Belá

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 aceman 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9350
2 George 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (Flash) 9- (PP)   10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (Flash),  9- (PP),  9100
3 DVOR100 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 8+/9- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  8+/9- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8600
4 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 8 (RP) 7+ (OS)     10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  8 (RP),  7+ (OS),  7625
5 kmocho 10 (PP) 8a+ (PP) 9/9+ (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+/9- (Flash)     10 (PP),  8a+ (PP),  9/9+ (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+/9- (Flash),  7400
6 krhlo 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (Flash) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (Flash),  7325
7 JoLo 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  6925
8 Hríbik 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 9+/10- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)     10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  9+/10- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6825
9 KnedloVepro 9 (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 6- (OS) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6- (OS),  6075
10 poloncok97 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (RP) 9 (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (RP),  5700
11 Bart_Simpson 8+/9- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (OS) 8+/9- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (OS),  5675
12 Kufic 8+ (PP) 8 (RP) 7+/8- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (Flash)   8+ (PP),  8 (RP),  7+/8- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  5300
13 edo 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (RP) 8 (PP)         9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (RP),  8 (PP),  4950
14 Jonatan 9/9+ (PP) 9 (Flash) 8+ (Flash) 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 6+ (OS)       9/9+ (PP),  9 (Flash),  8+ (Flash),  8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  6+ (OS),  4800
15 oliv 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 8+ (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  4750
16 svrco 10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (RK) 8+ (OS)           10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (RK),  8+ (OS),  4575
17 masko 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP)           9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  4475
18 kyslik 8 (RP) 7+/8- (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 8 (RP),  7+/8- (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4350
19 JankoS 7+/8- (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 7+/8- (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  4250
20 Sveco 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4225
21 Fidas 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4225
22 Robo_L 10+/11- (PP) 10 (PP) 9 (OS) 9 (PP)             10+/11- (PP),  10 (PP),  9 (OS),  9 (PP),  4075
23 mator 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 7+ (Flash)           9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  7+ (Flash),  4025
24 unko 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)   7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3975
25 tiri 9/9+ (PP) 8 (Flash) 7+ (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 4 (OS)     9/9+ (PP),  8 (Flash),  7+ (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  4 (OS),  3800
26 Filip74 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (RP)   7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (RP),  3700
27 Buco 10 (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 8 (Flash)             10 (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  8 (Flash),  3650
28 janino 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (Flash) 6+ (OS)         8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  3600
29 šošon 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (Flash) 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (GP) 4 (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (Flash),  7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (GP),  4 (OS),  3550
30 petuli 8+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP)         8+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  3450
31 Ado 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (OS) 8 (PP)             9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (OS),  8 (PP),  3300
32 matoo 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  3300
33 petra 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 7+/8- (PP) 7- (OS)           8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7+/8- (PP),  7- (OS),  3250
34 Ryzoto 7+ (RK) 7 (RP) 7- (OS) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (PP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7+ (RK),  7 (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (PP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3075
35 Onndro 9+ (PP) 9- (PP) 8- (Flash) 7 (OS)             9+ (PP),  9- (PP),  8- (Flash),  7 (OS),  2950
36 Lampus 9/9+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (OS)           9/9+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  2950
37 :o) 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (OS)               10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (OS),  2875
38 lilazuzu 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  2725
39 El paciente 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  2675
40 helljohn 7+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2650
41 Belayer 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6- (OS)           8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2600
42 rmnbhl 8 (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7- (PP) 6+ (OS)           8 (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  2600
43 revo 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (TR) 4+ (PP) 4 (RP) 3+ (PP) 7- (RP),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (TR),  4+ (PP),  4 (RP),  3+ (PP),  2560
44 struk 7+ (PP) 7+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 7+ (PP),  7+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2500
45 Variant 9 (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS)               9 (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  2400
46 Adolezcent 9/9+ (PP) 8+ (Flash) 7+/8- (Flash)               9/9+ (PP),  8+ (Flash),  7+/8- (Flash),  2275
47 samoT 10 (PP) 10- (PP)                 10 (PP),  10- (PP),  2150
48 Patilla 8+/9- (PP) 7+ (OS) 7 (Flash)               8+/9- (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  1875
49 nuto 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1850
50 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS)           7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1800
51 Peder M 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 6+ (OS)               8+ (PP),  7+/8- (Flash),  6+ (OS),  1700
52 &rej 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
53 kurko 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7- (OS)               7+/8- (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  1625
54 vrana 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1575
55 pulec 7 (RK) 7- (TR) 6+ (OS) 6- (RK)             7 (RK),  7- (TR),  6+ (OS),  6- (RK),  1550
56 karolk 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1550
57 jxxw 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4- (Flash) 6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4- (Flash),  1550
58 MartinK 8+/9- (PP) 8 (RP)                 8+/9- (PP),  8 (RP),  1500
59 sivak 7/7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS)               7/7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  1475
60 MS 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  1450
61 Sutvajka 7 (RP) 7 (Flash) 7- (RP)               7 (RP),  7 (Flash),  7- (RP),  1450
62 Francuz 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS)             7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  1450
63 Frodo 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  1350
64 bárt 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash)               7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  1250
65 viva 7 (Flash) 7- (PP) 6- (Flash)               7 (Flash),  7- (PP),  6- (Flash),  1200
66 túška 10+/11- (PP)                   10+/11- (PP),  1175
67 Jurek 6+ (TR) 4+ (TR) 4 (PP) 4 (TR) 4 (PP) 4 (PP) 4 (PP) 4 (PP) 3+ (TR)   6+ (TR),  4+ (TR),  4 (PP),  4 (TR),  4 (PP),  4 (PP),  4 (PP),  4 (PP),  3+ (TR),  1135
68 juraaj 6+ (RP) 6 (RP) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (RP)         6+ (RP),  6 (RP),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (RP),  1100
69 MarosKl 6+ (RP) 6 (RP) 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP)         6+ (RP),  6 (RP),  4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  1100
70 ital 7+ (TR) 6+ (RP) 4+ (RP)               7+ (TR),  6+ (RP),  4+ (RP),  1075
71 matej 7+ (TR) 6+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)             7+ (TR),  6+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1050
72 Babrak 7 (OS) 6 (OS) 6- (OS)               7 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1050
73 JuroM 6+ (OS) 6 (OS) 5 (Flash) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  5 (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  1050
74 papen1 6- (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (OS)   6- (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (OS),  1025
75 Leelloo 5 (TR) 4+ (AF) 4+ (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)   5 (TR),  4+ (AF),  4+ (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1025
76 rafoo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (TR) 4 (OS)             6+ (RP),  6 (RP),  6- (TR),  4 (OS),  1000
77 Jonzer 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  910
78 major 9 (PP)                   9 (PP),  900
79 Dobrotka 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)             6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  900
80 PooH 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)               6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  900
81 Draper 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  860
82 HujosH 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (PP) 4 (PP) 4 (OS) 3+ (Flash) 3 (Flash)   4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (PP),  4 (PP),  4 (OS),  3+ (Flash),  3 (Flash),  860
83 ;-) 9- (PP)                   9- (PP),  850
84 Tomas 7 (PP) 6+ (PP)                 7 (PP),  6+ (PP),  850
85 tomasso 7 (PP) 6- (PP)                 7 (PP),  6- (PP),  750
86 kača_C 7- (PP) 6- (RP)                 7- (PP),  6- (RP),  700
87 kurapedro 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (AF) 4 (OS) 3 (OS)         4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (AF),  4 (OS),  3 (OS),  625
88 adamkaniak 7+/8- (OS)                   7+/8- (OS),  600
89 Adam3 7+/8- (PP)                   7+/8- (PP),  600
90 marmot 7+ (Flash)                   7+ (Flash),  575
91 Carbon 4+ (TR) 4 (TR) 4 (AF) 4 (TR) 4 (TR)           4+ (TR),  4 (TR),  4 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  550
92 Tomish 7 (OS)                   7 (OS),  500
93 NahorachFUCI 7 (AF)                   7 (AF),  500
94 katana 7 (Flash)                   7 (Flash),  500
95 Larra 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP) 3 (OS)           4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  3 (OS),  475
96 shufel 7- (PP)                   7- (PP),  450
97 Branik 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP)             4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  450
98 janau 6- (PP) 4+ (OS)                 6- (PP),  4+ (OS),  400
99 Misaen 4+ (RP) 4 (RP) 4 (OS) 3+ (OS)             4+ (RP),  4 (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  385
100 Kubo Kubíček 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
101 FunThomas 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)             4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  325
102 Lia 4+ (RP) 4 (RP) 3+ (RP) 3 (RP)             4+ (RP),  4 (RP),  3+ (RP),  3 (RP),  310
103 majci 6- (TR)                   6- (TR),  250
104 Naro 6- (OS)                   6- (OS),  250
105 stevo56 6- (RP)                   6- (RP),  250
106 mr.jozin 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
107 Patka 4 (AF) 4 (TR)                 4 (AF),  4 (TR),  200
108 matoh 4+ (PP) 3+ (PP)                 4+ (PP),  3+ (PP),  185
109 drejka 4+ (PP)                   4+ (PP),  150
110 Zabiacik 4+ (OS)                   4+ (OS),  150
111 Lakas 4 (OS)                   4 (OS),  100