Demänovská dolina - Machnatô

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 MartinK 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS)   9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  6850
2 Beyo 9- (RP) 9- (RP) 8+ (RK) 8+ (RP) 8 (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 9- (RP),  9- (RP),  8+ (RK),  8+ (RP),  8 (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6700
3 Peder M 9- (PP) 9- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (PP) 6+ (PP) 9- (PP),  9- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (PP),  6+ (PP),  6200
4 krhlo 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  5975
5 navi 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  5875
6 poloncok97 8+ (Flash) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (PP) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 8+ (Flash),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  5625
7 Ivanek 8 (RP) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 8 (RP),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  5600
8 katana 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (PP) 7- (RP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (PP),  7- (RP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  5275
9 aceman 8- (OS) 8- (OS) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  5150
10 Hami 9- (RP) 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 9- (RP),  8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  5125
11 Filip74 8+ (PP) 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 8+ (PP),  8 (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  4950
12 Bart_Simpson 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4900
13 wargi 9- (PP) 8+ (RP) 8 (OS) 8 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS)     9- (PP),  8+ (RP),  8 (OS),  8 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4800
14 Milosh 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS) 6+ (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (PP),  7- (OS),  6+ (RP),  4775
15 playde 9- (Flash) 8+ (PP) 8 (RP) 7+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (AF) 6 (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 9- (Flash),  8+ (PP),  8 (RP),  7+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (AF),  6 (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  4625
16 Ryzoto 7+ (PP) 7 (AF) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 7+ (PP),  7 (AF),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  4425
17 Robin 9- (RP) 8 (OS) 8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)       9- (RP),  8 (OS),  8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  4350
18 Belayer 8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 3 (OS) 8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  3 (OS),  4225
19 Pekel 7 (PP) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (TR) 6 (RP) 7 (PP),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (TR),  6 (RP),  4050
20 Sam 7 (RP) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS) 7 (RP),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  3800
21 Pao Tao 8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS)     8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  3750
22 mikkel 9- (PP) 9- (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP)           9- (PP),  9- (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  3700
23 matone 9- (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP)           9- (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  3650
24 mms 7 (TR) 7 (TR) 7- (AF) 7- (OS) 6 (OS) 6 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) V (OS) 7 (TR),  7 (TR),  7- (AF),  7- (OS),  6 (OS),  6 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  V (OS),  3450
25 MS 7+ (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7+ (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3325
26 Sveco 8 (RP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS)         8 (RP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  3275
27 Kubs 7+ (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)   7+ (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  3175
28 banana 7 (TR) 7- (AF) 6+/7- (TR) 6 (RP) 6 (RP) 6 (TR) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (TR) 7 (TR),  7- (AF),  6+/7- (TR),  6 (RP),  6 (RP),  6 (TR),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (TR),  3150
29 rmnbhl 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3125
30 Amazonka 7 (TR) 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 6+ (PP) 6 (OS)       7 (TR),  7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  6+ (PP),  6 (OS),  2925
31 jeepo 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2900
32 Psheno23 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 7 (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  2800
33 JankoS 7+ (AF) 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7+ (AF),  6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2650
34 thien 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (Flash) 6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (Flash),  2625
35 corero 7 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6- (OS)         7 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2600
36 Ceper 6+ (TR) 6+ (AF) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (RP) 5+ (OS) 6+ (TR),  6+ (AF),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (RP),  5+ (OS),  2575
37 Stanley7 7 (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (RP) 7 (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (RP),  2500
38 Adam3 9- (PP) 9- (PP) 8+ (OS)               9- (PP),  9- (PP),  8+ (OS),  2450
38 ZilkovaSimona 6+ (TR) 6 (PP) 6 (PP) 5+ (TR) 5+ (PP) 5+ (TR) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 5 (OS) 6+ (TR),  6 (PP),  6 (PP),  5+ (TR),  5+ (PP),  5+ (TR),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  5 (OS),  2450
40 Patrespatres 9- (PP) 8 (PP) 6+ (PP) 6 (OS) 5+ (OS)           9- (PP),  8 (PP),  6+ (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  2425
41 oliv 7+ (OS) 7 (PP) 7 (PP) 6 (PP) 6 (OS) 5 (PP)         7+ (OS),  7 (PP),  7 (PP),  6 (PP),  6 (OS),  5 (PP),  2375
42 karolk 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2350
43 mckale 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS)               9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  2300
44 Zdenko 7 (AF) 7 (AF) 5+ (PP) 5+ (AF) 5 (Flash) 5 (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (Flash) 3 (OS) 7 (AF),  7 (AF),  5+ (PP),  5+ (AF),  5 (Flash),  5 (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (Flash),  3 (OS),  2275
44 johny3339 6+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2275
44 adamus 6 (TR) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (TR),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2275
47 Ostriak 9- (OS) 8 (OS) 8 (OS)               9- (OS),  8 (OS),  8 (OS),  2250
47 Frodo 7 (RP) 7 (Flash) 7- (PP) 7- (OS) 6+ (Flash)           7 (RP),  7 (Flash),  7- (PP),  7- (OS),  6+ (Flash),  2250
47 KleinPavol 6 (TR) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (PP) 6 (TR),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (PP),  2250
50 mnt2 8 (PP) 7 (OS) 6+ (TR) 5+ (RP) 5+ (TR) 5+ (RP)         8 (PP),  7 (OS),  6+ (TR),  5+ (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  2225
51 p51 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2200
52 Armando 6- (PP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 6- (PP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  2175
53 pepe_ 6 (PP) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 5 (Flash) 4+ (PP) 4 (OS) 6 (PP),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  5 (Flash),  4+ (PP),  4 (OS),  2075
54 JurajC 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (RP) 6+ (RP)             7+ (RP),  7+ (PP),  7 (RP),  6+ (RP),  2000
55 SamoFecske 7+ (OS) 7 (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP)           7+ (OS),  7 (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  1975
55 hyro 6 (TR) 5+ (RP) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (TR) 4+ (OS)   6 (TR),  5+ (RP),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (TR),  4+ (OS),  1975
57 DusanRi 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (PP) 4- (PP) 6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (PP),  4- (PP),  1925
58 Mims 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS) 5 (OS)       6+ (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  1875
59 HujosH 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4- (OS) 5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4- (OS),  1825
60 Martin84 6- (RP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (AF) 5 (RP) 5 (Flash) 5- (RP) 4+ (Flash) 4 (Flash) 4- (PP) 6- (RP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (AF),  5 (RP),  5 (Flash),  5- (RP),  4+ (Flash),  4 (Flash),  4- (PP),  1800
61 janek 9- (PP) 8 (RP) 5+ (PP)               9- (PP),  8 (RP),  5+ (PP),  1775
62 Tafo 7+ (TR) 7- (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS)           7+ (TR),  7- (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1750
62 MarosKl 6+ (PP) 6 (Flash) 5+ (PP) 5 (RP) 5 (PP) 5 (Flash) 4+ (OS) 4 (Flash) 3 (Flash)   6+ (PP),  6 (Flash),  5+ (PP),  5 (RP),  5 (PP),  5 (Flash),  4+ (OS),  4 (Flash),  3 (Flash),  1750
64 jollyeljoker 7 (PP) 6+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (Flash)         7 (PP),  6+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (Flash),  1700
65 JoLo 8 (OS) 7+ (OS) 6+/7- (OS)               8 (OS),  7+ (OS),  6+/7- (OS),  1675
65 veron 7 (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (PP) 5+ (TR)           7 (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (PP),  5+ (TR),  1675
65 taddo3 6+ (OS) 6 (Flash) 6- (OS) 5 (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (Flash) 3 (Flash)     6+ (OS),  6 (Flash),  6- (OS),  5 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (Flash),  3 (Flash),  1675
68 Bocko 6- (TR) 5+ (RP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (RP) 4+ (RP) 4- (OS)   6- (TR),  5+ (RP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (RP),  4+ (RP),  4- (OS),  1650
69 DVOR100 9- (PP) 8+ (OS)                 9- (PP),  8+ (OS),  1600
69 Tomike 8- (OS) 7 (Flash) 7- (OS)               8- (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  1600
69 adi 7+ (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS)             7+ (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  1600
72 Sonja 7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP)               7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  1575
73 ryso 9- (PP) 8 (OS)                 9- (PP),  8 (OS),  1550
73 uhlyk 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP)       5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  1550
75 janino 8 (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1500
75 MiKi 5+ (RP) 5+ (PP) 5+ (RK) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (RP) 5 (OS)       5+ (RP),  5+ (PP),  5+ (RK),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (RP),  5 (OS),  1500
77 rybana222 6 (OS) 5+ (Flash) 5+ (RP) 5 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (PP)       6 (OS),  5+ (Flash),  5+ (RP),  5 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (PP),  1475
78 rozbuch 7 (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)           7 (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  1450
78 stygian 6 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (Flash) 5 (Flash) 4+ (OS) 4+ (Flash)       6 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (Flash),  5 (Flash),  4+ (OS),  4+ (Flash),  1450
80 Kufic 8 (PP) 8 (OS)                 8 (PP),  8 (OS),  1400
80 PaliPinter 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)         6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1400
82 simkor 7+ (OS) 7 (OS) 6 (Flash)               7+ (OS),  7 (OS),  6 (Flash),  1375
82 KasarM 7- (AF) 6- (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)       7- (AF),  6- (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1375
84 ital 7 (OS) 6+/7- (AF) 5+ (OS) 5+ (AF)             7 (OS),  6+/7- (AF),  5+ (OS),  5+ (AF),  1350
84 helljohn 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)       5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1350
86 gero 7 (PP) 7 (PP) 6 (OS)               7 (PP),  7 (PP),  6 (OS),  1300
86 matoo 6 (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         6 (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1300
88 pucoo 8 (PP) 7+ (OS)                 8 (PP),  7+ (OS),  1275
88 mklino 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)           6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1275
90 PePe_Lopez 6+/7- (PP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)           6+/7- (PP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1250
90 Horalka 6+ (RP) 6+ (PP) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS)           6+ (RP),  6+ (PP),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  1250
92 Goro 8- (OS) 7+ (OS)                 8- (OS),  7+ (OS),  1225
93 Kvaso 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)               7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  1200
93 Poi 7- (AF) VI (Flash) 5 (Flash) V (Flash) 4+ (Flash)           7- (AF),  VI (Flash),  5 (Flash),  V (Flash),  4+ (Flash),  1200
95 Jurko 5+ (TR) 5+ (RP) 5+ (TR) 4+ (RP) 4+ (OS) 4 (Flash) 4- (TR) 3 (RP) 3 (OS)   5+ (TR),  5+ (RP),  5+ (TR),  4+ (RP),  4+ (OS),  4 (Flash),  4- (TR),  3 (RP),  3 (OS),  1175
96 exman 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)               7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  1150
96 AndreaVargova 6+/7- (TR) 6 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS)             6+/7- (TR),  6 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  1150
98 Tuty 6- (RP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)           6- (RP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  1125
99 adamk 7- (OS) 6+ (OS) 6 (Flash)               7- (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  1100
99 tatras 6+ (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)             6+ (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  1100
101 Peterarwin 7 (AF) 5+ (TR) 5 (OS) 4+ (OS)             7 (AF),  5+ (TR),  5 (OS),  4+ (OS),  1075
101 Radoslav1111 7 (PP) 6+ (RP) 5+ (OS)               7 (PP),  6+ (RP),  5+ (OS),  1075
101 Tobko 6 (TR) 5+ (OS) 5 (TR) 5 (OS) 4+ (TR)           6 (TR),  5+ (OS),  5 (TR),  5 (OS),  4+ (TR),  1075
104 Branik 7- (PP) 6+ (Flash) 5+ (OS)               7- (PP),  6+ (Flash),  5+ (OS),  1025
104 palopalica 7- (OS) 6+ (OS) 5+ (OS)               7- (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  1025
104 Danny 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4- (TR)         5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4- (TR),  1025
107 Aron 7 (OS) 7 (PP)                 7 (OS),  7 (PP),  1000
107 Srnky 7- (OS) 6+ (OS) 5 (OS)               7- (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  1000
107 hrach 6+ (PP) 6- (PP) 5 (PP) 5 (PP)             6+ (PP),  6- (PP),  5 (PP),  5 (PP),  1000
110 Ioan 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (OS)       6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (OS),  975
110 JuroM 5+ (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)           5+ (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  975
112 komplike 6+ (AF) 6 (TR) 6 (TR)               6+ (AF),  6 (TR),  6 (TR),  950
113 Miro 9 (PP)                   9 (PP),  900
114 tomasso 7- (OS) 5+ (PP) 5 (OS)               7- (OS),  5+ (PP),  5 (OS),  875
114 Tvor 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS)         5+ (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  875
116 yoghurt 9- (PP)                   9- (PP),  850
116 Robo_L 9- (OS)                   9- (OS),  850
116 jklpuzo 9- (PP)                   9- (PP),  850
116 buzo 9- (PP)                   9- (PP),  850
116 Dusanbe 9- (OS)                   9- (OS),  850
121 šošon 6 (OS) 6 (OS) 5+ (RP)               6 (OS),  6 (OS),  5+ (RP),  825
121 rawen 5+ (PP) 5 (TR) 5 (PP) 5 (PP)             5+ (PP),  5 (TR),  5 (PP),  5 (PP),  825
123 ostrykaktus 7- (PP) 6+ (Flash)                 7- (PP),  6+ (Flash),  800
123 viva 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)             5+ (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  800
125 zmetok 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)               6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  750
125 IceFox 6 (RP) 5+ (RP) 5+ (RP)               6 (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  750
127 T0xikmaN 7 (PP) 5+ (Flash)                 7 (PP),  5+ (Flash),  725
127 Viliond 6 (RK) 5+ (OS) 4+ (OS) 4- (OS)             6 (RK),  5+ (OS),  4+ (OS),  4- (OS),  725
129 PatrikP 8 (OS)                   8 (OS),  700
129 ArturPa 8 (PP)                   8 (PP),  700
129 kyslik 8 (PP)                   8 (PP),  700
129 KrisLapa 8 (Flash)                   8 (Flash),  700
133 nuto 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (RP) 4 (TR)             5+ (OS),  5 (OS),  4+ (RP),  4 (TR),  675
134 VladoClimb_LV 6 (Flash) 6 (Flash)                 6 (Flash),  6 (Flash),  600
135 rici 7+ (OS)                   7+ (OS),  575
135 vrana 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)               5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  575
137 Carbon 5 (PP) 5 (TR) 4+ (TR)               5 (PP),  5 (TR),  4+ (TR),  550
137 Dobrotka 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP)               5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  550
137 Blode88 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)               5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  550
140 PetoDK 6 (OS) 5+ (OS)                 6 (OS),  5+ (OS),  525
140 MikiDK 6 (PP) 5+ (PP)                 6 (PP),  5+ (PP),  525
142 Edgar 7 (RP)                   7 (RP),  500
142 germ 7 (OS)                   7 (OS),  500
142 suco 7- (OS) 4- (OS)                 7- (OS),  4- (OS),  500
142 MsMarulik 6 (OS) 5 (OS)                 6 (OS),  5 (OS),  500
146 NahorachFUCI 7- (RP)                   7- (RP),  450
146 Evka_R 7- (OS)                   7- (OS),  450
146 marslee 7- (OS)                   7- (OS),  450
149 Johny H. 5+ (PP) 5 (PP)                 5+ (PP),  5 (PP),  425
149 Trentimen 5+ (TR) 5 (TR)                 5+ (TR),  5 (TR),  425
149 Ursula 5+ (OS) 5 (OS)                 5+ (OS),  5 (OS),  425
152 VladimirMolnar 5+ (OS) 4+ (OS)                 5+ (OS),  4+ (OS),  375
153 soltesik 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
153 MartinaK 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
155 Ester 5+ (TR) 4 (TR)                 5+ (TR),  4 (TR),  325
155 filipj 5- (OS) 4+ (OS)                 5- (OS),  4+ (OS),  325
157 DoleZole 4+ (OS) 4 (AF) 3 (OS) 3 (OS)             4+ (OS),  4 (AF),  3 (OS),  3 (OS),  300
157 BenitKE 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS)               4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  300
159 Diana 5+ (TR) 4- (OS)                 5+ (TR),  4- (OS),  275
160 Minecraftak 5 (TR) 4- (TR)                 5 (TR),  4- (TR),  250
161 babs 5+ (PP)                   5+ (PP),  225
161 MacoMT 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
161 suflik1 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
164 Sasa 4+ (RP)                   4+ (RP),  150