Končitá

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 :o) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9675
2 kmeto 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9200
3 Oli 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  8950
4 Cyril 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8850
5 Adolezcent 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8850
6 kurko 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8800
7 George 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8700
8 strasiak 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8650
9 rici 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8650
10 Robo_L 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8450
11 kmocho 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8400
12 pavel4000 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  8300
13 aceman 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8150
14 Zavaky 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Solo),  8100
15 Ado 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8100
16 Robin 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7975
17 Tomas 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7600
18 tomaso 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 6B (Solo)   7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  6B (Solo),  7450
19 stygian 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (OS) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (OS) 6A (OS) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (OS),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (OS),  6A (OS),  7050
20 Jacob 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+/7A (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+/7A (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6725
21 tuharek 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6650
22 exman 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6550
23 JoLo 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (OS) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (OS),  6450
24 edo 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Flash) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Flash),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6350
25 karabaster 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6300
26 Jonatan 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6250
27 vilko 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo)     7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6200
28 bezo 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6050
29 adi 7A (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Solo) 6B (PP) 6B (Flash) 6A (Solo) 7A (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Solo),  6B (PP),  6B (Flash),  6A (Solo),  5750
30 PatrikP 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6B+ (Solo) 6B (Flash) 6B (Solo) 6B (Flash) 6B (Solo) 6A+ (Flash) 6A (Flash) 7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6B+ (Solo),  6B (Flash),  6B (Solo),  6B (Flash),  6B (Solo),  6A+ (Flash),  6A (Flash),  5400
31 Frodo 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Solo),  5400
32 kača_C 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Flash) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (OS) 6A (Solo) 6A (Solo) 7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Flash),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (OS),  6A (Solo),  6A (Solo),  5200
33 kuboo 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)   7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5100
34 poloncok97 7A (Solo) 7A (Flash) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 7A (Solo),  7A (Flash),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  5050
35 Brano 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5000
36 manet 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  4950
37 -erik- 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4900
38 yoghurt 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 6C (Solo)         7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  6C (Solo),  4850
39 Belayer 6C (Solo) 6B+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Flash) 6C (Solo),  6B+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Flash),  4700
40 filip 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)         7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  4600
41 skyd 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (OS) 6A (OS) 6A (Solo) 6A (OS) 6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (OS),  6A (OS),  6A (Solo),  6A (OS),  4450
42 Bilmo 6C (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6C (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  4450
43 Veve 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  4350
44 adamk 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5B (Solo) 6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5B (Solo),  4150
45 mada 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  4100
46 joko 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 6C (Flash)           7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  6C (Flash),  4100
47 unko 7A (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (Solo)   7A (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (Solo),  4100
48 Danulienka 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5C (Flash) 5A (Flash) 6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5C (Flash),  5A (Flash),  4025
49 Majus 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (PP) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5C (Flash) 5B (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (PP),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5C (Flash),  5B (Solo),  3950
50 túška 7B (PP) 7B (Flash) 7B (PP) 7B (Solo) 7A+ (PP)           7B (PP),  7B (Flash),  7B (PP),  7B (Solo),  7A+ (PP),  3950
51 Mardrex 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)       7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  3800
52 janino 7A (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 5B (OS)     7A (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  5B (OS),  3800
53 Sutvajka 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5A (Solo)   6C (Solo),  6B+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5A (Solo),  3775
54 johniiik 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6B (OS) 6A (OS) 6A (Solo)         7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6B (OS),  6A (OS),  6A (Solo),  3300
55 Patilla 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Flash) 6A (Flash)         6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Flash),  6A (Flash),  3200
56 jankmet 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5C (Flash) 5A (Solo) 5A (Solo) 4 (Flash) 6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5C (Flash),  5A (Solo),  5A (Solo),  4 (Flash),  3050
57 Adam3 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Flash)           7A+ (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Flash),  2900
58 Lukash 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Solo)             7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Solo),  2800
59 Stanley2 7A (Solo) 6A+ (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Flash)         7A (Solo),  6A+ (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Flash),  2750
60 helljohn 6A+ (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 5C (Solo) 5B (Flash) 5A (OS) 5A (Solo) 5A (Flash) 4 (OS) 4 (OS) 6A+ (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  5C (Solo),  5B (Flash),  5A (OS),  5A (Solo),  5A (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  2675
61 Kec 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5A (Flash) 5A (Flash) 5A (Flash) 4 (Flash) 4 (Flash) 4 (Flash) 6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5A (Flash),  5A (Flash),  5A (Flash),  4 (Flash),  4 (Flash),  4 (Flash),  2625
62 masko 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)             7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  2600
63 pucoo 6B (OS) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (OS)         6B (OS),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (OS),  2550
64 Sutrik 6C (Solo) 6B+ (Flash) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)           6C (Solo),  6B+ (Flash),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  2450
65 samoT 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo)               7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  2300
66 Bietka 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5B (Solo) 5A (Flash) 4 (OS) 4 (Flash) 4 (Solo)   6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5B (Solo),  5A (Flash),  4 (OS),  4 (Flash),  4 (Solo),  2275
67 DVOR100 7a (Solo) 7A (Solo) 7A (Flash)               7a (Solo),  7A (Solo),  7A (Flash),  2100
68 Kvaso 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo)             6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  2000
69 rasko 6C (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)             6C (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  1850
70 ;-) 7C+ (Solo) 7C (Solo)                 7C+ (Solo),  7C (Solo),  1850
71 RoboK 7A (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo)               7A (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  1750
72 smok 6B (Solo) 6A (OS) 6A (Solo) 5C (Solo)             6B (Solo),  6A (OS),  6A (Solo),  5C (Solo),  1600
73 Slumber 6B+ (Solo) 6B+ (OS) 6B (Solo)               6B+ (Solo),  6B+ (OS),  6B (Solo),  1600
74 korman 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo)               6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  1550
75 kekel 6B (Flash) 6A (Flash) 5C (Flash) 5B (OS)             6B (Flash),  6A (Flash),  5C (Flash),  5B (OS),  1450
76 tirak 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo)               6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  1450
77 kyslik 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo)               6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  1450
78 lukaso 7A (Solo) 7A (Solo)                 7A (Solo),  7A (Solo),  1400
79 Alchymista 7A (Solo) 6C+ (Solo)                 7A (Solo),  6C+ (Solo),  1350
80 Peder M 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo)               6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  1300
81 jollyeljoker 6A (OS) 6A (Solo) 5A (OS)               6A (OS),  6A (Solo),  5A (OS),  1025
82 petom 6C (Solo) 6A (Solo)                 6C (Solo),  6A (Solo),  1000
83 buzo 7A+ (Solo)                   7A+ (Solo),  750
84 Zuzka_Sivka 6B (Solo) 5A (Solo)                 6B (Solo),  5A (Solo),  725
85 Braobaob 7A (Solo)                   7A (Solo),  700
86 Renca 7A (Solo)                   7A (Solo),  700
87 sivak 6C+ (Solo)                   6C+ (Solo),  650
88 suflik1 6A (Solo) 4 (Flash) 4 (Flash)               6A (Solo),  4 (Flash),  4 (Flash),  600
89 playde 5C (Solo) 5C (Solo)                 5C (Solo),  5C (Solo),  600
90 nuto 5A (Solo) 4 (Flash) 4 (Flash) 4 (Flash)             5A (Solo),  4 (Flash),  4 (Flash),  4 (Flash),  525
91 Kačenka 6A+ (PP)                   6A+ (PP),  450
92 markom2 5C (Flash)                   5C (Flash),  300
93 janau 5A (Solo)                   5A (Solo),  225