Belá

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 aceman 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9350
2 George 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (Flash) 9- (PP)   10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (Flash),  9- (PP),  9100
3 DVOR100 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8/8+ (PP) 8 (OS) 10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8/8+ (PP),  8 (OS),  8325
4 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 8 (RP) 7+ (OS)     10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  8 (RP),  7+ (OS),  7625
5 kmocho 10 (PP) 8a+ (PP) 9/9+ (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+/9- (Flash)     10 (PP),  8a+ (PP),  9/9+ (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+/9- (Flash),  7400
6 krhlo 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (RP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (RP),  7000
7 edo 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (RP) 8 (PP)         9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (RP),  8 (PP),  4950
8 Jonatan 9/9+ (PP) 9 (Flash) 8+ (Flash) 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 6+ (OS)       9/9+ (PP),  9 (Flash),  8+ (Flash),  8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  6+ (OS),  4800
9 oliv 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 8+ (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  4750
10 Kufic 8+ (PP) 8 (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (Flash)     8+ (PP),  8 (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  4700
11 svrco 10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (RK) 8+ (OS)           10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (RK),  8+ (OS),  4575
12 masko 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP)           9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  4475
13 JankoS 7+/8- (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 7+/8- (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  4250
14 Sveco 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4225
15 mator 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 7+ (Flash)           9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  7+ (Flash),  4025
16 Fidas 7 (Flash) 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 5+ (OS) 7 (Flash),  7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  5+ (OS),  3875
17 tiri 9/9+ (PP) 8 (Flash) 7+ (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 4 (OS)     9/9+ (PP),  8 (Flash),  7+ (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  4 (OS),  3800
18 kyslik 8 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)   8 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
19 Hríbik 10 (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)           10 (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  3500
20 petuli 8+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP)         8+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  3450
21 matoo 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  3300
22 Ado 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (OS) 8 (PP)             9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (OS),  8 (PP),  3300
23 Onndro 9+ (PP) 9- (PP) 8- (Flash) 7 (OS)             9+ (PP),  9- (PP),  8- (Flash),  7 (OS),  2950
24 :o) 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (OS)               10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (OS),  2875
25 JoLo 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+/8- (OS)             8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+/8- (OS),  2850
26 lilazuzu 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  2725
27 poloncok97 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (PP) 4+ (OS)         8+ (PP),  7+/8- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (PP),  4+ (OS),  2700
28 El paciente 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  2675
29 helljohn 7+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2650
30 Filip74 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (RP)       7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (RP),  2650
31 Belayer 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6- (OS)           8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2600
32 struk 7+ (PP) 7+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 7+ (PP),  7+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2500
33 Variant 9 (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS)               9 (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  2400
34 KnedloVepro 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 6- (OS)           7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6- (OS),  2300
35 Adolezcent 9/9+ (PP) 8+ (Flash) 7+/8- (Flash)               9/9+ (PP),  8+ (Flash),  7+/8- (Flash),  2275
36 janino 8+/9- (PP) 7+/8- (PP) 7- (Flash) 6+ (OS)             8+/9- (PP),  7+/8- (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  2200
37 samoT 10 (PP) 10- (PP)                 10 (PP),  10- (PP),  2150
38 unko 7+ (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS)           7+ (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2125
39 Lampus 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (OS)             7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  2025
40 Patilla 8+/9- (PP) 7+ (OS) 7 (Flash)               8+/9- (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  1875
41 šošon 7 (OS) 7- (Flash) 6- (OS) 4+ (GP) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 7 (OS),  7- (Flash),  6- (OS),  4+ (GP),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1875
42 nuto 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1850
43 petra 8+/9- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS)               8+/9- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  1850
44 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS)           7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1800
45 revo 6+ (TR) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (TR) 4+ (PP) 4 (RP) 3+ (PP) 3 (RP)   6+ (TR),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (TR),  4+ (PP),  4 (RP),  3+ (PP),  3 (RP),  1785
46 Peder M 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 6+ (OS)               8+ (PP),  7+/8- (Flash),  6+ (OS),  1700
47 &rej 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
48 kurko 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7- (OS)               7+/8- (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  1625
49 vrana 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1575
50 pulec 7 (RK) 7- (TR) 6+ (OS) 6- (RK)             7 (RK),  7- (TR),  6+ (OS),  6- (RK),  1550
51 karolk 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1550
52 sivak 7/7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS)               7/7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  1475
53 Francuz 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS)             7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  1450
54 MS 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  1450
55 Frodo 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  1350
56 rmnbhl 7 (OS) 7- (PP) 6+ (OS)               7 (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  1300
57 bárt 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash)               7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  1250
58 viva 7 (Flash) 7- (PP) 6- (Flash)               7 (Flash),  7- (PP),  6- (Flash),  1200
59 túška 10+/11- (PP)                   10+/11- (PP),  1175
60 Jurek 6+ (TR) 4+ (TR) 4 (PP) 4 (TR) 4 (PP) 4 (PP) 4 (PP) 4 (PP)     6+ (TR),  4+ (TR),  4 (PP),  4 (TR),  4 (PP),  4 (PP),  4 (PP),  4 (PP),  1100
61 juraaj 6+ (RP) 6 (RP) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (RP)         6+ (RP),  6 (RP),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (RP),  1100
62 ital 7+ (TR) 6+ (RP) 4+ (RP)               7+ (TR),  6+ (RP),  4+ (RP),  1075
63 matej 7+ (TR) 6+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)             7+ (TR),  6+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1050
64 Babrak 7 (OS) 6 (OS) 6- (OS)               7 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1050
65 papen1 6- (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (OS)   6- (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (OS),  1025
66 Leelloo 5 (TR) 4+ (AF) 4+ (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)   5 (TR),  4+ (AF),  4+ (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1025
67 rafoo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (TR) 4 (OS)             6+ (RP),  6 (RP),  6- (TR),  4 (OS),  1000
68 Sutvajka 7 (RP) 7- (RP)                 7 (RP),  7- (RP),  950
69 Buco 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
70 Jonzer 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  910
71 PooH 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)               6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  900
72 major 9 (PP)                   9 (PP),  900
73 Dobrotka 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)             6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  900
74 Draper 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  860
75 ;-) 9- (PP)                   9- (PP),  850
76 Tomas 7 (PP) 6+ (PP)                 7 (PP),  6+ (PP),  850
77 tomasso 7 (PP) 6- (PP)                 7 (PP),  6- (PP),  750
78 kača_C 7- (PP) 6- (RP)                 7- (PP),  6- (RP),  700
79 kurapedro 4+ (TR) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (AF) 4 (OS) 3 (TR)         4+ (TR),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (AF),  4 (OS),  3 (TR),  625
80 adamkaniak 7+/8- (OS)                   7+/8- (OS),  600
81 Bart_Simpson 7+ (RP)                   7+ (RP),  575
82 marmot 7+ (Flash)                   7+ (Flash),  575
83 Carbon 4+ (TR) 4 (TR) 4 (AF) 4 (TR) 4 (TR)           4+ (TR),  4 (TR),  4 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  550
84 Tomish 7 (OS)                   7 (OS),  500
85 NahorachFUCI 7 (AF)                   7 (AF),  500
86 Larra 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP) 3 (OS)           4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  3 (OS),  475
87 shufel 7- (PP)                   7- (PP),  450
88 janau 6- (PP) 4+ (OS)                 6- (PP),  4+ (OS),  400
89 Misaen 4+ (RP) 4 (RP) 4 (OS) 3+ (OS)             4+ (RP),  4 (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  385
90 Kubo Kubíček 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
91 majci 6- (TR)                   6- (TR),  250
92 stevo56 6- (RP)                   6- (RP),  250
93 Naro 6- (OS)                   6- (OS),  250
94 mr.jozin 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
95 Patka 4 (AF) 4 (TR)                 4 (AF),  4 (TR),  200
96 matoh 4+ (PP) 3+ (PP)                 4+ (PP),  3+ (PP),  185
97 Zabiacik 4+ (OS)                   4+ (OS),  150
98 drejka 4+ (PP)                   4+ (PP),  150
99 Lakas 4 (OS)                   4 (OS),  100