Belá

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 George 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (Flash) 9- (PP)   10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (Flash),  9- (PP),  9100
2 aceman 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  9050
3 DVOR100 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8/8+ (PP) 8 (OS) 10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8/8+ (PP),  8 (OS),  8325
4 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 8 (RP) 7+ (OS)     10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  8 (RP),  7+ (OS),  7625
5 kmocho 10 (PP) 8a+ (PP) 9/9+ (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+/9- (Flash)     10 (PP),  8a+ (PP),  9/9+ (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+/9- (Flash),  7400
6 krhlo 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (RP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (RP),  7000
7 edo 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (RP) 8 (PP)         9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (RP),  8 (PP),  4950
8 Jonatan 9/9+ (PP) 9 (Flash) 8+ (Flash) 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 6+ (OS)       9/9+ (PP),  9 (Flash),  8+ (Flash),  8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  6+ (OS),  4800
9 oliv 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 8+ (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  4750
10 svrco 10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (RK) 8+ (OS)           10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (RK),  8+ (OS),  4575
11 masko 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP)           9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  4475
12 Sveco 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4225
13 mator 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 7+ (Flash)           9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  7+ (Flash),  4025
14 tiri 9/9+ (PP) 8 (Flash) 7+ (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 4 (OS)     9/9+ (PP),  8 (Flash),  7+ (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  4 (OS),  3800
15 kyslik 8 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)   8 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
16 Hríbik 10+/11- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)           10+/11- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  3575
17 petuli 8+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP)         8+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  3450
18 matoo 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  3300
19 Ado 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (OS) 8 (PP)             9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (OS),  8 (PP),  3300
20 JankoS 7+/8- (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (Flash) 6- (OS) 4 (OS)     7+/8- (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (Flash),  6- (OS),  4 (OS),  3200
21 Onndro 9+ (PP) 9- (PP) 8- (Flash) 7 (OS)             9+ (PP),  9- (PP),  8- (Flash),  7 (OS),  2950
22 :o) 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (OS)               10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (OS),  2875
23 Kufic 8+ (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (Flash)           8+ (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  2850
24 JoLo 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+/8- (OS)             8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+/8- (OS),  2850
25 Fidas 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (RP) 6- (Flash)       7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6 (RP),  6- (Flash),  2800
26 lilazuzu 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  2725
27 El paciente 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  2675
28 helljohn 7+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2650
29 Belayer 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6- (OS)           8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2600
30 struk 7+ (PP) 7+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 7+ (PP),  7+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2500
31 Variant 9 (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS)               9 (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  2400
32 Adolezcent 9/9+ (PP) 8+ (Flash) 7+/8- (Flash)               9/9+ (PP),  8+ (Flash),  7+/8- (Flash),  2275
33 janino 8+/9- (PP) 7+/8- (PP) 7- (Flash) 6+ (OS)             8+/9- (PP),  7+/8- (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  2200
34 samoT 10 (PP) 10- (PP)                 10 (PP),  10- (PP),  2150
35 Lampus 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (OS)             7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  2025
36 Patilla 8+/9- (PP) 7+ (OS) 7 (Flash)               8+/9- (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  1875
37 šošon 7 (OS) 7- (Flash) 6- (OS) 4+ (GP) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 7 (OS),  7- (Flash),  6- (OS),  4+ (GP),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1875
38 nuto 6+ (RP) 6 (AF) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6+ (RP),  6 (AF),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1850
39 petra 8+/9- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS)               8+/9- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  1850
40 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS)           7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1800
41 &rej 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
42 kurko 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7- (OS)               7+/8- (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  1625
43 vrana 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1575
44 pulec 7 (RK) 7- (TR) 6+ (OS) 6- (RK)             7 (RK),  7- (TR),  6+ (OS),  6- (RK),  1550
45 karolk 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1550
46 sivak 7/7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS)               7/7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  1475
47 Francuz 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS)             7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  1450
48 MS 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  1450
49 Frodo 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  1350
50 rmnbhl 7 (OS) 7- (PP) 6+ (OS)               7 (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  1300
51 bárt 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash)               7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  1250
52 viva 7 (Flash) 7- (PP) 6- (Flash)               7 (Flash),  7- (PP),  6- (Flash),  1200
53 túška 10+/11- (PP)                   10+/11- (PP),  1175
54 ital 7+ (TR) 6+ (RP) 4+ (RP)               7+ (TR),  6+ (RP),  4+ (RP),  1075
55 matej 7+ (TR) 6+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)             7+ (TR),  6+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1050
56 Babrak 7 (OS) 6 (OS) 6- (OS)               7 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1050
57 papen1 6- (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (OS)   6- (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (OS),  1025
58 rafoo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (TR) 4 (OS)             6+ (RP),  6 (RP),  6- (TR),  4 (OS),  1000
59 juraaj 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1000
60 poloncok97 7 (PP) 6+ (OS) 4+ (OS)               7 (PP),  6+ (OS),  4+ (OS),  1000
61 Buco 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
62 major 9 (PP)                   9 (PP),  900
63 Dobrotka 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)             6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  900
64 Draper 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  860
65 ;-) 9- (PP)                   9- (PP),  850
66 Tomas 7 (PP) 6+ (PP)                 7 (PP),  6+ (PP),  850
67 tomasso 7 (PP) 6- (PP)                 7 (PP),  6- (PP),  750
68 kača_C 7- (PP) 6- (RP)                 7- (PP),  6- (RP),  700
69 Bart_Simpson 7+ (RP)                   7+ (RP),  575
70 Carbon 4+ (TR) 4 (TR) 4 (AF) 4 (TR) 4 (TR)           4+ (TR),  4 (TR),  4 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  550
71 Tomish 7 (OS)                   7 (OS),  500
72 Larra 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP) 3 (OS)           4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  3 (OS),  475
73 shufel 7- (PP)                   7- (PP),  450
74 janau 6- (PP) 4+ (OS)                 6- (PP),  4+ (OS),  400
75 Misaen 4+ (RP) 4 (RP) 4 (OS) 3+ (OS)             4+ (RP),  4 (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  385
76 Kubo Kubíček 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
77 majci 6- (TR)                   6- (TR),  250
78 stevo56 6- (RP)                   6- (RP),  250
79 Naro 6- (OS)                   6- (OS),  250
80 mr.jozin 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
81 Patka 4 (AF) 4 (TR)                 4 (AF),  4 (TR),  200
82 matoh 4+ (PP) 3+ (PP)                 4+ (PP),  3+ (PP),  185
83 drejka 4+ (PP)                   4+ (PP),  150
84 Lakas 4 (OS)                   4 (OS),  100