Sekaniny

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Mardrex 9+/10- (RP) 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 9+/10- (RP),  9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7850
2 karabaster 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7650
3 Peder M 9+/10- (PP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9+/10- (PP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7350
4 Jonatan 9+ (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (RP) 9+ (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (RP),  7175
5 kuboo 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  6950
6 Bilmo 8+ (TR) 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 8- (TR) 8- (Flash) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 8+ (TR),  8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  8- (TR),  8- (Flash),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6425
7 Belayer 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  6425
8 namor 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (AF) 7+ (AF) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (PP) 7 (PP) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (AF),  7+ (AF),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (PP),  7 (PP),  5950
9 krhlo 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5925
10 Frodo 8+ (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  5850
11 Bart_Simpson 8-/8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8-/8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5650
12 poloncok97 8+/9- (PP) 8+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (PP) 7- (TR) 8+/9- (PP),  8+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (PP),  7- (TR),  5575
13 MS 8- (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5300
14 Pao Tao 8 (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 8 (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  5200
15 janino 8- (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5075
16 Wander 8- (AF) 8- (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7-/7 (OS) 7- (AF) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (RP) 8- (AF),  8- (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7-/7 (OS),  7- (AF),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (RP),  4775
17 Ryzoto 8- (OS) 7+ (AF) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 8- (OS),  7+ (AF),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  4700
18 Milosh 8- (OS) 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4525
19 Certo 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP)       8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  4500
20 Fili_P 8- (PP) 7 (AF) 7 (AF) 7-/7 (Flash) 7- (TR) 7- (OS) 7- (TR) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 8- (PP),  7 (AF),  7 (AF),  7-/7 (Flash),  7- (TR),  7- (OS),  7- (TR),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  4475
21 Filip74 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (PP) 6+/7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 7+ (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  6+/7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  4400
22 petra 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 7+ (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7-/7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  4375
23 PONdeLOK 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)     8- (RP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  4200
24 blxa 7 (AF) 7 (Flash) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 7 (AF),  7 (Flash),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  4175
25 Kitty 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (PP) 6+/7- (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (PP),  6+/7- (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4100
26 LUKIN 7+ (AF) 7 (PP) 7- (RP) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (AF) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (TR) 7+ (AF),  7 (PP),  7- (RP),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (AF),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (TR),  4075
27 Goro 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS)         8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  4000
28 helljohn 8- (PP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 8- (PP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  4000
29 adamk 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3975
30 mada 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (PP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3750
31 Kjubo 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7-/7 (OS) 7- (OS)         8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  3625
32 ital 8- (TR) 8- (TR) 7- (TR) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP) 5- (PP) 8- (TR),  8- (TR),  7- (TR),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  5- (PP),  3525
33 kyslik 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5- (OS) 8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  3500
34 Lubo12 8- (PP) 8- (Flash) 7 (RP) 7- (PP) 7- (RP) 7- (PP) 6 (Flash)       8- (PP),  8- (Flash),  7 (RP),  7- (PP),  7- (RP),  7- (PP),  6 (Flash),  3450
35 magua 7- (OS) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3425
36 matejs 8- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 8- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3400
37 suflik1 7 (PP) 7- (PP) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 7 (PP),  7- (PP),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  3400
38 martyn 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3200
39 Tomas 8 (PP) 8 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (RP)         8 (PP),  8 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  3150
40 Dollym 8- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 8- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3150
41 MarosKl 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (RP) 6- (PP) 5+ (OS) 5- (OS) 7-/7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (RP),  6- (PP),  5+ (OS),  5- (OS),  3125
42 nuto 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3125
43 lans 7 (AF) 7- (Flash) 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (PP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 7 (AF),  7- (Flash),  7- (Flash),  6 (Flash),  6- (PP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  3025
44 unko 8+/9- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)           8+/9- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2975
45 jollyeljoker 7- (TR) 6+ (AF) 6+ (AF) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS) 7- (TR),  6+ (AF),  6+ (AF),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  2975
46 Macooo 7- (PP) 6+ (PP) 6 (AF) 6 (OS) 6 (PP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (PP),  6+ (PP),  6 (AF),  6 (OS),  6 (PP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2950
47 Brano 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (Flash) 6- (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 4+ (OS) 7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (Flash),  6- (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  4+ (OS),  2825
48 fonzy 8- (RP) 8- (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS)         8- (RP),  8- (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  2625
49 jeepo 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4- (OS)     7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4- (OS),  2625
50 planci 8- (PP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 5+ (PP) 5 (OS) 5 (PP)       8- (PP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  5+ (PP),  5 (OS),  5 (PP),  2575
51 Draper 6 (OS) 6 (OS) 6 (AF) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6 (AF),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  2550
52 Rado666 8- (AF) 8- (OS) 7-/7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)           8- (AF),  8- (OS),  7-/7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2425
53 Sokninth 6+ (TR) 6 (AF) 6- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR),  6 (AF),  6- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  2325
54 Bietka 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5 (Flash) 6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5 (Flash),  2300
55 Lia 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (AF) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (OS) 5+ (AF) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (TR),  6+ (TR),  6 (AF),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (OS),  5+ (AF),  4 (OS),  4 (OS),  2250
56 oliv 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 5+ (OS)         7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  5+ (OS),  2175
57 -erik- 8- (Flash) 8- (PP) 7 (Flash) 6 (OS)             8- (Flash),  8- (PP),  7 (Flash),  6 (OS),  2100
58 JRS 7 (AF) 7- (OS) 7- (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5- (OS) 3 (OS)       7 (AF),  7- (OS),  7- (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5- (OS),  3 (OS),  2025
59 Max 8- (PP) 7- (RP) 7- (RP) 5+ (RP) 5 (RP)           8- (PP),  7- (RP),  7- (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  1975
60 korman 7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)             7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1975
61 Poi 6+/7- (AF) 6+ (AF) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4+ (RP)     6+/7- (AF),  6+ (AF),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4+ (RP),  1975
62 Slumber 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP)               8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  1950
63 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)       6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  1925
64 zofo 6+ (TR) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 6+ (TR),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  1900
65 Petrus 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS)               8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  1800
66 Kufic 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (Flash)               8- (PP),  7+ (PP),  7+ (Flash),  1800
67 Leelloo 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5- (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)   6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1800
68 JuroM 6+ (TR) 6 (RP) 6- (RP) 6- (OS) 6- (TR) 5+ (OS) 5- (OS)       6+ (TR),  6 (RP),  6- (RP),  6- (OS),  6- (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  1800
69 &rej 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6- (AF),  5+ (OS),  5+ (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1800
70 mms 7- (OS) 6+/7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (PP)         7- (OS),  6+/7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (PP),  1700
71 Srnky 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)     6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1675
72 KasarM 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (Flash) 4 (OS) 4 (OS) 6- (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  1625
73 corero 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)         6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  1600
74 krap 8+ (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8+ (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1550
75 tirak 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS)               8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1550
76 NaDu 6+ (Flash) 6 (OS) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS) 5 (OS)         6+ (Flash),  6 (OS),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  1525
77 aceman 9- (PP) 8- (OS)                 9- (PP),  8- (OS),  1500
78 Misaen 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4 (Flash) 4- (Flash) 4- (OS) 4- (OS) 3+ (Flash) 5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4 (Flash),  4- (Flash),  4- (OS),  4- (OS),  3+ (Flash),  1310
79 marmot 8- (OS) 8- (OS)                 8- (OS),  8- (OS),  1300
80 rmnbhl 8- (OS) 8- (Flash)                 8- (OS),  8- (Flash),  1300
81 Smuel 7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash)             7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  1300
82 VladoClimb_LV 6+ (TR) 6 (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4- (OS)         6+ (TR),  6 (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4- (OS),  1300
83 fred 7-/7 (AF) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR)             7-/7 (AF),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  1250
84 Sofi 7- (Flash) 7- (OS) 6 (OS)               7- (Flash),  7- (OS),  6 (OS),  1200
85 Brogy 7+ (AF) 6+ (OS) 5 (OS)               7+ (AF),  6+ (OS),  5 (OS),  1125
86 Lampus 8- (OS) 7- (OS)                 8- (OS),  7- (OS),  1100
87 nof 5+ (OS) 5+ (RP) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 4- (RP) 4- (RP) 3+ (RP) 3+ (RP) 3 (RP) 5+ (OS),  5+ (RP),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  4- (RP),  4- (RP),  3+ (RP),  3+ (RP),  3 (RP),  1070
88 kurko 9+/10- (RP)                   9+/10- (RP),  1000
89 NinaK 7- (OS) 6+ (OS) 5 (OS)               7- (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  1000
90 lubosfukas 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS)           5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  925
91 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4 (OS)           5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4 (OS),  900
92 johniiik 7+ (Flash) 6 (Flash)                 7+ (Flash),  6 (Flash),  875
93 tuharek 7+ (PP) 6 (OS)                 7+ (PP),  6 (OS),  875
94 MalaPitBull 6 (Flash) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (Flash)             6 (Flash),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (Flash),  875
95 lacike 5+ (OS) 5+ (TR) 5- (RP) 4+ (TR) 4 (RP)           5+ (OS),  5+ (TR),  5- (RP),  4+ (TR),  4 (RP),  875
96 adi 7 (OS) 6 (OS)                 7 (OS),  6 (OS),  800
97 Branik 5+ (RP) 5- (PP) 4 (RP) 4- (RP) 4- (RP) 4- (RP) 4- (OS) 3+ (RP) 3+ (OS) 3 (OS) 5+ (RP),  5- (PP),  4 (RP),  4- (RP),  4- (RP),  4- (RP),  4- (OS),  3+ (RP),  3+ (OS),  3 (OS),  795
98 Margo 6 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4 (TR) 3 (OS)           6 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4 (TR),  3 (OS),  775
99 Sandy 5+ (AF) 5- (AF) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 5+ (AF),  5- (AF),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3 (OS),  770
100 Bic0 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash)               6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  750
101 Tomish 8- (OS)                   8- (OS),  650
102 Erulda 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
103 stuco 6 (TR) 5 (TR) 4+ (TR)               6 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  650
104 Gondil 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 3 (Solo) 3 (Solo)           5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3 (Solo),  3 (Solo),  550
105 AdamikovaH 4 (PP) 4 (OS) 4- (TR) 4- (TR) 4- (TR) 4- (OS) 4- (TR) 3+ (Flash) 3+ (OS) 3 (OS) 4 (PP),  4 (OS),  4- (TR),  4- (TR),  4- (TR),  4- (OS),  4- (TR),  3+ (Flash),  3+ (OS),  3 (OS),  545
106 rasko 7/7+ (RP)                   7/7+ (RP),  525
107 smok 6+ (AF) 5- (OS)                 6+ (AF),  5- (OS),  525
108 peter.L 7 (Flash)                   7 (Flash),  500
109 Enigma 7- (TR)                   7- (TR),  450
110 snaked 6- (TR) 4+ (OS)                 6- (TR),  4+ (OS),  400
111 matoo 5 (OS) 5- (OS)                 5 (OS),  5- (OS),  375
112 Metodko 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
113 Miki42 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
114 plesky77 5- (RP) 5- (Flash)                 5- (RP),  5- (Flash),  350
115 vysnicka 5- (OS) 4+ (OS) 3 (OS)               5- (OS),  4+ (OS),  3 (OS),  350
116 Sonia 5+ (TR) 4- (TR) 3+ (RP) 3 (RP)             5+ (TR),  4- (TR),  3+ (RP),  3 (RP),  335
117 Dzoni 6 (OS)                   6 (OS),  300
118 janau 5- (OS) 4- (OS) 3 (OS)               5- (OS),  4- (OS),  3 (OS),  250
119 Mims 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
120 rozbuch 5- (OS)                   5- (OS),  175
121 Guzzy 5- (OS)                   5- (OS),  175
122 kurapedro 4- (OS) 4- (OS) 3+ (OS)               4- (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  135
123 papo 3+ (TR) 3+ (TR) 3 (TR) 3 (TR)             3+ (TR),  3+ (TR),  3 (TR),  3 (TR),  120
124 Larra 4- (Flash)                   4- (Flash),  50