Leonidio

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Jonatan 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a (Flash) 8a (OS) 8a (Flash) 8a (PP) 7c+ (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a (Flash),  8a (OS),  8a (Flash),  8a (PP),  7c+ (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  9875
2 kmocho 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (Flash) 7c (Flash) 7c (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (Flash),  7c (Flash),  7c (PP),  9600
3 Onndro 8a (PP) 8a (RP) 8a (RP) 8a (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (OS) 8a (PP),  8a (RP),  8a (RP),  8a (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (OS),  9450
4 kurko 8b (OS) 8a+ (PP) 8a+ (Flash) 8a (PP) 8a (OS) 7c (Flash) 7c (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7a+ (OS) 8b (OS),  8a+ (PP),  8a+ (Flash),  8a (PP),  8a (OS),  7c (Flash),  7c (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7a+ (OS),  9450
5 Adolezcent 8a (PP) 8a (Flash) 8a (PP) 7c+ (Flash) 7c+ (PP) 7c (OS) 7c (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 8a (PP),  8a (Flash),  8a (PP),  7c+ (Flash),  7c+ (PP),  7c (OS),  7c (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  9350
6 rici 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (RP) 7c+ (PP) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (RP),  7c+ (PP),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9350
7 tomaso 8a (Flash) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7C (OS) 7C (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a (Flash),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7C (OS),  7C (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9000
8 vava 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (Flash) 8a+ (Flash) 8a (OS) 8a (Flash) 7c (OS) 7c (Flash) 7b+ (OS)   8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (Flash),  8a+ (Flash),  8a (OS),  8a (Flash),  7c (OS),  7c (Flash),  7b+ (OS),  8900
9 major 7c+ (PP) 7c (OS) 7c (RP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7c+ (PP),  7c (OS),  7c (RP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (OS),  7b (PP),  8700
10 PatrikP 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (Flash) 7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (Flash),  8650
11 aceman 8a (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 8a (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  8550
12 Belayer 7c (RP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (PP) 7c (RP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (PP),  8400
13 sivak 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  8350
14 Hrubo 8a (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (PP) 7c (OS) 7c (Flash) 7a+ (OS)   8a (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (PP),  7c (OS),  7c (Flash),  7a+ (OS),  8300
15 exman 8a (PP) 7c (PP) 7b+/7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8a (PP),  7c (PP),  7b+/7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8275
16 tiri 8a+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8a+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8050
17 Ado 8a (PP) 7c+ (OS) 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8a (PP),  7c+ (OS),  7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8050
18 -erik- 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  7900
19 Petrus 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b (OS) 7b (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b (OS),  7b (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  7800
20 Peder M 8a (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 8a (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7750
21 krhlo 7b (PP) 7b (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 7b (PP),  7b (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  7600
22 masko 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7550
23 Pao Tao 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (RP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (PP) 7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (RP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (PP),  7400
24 Brano 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (OS) 7a (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (OS),  7a (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7350
25 poloncok97 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (PP) 7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (PP),  7300
26 rasko 7b+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (RP) 7a+ (OS) 7a (PP) 7a (RP) 7a (RP) 7a (OS) 7a (PP) 7a (OS) 7b+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (RP),  7a+ (OS),  7a (PP),  7a (RP),  7a (RP),  7a (OS),  7a (PP),  7a (OS),  7300
27 kondor 7a+ (OS) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (RP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (Flash) 7a+ (OS),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (RP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (Flash),  7200
28 Dollym 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (Flash) 6c+ (OS) 7b (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (Flash),  6c+ (OS),  7100
29 Frodo 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  7100
30 ivo 7b (Flash) 7a+ (RP) 7a+ (OS) 7a+ (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 7b (Flash),  7a+ (RP),  7a+ (OS),  7a+ (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  7000
31 edo 7b (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS)   7b (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6850
32 planci 7a+ (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 7a+ (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6500
33 Zuraz 7b (RP) 7a+ (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (PP) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 7b (RP),  7a+ (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (PP),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6500
34 Alfonz 7b+ (PP) 7b (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b (OS)   7b+ (PP),  7b (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b (OS),  6150
35 Kec 7a (Flash) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 6c (PP) 6c (Flash) 6c (OS) 6b+ (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 7a (Flash),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  6c (PP),  6c (Flash),  6c (OS),  6b+ (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6050
36 DuroM 7a+ (Flash) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a+ (Flash),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6050
37 Zuzka_Sivka 7a (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6c (Flash) 6c (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (PP) 6b+ (OS) 6b+ (PP) 6b+ (OS) 7a (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6c (Flash),  6c (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (PP),  6b+ (OS),  6b+ (PP),  6b+ (OS),  5950
38 Dusanbe 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS)       8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  5950
39 tirak 7a (PP) 6c+ (PP) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (PP),  6c+ (PP),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5550
40 Ivan_S 6c+ (OS) 6c+ (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (OS)   6c+ (OS),  6c+ (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  5150
41 Zuzik 6b+ (Flash) 6b+ (PP) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (OS) 6b (PP) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 6b+ (Flash),  6b+ (PP),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (OS),  6b (PP),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  5050
42 drpdrpdrp 6b (TR) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6b (TR),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  4300
43 pucoo 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (Flash) 6b (Flash)         7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (Flash),  6b (Flash),  4050
44 JoLo 7c (PP) 7b+ (RP) 7a+ (OS) 7a (OS) 6b+ (OS)           7c (PP),  7b+ (RP),  7a+ (OS),  7a (OS),  6b+ (OS),  3750
45 Majus 6c (TR) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 6a+ (TR) 6a (Flash) 6a (OS) 6a (TR) 5b (OS) 4 (OS)   6c (TR),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  6a+ (TR),  6a (Flash),  6a (OS),  6a (TR),  5b (OS),  4 (OS),  3700
46 mikkel 7b (PP) 7a (OS) 7a (PP) 6c (OS) 6c (OS)           7b (PP),  7a (OS),  7a (PP),  6c (OS),  6c (OS),  3400
47 MiroKml 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (RP) 6a (Flash) 6a (OS) 5c (OS)     6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (RP),  6a (Flash),  6a (OS),  5c (OS),  3350
48 lilazuzu 7b+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS)             7b+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  3000
49 Danken 6a (PP) 5c (RP) 5c (OS) 5c (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 6a (PP),  5c (RP),  5c (OS),  5c (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  2950
50 gosto 6a+ (RP) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c+ (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS)   6a+ (RP),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c+ (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  2900
51 Rastielka 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a (PP) 6a (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (Flash)     6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a (PP),  6a (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (Flash),  2900
52 Lia 6b (TR) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (PP) 5c (PP) 5c (PP)         6b (TR),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (PP),  5c (PP),  5c (PP),  2350
53 Petrucha 5c (AF)                   5c (AF),  300