Sekaniny

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Mardrex 9+/10- (RP) 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 9+/10- (RP),  9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7850
2 karabaster 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7400
3 Jonatan 9+ (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (RP) 9+ (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (RP),  7175
4 Peder M 9+/10- (PP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 9+/10- (PP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  6850
5 kuboo 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (RP) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (RP),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6575
6 Bilmo 8+ (TR) 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 8- (TR) 8- (Flash) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 8+ (TR),  8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  8- (TR),  8- (Flash),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6425
7 krhlo 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5925
8 koshpold 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  5900
9 MS 8- (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5300
10 janino 8- (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5075
11 Bart_Simpson 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  4925
12 Frodo 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4825
13 poloncok97 8+ (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (PP) 7- (TR) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 8+ (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (PP),  7- (TR),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  4800
14 Milosh 8- (OS) 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4525
15 Certo 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP)       8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  4500
16 petra 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 7+ (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7-/7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  4375
17 blxa 7 (AF) 7 (Flash) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 7 (AF),  7 (Flash),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  4175
18 helljohn 8- (RP) 8- (PP) 7- (RP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 8- (RP),  8- (PP),  7- (RP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  4150
19 adamk 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3975
20 mada 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (PP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3750
21 ital 8- (TR) 8- (TR) 7- (TR) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP) 5- (PP) 8- (TR),  8- (TR),  7- (TR),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  5- (PP),  3525
22 magua 7- (OS) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3425
23 matejs 8- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 8- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3400
24 martyn 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3200
25 Tomas 8 (PP) 8 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (RP)         8 (PP),  8 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  3150
26 Dollym 8- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 8- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3150
27 kyslik 8- (AF) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5- (OS)   8- (AF),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  3150
28 Ryzoto 7- (OS) 6+ (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  6+ (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3050
29 jollyeljoker 7- (TR) 6+ (AF) 6+ (AF) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS) 7- (TR),  6+ (AF),  6+ (AF),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  2975
30 Wander 7- (TR) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5- (RP) 7- (TR),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5- (RP),  2925
31 Pao Tao 7 (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)         7 (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  2750
32 fonzy 8- (RP) 8- (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS)         8- (RP),  8- (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  2625
33 planci 8- (PP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 5+ (PP) 5 (OS) 5 (PP)       8- (PP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  5+ (PP),  5 (OS),  5 (PP),  2575
34 suflik1 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2475
35 Rado666 8- (AF) 8- (OS) 7-/7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)           8- (AF),  8- (OS),  7-/7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2425
36 Filip74 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (PP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 6 (Flash),  6 (Flash),  6 (PP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  2350
37 Draper 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2325
38 Bietka 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (PP) 6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (PP),  2225
39 oliv 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 5+ (OS)         7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  5+ (OS),  2175
40 -erik- 8- (Flash) 8- (PP) 7 (Flash) 6 (OS)             8- (Flash),  8- (PP),  7 (Flash),  6 (OS),  2100
41 JRS 7 (AF) 7- (OS) 7- (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5- (OS) 3 (OS)       7 (AF),  7- (OS),  7- (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5- (OS),  3 (OS),  2025
42 korman 7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)             7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1975
43 Max 8- (PP) 7- (RP) 7- (RP) 5+ (RP) 5 (RP)           8- (PP),  7- (RP),  7- (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  1975
44 Slumber 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP)               8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  1950
45 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)       6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  1925
46 jeepo 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6- (OS)           7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1925
47 zofo 6+ (TR) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 6+ (TR),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  1900
48 Lubo12 7 (RP) 7- (PP) 7- (RP) 7- (PP)             7 (RP),  7- (PP),  7- (RP),  7- (PP),  1850
49 &rej 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6- (AF),  5+ (OS),  5+ (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1800
50 Leelloo 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5- (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)   6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1800
51 JuroM 6+ (TR) 6 (RP) 6- (RP) 6- (OS) 6- (TR) 5+ (OS) 5- (OS)       6+ (TR),  6 (RP),  6- (RP),  6- (OS),  6- (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  1800
52 Petrus 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS)               8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  1800
53 KasarM 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (Flash) 4 (OS) 4 (OS) 6- (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  1625
54 Sokninth 6+ (TR) 6 (AF) 6- (TR) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4 (OS) 4- (OS)     6+ (TR),  6 (AF),  6- (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4 (OS),  4- (OS),  1625
55 krap 8+ (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8+ (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1550
56 tirak 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS)               8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1550
57 aceman 9- (PP) 8- (OS)                 9- (PP),  8- (OS),  1500
58 LUKIN 7- (RP) 6+ (TR) 6 (RP) 5+ (OS) 5- (RP)           7- (RP),  6+ (TR),  6 (RP),  5+ (OS),  5- (RP),  1500
59 Misaen 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4 (Flash) 4- (Flash) 4- (OS) 4- (OS) 3+ (Flash) 5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4 (Flash),  4- (Flash),  4- (OS),  4- (OS),  3+ (Flash),  1310
60 VladoClimb_LV 6+ (TR) 6 (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4- (OS)         6+ (TR),  6 (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4- (OS),  1300
61 marmot 8- (OS) 8- (OS)                 8- (OS),  8- (OS),  1300
62 Smuel 7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash)             7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  1300
63 nuto 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (AF)           6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (AF),  1300
64 fred 7-/7 (AF) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR)             7-/7 (AF),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  1250
65 Lampus 8- (OS) 7- (OS)                 8- (OS),  7- (OS),  1100
66 nof 5+ (OS) 5+ (RP) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 4- (RP) 4- (RP) 3+ (RP) 3+ (RP) 3 (RP) 5+ (OS),  5+ (RP),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  4- (RP),  4- (RP),  3+ (RP),  3+ (RP),  3 (RP),  1070
67 NinaK 7- (OS) 6+ (OS) 5 (OS)               7- (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  1000
68 kurko 9+/10- (RP)                   9+/10- (RP),  1000
69 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4 (OS)           5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4 (OS),  900
70 MalaPitBull 6 (Flash) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (Flash)             6 (Flash),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (Flash),  875
71 johniiik 7+ (Flash) 6 (Flash)                 7+ (Flash),  6 (Flash),  875
72 tuharek 7+ (PP) 6 (OS)                 7+ (PP),  6 (OS),  875
73 adi 7 (OS) 6 (OS)                 7 (OS),  6 (OS),  800
74 Margo 6 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4 (TR) 3 (OS)           6 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4 (TR),  3 (OS),  775
75 Bic0 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash)               6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  750
76 Macooo 6 (AF) 5 (OS) 5 (RK)               6 (AF),  5 (OS),  5 (RK),  700
77 stuco 6 (TR) 5 (TR) 4+ (TR)               6 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  650
78 Tomish 8- (OS)                   8- (OS),  650
79 Erulda 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
80 Gondil 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 3 (Solo) 3 (Solo)           5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3 (Solo),  3 (Solo),  550
81 AdamikovaH 4 (PP) 4 (OS) 4- (TR) 4- (TR) 4- (TR) 4- (OS) 4- (TR) 3+ (Flash) 3+ (OS) 3 (OS) 4 (PP),  4 (OS),  4- (TR),  4- (TR),  4- (TR),  4- (OS),  4- (TR),  3+ (Flash),  3+ (OS),  3 (OS),  545
82 rasko 7/7+ (RP)                   7/7+ (RP),  525
83 smok 6+ (AF) 5- (OS)                 6+ (AF),  5- (OS),  525
84 Enigma 7- (TR)                   7- (TR),  450
85 matoo 5 (OS) 5- (OS)                 5 (OS),  5- (OS),  375
86 plesky77 5- (RP) 5- (Flash)                 5- (RP),  5- (Flash),  350
87 Dzoni 6 (OS)                   6 (OS),  300
88 janau 5- (OS) 4- (OS) 3 (OS)               5- (OS),  4- (OS),  3 (OS),  250
89 rozbuch 5- (OS)                   5- (OS),  175
90 kurapedro 4- (OS) 4- (OS) 3+ (OS)               4- (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  135
91 papo 3+ (TR) 3+ (TR) 3 (TR) 3 (TR)             3+ (TR),  3+ (TR),  3 (TR),  3 (TR),  120
92 Larra 4- (Flash)                   4- (Flash),  50