ (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 9+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 11- (PP),  10+ (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  9+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10593
11 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 7b+ (OS) 10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  7b+ (OS),  10440
12 Hríbik 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10425
13 Dzano 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10320
14 Ado 7c+ (OS) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 7c (OS) 8A (Solo) 8a (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  7c (OS),  8A (Solo),  8a (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  10220
15 aceman 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  10200
16 Buco 8a+/8b (PP) 9-/9 (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a+/8b (PP),  9-/9 (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10095
17 kmocho 10 (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 10 (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10090
18 Hrubo 10 (PP) 10- (PP) 7c (OS) 9+/10- (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10- (PP),  7c (OS),  9+/10- (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  9+ (PP),  10033
19 tomaso 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) V11 (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C (Flash) 8a (Flash),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  V11 (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C (Flash),  10009
20 Adolezcent 8A+ (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 8A+ (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  9931
21 Dusanbe 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9900
22 humpi 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9759
23 Robin 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+ (RP) 9+ (PP) 9-/9 (Flash) 7c (PP) 8+ (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c+ (RP),  9+ (PP),  9-/9 (Flash),  7c (PP),  8+ (OS),  9723
24 rici 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) Xa (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 9/9+ (PP) 7C/7C+ (Solo) 10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  Xa (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  9/9+ (PP),  7C/7C+ (Solo),  9695
25 exman 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9529
26 Belayer 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  9463
27 DVOR100 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 7C (Solo) 7c (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  7C (Solo),  7c (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9415
28 tiri 9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9410
29 strasiak 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9350
30 Mardrex 9+/10- (RP) 9- (OS) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 9+/10- (RP),  9- (OS),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  9271
31 PatrikP 8a (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9268
32 wargi 10- (PP) 8a (PP) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 10- (PP),  8a (PP),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9250
33 Zavaky 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9206
34 Cyril 8A+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9200
35 sivak 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7c (RP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7c (RP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9173
36 Oli 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9100
37 ryso 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 8/8+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  8/8+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  9088
38 Peder M 8a (PP) 9/9+ (RP) 9- (Flash) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (RP) 9-/9 (RP) 8a (PP),  9/9+ (RP),  9- (Flash),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (RP),  9-/9 (RP),  9068
39 edo 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7a (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7a (OS),  9046
40 Alfonz 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  9038
41 lilazuzu 7b+ (OS) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b+ (OS),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  9005
42 Petrus 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8991
43 masko 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  8929
44 MartinK 9+/10- (PP) 9+ (RP) 9 (PP) 8+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+/10- (PP),  9+ (RP),  9 (PP),  8+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8838
45 -erik- 7b+ (OS) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8830
46 Frodo 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8810
47 Brano 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  8795
48 Edgar 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8695
49 lajchy 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8668
50 major 7c (Flash) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7c (Flash),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8659
51 krhlo 7b (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8630
52 poloncok97 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  8580
53 kondor 9 (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8568
54 Onndro 7c+ (PP) IXc (OS) 9 (PP) 8+ (OS) Xa (RP) 8 (OS) 7b (PP) 8- (OS) IXc (RP) IXc (PP) 7c+ (PP),  IXc (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  Xa (RP),  8 (OS),  7b (PP),  8- (OS),  IXc (RP),  IXc (PP),  8515
55 JoLo 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8476
56 fonzy 9 (RP) 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 9 (RP),  7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8468
57 RoboK 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7B+ (Flash) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  7B+ (Flash),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8446
58 Braobaob 8a (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 8a (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  8431
59 yoghurt 7C (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7C (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8403
60 tuharek 9- (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 9- (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8270
61 Xel'Naga 10- (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 10- (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8265
62 filip 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8253
63 Slumber 9 (PP) 9- (RP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  9- (RP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8240
64 Zuraz 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8+ (RP) 8+ (RP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8+ (RP),  8+ (RP),  8213
65 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8145
66 oliv 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8 (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8083
67 rasko 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (RP) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 8+ (RP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (RP),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  8+ (RP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8045
68 mator 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) VIIIc (OS) IXb (RP) 8 (PP) 7-/7 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  VIIIc (OS),  IXb (RP),  8 (PP),  7-/7 (OS),  8005
69 Sofi 7b+ (PP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6C+ (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 7b+ (PP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6C+ (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  7996
70 Jacob 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (PP) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (PP),  7953
71 Durman 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7945
72 janino 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7935
73 Tomas 8+/9- (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 8/8+ (PP) 8+/9- (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  8/8+ (PP),  7905
74 kuboo 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7893
75 svanty 7a (OS) 6c+/7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 7a (OS),  6c+/7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  7793
76 petuli 9- (PP) 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7775
77 krap 9 (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7735
78 karabaster 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7730
79 petom 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7640
80 Kvaso 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7638
81 Lubosnik 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (Solo),  7575
82 MS 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 6c (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  6c (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  7509
83 pucoo 7b (PP) 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7+/8- (OS) 8 (RP) 7b (PP),  7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7+/8- (OS),  8 (RP),  7503
84 elwys 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 6c+/7a (Solo) 6C+ (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  6c+/7a (Solo),  6C+ (Solo),  7500
85 Smuel 9- (PP) 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8-/8 (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8-/8 (PP),  7486
86 Bart_Simpson 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7470
87 playde 8+ (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+ (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7465
88 Smatko 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  7440
89 petra 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7365
90 adamk 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7360
91 LukasPP 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (Flash) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP)   9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (Flash),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  7360
92 Sveco 6c+ (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6c+ (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7325
93 Kec 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6C+ (Flash) 8- (Flash) 8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6C+ (Flash),  8- (Flash),  7312
94 Renca V7 (Solo) V7 (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) V7 (Solo),  V7 (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7250
95 tirak 8- (OS) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7a (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7a (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7230
96 Kitty 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7200
97 Matusmatus 8+ (OS) 8-/8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (OS),  8-/8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7185
98 matejs 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6b (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6b (OS),  7175
99 DuroM 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7171
100 Kufic 8+/9- (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7161
101 liuu 7a (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7a (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7100
102 Dollym 7a+ (Flash) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c+ (Flash) 7a (PP) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c+ (PP) 7+/8- (RP) 7a+ (Flash),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c+ (Flash),  7a (PP),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c+ (PP),  7+/8- (RP),  7057
103 Alchymista 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)   7C/7C+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7025
104 johniiik 9- (RP) 9- (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 7+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 9- (RP),  9- (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  7+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  7018
105 kyslik 9- (PP) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 6c+ (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  6c+ (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7000
106 Rado666 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6945
107 bezo 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6906
108 šošon 7a (OS) 6c (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7a (OS),  6c (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6816
109 korman 9- (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 9- (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6791
110 Zuzka_Sivka 6c (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6723
111 mojo 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8/8+ (PP),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6680
112 mada 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6C (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6C (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6658
113 chorche 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6623
114 dewpZA 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6585
115 Filip74 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  6574
116 katana 7a (PP) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7a (PP),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  6506
117 Lampus 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6498
118 maciash 6b+ (OS) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (OS),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6491
119 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6450
120 Majus 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6315
121 unko 8- (RP) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 6c (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 8- (RP),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6c (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6188
122 peter.L 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 6c (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  6c (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6180
123 marmot 7a+ (OS) 6c+ (OS) M6+ (OS) M6 (OS) 6c+ (RP) M7 (RP) 7a+ (AF) 7a (AF) M7 (AF)   7a+ (OS),  6c+ (OS),  M6+ (OS),  M6 (OS),  6c+ (RP),  M7 (RP),  7a+ (AF),  7a (AF),  M7 (AF),  5965
124 Zuzik 8 (PP) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 8 (PP),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  5930
125 Kamzo 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  5913
126 ViKotul 7b+ (PP) 7a+ (PP) 7-/7 (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (PP) 6+ (OS) 6a (Flash) 6 (OS) 7b+ (PP),  7a+ (PP),  7-/7 (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (PP),  6+ (OS),  6a (Flash),  6 (OS),  5898
127 drpdrpdrp 7 (OS) 6a+/6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7 (OS),  6a+/6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5825
128 robo 6C+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)   6C+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  5795
129 davidNO 6c (Flash) 6c (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6a (OS) 6b (PP) 6c (Flash),  6c (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6a (OS),  6b (PP),  5741
130 Bilmo 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 6+/7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  6+/7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5570
131 jollyeljoker 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5505
132 matoo 7 (OS) 7+ (RP) 6B+ (Solo) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6B (Solo) 7 (PP) 6+ (OS) 7 (OS),  7+ (RP),  6B+ (Solo),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6B (Solo),  7 (PP),  6+ (OS),  5273
133 ital 8+/9- (TR) 8+ (TR) M6 (OS) M6 (OS) 8- (TR) 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (TR) 5 (Flash) 8+/9- (TR),  8+ (TR),  M6 (OS),  M6 (OS),  8- (TR),  7+ (TR),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (TR),  5 (Flash),  5273
134 Rajko 7 (OS) M5 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  M5 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5250
135 Ja-Kub 7c (PP) 7B+ (Solo) 8+ (PP) 7a+ (PP) 6c (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6a (Solo)     7c (PP),  7B+ (Solo),  8+ (PP),  7a+ (PP),  6c (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6a (Solo),  5245
136 jeepo 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6+ (OS) 6A (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6B+ (Flash),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6+ (OS),  6A (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  5144
137 Wander 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5140
138 martyn 7+ (OS) 7+ (PP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (OS),  7+ (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5113
139 planci 9 (PP) 9 (PP) 7b+ (RP) 9- (PP) 7b (PP) 7A (Solo)         9 (PP),  9 (PP),  7b+ (RP),  9- (PP),  7b (PP),  7A (Solo),  5005
140 Pates 7 (OS) 7- (OS) 7+/8- (TR) 6+ (OS) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7+/8- (TR),  6+ (OS),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4960
141 Danulienka 7A (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 7A (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  4953
142 MacoMT 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6+/7- (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6+/7- (PP),  4925
143 Dada 8- (RP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (AF) 6 (PP) 5 (PP) 8- (RP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  6+ (OS),  7- (RP),  7 (AF),  6 (PP),  5 (PP),  4888
144 mikkel 9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8- (RP) 7-/7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS)       9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8- (RP),  7-/7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  4868
145 janau 6a (OS) 6a (OS) 6b (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6a (OS),  6a (OS),  6b (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  4835
146 helljohn 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6A+ (Solo) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6A+ (Solo),  6 (OS),  6 (OS),  4830
147 Bietka 6a+ (Flash) 6b (PP) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (Flash),  6b (PP),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  4789
148 Fero182 8- (TR) 6b (RP) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 8- (TR),  6b (RP),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4775
149 Psheno23 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4650
150 Babrak 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4610
151 vlado83 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4600
152 karolk 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4600
153 Julo 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  4555
154 KuboJiriSvub 9+/10- (PP) 9- (OS) 8+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS)       9+/10- (PP),  9- (OS),  8+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4553
155 Noskowski 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4446
156 Spider 7+ (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 4+ (OS) 6- (RP)       7+ (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  4+ (OS),  6- (RP),  4385
157 eppro 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4371
158 lubor 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4285
159 Lia 6a+ (OS) 6a (OS) 6b (TR) 6a (PP) 6- (OS) 5b (OS) 5b (OS) 6a (TR) 6a (TR) 5 (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6b (TR),  6a (PP),  6- (OS),  5b (OS),  5b (OS),  6a (TR),  6a (TR),  5 (OS),  4220
160 Danken 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6a (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  4205
161 misko 11- (PP) 8b+/8c (PP) IXc (OS) Xa (PP)             11- (PP),  8b+/8c (PP),  IXc (OS),  Xa (PP),  4170
162 JankoS 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7+ (AF) 6+ (Flash) 5+ (OS) 6 (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 5 (Flash) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7+ (AF),  6+ (Flash),  5+ (OS),  6 (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  5 (Flash),  4147
163 Draper 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4130
164 MsMarulik 7- (Flash) 6+ (OS) 7 (TR) 7- (TR) 6a+ (TR) 5b (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  7 (TR),  7- (TR),  6a+ (TR),  5b (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  4103
165 Patres 5c (OS) 6a (RP) 6a (RP) 6a (RP) 6a (RP) 6a (RP) 6a+ (TR) 7- (TR) 5b (OS) 5+ (OS) 5c (OS),  6a (RP),  6a (RP),  6a (RP),  6a (RP),  6a (RP),  6a+ (TR),  7- (TR),  5b (OS),  5+ (OS),  4035
166 LUKIN 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  4000
167 Hami 7+/8- (TR) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 5+ (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 7+/8- (TR),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  5+ (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  3950
168 Dobrotka 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  3915
169 Rastielka 7- (Flash) 6 (OS) 6a (PP) 6+/7- (PP) 5a (OS) 5a (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 7- (Flash),  6 (OS),  6a (PP),  6+/7- (PP),  5a (OS),  5a (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  3894
170 Azog 6c (TR) 6b+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6b/6b+ (AF) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 5c+ (TR) 5c (TR) 6c (TR),  6b+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6b/6b+ (AF),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  5c+ (TR),  5c (TR),  3825
171 nof 6 (OS) 5c (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5 (OS) 6 (OS),  5c (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5 (OS),  3825
172 MiroKml 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a (Flash) 5c (OS)     6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a (Flash),  5c (OS),  3814
173 blxa 7-/7 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 7-/7 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  3693
174 nuto 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3690
175 JohnyB 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3668
176 martinl 7 (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 7 (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3665
177 Sokninth 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3635
178 KasarM 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3600
179 vrana 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  3517
180 dalko 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) V (OS) 4c (OS) 4c (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  V (OS),  4c (OS),  4c (OS),  3475
181 Saeculum 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 5+ (TR) 6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  5+ (TR),  3295
182 thien 6+/7- (RP) 5+ (OS) 6+ (PP) 5- (OS) 6- (Flash) 6 (PP) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6+/7- (RP),  5+ (OS),  6+ (PP),  5- (OS),  6- (Flash),  6 (PP),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3233
183 Heňo 7 (OS) 7+ (RK) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)       7 (OS),  7+ (RK),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3220
184 ostiepok 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo)             9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  3175
185 Maselnik 7+ (TR) 7- (TR) 7- (TR) 5 (OS) 6+ (TR) 6 (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (RP) 4+ (RP) 7+ (TR),  7- (TR),  7- (TR),  5 (OS),  6+ (TR),  6 (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (RP),  4+ (RP),  3105
186 MiroV 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (RP) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5 (PP) 4+ (RP) 3 (RP) 7+ (TR),  6+ (OS),  7- (RP),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  5 (PP),  4+ (RP),  3 (RP),  3090
187 Entera 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP)               8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  3000
188 zofo 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (Flash) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  5+ (Flash),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  2943
189 Amastan 7c (A0) 6a+ (OS) 6a (Solo) 6a (Solo) 5b (OS) 5C (Solo) 4+ (Solo)       7c (A0),  6a+ (OS),  6a (Solo),  6a (Solo),  5b (OS),  5C (Solo),  4+ (Solo),  2940
190 Lubo12 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP)         7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  2935
191 Mihal 7- (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 6- (PP) 6- (PP) 7- (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  6- (PP),  6- (PP),  2890
192 Certo 7b (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP)             7b (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  2810
193 Jonzer 6- (OS) 6- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 6- (OS),  6- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  2785
194 marosi 6+ (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 6+ (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  2765
195 MatoM 6+/7- (RP) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 7- (AF) 4 (OS) 4 (OS) 5+ (RP) 5 (RP) 3+ (OS) 6+/7- (RP),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  7- (AF),  4 (OS),  4 (OS),  5+ (RP),  5 (RP),  3+ (OS),  2765
196 fred 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 5 (RP) 5+ (TR) 5+ (TR) 7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  5 (RP),  5+ (TR),  5+ (TR),  2745
197 Bic0 6 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (PP) 4+ (OS) 5 (Flash) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 4 (PP) 6 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (PP),  4+ (OS),  5 (Flash),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  4 (PP),  2743
198 Leelloo 5- (OS) 6+ (TR) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6- (TR) 5- (OS),  6+ (TR),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  6- (TR),  2600
199 Matno 6C (Solo) 7+ (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (PP)           6C (Solo),  7+ (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (PP),  2478
200 Vlad 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP) 6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  2345
201 skyd 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A+ (Solo)