Rebríček

'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8c+ (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8c+ (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  11695
2 vava 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 7c+/8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  7c+/8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  11465
3 kurko 8c (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  11425
4 samoT 8c (PP) 8c (PP) 8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 8c (PP),  8c (PP),  8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  11141
5 stygian 8B+ (Solo) 8b+ (PP) 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 8B+ (Solo),  8b+ (PP),  8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  10850
6 kmeto 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8A (Solo) 10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8A (Solo),  10630
7 rici 10 (PP) 7c+ (OS) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 10 (PP),  7c+ (OS),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10630
8 Hríbik 10 (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10 (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10500
9 Hrubo 10+ (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 10+ (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  10478
10 pavel4000 10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 9-/9 (OS) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  9-/9 (OS),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10300
11 Robo_L 8a (Flash) 8a+ (PP) 9 (OS) 9 (OS) 9+ (Flash) 8A (Solo) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (Flash),  8a+ (PP),  9 (OS),  9 (OS),  9+ (Flash),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10196
12 Ado 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10070
13 Jonatan 9 (OS) 7c+ (Flash) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9 (OS),  7c+ (Flash),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (OS),  9- (OS),  10031
14 tomaso 10- (PP) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 9- (OS) 7B+ (OS) 7C+/8A (Solo) 10- (PP),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  9- (OS),  7B+ (OS),  7C+/8A (Solo),  10018
15 Dusanbe 10 (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 10 (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  10018
16 KACIatko 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9/9+ (Flash) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9/9+ (Flash),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  9988
17 mator 7c (OS) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c (OS),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9980
18 kmocho 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9-/9 (Flash) 8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9-/9 (Flash),  9921
19 buzo 10- (PP) 10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9883
20 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 7c (Flash) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  7c (Flash),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9634
21 Onndro 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9575
22 Adolezcent 10- (PP) 9+/10- (PP) 7c (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  7c (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9531
23 Edgar 10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9400
24 Petrus 7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9/9+ (RK) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9/9+ (RK),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  9330
25 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7B (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (OS) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7B (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (OS),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9290
26 edo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7c (PP) 9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7c (PP),  9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  9247
27 ryso 10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9226
28 Oli 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9200
29 tiri 9 (OS) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 9 (OS),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  9180
30 masko 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b+ (OS),  7b+ (Flash),  9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9066
31 exman 8a (RP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (RP) 9/9+ (RK) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8a (RP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (RP),  9/9+ (RK),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9053
32 strasiak 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9050
33 túška 10+/11- (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 10+/11- (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8981
34 DVOR100 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 7b+ (RP) 9- (PP) 9- (PP) 7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  7b+ (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8928
35 Belayer 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8833
36 Peder M 9+/10- (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8810
37 JoLo 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8796
38 major 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8788
39 playde 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7a/7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7a/7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8740
40 Tomas 9+ (PP) 7C (Solo) 7c (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 9+ (PP),  7C (Solo),  7c (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8720
41 MartinK 9+ (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (OS) 9- (RP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (OS),  9- (RP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8708
42 Matias 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (Flash) 7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (Flash),  8698
43 RoboK 10-/10 (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 6C+ (Flash) 7A (Solo) 10-/10 (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  6C+ (Flash),  7A (Solo),  8623
44 PatrikP 9- (Flash) 8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9- (Flash),  8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8593
45 palopalica 8+ (OS) 7a+ (OS) 7b+/7c (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 6c+/7a (OS) 8+ (OS),  7a+ (OS),  7b+/7c (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  6c+/7a (OS),  8560
46 -erik- 7c (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7c (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8533
47 ostiepok 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8530
48 Buco 9+ (PP) 8+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 9+ (PP),  8+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8488
49 lajchy 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8445
50 sivak 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 7a+ (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  7a+ (Flash),  8388
51 krhlo 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8320
52 kekel 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8310
53 Kvaso 9+ (PP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8255
54 Dadko 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8185
55 aladin 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8095
56 adi 7b (Flash) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7A (Flash) 8 (Flash) 7b (Flash),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7A (Flash),  8 (Flash),  8087
57 ivo 7a+ (OS) 7b (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (RP) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 7a+ (OS),  7b (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (RP),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  8034
58 elwys 9+ (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 9+ (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7903
59 Ivan_S 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7900
60 vilko 10+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7B (Solo)     10+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7B (Solo),  7878
61 Alchymista 7c (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7c (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7803
62 šošon 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7750
63 Variant 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c (Flash) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP)     8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c (Flash),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7678
64 Cyril 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7653
65 tuharek 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7645
66 Ja-Kub 7c (RP) 7b (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 7b (Solo) 6C (OS) 7a (RP) 7a (RP) 8 (RP) 8- (RP) 7c (RP),  7b (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  7b (Solo),  6C (OS),  7a (RP),  7a (RP),  8 (RP),  8- (RP),  7635
67 Lampus 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7583
68 kondor 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  7573
69 Brano 7b (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 7b (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  7568
70 Patilla 5.12c (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 6C+ (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 5.12c (PP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  6C+ (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7546
71 oliv 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7520
72 petuli 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7498
73 svanty 9- (PP) 9- (PP) 7a/7a+ (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 7a/7a+ (PP) 7a (RP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7a/7a+ (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  7a/7a+ (PP),  7a (RP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7493
74 misko 9- (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9- (PP) 8 (RP) 8- (Flash) 7+ (Flash)   9- (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9- (PP),  8 (RP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7461
75 fonzy 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8- (RP) 6b (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8- (RP),  6b (OS),  7430
76 Jacob 8 (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 6c+/7a (RP) 8 (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  6c+/7a (RP),  7425
77 planci 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  7408
78 Smatko 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7330
79 Frodo 8/8+ (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 8 (RP) 6c+ (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6B+ (OS) 8/8+ (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  8 (RP),  6c+ (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6B+ (OS),  7306
80 Kitty 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7253
81 jeepo 8- (OS) 8+ (RP) 7A+ (Solo) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (OS),  8+ (RP),  7A+ (Solo),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7250
82 johniiik 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (RP) 8- (RP) 9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (RP),  8- (RP),  7240
83 tirak 7a (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7a (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7226
84 pucoo 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 7A (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  7A (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7220
85 Certo 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  7220
86 janino 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8 (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b/6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8 (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b/6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7115
87 Lela 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8/8+ (PP) 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7 (Flash) 8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8/8+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7 (Flash),  7044
88 dudiak 9-/9 (RP) 8- (OS) 8 (Flash) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 9-/9 (RP),  8- (OS),  8 (Flash),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7031
89 Pao Tao 8 (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8 (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7010
90 karabaster 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  6975
91 Stanley2 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 7A (Solo) 6b+ (OS) 8-/8 (RP) 7a+ (AF) 6c (PP) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  8-/8 (RP),  7a+ (AF),  6c (PP),  6935
92 kyslik 8+ (RP) 7+/8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8-/8 (RP) 7 (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 8+ (RP),  7+/8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8-/8 (RP),  7 (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  6880
93 MS 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6853
94 liuu 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+ (TR) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 6c+ (RP) 8 (TR) 8 (TR) 6b (OS) 6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8+ (TR),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  6c+ (RP),  8 (TR),  8 (TR),  6b (OS),  6850
95 adamkaniak 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 6c+ (PP) 7 (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  6c+ (PP),  7 (OS),  6838
96 kača_C 7a+ (Flash) 7A+ (Solo) 7a (PP) 8 (PP) 6C (Flash) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6b (OS) 6b (OS) 6B+ (Flash) 7a+ (Flash),  7A+ (Solo),  7a (PP),  8 (PP),  6C (Flash),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6b (OS),  6b (OS),  6B+ (Flash),  6802
97 bezo 6C+ (OS) 8- (Flash) 7A (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6B (OS) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C+ (OS),  8- (Flash),  7A (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6B (OS),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6799
98 mada 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6C (Solo) 8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6C (Solo),  6743
99 poloncok97 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6678
100 Milosh 8- (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 8- (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6630
101 Robin 8b (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7b (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS)     8b (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7b (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6630
102 Slumber 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 6c (Flash) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  6c (Flash),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6628
103 krap 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RK) 8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RK),  6380
104 logic 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7 (Solo) 6B (Solo) 8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  7 (Solo),  6B (Solo),  6350
105 petra 8+/9- (RP) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b/6b+ (Flash) 7+ (PP) 7 (Flash) 6b (Flash) 8+/9- (RP),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b/6b+ (Flash),  7+ (PP),  7 (Flash),  6b (Flash),  6348
106 Majus 7A+ (Solo) 6b+ (OS) 6C (Flash) 6C (Flash) 7a (TR) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 7A+ (Solo),  6b+ (OS),  6C (Flash),  6C (Flash),  7a (TR),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6310
107 chorche 7+ (OS) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (OS),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6288
108 viva 9- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6b (Flash) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 9- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6229
109 katana 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (PP) 8- (TR) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (PP),  8- (TR),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6210
110 Kec 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (Flash) 8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  6111
111 Bilmo 8+ (TR) 7 (OS) 7 (OS) 8- (TR) 8- (TR) 6C (Solo) 8- (TR) 7- (OS) 7 (Flash) 6B+ (Solo) 8+ (TR),  7 (OS),  7 (OS),  8- (TR),  8- (TR),  6C (Solo),  8- (TR),  7- (OS),  7 (Flash),  6B+ (Solo),  6088
112 Azog 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6050
113 Peterarwin 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5800
114 skyd 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6A+ (OS) 6A+ (OS) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A (OS) 6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6A+ (OS),  6A+ (OS),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A (OS),  6A (OS),  5780
115 Psheno23 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (TR) 6+ (OS) 5c+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (TR),  6+ (OS),  5c+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5560
116 Matik 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  5545
117 helljohn 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5335
118 Zuzik 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 6b (PP) 7-/7 (PP) 6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  6b (PP),  7-/7 (PP),  5314
119 Sofi 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (TR) 6b (PP) 6a (Flash) 6a+ (PP) 7 (TR) 5a (Flash) 8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (TR),  6b (PP),  6a (Flash),  6a+ (PP),  7 (TR),  5a (Flash),  5296
120 fred 8 (TR) 8 (TR) 8 (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 8 (TR),  8 (TR),  8 (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  5275
121 peter.L 8- (PP) 6b+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8- (PP),  6b+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5205
122 manet 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5200
123 ital M5 (OS) WI5 (OS) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) M5 (OS),  WI5 (OS),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  5180
124 Bart_Simpson 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  4951
125 Dada 7 (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 8- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 7- (TR) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  8- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  7- (TR),  4948
126 Fidas 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  4905
127 Bietka 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6B (Solo) 6b (PP) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6B (Solo),  6b (PP),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  4874
128 mojzoo 6a (OS) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6b (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (OS),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6b (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4870
129 Heňo 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  4840
130 MsMarulik 6c (TR) 6c (TR) 6a (OS) 6b+ (TR) 6b (TR) 7 (TR) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6c (TR),  6c (TR),  6a (OS),  6b+ (TR),  6b (TR),  7 (TR),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4825
131 tinbuktu 6c+ (TR) 6c+ (TR) 6b (PP) 6b (TR) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6c+ (TR),  6c+ (TR),  6b (PP),  6b (TR),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4820
132 zivel 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  4818
133 bárt 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  4727
134 janau 6b+ (PP) 6a (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6A+ (Solo) 7- (PP) 5c (OS) 5c (OS) 6 (OS) 6b+ (PP),  6a (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6A+ (Solo),  7- (PP),  5c (OS),  5c (OS),  6 (OS),  4725
135 pepan 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4690
136 Braobaob 9-/9 (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7A (Solo)         9-/9 (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7A (Solo),  4678
137 vyktor 7-/7 (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 5+ (OS) 7-/7 (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  5+ (OS),  4556
138 suflik1 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (PP) 7 (TR) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 7+ (TR),  6+ (OS),  7- (PP),  7 (TR),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  4505
139 Fero Stiefel 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  4395
140 jollyeljoker 6B (Solo) 6B (Solo) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 6 (Flash) 6 (Flash) 6+ (PP) 6B (Solo),  6B (Solo),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  6 (Flash),  6 (Flash),  6+ (PP),  4259
141 blxa 7- (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4235
142 MacoMT 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (AF) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7+/8- (AF),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4185
143 VladoClimb_LV 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5B (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5B (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4143
144 Filip74 7- (OS) 7- (Solo) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (Solo),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4088
145 Radoslaf 8b (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP)             8b (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  4050
146 Pates 7+ (TR) 7- (RP) 6+ (Flash) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 7+ (TR),  7- (RP),  6+ (Flash),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  4028
147 Alfonz 7c (PP) 7b+ (PP) 7a+/7b (PP) 7a (PP) 7a (PP)           7c (PP),  7b+ (PP),  7a+/7b (PP),  7a (PP),  7a (PP),  3925
148 plesky77 6+ (OS) 7- (PP) 7 (TR) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (AF) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (OS),  7- (PP),  7 (TR),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  7 (AF),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3915
149 Danulienka 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6a (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Flash) 5B (Flash) 5B (Solo) 6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6a (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Flash),  5B (Flash),  5B (Solo),  3806
150 Simi 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 5c (PP) 5b (PP) 5+ (PP)   6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  5c (PP),  5b (PP),  5+ (PP),  3775
151 brano123 7 (TR) 7- (PP) 7 (TR) 7-/7 (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 5 (OS) 5 (OS) 6 (PP) 6 (PP) 7 (TR),  7- (PP),  7 (TR),  7-/7 (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  5 (OS),  5 (OS),  6 (PP),  6 (PP),  3765
152 rafoo 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  3685
153 Dzano 8+/9- (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)           8+/9- (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  3683
154 MiroV 6+/7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (RK) 7- (RK) 6- (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 6- (PP)   6+/7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (RK),  7- (RK),  6- (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  6- (PP),  3575
155 jankmet 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (Flash) 5A (Flash) 5B (Solo) 5A (Solo) 6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (Flash),  5A (Flash),  5B (Solo),  5A (Solo),  3556
156 Majklik 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3525
157 tomasso 7+ (RP) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 6 (OS) 6+ (RP)       7+ (RP),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6 (OS),  6+ (RP),  3510
158 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3370
159 papen1 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3350
160 MalaPitBull 6B (Solo) 6A (Solo) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (RP) 6- (RP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5+ (RP) 6B (Solo),  6A (Solo),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (RP),  6- (RP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5+ (RP),  3259
161 korman 7+ (Flash) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash)         7+ (Flash),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  3257
162 matoo 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR) WI3 (TR) 4 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  WI3 (TR),  4 (OS),  3235
163 KuboMizo 7+/8- (OS) 8 (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS)           7+/8- (OS),  8 (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  3205
164 matejs 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3025
165 mkudela 7+ (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP)   7+ (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  2970
166 Durman 7b (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 7a (PP)             7b (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  2953
167 vlado83 5 (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2860
168 Bic0 7- (PP) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 7- (PP),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  2704
169 JohnyB 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)       6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2698
170 DuroM 7b/7b+ (OS) 7a (OS) 7a (OS)               7b/7b+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  2660
171 Marcel_DCA 6+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6- (Flash) 6 (PP) 5+ (Flash)     6+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6- (Flash),  6 (PP),  5+ (Flash),  2656
172 vrana 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (PP) 4+ (OS)       6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6 (PP),  4+ (OS),  2520
173 wargi 9- (PP) 8 (PP) 7- (PP) 6+ (PP)             9- (PP),  8 (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  2350
174 Leelloo 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 4- (OS) 3+ (OS) 5+ (TR) 3 (OS) 6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  6- (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  4- (OS),  3+ (OS),  5+ (TR),  3 (OS),  2300
175 unko 6b+ (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS)             6b+ (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  2238
176 Mihal 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  2200
177 marmot 6b+ (OS) 6a+ (OS) M4 (OS) 5- (OS)             6b+ (OS),  6a+ (OS),  M4 (OS),  5- (OS),  2155
178 Draper 5+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3+ (OS) 5+ (TR) 3 (OS) 5- (TR) 4+ (TR) 5+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3+ (OS),  5+ (TR),  3 (OS),  5- (TR),  4+ (TR),  2085
179 p51 9+ (A0) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (PP)           9+ (A0),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5+ (PP),  2010
180 Rados 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (PP)               8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (PP),  1925
181 Maty_želovčan 7 (RP) 7 (RP) 6 (OS) 6+ (RP)             7 (RP),  7 (RP),  6 (OS),  6+ (RP),  1810
182 Smatus 7c (Flash) 8+/9- (PP)                 7c (Flash),  8+/9- (PP),  1753
183 mates8 9-/9 (PP) 7b+ (PP)                 9-/9 (PP),  7b+ (PP),  1725
184 dalko 5 (OS) 6- (RP) 4 (OS) 5 (PP) III (OS) 5 (TR) 4 (TR) 3 (PP)     5 (OS),  6- (RP),  4 (OS),  5 (PP),  III (OS),  5 (TR),  4 (TR),  3 (PP),  1450
185 Anakreon 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 3 (OS)       4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3 (OS),  3 (OS),  1425
186 !pedro 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (Flash) 1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (Flash),  1408
187 Misaen 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5- (RP) 4+ (RP) 5- (TR) 4 (RP) 4 (TR)     6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5- (RP),  4+ (RP),  5- (TR),  4 (RP),  4 (TR),  1365
188 Francuz 6C (Solo) 6c (Solo)                 6C (Solo),  6c (Solo),  1200
189 Amastan 7-/7 (OS) 4c (OS) 5 (Flash)               7-/7 (OS),  4c (OS),  5 (Flash),  1193
190 &rej 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1085
191 Ember 10-/10 (PP)                   10-/10 (PP),  1075
192 thien 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (TR) 5- (TR)           4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5 (TR),  5- (TR),  1060
193 sowa 8a/8a+ (PP)                   8a/8a+ (PP),  1025
194 karolk 5 (OS) 5 (OS) III (OS) 4 (RP)             5 (OS),  5 (OS),  III (OS),  4 (RP),  975
195 Patka 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 6- (AF) 5 (AF) 4 (TR) 4 (TR) 5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  6- (AF),  5 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  975
196 Noskowski 5 (OS) 4 (OS) 4+ (Flash) 4 (Flash)             5 (OS),  4 (OS),  4+ (Flash),  4 (Flash),  946
197 adam.bobrik 6- (PP) 4- (OS) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR)           6- (PP),  4- (OS),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  895
198 horvo 9- (PP)                   9- (PP),  850
199 Metthew 8-/8 (OS)                   8-/8 (OS),  820
200 martin1976 7- (RP) 6 (PP)                 7- (RP),  6 (PP),  755
201 indian 6+ (TR) 5 (RP) 6- (TR)               6+ (TR),  5 (RP),  6- (TR),  705
202 LaPau 6C (Solo)                   6C (Solo),  600
203 Mochi 7- (OS)                   7- (OS),  595
204 T4S1 6 (PP) 6- (PP)                 6 (PP),  6- (PP),  550
205 robo 1 (OS) 1 (Flash) 1 (Flash) 1 (Flash) 1 (Flash) 1 (Flash) 1 (Solo) 1 (Solo) 1 (Solo) 1 (Solo) 1 (OS),  1 (Flash),  1 (Flash),  1 (Flash),  1 (Flash),  1 (Flash),  1 (Solo),  1 (Solo),  1 (Solo),  1 (Solo),  460
206 Jakub Kurčík 5+ (RP) 5+ (PP)                 5+ (RP),  5+ (PP),  455
207 riboflan 5+ (OS)                   5+ (OS),  370
208 maiko 6 (TR)                   6 (TR),  250
209 xxmatkooxx 5+ (RP)                   5+ (RP),  230
210 Rajko 5 (PP)                   5 (PP),  200
211 Mako 5+ (TR)                   5+ (TR),  175
212 Lopok94 4 (AF)                   4 (AF),  0