Leonidio

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kurko 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (Flash) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (Flash),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  11000
2 Buco 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (Flash) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (OS) 8a+ (PP) 8a+ (Flash) 8a+ (Flash) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b (PP),  8b (Flash),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (OS),  8a+ (PP),  8a+ (Flash),  8a+ (Flash),  10900
3 Robo_L 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (Flash) 8a+ (PP) 8a (OS) 8a (PP) 8a (OS) 8a (PP) 8a (OS) 7c+ (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8b (Flash),  8a+ (PP),  8a (OS),  8a (PP),  8a (OS),  8a (PP),  8a (OS),  7c+ (PP),  10350
4 Hríbik 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10250
5 Kungfuvanda 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (Flash) 8a+ (Flash) 8a (OS) 8a (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (Flash),  8a+ (Flash),  8a (OS),  8a (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10200
6 Smuel 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (OS) 8a (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (Flash) 8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (OS),  8a (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (Flash),  10150
7 Adolezcent 8b (PP) 8a (PP) 8a (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (Flash) 8b (PP),  8a (PP),  8a (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (Flash),  9950
8 Jonatan 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a (Flash) 8a (OS) 8a (Flash) 8a (PP) 7c+ (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a (Flash),  8a (OS),  8a (Flash),  8a (PP),  7c+ (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  9875
9 wargi 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (RP) 7c+ (OS) 7c (Flash) 7c (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (RP),  7c+ (OS),  7c (Flash),  7c (PP),  9750
10 Alfonz 8b (PP) 8a (Flash) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (OS) 7c+ (PP) 7c (Flash) 7c (Flash) 8b (PP),  8a (Flash),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (OS),  7c+ (PP),  7c (Flash),  7c (Flash),  9650
11 kmocho 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (Flash) 7c (Flash) 7c (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (Flash),  7c (Flash),  7c (PP),  9600
12 Onndro 8a (PP) 8a (RP) 8a (RP) 8a (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (OS) 8a (PP),  8a (RP),  8a (RP),  8a (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (OS),  9450
13 rici 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (RP) 7c+ (PP) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (RP),  7c+ (PP),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9350
14 kuboo 8a (PP) 7c+ (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (OS) 7c (PP) 8a (PP),  7c+ (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (OS),  7c (PP),  9250
15 tomaso 8a (Flash) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7C (OS) 7C (OS) 7c (RP) 7c (RP) 7b+ (OS) 8a (Flash),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7C (OS),  7C (OS),  7c (RP),  7c (RP),  7b+ (OS),  9100
16 Petrus 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (OS) 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (OS),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  8850
17 Peder M 8a (PP) 8a (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8a (PP),  8a (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8800
18 major 7c+ (PP) 7c (OS) 7c (RP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7c+ (PP),  7c (OS),  7c (RP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (OS),  7b (PP),  8700
19 PatrikP 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  8700
20 aceman 8a (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 8a (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  8550
21 exman 8a (PP) 7c (PP) 7b+/7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (OS) 7a+ (OS) 8a (PP),  7c (PP),  7b+/7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (OS),  7a+ (OS),  8525
22 Ja-Kub 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (PP) 6c+ (OS) 6c (Flash) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (PP),  6c+ (OS),  6c (Flash),  8450
23 Belayer 7c (RP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (PP) 7c (RP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (PP),  8400
24 sivak 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  8350
25 Hrubo 8a (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (PP) 7c (OS) 7c (Flash) 7a+ (OS)   8a (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (PP),  7c (OS),  7c (Flash),  7a+ (OS),  8300
26 poloncok97 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (Flash) 7b (OS) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (Flash),  7b (OS),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  8100
27 tiri 8a+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8a+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8050
28 Ado 8a (PP) 7c+ (OS) 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8a (PP),  7c+ (OS),  7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8050
29 -erik- 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  7900
30 rmnbhl 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a (Flash) 7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a (Flash),  7850
31 marmot 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7800
32 krhlo 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (Flash) 7b+ (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (Flash),  7750
33 Pao Tao 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (RP) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (RP),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  7700
34 masko 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7550
35 rasko 7b+ (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (RP) 7a+ (OS) 7a+ (RP) 7a+ (OS) 7a (PP) 7a (RP) 7a (RP) 7b+ (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (RP),  7a+ (OS),  7a+ (RP),  7a+ (OS),  7a (PP),  7a (RP),  7a (RP),  7500
36 Brano 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (OS) 7a (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (OS),  7a (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7350
37 mikkel 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7b (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7350
38 Sutvajka 7b+ (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 7a (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (PP) 7b+ (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  7a (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (PP),  7300
39 kondor 7a+ (OS) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (RP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (Flash) 7a+ (OS),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (RP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (Flash),  7200
40 Dollym 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (Flash) 6c+ (OS) 7b (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (Flash),  6c+ (OS),  7100
41 Frodo 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  7100
42 ivo 7b (Flash) 7a+ (RP) 7a+ (OS) 7a+ (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 7b (Flash),  7a+ (RP),  7a+ (OS),  7a+ (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  7000
43 edo 7b (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS)   7b (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6850
44 Zuraz 7b (RP) 7a+ (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (PP) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 7b (RP),  7a+ (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (PP),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6500
45 planci 7a+ (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 7a+ (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6500
46 Kec 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 6c+ (Flash) 6c+ (OS) 6c (PP) 6c (Flash) 6c (OS) 7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  6c+ (Flash),  6c+ (OS),  6c (PP),  6c (Flash),  6c (OS),  6500
47 DuroM 7a+ (Flash) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a+ (Flash),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6050
48 Dusanbe 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS)       8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  5950
49 Zuzka_Sivka 7a (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6c (Flash) 6c (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (PP) 6b+ (OS) 6b+ (PP) 6b+ (OS) 7a (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6c (Flash),  6c (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (PP),  6b+ (OS),  6b+ (PP),  6b+ (OS),  5950
50 Sam 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (Flash) 6c (RP) 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (Flash),  6c (RP),  6c (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  5850
51 tirak 7a (PP) 6c+ (PP) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (PP),  6c+ (PP),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5550
52 Dominator3000 6c (Flash) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6b (RP) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6c (Flash),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6b (RP),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  5300
53 Ivan_S 6c+ (OS) 6c+ (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (OS)   6c+ (OS),  6c+ (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  5150
54 Zuzik 6b+ (Flash) 6b+ (PP) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (OS) 6b (PP) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 6b+ (Flash),  6b+ (PP),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (OS),  6b (PP),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  5050
55 Kosta 7a (PP) 6c (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b (OS) 5c+ (OS)   7a (PP),  6c (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b (OS),  5c+ (OS),  5000
56 KO 6c (RP) 6b (OS) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (OS) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6c (RP),  6b (OS),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (OS),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  4850
57 drpdrpdrp 6b (TR) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6b (TR),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  4300
58 JuGo 7a+/7b (TR) 7a+ (TR) 7a (TR) 6c+ (TR) 6b (TR) 6a+ (TR) 6a (TR)       7a+/7b (TR),  7a+ (TR),  7a (TR),  6c+ (TR),  6b (TR),  6a+ (TR),  6a (TR),  4225
59 pucoo 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (Flash) 6b (Flash)         7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (Flash),  6b (Flash),  4050
60 JoLo 7c (PP) 7b+ (RP) 7a+ (OS) 7a (OS) 6b+ (OS)           7c (PP),  7b+ (RP),  7a+ (OS),  7a (OS),  6b+ (OS),  3750
61 Majus 6c (TR) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 6a+ (TR) 6a (Flash) 6a (OS) 6a (TR) 5b (OS) 4 (OS)   6c (TR),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  6a+ (TR),  6a (Flash),  6a (OS),  6a (TR),  5b (OS),  4 (OS),  3700
62 MiroKml 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (RP) 6a (Flash) 6a (OS) 5c (OS)     6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (RP),  6a (Flash),  6a (OS),  5c (OS),  3350
63 lilazuzu 7b+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS)             7b+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  3000
64 Danken 6a (PP) 5c (RP) 5c (OS) 5c (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 6a (PP),  5c (RP),  5c (OS),  5c (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  2950
65 Rastielka 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a (PP) 6a (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (Flash)     6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a (PP),  6a (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (Flash),  2900
66 gosto 6a+ (RP) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c+ (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS)   6a+ (RP),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c+ (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  2900
67 Lia 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (PP) 5c (PP) 5c (PP)           6a+ (OS),  6a (OS),  6a (PP),  5c (PP),  5c (PP),  1850
68 Miroslav 6b (OS) 6a (OS)                 6b (OS),  6a (OS),  900
69 Petrucha 5c (AF)                   5c (AF),  300