Belá

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 aceman 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9350
2 George 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (Flash) 9- (PP)   10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (Flash),  9- (PP),  9100
3 DVOR100 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8/8+ (PP) 8 (OS) 10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8/8+ (PP),  8 (OS),  8325
4 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 8 (RP) 7+ (OS)     10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  8 (RP),  7+ (OS),  7625
5 kmocho 10 (PP) 8a+ (PP) 9/9+ (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+/9- (Flash)     10 (PP),  8a+ (PP),  9/9+ (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+/9- (Flash),  7400
6 krhlo 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (RP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (RP),  7000
7 edo 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (RP) 8 (PP)         9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (RP),  8 (PP),  4950
8 Jonatan 9/9+ (PP) 9 (Flash) 8+ (Flash) 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 6+ (OS)       9/9+ (PP),  9 (Flash),  8+ (Flash),  8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  6+ (OS),  4800
9 oliv 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 8+ (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  4750
10 Kufic 8+ (PP) 8 (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (Flash)     8+ (PP),  8 (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  4700
11 svrco 10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (RK) 8+ (OS)           10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (RK),  8+ (OS),  4575
12 masko 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP)           9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  4475
13 JankoS 7+/8- (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 7+/8- (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  4250
14 Sveco 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4225
15 mator 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 7+ (Flash)           9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  7+ (Flash),  4025
16 tiri 9/9+ (PP) 8 (Flash) 7+ (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 4 (OS)     9/9+ (PP),  8 (Flash),  7+ (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  4 (OS),  3800
17 kyslik 8 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)   8 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
18 Hríbik 10+/11- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)           10+/11- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  3575
19 petuli 8+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP)         8+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  3450
20 matoo 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  3300
21 Ado 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (OS) 8 (PP)             9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (OS),  8 (PP),  3300
22 Fidas 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash)     7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  3150
23 Onndro 9+ (PP) 9- (PP) 8- (Flash) 7 (OS)             9+ (PP),  9- (PP),  8- (Flash),  7 (OS),  2950
24 :o) 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (OS)               10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (OS),  2875
25 JoLo 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+/8- (OS)             8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+/8- (OS),  2850
26 lilazuzu 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  2725
27 poloncok97 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (PP) 4+ (OS)         8+ (PP),  7+/8- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (PP),  4+ (OS),  2700
28 El paciente 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  2675
29 helljohn 7+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2650
30 Filip74 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (RP)       7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (RP),  2650
31 Belayer 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6- (OS)           8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2600
32 struk 7+ (PP) 7+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 7+ (PP),  7+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2500
33 Variant 9 (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS)               9 (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  2400
34 Adolezcent 9/9+ (PP) 8+ (Flash) 7+/8- (Flash)               9/9+ (PP),  8+ (Flash),  7+/8- (Flash),  2275
35 janino 8+/9- (PP) 7+/8- (PP) 7- (Flash) 6+ (OS)             8+/9- (PP),  7+/8- (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  2200
36 samoT 10 (PP) 10- (PP)                 10 (PP),  10- (PP),  2150
37 Lampus 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (OS)             7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  2025
38 Patilla 8+/9- (PP) 7+ (OS) 7 (Flash)               8+/9- (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  1875
39 šošon 7 (OS) 7- (Flash) 6- (OS) 4+ (GP) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 7 (OS),  7- (Flash),  6- (OS),  4+ (GP),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1875
40 nuto 6+ (RP) 6 (AF) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6+ (RP),  6 (AF),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1850
41 petra 8+/9- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS)               8+/9- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  1850
42 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS)           7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1800
43 Peder M 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 6+ (OS)               8+ (PP),  7+/8- (Flash),  6+ (OS),  1700
44 &rej 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
45 kurko 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7- (OS)               7+/8- (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  1625
46 vrana 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1575
47 pulec 7 (RK) 7- (TR) 6+ (OS) 6- (RK)             7 (RK),  7- (TR),  6+ (OS),  6- (RK),  1550
48 karolk 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1550
49 sivak 7/7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS)               7/7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  1475
50 Francuz 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS)             7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  1450
51 MS 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  1450
52 Frodo 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  1350
53 rmnbhl 7 (OS) 7- (PP) 6+ (OS)               7 (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  1300
54 bárt 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash)               7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  1250
55 viva 7 (Flash) 7- (PP) 6- (Flash)               7 (Flash),  7- (PP),  6- (Flash),  1200
56 túška 10+/11- (PP)                   10+/11- (PP),  1175
57 ital 7+ (TR) 6+ (RP) 4+ (RP)               7+ (TR),  6+ (RP),  4+ (RP),  1075
58 matej 7+ (TR) 6+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)             7+ (TR),  6+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1050
59 Babrak 7 (OS) 6 (OS) 6- (OS)               7 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1050
60 papen1 6- (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (OS)   6- (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (OS),  1025
61 rafoo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (TR) 4 (OS)             6+ (RP),  6 (RP),  6- (TR),  4 (OS),  1000
62 juraaj 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1000
63 Buco 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
64 Jonzer 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  910
65 major 9 (PP)                   9 (PP),  900
66 Dobrotka 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)             6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  900
67 Draper 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  860
68 ;-) 9- (PP)                   9- (PP),  850
69 Tomas 7 (PP) 6+ (PP)                 7 (PP),  6+ (PP),  850
70 tomasso 7 (PP) 6- (PP)                 7 (PP),  6- (PP),  750
71 kača_C 7- (PP) 6- (RP)                 7- (PP),  6- (RP),  700
72 adamkaniak 7+/8- (OS)                   7+/8- (OS),  600
73 Bart_Simpson 7+ (RP)                   7+ (RP),  575
74 Carbon 4+ (TR) 4 (TR) 4 (AF) 4 (TR) 4 (TR)           4+ (TR),  4 (TR),  4 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  550
75 Tomish 7 (OS)                   7 (OS),  500
76 NahorachFUCI 7 (AF)                   7 (AF),  500
77 Larra 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP) 3 (OS)           4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  3 (OS),  475
78 shufel 7- (PP)                   7- (PP),  450
79 janau 6- (PP) 4+ (OS)                 6- (PP),  4+ (OS),  400
80 Misaen 4+ (RP) 4 (RP) 4 (OS) 3+ (OS)             4+ (RP),  4 (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  385
81 Kubo Kubíček 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
82 majci 6- (TR)                   6- (TR),  250
83 stevo56 6- (RP)                   6- (RP),  250
84 Naro 6- (OS)                   6- (OS),  250
85 mr.jozin 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
86 Patka 4 (AF) 4 (TR)                 4 (AF),  4 (TR),  200
87 matoh 4+ (PP) 3+ (PP)                 4+ (PP),  3+ (PP),  185
88 drejka 4+ (PP)                   4+ (PP),  150
89 Lakas 4 (OS)                   4 (OS),  100