Výsledky
18. 10. 2014: MSR Obtiažnosť K2
10. 11. 2012: Vertigo Open 2012
20. 10. 2012: Edelweiss Cup Modra


Štatistiky

TOPlist

Rebríček

"V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec." Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Body
1 kubo 8c+(PP),  8c(PP),  8c(PP),  8a+(OS),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  11745
2 samoT 8c(PP),  8c(PP),  8b+(PP),  8a(OS),  8a(OS),  8a(OS),  8b(PP),  8b(PP),  8b(PP),  8b(PP),  11385
3 vava 8c(PP),  8c(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8a(OS),  8b/8b+(PP),  8b(PP),  8b(PP),  7c+(OS),  8a+/8b(PP),  11340
4 kurko 8c(PP),  8b+(PP),  8a(OS),  8a(OS),  8a(OS),  8b/8b+(PP),  8b/8b+(PP),  8b(PP),  8b(PP),  7c+(OS),  11330
5 stygian 8c+(PP),  8B+(Solo),  8a(OS),  8b/8b+(PP),  7c+(OS),  8A+/8B(Solo),  8A+(Solo),  8A+(Solo),  8a+(PP),  8a+(PP),  11040
6 Robo_L 10+(PP),  10/10+(PP),  10(PP),  10(PP),  9+(OS),  10-/10(PP),  8a(Flash),  10-(PP),  10-(PP),  10-(PP),  10848
7 rici 10(PP),  8b(PP),  10(PP),  7c+(OS),  10-/10(PP),  10-/10(PP),  10-(Solo),  10-(PP),  8a+(PP),  10-(PP),  10745
8 !pedro 8b/8b+(PP),  8b/8b+(PP),  8b(PP),  8b(PP),  8b(PP),  8a+/8b(PP),  8a+(PP),  8a(PP),  8a(PP),  7c+(PP),  10625
9 Hrubo 10+(PP),  10(PP),  7c+(OS),  10-(RP),  8a(Flash),  7c(OS),  7c(OS),  7c(OS),  8a(PP),  8a(PP),  10588
10 kmeto 10(PP),  10(PP),  10(PP),  10-(PP),  8a+(PP),  10-(PP),  7c(OS),  7c(OS),  8A(Solo),  8A(Solo),  10540
11 pavel4000 8b(PP),  8a+/8b(PP),  8a+(PP),  8a+(PP),  8a+(PP),  10-(PP),  8a+(PP),  8a+(PP),  7c(OS),  9-/9(OS),  10540
12 tomaso 8b(PP),  8a(Flash),  8A+(Solo),  8A+(Solo),  8a+(PP),  8a+(PP),  10-(PP),  7c(OS),  8a(PP),  8A(Solo),  10448
13 Ado 7c(OS),  7c(OS),  9-/9(OS),  8a(PP),  8a(PP),  8a(PP),  9-(OS),  9-(OS),  9-(OS),  9-(OS),  10090
14 :o) 8A+(Solo),  8A+(Solo),  8A/8A+(Solo),  8A(Solo),  8A(Solo),  8A(Solo),  8A(Solo),  7C+(Solo),  7C+(Solo),  7B(OS),  9970
15 Variant 9(OS),  9+/10-(PP),  9+/10-(PP),  8a(PP),  8a(PP),  8a(PP),  9-(OS),  7c+/8a(PP),  7c(Flash),  9+(PP),  9918
16 Hríbik 8a+(PP),  10-(PP),  10-(PP),  8a(PP),  8a(PP),  8a(PP),  9+(PP),  9(PP),  9(PP),  7c(PP),  9800
17 Dusanbe 10-(PP),  8a/8a+(PP),  9+/10-(PP),  8a(PP),  8a(PP),  7b+(OS),  9+(PP),  7b(OS),  7b+(Flash),  7a+(OS),  9763
18 buzo 10-(PP),  7b+(OS),  7b+(OS),  7b+(OS),  7c(Flash),  7c+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9/9+(PP),  9713
19 kmocho 8a+(PP),  7c(OS),  8a(PP),  7b+(OS),  7c(Flash),  7c+(PP),  7c+(PP),  7b+(Flash),  7C(Solo),  7C(Solo),  9646
20 Jonatan 8a(PP),  8a(PP),  7c/7c+(Flash),  7c(Flash),  7c+(PP),  7b(OS),  7b(OS),  7b(OS),  8+/9-(OS),  9/9+(PP),  9586
21 Onndro 9+/10-(PP),  8a(PP),  8a(PP),  9+(PP),  7c+(PP),  7b(OS),  7b(OS),  7b(OS),  7b(OS),  9(PP),  9580
22 mator 8a(PP),  9+/10-(PP),  9+(PP),  9+(PP),  7c+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9/9+(RP),  7c/7c+(PP),  9(PP),  9505
23 exman 8a(RP),  9+/10-(PP),  8a(PP),  9+/10-(PP),  7c+(PP),  8+/9-(OS),  9(PP),  9(PP),  7a+(OS),  7a+(OS),  9490
24 aceman 9+/10-(PP),  9+/10-(PP),  9+/10-(PP),  7c(Flash),  7c+(PP),  9+(PP),  9/9+(PP),  7b+(Flash),  7b+(Flash),  9-(Flash),  9487
25 Edgar 10-(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  7b(OS),  9/9+(PP),  9/9+(PP),  9(PP),  9(PP),  7c(PP),  9395
26 Robin 8b(PP),  8b(PP),  8a+(PP),  9(OS),  7c+(PP),  7c(PP),  9-(PP),  7b(PP),  8-(OS),  8(Flash),  9343
27 DVOR100 9+/10-(RP),  9+/10-(PP),  7b+(OS),  9+(PP),  8+/9-(OS),  9(PP),  8+(OS),  7a+(OS),  9-/9(PP),  9-/9(PP),  9335
28 Adolezcent 10-(PP),  7c(Flash),  7C+(Solo),  7C+(Solo),  7C+(Solo),  7c+(PP),  9-(Flash),  9(PP),  7b+(PP),  7B+(Solo),  9306
29 Petrus 8a(PP),  7b+(OS),  7c+(PP),  7b(OS),  9(PP),  7c(PP),  9(PP),  7a+(OS),  7b(Flash),  9-(PP),  9188
30 major 7c+(PP),  8+/9-(OS),  7b(OS),  9(PP),  9(PP),  9(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7a+(OS),  9135
31 masko 7b+(OS),  7c/7c+(PP),  9-(Flash),  7b+(Flash),  9(PP),  9(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7c(PP),  9126
32 Lukash 7b+(OS),  7b+(OS),  7b(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7b+(RP),  7a(OS),  9110
33 Oli 8A(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  9100
34 strasiak 8A(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7A+(OS),  9095
35 misko 8a(PP),  7b+(OS),  9-(OS),  8+/9-(OS),  8+(OS),  8+(OS),  8+(OS),  8+(OS),  8(OS),  8(RP),  9065
36 edo 7b+(OS),  7b+(OS),  7c(Flash),  7b(OS),  7c(PP),  7b(Flash),  7b(Flash),  7b+(PP),  7a(OS),  7a(OS),  9034
37 Peder M 9+/10-(PP),  9(RP),  9(PP),  9(PP),  9(PP),  8+(OS),  9-/9(PP),  9-(RP),  9-(PP),  9-(PP),  8930
38 adi 9(Flash),  9(PP),  7a+(OS),  8+(OS),  8+(OS),  8+(OS),  8+(OS),  9-/9(PP),  7b(Flash),  9(RK),  8911
39 Zavaky 8A(Solo),  8A(Solo),  7C+(Solo),  7C(Solo),  7A+(OS),  7B+(Solo),  7A(OS),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  8840
40 tiri 9(OS),  9(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7a+(OS),  7b+(PP),  7b+(PP),  7a(OS),  7a+(Flash),  8+/9-(PP),  8788
41 playde 9(PP),  9(PP),  9(PP),  9-/9(PP),  9-/9(PP),  9-/9(PP),  7a/7a+(OS),  9-(RP),  9-(PP),  9-(PP),  8750
42 JoLo 8+/9-(OS),  9-(Flash),  9-(Flash),  8+(OS),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  8(OS),  8(OS),  8736
43 Matias 7b(OS),  7b+(Flash),  7b+(Flash),  7b+(Flash),  7b+(Flash),  7a+(OS),  7b(Flash),  7a(OS),  7a(OS),  6c+(Flash),  8698
44 Belayer 7b+(Flash),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7b(Flash),  9-(PP),  9-(PP),  7b+(PP),  7a(OS),  7a(OS),  8681
45 KACIatko 9+/10-(PP),  7c(Flash),  7b+(Flash),  7b(Flash),  7b(Flash),  7b+(PP),  7b+(PP),  7a+(Flash),  7a+(Flash),  7a+(Flash),  8671
46 palopalica 8+(OS),  7a+(OS),  7b+/7c(PP),  7b+(PP),  7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  8(OS),  6c+/7a(OS),  8560
47 Tomas 9+(PP),  7C(Solo),  7c(PP),  7a+(OS),  7b+(PP),  7a(OS),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7a+(PP),  8490
48 krhlo 9(PP),  7a+(OS),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  7a(OS),  7a(OS),  8+/9-(PP),  8-(OS),  8480
49 sivak 7b(OS),  9(PP),  8+(OS),  7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  8(OS),  7a+(Flash),  8+(RP),  8(Flash),  8431
50 túška 10+/11-(PP),  8b(PP),  10-/10(PP),  8a(PP),  7B+(Flash),  7C(Solo),  7A(Flash),  7A+(Solo),  7A+(Solo),  8406
51 ryso 9/9+(PP),  9(PP),  7b+(PP),  9-(PP),  7a(OS),  7a(OS),  7a+(Flash),  7b(PP),  8-(OS),  7a+/7b(PP),  8388
52 planci 9-/9(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  7a+(Flash),  7b(PP),  6c+(OS),  8373
53 PatrikP 8+(OS),  8+(OS),  9-(PP),  9-(PP),  8(OS),  7a+(Flash),  8+(Flash),  7b(PP),  8-(OS),  8-(OS),  8331
54 Kvaso 9(PP),  9-(RP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  7b(PP),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  8305
55 -erik- 9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  7a(OS),  8(OS),  7a+(Flash),  8+/9-(PP),  6c+(OS),  8-(OS),  8283
56 kača_C 9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  7a(OS),  7b(PP),  7b(PP),  7B(Solo),  7a(Flash),  8248
57 kekel 8(OS),  8(OS),  8(OS),  8+/9-(RP),  8+/9-(RP),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8+(RP),  8080
58 ivo 7a+(OS),  7b(Flash),  7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  7a+(Flash),  7a+(RP),  6c(OS),  6c(OS),  6c+(Flash),  8034
59 Dadko 9(PP),  8+(OS),  8(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8+(PP),  7+(OS),  8(PP),  7990
60 Patilla 5.12c(PP),  9-(PP),  8+/9-(RP),  8+(Flash),  8+/9-(PP),  7B(Solo),  8-(OS),  8+(PP),  7A+(Solo),  7A+(Solo),  7978
61 Ivan_S 7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  6c+(OS),  6c+(OS),  6c+(OS),  6c+(OS),  6c(OS),  6c(OS),  6c(OS),  7950
62 lajchy 9(PP),  9-(PP),  9-(PP),  8(OS),  8-(OS),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  7A+(Solo),  8-(Flash),  7943
63 tuharek 9-(RP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  8/8+(Flash),  8+(RP),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  7938
64 Alchymista 7C(Solo),  7c(PP),  7B(Flash),  7B+(Solo),  7B+(Solo),  7B(Solo),  7A(Flash),  7A(Solo),  6C(Flash),  6C(Flash),  7912
65 fonzy 9-(RP),  9-(PP),  8(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8+(RP),  8+(RP),  8+(RP),  8+(RP),  8/8+(RP),  7890
66 liuu 8(OS),  8(OS),  8(OS),  9-/9(TR),  8-(OS),  8+/9-(TR),  7+/8-(OS),  7+(OS),  7+(OS),  7+(OS),  7810
67 Buco 8+/9-(Flash),  9-(PP),  8+/9-(PP),  8-(OS),  8-(OS),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  8-/8(Flash),  8-/8(PP),  7746
68 Cyril 7C(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7A(Flash),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7653
69 Durman 7b+(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7b(PP),  7a(Flash),  7a+(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7a(PP),  7653
70 svanty 9-(PP),  9-(PP),  6c+(OS),  7a+(RP),  8+(PP),  8+(PP),  6c(OS),  7a/7a+(PP),  7+(OS),  7a(RP),  7645
71 ostiepok 9(PP),  9-/9(RP),  7b+(PP),  7b(PP),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7630
72 Frodo 7a+(OS),  8/8+(OS),  7a+(PP),  6C(OS),  7+/8-(OS),  6c(OS),  6c(OS),  8(RP),  6c+(Flash),  8-(Flash),  7606
73 Brano 7B(Flash),  7A+(Flash),  7b(PP),  8-(OS),  8+(PP),  8+(PP),  6c(OS),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7596
74 janino 9-(PP),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8+(PP),  7+(OS),  8(RP),  8(RP),  8(PP),  8(PP),  7515
75 wargi 9-/9(PP),  9-(RP),  9-(PP),  9-(PP),  8-(OS),  8+(RP),  8(PP),  8-(PP),  7(OS),  7a(A0),  7475
76 Smatko 8-(OS),  8+(RP),  8+(PP),  8/8+(PP),  8/8+(PP),  7+(OS),  7+(OS),  7+(OS),  8(RP),  7+/8-(Flash),  7268
77 tirak 7a(OS),  7a+(PP),  6c(OS),  7+(OS),  6c+(Flash),  6c+(Flash),  6b+(OS),  6b+(OS),  6b+(OS),  6c+(PP),  7201
78 Kitty 9-(PP),  8-(Flash),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  8(PP),  8-/8(PP),  7128
79 Lampus 8-(OS),  8(Flash),  7+/8-(OS),  7+/8-(OS),  7+/8-(OS),  7+(OS),  8-(PP),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7088
80 dudiak 9-/9(RP),  8-(OS),  8(Flash),  8/8+(PP),  7+(OS),  7+(OS),  8-(Flash),  7(OS),  7-(OS),  6+(OS),  7031
81 johniiik 8+(RP),  8+(PP),  8(PP),  8(PP),  8(PP),  8(PP),  8(PP),  8-/8(PP),  8-(RP),  8-(RP),  6990
82 vilko 10+(PP),  10-(PP),  10-(PP),  10-(PP),  9+(PP),  7B+(Flash),  7B(Solo),  6953
83 bezo 6C+(OS),  7A(Solo),  8(PP),  7A(Solo),  8(PP),  7A(Solo),  6B+(OS),  6C(Flash),  8-(PP),  6C+(Solo),  6943
84 Stanley2 8-(OS),  7+(OS),  7+(OS),  7+(OS),  7a(RP),  7A(Solo),  6b+(OS),  8-/8(RP),  7a+(AF),  6c(PP),  6935
85 robo 8-(OS),  8(Flash),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  6C(Flash),  6C(Flash),  6C+(Solo),  6C+(Solo),  6C+(Solo),  6904
86 viva 9-(PP),  6c(OS),  8(PP),  6b+(OS),  6c+(RP),  8-(RP),  8-(PP),  8-(PP),  6b(OS),  7(OS),  6890
87 oliv 8+/9-(PP),  8+(PP),  8+(PP),  7+(OS),  7+(OS),  7+/8-(Flash),  7(OS),  7(OS),  7+/8-(PP),  7+/8-(PP),  6883
88 MS 8+(PP),  8+(PP),  8-(Flash),  8(PP),  8(PP),  8-(RP),  8-(PP),  6c+(PP),  8-(PP),  7(OS),  6853
89 chorche 8+/9-(PP),  7a/7a+(PP),  7+(OS),  8-(Flash),  8-(Flash),  8(PP),  8-(PP),  8-(PP),  7-(OS),  6a+(OS),  6841
90 karabaster 6c(OS),  6c(OS),  7A(Solo),  6b+(OS),  6b+(OS),  8-(RP),  8-(PP),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6820
91 šošon 6c(OS),  7a(RP),  7a(RP),  6b+(OS),  6b+(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6770
92 logic 9+(Solo),  9(Solo),  8+(PP),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7(Solo),  6B(Solo),  6B(Solo),  6B(Solo),  6700
93 kyslik 8+(RP),  7+/8-(OS),  8(PP),  8(PP),  8-/8(RP),  8-(RP),  7(OS),  7-/7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  6690
94 adamkaniak 7+(OS),  8-(Flash),  8(PP),  8-/8(PP),  8-(PP),  8-(PP),  8-(PP),  6c+(PP),  7(OS),  7(OS),  6688
95 mada 8+(PP),  6c(OS),  7+(OS),  6b+(OS),  6b+(OS),  7(OS),  7(OS),  6C(Solo),  6a+(OS),  6a+(OS),  6685
96 petuli 8+/9-(PP),  8+(PP),  8(PP),  8-/8(PP),  8-(PP),  8-(PP),  7(OS),  7+/8-(PP),  7+/8-(PP),  7-(OS),  6665
97 jeepo 8-(OS),  7+(OS),  6b+(OS),  6C+(Solo),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7-/7(OS),  6B+(Flash),  6663
98 struk 8+/9-(PP),  8(PP),  8-/8(PP),  8-(RP),  8-(PP),  8-(PP),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7-(OS),  6660
99 pucoo 7a+(PP),  8(RP),  7A(Solo),  7a(PP),  8-(RP),  6c(Flash),  8-(PP),  6b(OS),  6C(Solo),  6c(PP),  6658
100 Pao Tao 8(OS),  7+(OS),  8(PP),  8-(PP),  8-(PP),  7(OS),  7(OS),  7+/8-(PP),  7+/8-(PP),  7-(OS),  6650
101 kondor 8+/9-(PP),  8+(PP),  8(PP),  8-(PP),  8-(PP),  7(OS),  7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  6+/7-(OS),  6575
102 AndrejP 7+/8-(OS),  8(RP),  8-(Flash),  8-(Flash),  8-(PP),  7(OS),  7+/8-(PP),  7-(OS),  7-(OS),  7-(OS),  6536
103 Majus 7A+(Solo),  6b+(OS),  6C(Flash),  6C(Flash),  8(TR),  7a(TR),  6B+(Flash),  6C(Solo),  6C(Solo),  6B(Flash),  6407
104 TBplanta 8-(RP),  8(TR),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  8-(TR),  7-(OS),  7-(OS),  6320
105 skyd 6C+(OS),  7A(Solo),  6b(OS),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6A+(OS),  6A+(OS),  6B(Flash),  6283
106 poloncok97 8(PP),  8-(PP),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7-/7(OS),  7+/8-(PP),  7-(OS),  7-(OS),  7+(PP),  6270
107 manet 7+(OS),  7A(Solo),  8-(RP),  8-(RP),  8-(PP),  7(OS),  7(OS),  7+(RP),  7(RP),  7(RP),  6260
108 katana 6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6c(PP),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6205
109 Azog 6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  7-(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6150
110 Jacob 8(RP),  8-(RP),  8-(PP),  7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  7+(RP),  7+(RP),  7+(PP),  7(RP),  6085
111 Sutrik 6C(Flash),  6B+(Flash),  6B+(Flash),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6B+(Solo),  6B+(Solo),  6A(OS),  5904
112 matoo 6b(OS),  6b(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a(OS),  6a(OS),  6a(OS),  5900
113 Peterarwin 6b(OS),  6b(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a(OS),  6a(OS),  6a(OS),  6a(OS),  5850
114 LaPau 7B+(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6B+(Solo),  6B+(Solo),  6A+(Solo),  5600
115 Ľubo 8+(PP),  7(OS),  7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  7(RP),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  5515
116 shufel 7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  7+(PP),  7(RP),  7(RP),  7-(Flash),  7-(Flash),  7-(Flash),  7-(Flash),  5432
117 Matik 7+(OS),  7(OS),  7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  7-(RP),  6(OS),  6(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5310
118 Bilmo 8-(TR),  8-(TR),  6B+(Solo),  7+(TR),  7+(TR),  7+(TR),  7+(TR),  6B(Solo),  6+(OS),  7-(RP),  5300
119 Ja-Kub 7b(RP),  7b(Solo),  7a(RP),  8(RP),  7a(RP),  6a+(OS),  7+(RP),  5a(OS),  5265
120 JohnyB 7-(OS),  7-(OS),  7+(RP),  7(RP),  6+(OS),  6+(OS),  6(OS),  6(OS),  6+/7-(RP),  6+(Flash),  5215
121 RoboK 10-/10(PP),  8a(PP),  9(PP),  6C+(Flash),  7A(Solo),  7A(Solo),  5078
122 peterkala 7+(OS),  7-/7(OS),  7-(OS),  7+(PP),  7-(Flash),  6+(OS),  6(OS),  5+(OS),  6(Flash),  6(Flash),  5029
123 vyktor 7-/7(OS),  7+(RP),  7(RP),  7(RP),  6+(OS),  6+(OS),  7-/7(PP),  7-(RP),  7-(PP),  6(OS),  5025
124 helljohn 7-(OS),  7(RP),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  7-(RP),  5020
125 Heňo 7-(OS),  7-(OS),  7+(RK),  7+(TR),  6+(OS),  6+(OS),  7(TR),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  5015
126 peter.L 7(RP),  6b(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  5005
127 Dada 7(OS),  7-(OS),  8-(AF),  6+(OS),  6+(OS),  7-(RP),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  6-(OS),  4915
128 MsMarulik 6c(TR),  6c(TR),  6a(OS),  7+(TR),  6b+(TR),  6b(TR),  7(TR),  5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  4905
129 George 9+/10-(PP),  9+/10-(PP),  9+/10-(PP),  9+(PP),  9(PP),  4850
130 jollyeljoker 6B+(Solo),  7(RP),  6B(Solo),  6B(Solo),  7(PP),  7(PP),  6+(OS),  6A+(Solo),  6(OS),  6+(Flash),  4848
131 Psheno23 7-(OS),  7-(OS),  7+(RP),  7+(TR),  6(OS),  6(OS),  7-/7(TR),  6+/7-(PP),  7-(TR),  6(Flash),  4763
132 Bietka 6a+(Flash),  6a+(Flash),  6a+(Flash),  6B(Solo),  6a(Flash),  6a(Flash),  6a(Flash),  6a(Flash),  6a(Flash),  6a(Flash),  4727
133 tomasso 7-/7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  7(PP),  7-(PP),  7-(PP),  7-(PP),  5+(OS),  6+(PP),  5(OS),  4725
134 MiroV 7-(OS),  6+(OS),  7-(RP),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  4660
135 Radoslaf 9+/10-(PP),  8a(PP),  9+(PP),  7b+(PP),  7b+(PP),  4650
136 plesky77 6a(OS),  6a+(Flash),  6+(OS),  6a(Flash),  7-(PP),  7(TR),  5c(OS),  5c(OS),  6(OS),  5b(OS),  4626
137 petra 7+(PP),  7-/7(Flash),  7-(Flash),  6+(OS),  6(OS),  6+(Flash),  6+(Flash),  6+(Flash),  6+(Flash),  6-(OS),  4553
138 Zuzik 6a(OS),  7-(Flash),  7-(Flash),  7-(PP),  5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  6a(PP),  6a(PP),  6+/7-(PP),  4536
139 janau 6b+(PP),  6a(OS),  7-(PP),  5c(OS),  5c(OS),  6a(RP),  6a(PP),  6a(PP),  6a(PP),  6a(PP),  4440
140 suflik1 7+(TR),  6+(OS),  7-(PP),  7-(Solo),  7-(PP),  7(TR),  6+(Flash),  7-(TR),  7-(TR),  7-(TR),  4423
141 Fero Stiefel 7-(Flash),  7-(Flash),  6+(OS),  7-(PP),  6(OS),  6+(Flash),  6+(Flash),  6+(Flash),  6-(OS),  6-(OS),  4395
142 elwys 9(PP),  9-(PP),  8+(PP),  8(PP),  7+/8-(RP),  7(PP),  4305
143 zivel 7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  6(OS),  6-(OS),  6(Flash),  6+(PP),  6+(PP),  5+(Flash),  5+(Flash),  4284
144 riboflan 7-(OS),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  6-(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  4125
145 lubci 7(OS),  7(OS),  7-/7(OS),  6+(OS),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  5+(OS),  4110
146 ital 7+/8-(TR),  6+(OS),  7(TR),  7-(TR),  6-(OS),  5+(OS),  5+(OS),  6(Flash),  5(OS),  5-(OS),  4048
147 blxa 7(TR),  6(OS),  6(OS),  7-(TR),  6-(OS),  6-(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5+(OS),  6+(RP),  4020
148 p51 9+(A0),  6(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5-(OS),  4005
149 Alfonz 7c(PP),  7b+(PP),  7a+/7b(PP),  7a(PP),  7a(PP),  3925
150 mojzoo 6a(OS),  7+(TR),  7(RP),  7(RP),  7(RP),  5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  3920
151 pepan 7+(TR),  6(OS),  7-(TR),  7-(TR),  6(Flash),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  3848
152 Zuz_Cinta 8a(PP),  7b+(OS),  7b(OS),  7a+(OS),  7b/b+(PP),  3835
153 VladoClimb_LV 7-(Flash),  6+(OS),  6-(OS),  5B(OS),  5+(OS),  6(Flash),  5(OS),  5-(OS),  6(PP),  6+(TR),  3776
154 vrana 6(OS),  6-(OS),  6-(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  7(AF),  5(OS),  5-(OS),  3755
155 Dzano 8+/9-(Flash),  8-(OS),  8-(OS),  7(OS),  7-(OS),  3683
156 JuriM 6(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  3625
157 Filip74 6-(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  6(Flash),  6(Flash),  6(Flash),  6(Flash),  6+(PP),  6+(PP),  3617
158 brano123 7(TR),  7-(PP),  7-/7(TR),  6+(PP),  6+(PP),  5(OS),  5(OS),  6(PP),  6(PP),  6(PP),  3615
159 Majklik 6(OS),  6-(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5-(OS),  5-(OS),  5-(OS),  4+(OS),  4+(OS),  3525
160 Nelusqa 5+(OS),  5+(OS),  5a(OS),  5a(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5(OS),  4+(OS),  4+(OS),  4+(OS),  3450
161 Mako 5+(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5-(OS),  6(RP),  3410
162 Danulienka 6A+(Solo),  6A+(Solo),  6a(Solo),  6A(Solo),  6A(Solo),  6A(Solo),  6A(Solo),  5B(Solo),  5A(Solo),  3375
163 fred 7(TR),  7(AF),  7(AF),  6+(PP),  7-/7(AF),  7-/7(AF),  6(PP),  7-(AF),  7-(AF),  7-(AF),  3350
164 Leelloo 7+(RP),  7-(TR),  7(AF),  5(OS),  4+(OS),  6-(RP),  6-(RP),  6-(RP),  6(TR),  4(OS),  3230
165 Púpavienka SedmokrásTna 8-(Flash),  7(OS),  7(OS),  7+(Flash),  6(Flash),  5(Flash),  3227
166 KuboMizo 7+/8-(OS),  8(PP),  7-/7(OS),  7-(OS),  6+/7-(OS),  3205
167 Francuz 6C(Solo),  6c(Solo),  6+(OS),  6+(OS),  6(OS),  7-(AF),  2935
168 MalaPitBull 6B(Solo),  6A(Solo),  6(Flash),  6(RP),  5(Flash),  5(Flash),  5+(RP),  5-(Flash),  5(RP),  5(RP),  2932
169 jankmet 6B(Solo),  6A(Solo),  6A(Solo),  5C(Solo),  5C(Solo),  5C(Solo),  5A(Solo),  4(Flash),  4(Flash),  4(Flash),  2884
170 DuroM 7b/7b+(OS),  7a(OS),  7a(OS),  2660
171 T4S1 6(PP),  6(PP),  6(PP),  6(PP),  6-(PP),  6-(PP),  6-(PP),  5+(PP),  5(PP),  5(PP),  2575
172 MartinK 9+(PP),  9-(PP),  7+(OS),  2520
173 dewpZA 7-/7(RP),  6-(OS),  6-(OS),  5-(OS),  5-(OS),  6(RP),  4+(OS),  2510
174 syky 7-(OS),  6+(OS),  6(OS),  5(OS),  4+(OS),  4+(OS),  2470
175 martin1976 7-(RP),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  5+(OS),  6(PP),  2460
176 Marcel_DCA 6+(OS),  5-(OS),  5-(OS),  5-(OS),  5-(OS),  6-(Flash),  5+(Flash),  2356
177 unko 6b+(Flash),  6a(OS),  6a(OS),  6a(OS),  2238
178 Mihal 6+(TR),  6(TR),  6(TR),  6(TR),  6(TR),  6(TR),  6-(TR),  5(TR),  5(TR),  5(TR),  2200
179 Bic0 7-(PP),  6-(RP),  6-(PP),  5+(PP),  5(RP),  5(RP),  5(RP),  5-(PP),  4(PP),  2070
180 Misaen 5(RP),  4-(OS),  4-(OS),  5-(RP),  5-(RP),  5+(TR),  5+(TR),  5+(TR),  5+(TR),  4+(RP),  1810
181 Maty_želovčan 7(RP),  7(RP),  6(OS),  6+(RP),  1810
182 mates8 9-/9(PP),  7b+(PP),  1725
183 Anakreon 4(OS),  4(OS),  4(OS),  4(OS),  3+(OS),  3(OS),  3(OS),  3(OS),  1670
184 Žabka 6b(OS),  6a(OS),  5c(OS),  1635
185 Tomish 9-(PP),  8+(PP),  1600
186 horvo 9-(PP),  9-(AF),  1550
187 Azbest 6(OS),  5+(OS),  5-(OS),  4+(OS),  1430
188 rE3wZ 6(TR),  6(TR),  6-(TR),  5(TR),  5(TR),  5-(TR),  4(TR),  1175
189 willy fog 6(TR),  6-(TR),  6-(TR),  5+(TR),  5(TR),  5(TR),  1125
190 &rej 5+(OS),  5+(OS),  5(OS),  1085
191 AndreaSVK 4+(OS),  4+(OS),  5-(TR),  4(RP),  4+(TR),  4+(TR),  4(TR),  4-(TR),  1070
192 Mochi 7-(OS),  7-(PP),  1045
193 hyro 6(TR),  6-(TR),  5+(TR),  3(OS),  5(TR),  4(GP),  3(TR),  3(TR),  3(TR),  1045
194 sowa 8a/8a+(PP),  1025
195 adam.bobrik 6-(PP),  4-(OS),  5(TR),  5(TR),  5(TR),  895
196 vlado83 4+(OS),  4(OS),  5(PP),  5(TR),  890
197 Ember 8+(RP),  755
198 karolk IV(OS),  IV(OS),  IV(OS),  735
199 Larra 5-(RP),  3(OS),  4+(PP),  4(RP),  4-(Flash),  708
200 sykoraa 7+/8-(PP),  600
201 Draper 4(OS),  5(TR),  4(TR),  445
202 dalko 5(RP),  4+(RP),  5+(AF),  435
203 Dobrodružienka Krásnohôrska 6+/7-(RP),  405
204 Fifo 5(OS),  345
205 veron 6(RP),  305
206 maiko 6(TR),  250
207 Lopok94 4(OS),  4(AF),  245
208 xxmatkooxx 5+(RP),  230
209 papo 3+(TR),  3+(TR),  3(TR),  3(TR),  0