Končitá

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 :o) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9675
2 kmeto 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9200
3 Oli 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8900
4 Cyril 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8850
5 kurko 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8800
6 George 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8700
7 strasiak 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8650
8 Adolezcent 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Flash) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Flash),  8650
9 rici 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8650
10 Robo_L 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8450
11 kmocho 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8400
12 pavel4000 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  8300
13 aceman 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8150
14 Zavaky 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Solo),  8100
15 Robin 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7975
16 Ado 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7950
17 Tomas 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7550
18 tomaso 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 6B (Solo)   7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  6B (Solo),  7450
19 stygian 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (OS) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (OS) 6A (OS) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (OS),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (OS),  6A (OS),  7050
20 Jacob 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+/7A (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+/7A (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6725
21 tuharek 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6650
22 exman 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6550
23 JoLo 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (OS) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (OS),  6450
24 Jonatan 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6250
25 karabaster 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6250
26 vilko 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo)     7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6200
27 bezo 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6050
28 edo 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B (OS) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B (OS),  6050
29 adi 7A (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Solo) 6B (PP) 6B (Flash) 6A (Solo) 7A (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Solo),  6B (PP),  6B (Flash),  6A (Solo),  5750
30 Frodo 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Solo),  5400
31 kača_C 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Flash) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (OS) 6A (Solo) 6A (Solo) 7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Flash),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (OS),  6A (Solo),  6A (Solo),  5200
32 Brano 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5000
33 manet 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  4950
34 -erik- 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4900
35 yoghurt 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 6C (Solo)         7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  6C (Solo),  4850
36 Belayer 6C (Solo) 6B+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Flash) 6C (Solo),  6B+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Flash),  4700
37 skyd 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (OS) 6A (OS) 6A (Solo) 6A (OS) 6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (OS),  6A (OS),  6A (Solo),  6A (OS),  4450
38 Bilmo 6C (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6C (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  4450
39 PatrikP 7A (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 5A (Flash) 5A (Flash) 7A (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  5A (Flash),  5A (Flash),  4200
40 joko 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 6C (Flash)           7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  6C (Flash),  4100
41 túška 7B (PP) 7B (Flash) 7B (PP) 7B (Solo) 7A+ (PP)           7B (PP),  7B (Flash),  7B (PP),  7B (Solo),  7A+ (PP),  3950
42 mada 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Flash) 5C (Solo) 5C (Flash) 6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Flash),  5C (Solo),  5C (Flash),  3850
43 janino 7A (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 5B (OS)     7A (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  5B (OS),  3800
44 johniiik 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6B (OS) 6A (OS) 6A (Solo)         7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6B (OS),  6A (OS),  6A (Solo),  3300
45 Patilla 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Flash) 6A (Flash)         6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Flash),  6A (Flash),  3200
46 Mardrex 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)         7A+ (Solo),  7A (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  3100
47 Majus 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (PP) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (Solo) 5A (Flash)     6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (PP),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (Solo),  5A (Flash),  3075
48 jankmet 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5C (Flash) 5A (Solo) 5A (Solo) 4 (Flash) 6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5C (Flash),  5A (Solo),  5A (Solo),  4 (Flash),  3050
49 Danulienka 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 5C (Solo) 5A (Flash)       6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  5C (Solo),  5A (Flash),  3025
50 Lukash 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Solo)             7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Solo),  2800
51 Stanley2 7A (Solo) 6A+ (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash)         7A (Solo),  6A+ (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  2750
52 helljohn 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5B (Flash) 5A (OS) 5A (Solo) 5A (Flash) 4 (OS) 4 (OS) 6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5B (Flash),  5A (OS),  5A (Solo),  5A (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  2675
53 Kec 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5A (Flash) 5A (Flash) 5A (Flash) 4 (Flash) 4 (Flash) 4 (Flash) 6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5A (Flash),  5A (Flash),  5A (Flash),  4 (Flash),  4 (Flash),  4 (Flash),  2625
54 masko 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)             7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  2600
55 pucoo 6B (OS) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (OS)         6B (OS),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (OS),  2550
56 Sutrik 6C (Solo) 6B+ (Flash) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)           6C (Solo),  6B+ (Flash),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  2450
57 samoT 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo)               7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  2300
58 Kvaso 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo)             6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  2000
59 rasko 6C (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)             6C (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  1850
60 ;-) 7C+ (Solo) 7C (Solo)                 7C+ (Solo),  7C (Solo),  1850
61 RoboK 7A (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo)               7A (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  1750
62 smok 6B (Solo) 6A (OS) 6A (Solo) 5C (Solo)             6B (Solo),  6A (OS),  6A (Solo),  5C (Solo),  1600
63 korman 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo)               6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  1550
64 kekel 6B (Flash) 6A (Flash) 5C (Flash) 5B (OS)             6B (Flash),  6A (Flash),  5C (Flash),  5B (OS),  1450
65 filip 7A+ (Solo) 7A (Solo)                 7A+ (Solo),  7A (Solo),  1450
66 kyslik 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo)               6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  1450
67 lukaso 7A (Solo) 7A (Solo)                 7A (Solo),  7A (Solo),  1400
68 Alchymista 7A (Solo) 6C+ (Solo)                 7A (Solo),  6C+ (Solo),  1350
69 Peder M 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo)               6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  1300
70 Bietka 5C (Solo) 5B (Solo) 5A (Flash) 4 (OS) 4 (Flash) 4 (Solo)         5C (Solo),  5B (Solo),  5A (Flash),  4 (OS),  4 (Flash),  4 (Solo),  1075
71 jollyeljoker 6A (OS) 6A (Solo) 5A (OS)               6A (OS),  6A (Solo),  5A (OS),  1025
72 buzo 7A+ (Solo)                   7A+ (Solo),  750
73 Zuzka_Sivka 6B (Solo) 5A (Solo)                 6B (Solo),  5A (Solo),  725
74 Braobaob 7A (Solo)                   7A (Solo),  700
75 Renca 7A (Solo)                   7A (Solo),  700
76 sivak 6C+ (Solo)                   6C+ (Solo),  650
77 playde 5C (Solo) 5C (Solo)                 5C (Solo),  5C (Solo),  600
78 nuto 5A (Solo) 4 (Flash) 4 (Flash) 4 (Flash)             5A (Solo),  4 (Flash),  4 (Flash),  4 (Flash),  525
79 Kačenka 6A+ (PP)                   6A+ (PP),  450
80 markom2 5C (Flash)                   5C (Flash),  300
81 janau 5A (Solo)                   5A (Solo),  225