Demänovská dolina - Machnatô

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 MartinK 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS)   9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  6850
2 Beyo 9- (RP) 9- (RP) 8+ (RK) 8+ (RP) 8 (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 9- (RP),  9- (RP),  8+ (RK),  8+ (RP),  8 (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6700
3 Peder M 9- (PP) 9- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (PP) 6+ (PP) 9- (PP),  9- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (PP),  6+ (PP),  6200
4 krhlo 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  5975
5 poloncok97 8+ (Flash) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (PP) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 8+ (Flash),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  5625
6 Ivanek 8 (RP) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 8 (RP),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  5600
7 katana 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (PP) 7- (RP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (PP),  7- (RP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  5275
8 Bart_Simpson 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4900
9 wargi 9- (PP) 8+ (RP) 8 (OS) 8 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS)     9- (PP),  8+ (RP),  8 (OS),  8 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4800
10 Milosh 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS) 6+ (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (PP),  7- (OS),  6+ (RP),  4775
11 playde 9- (Flash) 8+ (PP) 8 (RP) 7+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (AF) 6 (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 9- (Flash),  8+ (PP),  8 (RP),  7+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (AF),  6 (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  4625
12 Ryzoto 7+ (PP) 7 (AF) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 7+ (PP),  7 (AF),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  4425
13 Robin 9- (RP) 8 (OS) 8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)       9- (RP),  8 (OS),  8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  4350
14 Filip74 8+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 8+ (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  4100
15 Pekel 7 (PP) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (TR) 6 (RP) 7 (PP),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (TR),  6 (RP),  4050
16 mikkel 9- (PP) 9- (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP)           9- (PP),  9- (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  3700
17 mms 7 (TR) 7 (TR) 7- (AF) 7- (OS) 6 (OS) 6 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) V (OS) 7 (TR),  7 (TR),  7- (AF),  7- (OS),  6 (OS),  6 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  V (OS),  3450
18 MS 7+ (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7+ (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3325
19 Sveco 8 (RP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS)         8 (RP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  3275
20 Hami 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (Flash) 7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (Flash),  3275
21 Kubs 7+ (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)   7+ (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  3175
22 banana 7 (TR) 7- (AF) 6+/7- (TR) 6 (RP) 6 (RP) 6 (TR) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (TR) 7 (TR),  7- (AF),  6+/7- (TR),  6 (RP),  6 (RP),  6 (TR),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (TR),  3150
23 rmnbhl 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3125
24 navi 7+ (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (RP) 5 (RP)       7+ (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (RP),  5 (RP),  3025
25 jeepo 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2900
26 Psheno23 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 7 (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  2800
27 Belayer 8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 3 (OS)       8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  3 (OS),  2775
28 JankoS 7+ (AF) 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7+ (AF),  6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2650
29 corero 7 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6- (OS)         7 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2600
30 Ceper 6+ (TR) 6+ (AF) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (RP) 5+ (OS) 6+ (TR),  6+ (AF),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (RP),  5+ (OS),  2575
31 Stanley7 7 (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (RP) 7 (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (RP),  2500
32 thien 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  2500
33 Adam3 9- (PP) 9- (PP) 8+ (OS)               9- (PP),  9- (PP),  8+ (OS),  2450
34 ZilkovaSimona 6+ (TR) 6 (PP) 6 (PP) 5+ (TR) 5+ (PP) 5+ (TR) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 5 (OS) 6+ (TR),  6 (PP),  6 (PP),  5+ (TR),  5+ (PP),  5+ (TR),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  5 (OS),  2450
35 Patrespatres 9- (PP) 8 (PP) 6+ (PP) 6 (OS) 5+ (OS)           9- (PP),  8 (PP),  6+ (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  2425
36 oliv 7+ (OS) 7 (PP) 7 (PP) 6 (PP) 6 (OS) 5 (PP)         7+ (OS),  7 (PP),  7 (PP),  6 (PP),  6 (OS),  5 (PP),  2375
37 karolk 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2350
38 adamus 6 (TR) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (TR),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2275
39 Ostriak 9- (OS) 8 (OS) 8 (OS)               9- (OS),  8 (OS),  8 (OS),  2250
40 Frodo 7 (RP) 7 (Flash) 7- (PP) 7- (OS) 6+ (Flash)           7 (RP),  7 (Flash),  7- (PP),  7- (OS),  6+ (Flash),  2250
41 mnt2 8 (PP) 7 (OS) 6+ (TR) 5+ (RP) 5+ (TR) 5+ (RP)         8 (PP),  7 (OS),  6+ (TR),  5+ (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  2225
42 matone 9- (RP) 8 (PP) 8- (PP)               9- (RP),  8 (PP),  8- (PP),  2200
43 p51 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2200
44 Armando 6- (PP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 6- (PP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  2175
45 Pao Tao 7+ (Flash) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS)           7+ (Flash),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2150
46 SamoFecske 7+ (OS) 7 (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP)           7+ (OS),  7 (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  1975
47 hyro 6 (TR) 5+ (RP) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (TR) 4+ (OS)   6 (TR),  5+ (RP),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (TR),  4+ (OS),  1975
48 johny3339 6+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS) 6+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  1900
49 Mims 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS) 5 (OS)       6+ (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  1875
50 HujosH 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4- (OS) 5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4- (OS),  1825
51 janek 9- (PP) 8 (RP) 5+ (PP)               9- (PP),  8 (RP),  5+ (PP),  1775
52 Tafo 7+ (TR) 7- (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS)           7+ (TR),  7- (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1750
53 MarosKl 6+ (PP) 6 (Flash) 5+ (PP) 5 (RP) 5 (PP) 5 (Flash) 4+ (OS) 4 (Flash) 3 (Flash)   6+ (PP),  6 (Flash),  5+ (PP),  5 (RP),  5 (PP),  5 (Flash),  4+ (OS),  4 (Flash),  3 (Flash),  1750
54 jollyeljoker 7 (PP) 6+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (Flash)         7 (PP),  6+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (Flash),  1700
55 JoLo 8 (OS) 7+ (OS) 6+/7- (OS)               8 (OS),  7+ (OS),  6+/7- (OS),  1675
56 veron 7 (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (PP) 5+ (TR)           7 (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (PP),  5+ (TR),  1675
57 adi 7+ (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS)             7+ (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  1600
58 Sonja 7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP)               7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  1575
59 ryso 9- (PP) 8 (OS)                 9- (PP),  8 (OS),  1550
60 uhlyk 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP)       5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  1550
61 janino 8 (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1500
62 MiKi 5+ (RP) 5+ (PP) 5+ (RK) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (RP) 5 (OS)       5+ (RP),  5+ (PP),  5+ (RK),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (RP),  5 (OS),  1500
63 rozbuch 7 (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)           7 (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  1450
64 stygian 6 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (Flash) 5 (Flash) 4+ (OS) 4+ (Flash)       6 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (Flash),  5 (Flash),  4+ (OS),  4+ (Flash),  1450
65 simkor 7+ (OS) 7 (OS) 6 (Flash)               7+ (OS),  7 (OS),  6 (Flash),  1375
66 KasarM 7- (AF) 6- (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)       7- (AF),  6- (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1375
67 ital 7 (OS) 6+/7- (AF) 5+ (OS) 5+ (AF)             7 (OS),  6+/7- (AF),  5+ (OS),  5+ (AF),  1350
68 gero 7 (PP) 7 (PP) 6 (OS)               7 (PP),  7 (PP),  6 (OS),  1300
69 matoo 6 (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         6 (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1300
70 pucoo 8 (PP) 7+ (OS)                 8 (PP),  7+ (OS),  1275
71 rybana222 6 (OS) 5+ (Flash) 5+ (RP) 5 (Flash) 5- (OS) 4+ (PP)         6 (OS),  5+ (Flash),  5+ (RP),  5 (Flash),  5- (OS),  4+ (PP),  1275
72 PePe_Lopez 6+/7- (PP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)           6+/7- (PP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1250
73 Horalka 6+ (RP) 6+ (PP) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS)           6+ (RP),  6+ (PP),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  1250
74 Goro 8- (OS) 7+ (OS)                 8- (OS),  7+ (OS),  1225
75 Poi 7- (AF) VI (Flash) 5 (Flash) V (Flash) 4+ (Flash)           7- (AF),  VI (Flash),  5 (Flash),  V (Flash),  4+ (Flash),  1200
76 exman 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)               7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  1150
77 DusanRi 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)           6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1150
78 Tuty 6- (RP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)           6- (RP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  1125
79 adamk 7- (OS) 6+ (OS) 6 (Flash)               7- (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  1100
80 tatras 6+ (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)             6+ (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  1100
81 Peterarwin 7 (AF) 5+ (TR) 5 (OS) 4+ (OS)             7 (AF),  5+ (TR),  5 (OS),  4+ (OS),  1075
82 Tobko 6 (TR) 5+ (OS) 5 (TR) 5 (OS) 4+ (TR)           6 (TR),  5+ (OS),  5 (TR),  5 (OS),  4+ (TR),  1075
83 Branik 7- (PP) 6+ (Flash) 5+ (OS)               7- (PP),  6+ (Flash),  5+ (OS),  1025
84 palopalica 7- (OS) 6+ (OS) 5+ (OS)               7- (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  1025
85 hrach 6+ (PP) 6- (PP) 5 (PP) 5 (PP)             6+ (PP),  6- (PP),  5 (PP),  5 (PP),  1000
86 JuroM 5+ (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)           5+ (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  975
87 Miro 9 (PP)                   9 (PP),  900
88 Jurko 5+ (TR) 5+ (RP) 5+ (TR) 4+ (RP) 4- (TR) 3 (RP)         5+ (TR),  5+ (RP),  5+ (TR),  4+ (RP),  4- (TR),  3 (RP),  900
89 tomasso 7- (OS) 5+ (PP) 5 (OS)               7- (OS),  5+ (PP),  5 (OS),  875
90 Tvor 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS)         5+ (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  875
91 Danny 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 4+ (TR) 4- (TR)           5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  4+ (TR),  4- (TR),  875
92 yoghurt 9- (PP)                   9- (PP),  850
93 Robo_L 9- (OS)                   9- (OS),  850
94 jklpuzo 9- (PP)                   9- (PP),  850
95 buzo 9- (PP)                   9- (PP),  850
96 Dusanbe 9- (OS)                   9- (OS),  850
97 šošon 6 (OS) 6 (OS) 5+ (RP)               6 (OS),  6 (OS),  5+ (RP),  825
98 rawen 5+ (PP) 5 (TR) 5 (PP) 5 (PP)             5+ (PP),  5 (TR),  5 (PP),  5 (PP),  825
99 viva 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)             5+ (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  800
100 Zdenko 5+ (PP) 5+ (AF) 4+ (OS) 4+ (OS) 3 (OS) 3 (Solo)         5+ (PP),  5+ (AF),  4+ (OS),  4+ (OS),  3 (OS),  3 (Solo),  800
101 zmetok 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)               6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  750
102 PatrikP 8 (OS)                   8 (OS),  700
103 ArturPa 8 (PP)                   8 (PP),  700
104 kyslik 8 (PP)                   8 (PP),  700
105 nuto 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (RP) 4 (TR)             5+ (OS),  5 (OS),  4+ (RP),  4 (TR),  675
106 Sam 7- (RP) 5 (OS)                 7- (RP),  5 (OS),  650
107 VladoClimb_LV 6 (Flash) 6 (Flash)                 6 (Flash),  6 (Flash),  600
108 rici 7+ (OS)                   7+ (OS),  575
109 vrana 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)               5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  575
110 Carbon 5 (PP) 5 (TR) 4+ (TR)               5 (PP),  5 (TR),  4+ (TR),  550
111 Dobrotka 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP)               5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  550
112 Blode88 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)               5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  550
113 PetoDK 6 (OS) 5+ (OS)                 6 (OS),  5+ (OS),  525
114 MikiDK 6 (PP) 5+ (PP)                 6 (PP),  5+ (PP),  525
115 PaliPinter 6 (OS) 5+ (OS)                 6 (OS),  5+ (OS),  525
116 Edgar 7 (RP)                   7 (RP),  500
117 germ 7 (OS)                   7 (OS),  500
118 suco 7- (OS) 4- (OS)                 7- (OS),  4- (OS),  500
119 MsMarulik 6 (OS) 5 (OS)                 6 (OS),  5 (OS),  500
120 NahorachFUCI 7- (RP)                   7- (RP),  450
121 Evka_R 7- (OS)                   7- (OS),  450
122 Johny H. 5+ (PP) 5 (PP)                 5+ (PP),  5 (PP),  425
123 Trentimen 5+ (TR) 5 (TR)                 5+ (TR),  5 (TR),  425
124 MartinaK 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
125 filipj 5- (OS) 4+ (OS)                 5- (OS),  4+ (OS),  325
126 Minecraftak 5 (TR) 4- (TR)                 5 (TR),  4- (TR),  250
127 babs 5+ (PP)                   5+ (PP),  225
128 MacoMT 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
129 suflik1 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
130 Sasa 4+ (RP)                   4+ (RP),  150