Prečín

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 aceman 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8975
2 risko 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8925
3 Edgar 9+ (Solo) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (Solo),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8875
4 Buco 9+/10- (PP) 9+ (Solo) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 9- (Solo) 9- (Solo) 8+/9- (Flash) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (Solo),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  9- (Solo),  9- (Solo),  8+/9- (Flash),  8+/9- (PP),  8675
5 Onndro 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (RP) 9- (PP) 9- (OS) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (RP),  9- (PP),  9- (OS),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8650
6 ;-) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8575
7 Adolezcent 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (Solo) 8+ (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (Solo),  8+ (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  8025
8 Kvaso 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8025
9 Climber 9 (PP) 9 (Solo) 9- (PP) 9- (OS) 8+/9- (Solo) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8-/8 (OS) 8- (Solo) 9 (PP),  9 (Solo),  9- (PP),  9- (OS),  8+/9- (Solo),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8-/8 (OS),  8- (Solo),  7975
10 logic 9+ (Solo) 9 (Solo) 9- (PP) 9- (Solo) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (Solo) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9+ (Solo),  9 (Solo),  9- (PP),  9- (Solo),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (Solo),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7950
11 sivak 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  7850
12 krhlo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  7575
13 Smuel 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7475
14 Ado 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (RP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7475
15 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7175
16 major 9 (RP) 9- (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (Flash)   9 (RP),  9- (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (Flash),  6700
17 masko 9+ (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (OS)     9+ (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (OS),  6575
18 NinaK 9+ (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 9+ (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  6450
19 poloncok97 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (OS),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6375
20 Evik 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (RP) 7+ (OS) 7- (PP)   9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (RP),  7+ (OS),  7- (PP),  6225
21 MartinK 9 (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS)     9 (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  6050
22 kmocho 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash)       9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  6025
23 koshpold 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  5750
24 Mardrex 9+ (PP) 9 (PP) 9- (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7- (OS) 6+ (Flash)     9+ (PP),  9 (PP),  9- (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  5650
25 Skuku 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  5575
26 kyslik 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+ (AF) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+ (AF),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  5475
27 Peder M 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS)     9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  5400
28 orvaq 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (Solo) 7 (Solo) 7 (PP) 8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (Solo),  7 (Solo),  7 (PP),  5300
29 JS 8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (OS),  5275
30 George 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (OS) 9 (PP) 9- (OS) 8- (OS)         9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (OS),  9 (PP),  9- (OS),  8- (OS),  5250
31 janino 9- (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 9- (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5225
32 TBplanta 8- (RP) 7 (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RK) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (PP) 8- (RP),  7 (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RK),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (PP),  4950
33 Púpavienka SedmokrásTna 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (RP) 8- (RP),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (RP),  4925
34 Bart_Simpson 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  4850
35 suco 8- (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6 (RP) 8- (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6 (RP),  4825
36 Dzano 9+ (PP) 9- (PP) 9- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 6+ (OS)       9+ (PP),  9- (PP),  9- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  4800
37 martyn 7+/8- (PP) 7+ (Flash) 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (PP) 6+ (OS) 7+/8- (PP),  7+ (Flash),  7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (PP),  6+ (OS),  4725
38 :o) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (Flash) 9 (PP)           9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (Flash),  9 (PP),  4700
39 Brano 8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  4600
40 misko 9- (OS) 8+/9- (OS) 8+/9- (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS)         9- (OS),  8+/9- (OS),  8+/9- (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  4550
41 edo 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (RP) 8 (OS) 7+/8- (RP)         9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7+/8- (RP),  4500
42 drejka 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6 (RP) 6 (RP) 7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4450
43 JoLo 9- (PP) 8+/9- (OS) 8+ (OS) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS)         9- (PP),  8+/9- (OS),  8+ (OS),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  4350
44 mator 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 6 (Flash)       9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  6 (Flash),  4350
45 exman 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)       8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  4275
46 syky 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6- (OS)     8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  4250
47 Jonatan 9+ (RP) 9 (PP) 9- (OS) 9- (OS) 8 (OS)           9+ (RP),  9 (PP),  9- (OS),  9- (OS),  8 (OS),  4250
48 Frodo 8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7- (OS) 6 (OS)     8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7- (OS),  6 (OS),  4000
49 Filip74 8- (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (PP) 5+ (PP) 8- (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (PP),  5+ (PP),  3925
50 aleks 9- (Solo) 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)       9- (Solo),  8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  3900
51 petra 8 (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 5- (OS)   8 (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  5- (OS),  3850
52 palopalica 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS)         8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  3725
53 Filipo 8-/8 (PP) 8- (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (OS)     8-/8 (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (OS),  3625
54 Pao Tao 8 (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (PP) 7- (OS) 6+ (Flash)       8 (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (PP),  7- (OS),  6+ (Flash),  3575
55 Sveco 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)     7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3550
56 svrco 8 (Solo) 8- (OS) 8- (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS)         8 (Solo),  8- (OS),  8- (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  3500
57 oliv 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6 (Flash)       8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6 (Flash),  3475
58 chorche 8 (Flash) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)       8 (Flash),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3475
59 tomato 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS)       8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  3425
60 truloo 8- (RP) 7+/8- (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (OS) 6+/7- (Flash) 6 (Flash)       8- (RP),  7+/8- (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (OS),  6+/7- (Flash),  6 (Flash),  3400
61 helljohn 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3225
62 Misiak 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (OS)     7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  3225
63 Robo_L 9 (PP) 9- (OS) 8+ (OS) 8 (OS)             9 (PP),  9- (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  3200
64 Kitty 8- (PP) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash)       8- (PP),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  3175
65 korman 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash)         7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  2950
66 Rajko 8- (Solo) 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (Solo) 6 (OS) 6 (Solo) 6- (OS) 5 (Solo)     8- (Solo),  7 (RP),  6+ (RP),  6+ (Solo),  6 (OS),  6 (Solo),  6- (OS),  5 (Solo),  2900
67 -erik- 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7 (PP) 6 (OS)           8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7 (PP),  6 (OS),  2800
68 Tomish 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 7 (RP) 6- (OS)           8+ (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7 (RP),  6- (OS),  2800
69 mma 7 (RP) 7 (Flash) 7- (PP) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS)       7 (RP),  7 (Flash),  7- (PP),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  2700
70 MartinaK 7- (TR) 7- (PP) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 7- (TR),  7- (PP),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  2675
71 planci 8- (Flash) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)           8- (Flash),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  2675
72 struk 7 (Flash) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6 (OS)         7 (Flash),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6 (OS),  2550
73 Milosh 7+ (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 5- (OS)         7+ (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  5- (OS),  2450
74 marek.tn 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS)               9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  2300
75 Kec 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS)           7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  2250
76 fred 7 (TR) 7 (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR)         7 (TR),  7 (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  2250
77 rici 9- (Flash) 8 (Flash) 8- (Solo)               9- (Flash),  8 (Flash),  8- (Solo),  2200
78 Durman 8+/9- (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP)               8+/9- (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  2125
79 Kufic 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS)             7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  2075
80 tirak 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)           7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  1950
81 PAuUlA 8-/8 (PP) 8- (PP) 6 (PP) 6 (OS)             8-/8 (PP),  8- (PP),  6 (PP),  6 (OS),  1925
82 jeepo 7- (OS) 6+ (OS) 6- (PP) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS)     7- (OS),  6+ (OS),  6- (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1925
83 michalc 6+/7- (TR) 6 (TR) 6 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (PP) 4+ (RP) 4 (PP)     6+/7- (TR),  6 (TR),  6 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (PP),  4+ (RP),  4 (PP),  1875
84 tiri 8+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS)               8+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  1825
85 šošon 7+ (AF) 7 (AF) 7- (AF) 6- (OS)             7+ (AF),  7 (AF),  7- (AF),  6- (OS),  1775
86 greta 8- (Flash) 7+/8- (RP) 7 (OS)               8- (Flash),  7+/8- (RP),  7 (OS),  1750
87 Lampus 8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (Flash)               8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (Flash),  1750
88 MS 8- (RP) 7+ (RP) 7 (Flash)               8- (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  1725
89 kuboo 8 (OS) 8- (OS) 6+ (OS)               8 (OS),  8- (OS),  6+ (OS),  1700
90 Variant 9- (OS) 9- (PP)                 9- (OS),  9- (PP),  1700
91 bárt 8- (RP) 7 (PP) 7- (PP)               8- (RP),  7 (PP),  7- (PP),  1600
92 tomasso 8- (OS) 7 (OS) 7- (PP)               8- (OS),  7 (OS),  7- (PP),  1600
93 RIZO 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)               8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  1600
94 janau 6+ (PP) 6+ (PP) 6- (Flash) 5+ (OS) 5 (Flash) 5- (OS)         6+ (PP),  6+ (PP),  6- (Flash),  5+ (OS),  5 (Flash),  5- (OS),  1550
95 Pates 7 (OS) 7- (AF) 6 (OS) 6 (OS)             7 (OS),  7- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  1550
96 DVOR100 8+ (PP) 8 (PP)                 8+ (PP),  8 (PP),  1450
97 Zden 7 (PP) 7 (RP) 7- (PP)               7 (PP),  7 (RP),  7- (PP),  1450
98 suflik1 6+ (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 5 (Flash) 5- (Flash)         6+ (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  5 (Flash),  5- (Flash),  1450
99 RockDaddy 8/8+ (PP) 8-/8 (PP)                 8/8+ (PP),  8-/8 (PP),  1400
100 sykoraa 8 (PP) 8 (PP)                 8 (PP),  8 (PP),  1400
101 kondor 8 (OS) 8- (OS)                 8 (OS),  8- (OS),  1350
102 vrana 6 (OS) 6- (OS) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5- (OS) 4+ (OS)         6 (OS),  6- (OS),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5- (OS),  4+ (OS),  1325
103 Miloš 7 (OS) 7 (OS) 6 (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6 (OS),  1300
104 Marcel_DCA 6 (OS) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 4+ (Flash)         6 (OS),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  4+ (Flash),  1300
105 Marecek 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (PP)             6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (PP),  1300
106 samoT 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)               7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  1250
107 mroz 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS)               7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  1250
108 marslee 8- (TR) 7+ (AF)                 8- (TR),  7+ (AF),  1225
109 Tomas 9- (PP) 6+ (OS)                 9- (PP),  6+ (OS),  1200
110 Fildo 6+/7- (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (TR)             6+/7- (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (TR),  1200
111 petom 8+ (TR) 7- (Solo)                 8+ (TR),  7- (Solo),  1200
112 turbo 7+ (OS) 7+ (OS)                 7+ (OS),  7+ (OS),  1150
113 eppro 6+ (RP) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)             6+ (RP),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1100
114 katana 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (Flash)               7- (Flash),  6+ (RP),  6 (Flash),  1100
115 Sofi 7+ (TR) 7 (TR)                 7+ (TR),  7 (TR),  1075
116 matoo 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS)           6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1050
117 Majus 8- (PP) 6+/7- (TR)                 8- (PP),  6+/7- (TR),  1050
118 Hrubo 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
119 Radoslaf 9 (RP)                   9 (RP),  900
120 buzo 9- (PP)                   9- (PP),  850
121 kača_C 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
122 túška 9- (OS)                   9- (OS),  850
123 skyd 7 (RP) 6 (OS)                 7 (RP),  6 (OS),  800
124 El paciente 8+ (RP)                   8+ (RP),  750
125 PatrikP 7- (Flash) 6 (Flash)                 7- (Flash),  6 (Flash),  750
126 lajchy 8 (PP)                   8 (PP),  700
127 Stanley 8- (AF)                   8- (AF),  650
128 kaabee 8- (TR)                   8- (TR),  650
129 Petrus 8- (OS)                   8- (OS),  650
130 Zuzka_Sivka 7+ (PP)                   7+ (PP),  575
131 PooH 6- (RP) 5+ (OS) 4 (OS)               6- (RP),  5+ (OS),  4 (OS),  575
132 T2janko 7 (RP)                   7 (RP),  500
133 Amatsu 7 (PP)                   7 (PP),  500
134 Bartko 7- (OS)                   7- (OS),  450
135 mr.jozin 7- (OS)                   7- (OS),  450
136 Daška 7- (RP)                   7- (RP),  450
137 shufel 7- (PP)                   7- (PP),  450
138 Nikuska 5+ (OS) 5- (RP)                 5+ (OS),  5- (RP),  400
139 Bucek 6+ (PP)                   6+ (PP),  350
140 karabaster 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
141 viva 6- (PP)                   6- (PP),  250
142 Danken 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
143 mismos 5+ (PP)                   5+ (PP),  225
144 stuco 5- (PP)                   5- (PP),  175