Prečín

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 aceman 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8975
2 risko 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8925
3 Edgar 9+ (Solo) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (Solo),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8875
4 Onndro 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (RP) 9- (PP) 9- (OS) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (RP),  9- (PP),  9- (OS),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8650
5 ;-) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8575
6 Buco 9+/10- (PP) 9+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 9- (Solo) 9- (Solo) 8+/9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 9+/10- (PP),  9+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  9- (Solo),  9- (Solo),  8+/9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8550
7 Adolezcent 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (Solo) 8+ (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (Solo),  8+ (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  8025
8 Climber 9 (PP) 9 (Solo) 9- (PP) 9- (OS) 8+/9- (Solo) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8-/8 (OS) 8- (Solo) 9 (PP),  9 (Solo),  9- (PP),  9- (OS),  8+/9- (Solo),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8-/8 (OS),  8- (Solo),  7975
9 logic 9+ (Solo) 9 (Solo) 9- (PP) 9- (Solo) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (Solo) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9+ (Solo),  9 (Solo),  9- (PP),  9- (Solo),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (Solo),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7950
10 Kvaso 9- (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7900
11 sivak 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  7850
12 krhlo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7475
13 Ado 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (RP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7475
14 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 7+/8- (RP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7+/8- (RP),  7075
15 major 9 (RP) 9- (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (Flash)   9 (RP),  9- (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (Flash),  6700
16 masko 9+ (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (OS)     9+ (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (OS),  6575
17 NinaK 9+ (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 9+ (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  6450
18 Evik 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (RP) 7+ (OS) 7- (PP)   9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (RP),  7+ (OS),  7- (PP),  6225
19 MartinK 9 (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS)     9 (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  6050
20 kmocho 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash)       9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  6025
21 poloncok97 8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  5925
22 koshpold 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  5750
23 Mardrex 9+ (PP) 9 (PP) 9- (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7- (OS) 6+ (Flash)     9+ (PP),  9 (PP),  9- (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  5650
24 Skuku 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  5575
25 Smuel 9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  5500
26 orvaq 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (Solo) 7 (Solo) 7 (PP) 8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (Solo),  7 (Solo),  7 (PP),  5300
27 JS 8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (OS),  5275
28 George 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (OS) 9 (PP) 9- (OS) 8- (OS)         9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (OS),  9 (PP),  9- (OS),  8- (OS),  5250
29 TBplanta 8- (RP) 7 (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RK) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (PP) 8- (RP),  7 (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RK),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (PP),  4950
30 kyslik 7+/8- (OS) 7+ (AF) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (AF) 7- (OS) 6+/7- (OS) 7+/8- (OS),  7+ (AF),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (AF),  7- (OS),  6+/7- (OS),  4925
31 Púpavienka SedmokrásTna 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (RP) 8- (RP),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (RP),  4925
32 janino 9- (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 9- (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4900
33 Bart_Simpson 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  4850
34 suco 8- (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6 (RP) 8- (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6 (RP),  4825
35 Dzano 9+ (PP) 9- (PP) 9- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 6+ (OS)       9+ (PP),  9- (PP),  9- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  4800
36 martyn 7+/8- (PP) 7+ (Flash) 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (PP) 6+ (OS) 7+/8- (PP),  7+ (Flash),  7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (PP),  6+ (OS),  4725
37 :o) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (Flash) 9 (PP)           9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (Flash),  9 (PP),  4700
38 misko 9- (OS) 8+/9- (OS) 8+/9- (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS)         9- (OS),  8+/9- (OS),  8+/9- (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  4550
39 edo 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (RP) 8 (OS) 7+/8- (RP)         9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7+/8- (RP),  4500
40 drejka 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6 (RP) 6 (RP) 7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4450
41 JoLo 9- (PP) 8+/9- (OS) 8+ (OS) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS)         9- (PP),  8+/9- (OS),  8+ (OS),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  4350
42 mator 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 6 (Flash)       9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  6 (Flash),  4350
43 exman 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)       8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  4275
44 syky 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6- (OS)     8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  4250
45 Jonatan 9+ (RP) 9 (PP) 9- (OS) 9- (OS) 8 (OS)           9+ (RP),  9 (PP),  9- (OS),  9- (OS),  8 (OS),  4250
46 Brano 8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 4 (OS) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  4 (OS),  4200
47 Frodo 8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7- (OS) 6 (OS)     8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7- (OS),  6 (OS),  4000
48 aleks 9- (Solo) 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)       9- (Solo),  8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  3900
49 palopalica 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS)         8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  3725
50 Pao Tao 8 (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (PP) 7- (OS) 6+ (Flash)       8 (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (PP),  7- (OS),  6+ (Flash),  3575
51 Sveco 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)     7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3550
52 Filip74 7 (PP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (OS) 7 (PP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (OS),  3500
53 svrco 8 (Solo) 8- (OS) 8- (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS)         8 (Solo),  8- (OS),  8- (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  3500
54 oliv 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6 (Flash)       8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6 (Flash),  3475
55 chorche 8 (Flash) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)       8 (Flash),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3475
56 tomato 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS)       8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  3425
57 truloo 8- (RP) 7+/8- (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (OS) 6+/7- (Flash) 6 (Flash)       8- (RP),  7+/8- (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (OS),  6+/7- (Flash),  6 (Flash),  3400
58 helljohn 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3225
59 Misiak 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (OS)     7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  3225
60 Robo_L 9 (PP) 9- (OS) 8+ (OS) 8 (OS)             9 (PP),  9- (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  3200
61 petra 8 (PP) 7+ (OS) 7 (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 5- (OS)     8 (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  5- (OS),  3200
62 Kitty 8- (PP) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash)       8- (PP),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  3175
63 korman 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash)         7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  2950
64 -erik- 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7 (PP) 6 (OS)           8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7 (PP),  6 (OS),  2800
65 Tomish 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 7 (RP) 6- (OS)           8+ (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7 (RP),  6- (OS),  2800
66 mma 7 (RP) 7 (Flash) 7- (PP) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS)       7 (RP),  7 (Flash),  7- (PP),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  2700
67 MartinaK 7- (TR) 7- (PP) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 7- (TR),  7- (PP),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  2675
68 planci 8- (Flash) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)           8- (Flash),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  2675
69 struk 7 (Flash) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6 (OS)         7 (Flash),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6 (OS),  2550
70 Milosh 7+ (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 5- (OS)         7+ (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  5- (OS),  2450
71 marek.tn 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS)               9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  2300
72 Kec 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS)           7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  2250
73 fred 7 (TR) 7 (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR)         7 (TR),  7 (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  2250
74 rici 9- (Flash) 8 (Flash) 8- (Solo)               9- (Flash),  8 (Flash),  8- (Solo),  2200
75 Durman 8+/9- (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP)               8+/9- (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  2125
76 tirak 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)           7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  1950
77 jeepo 7- (OS) 6+ (OS) 6- (PP) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS)     7- (OS),  6+ (OS),  6- (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1925
78 michalc 6+/7- (TR) 6 (TR) 6 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (PP) 4+ (RP) 4 (PP)     6+/7- (TR),  6 (TR),  6 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (PP),  4+ (RP),  4 (PP),  1875
79 tiri 8+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS)               8+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  1825
80 šošon 7+ (AF) 7 (AF) 7- (AF) 6- (OS)             7+ (AF),  7 (AF),  7- (AF),  6- (OS),  1775
81 greta 8- (Flash) 7+/8- (RP) 7 (OS)               8- (Flash),  7+/8- (RP),  7 (OS),  1750
82 MS 8- (RP) 7+ (RP) 7 (Flash)               8- (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  1725
83 Variant 9- (OS) 9- (PP)                 9- (OS),  9- (PP),  1700
84 bárt 8- (RP) 7 (PP) 7- (PP)               8- (RP),  7 (PP),  7- (PP),  1600
85 tomasso 8- (OS) 7 (OS) 7- (PP)               8- (OS),  7 (OS),  7- (PP),  1600
86 RIZO 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)               8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  1600
87 janau 6+ (PP) 6+ (PP) 6- (Flash) 5+ (OS) 5 (Flash) 5- (OS)         6+ (PP),  6+ (PP),  6- (Flash),  5+ (OS),  5 (Flash),  5- (OS),  1550
88 Pates 7 (OS) 7- (AF) 6 (OS) 6 (OS)             7 (OS),  7- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  1550
89 Kufic 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)               7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  1525
90 DVOR100 8+ (PP) 8 (PP)                 8+ (PP),  8 (PP),  1450
91 Zden 7 (PP) 7 (RP) 7- (PP)               7 (PP),  7 (RP),  7- (PP),  1450
92 suflik1 6+ (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 5 (Flash) 5- (Flash)         6+ (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  5 (Flash),  5- (Flash),  1450
93 RockDaddy 8/8+ (PP) 8-/8 (PP)                 8/8+ (PP),  8-/8 (PP),  1400
94 sykoraa 8 (PP) 8 (PP)                 8 (PP),  8 (PP),  1400
95 kondor 8 (OS) 8- (OS)                 8 (OS),  8- (OS),  1350
96 vrana 6 (OS) 6- (OS) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5- (OS) 4+ (OS)         6 (OS),  6- (OS),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5- (OS),  4+ (OS),  1325
97 Miloš 7 (OS) 7 (OS) 6 (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6 (OS),  1300
98 Marcel_DCA 6 (OS) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 4+ (Flash)         6 (OS),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  4+ (Flash),  1300
99 samoT 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)               7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  1250
100 mroz 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS)               7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  1250
101 marslee 8- (TR) 7+ (AF)                 8- (TR),  7+ (AF),  1225
102 Tomas 9- (PP) 6+ (OS)                 9- (PP),  6+ (OS),  1200
103 Fildo 6+/7- (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (TR)             6+/7- (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (TR),  1200
104 turbo 7+ (OS) 7+ (OS)                 7+ (OS),  7+ (OS),  1150
105 eppro 6+ (RP) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)             6+ (RP),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1100
106 katana 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (Flash)               7- (Flash),  6+ (RP),  6 (Flash),  1100
107 Sofi 7+ (TR) 7 (TR)                 7+ (TR),  7 (TR),  1075
108 matoo 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS)           6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1050
109 Majus 8- (PP) 6+/7- (TR)                 8- (PP),  6+/7- (TR),  1050
110 Hrubo 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
111 Radoslaf 9 (RP)                   9 (RP),  900
112 buzo 9- (PP)                   9- (PP),  850
113 kača_C 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
114 túška 9- (OS)                   9- (OS),  850
115 skyd 7 (RP) 6 (OS)                 7 (RP),  6 (OS),  800
116 El paciente 8+ (RP)                   8+ (RP),  750
117 PatrikP 7- (Flash) 6 (Flash)                 7- (Flash),  6 (Flash),  750
118 lajchy 8 (PP)                   8 (PP),  700
119 Stanley 8- (AF)                   8- (AF),  650
120 kaabee 8- (TR)                   8- (TR),  650
121 Petrus 8- (OS)                   8- (OS),  650
122 Zuzka_Sivka 7+ (PP)                   7+ (PP),  575
123 T2janko 7 (RP)                   7 (RP),  500
124 Amatsu 7 (PP)                   7 (PP),  500
125 Bartko 7- (OS)                   7- (OS),  450
126 mr.jozin 7- (OS)                   7- (OS),  450
127 Daška 7- (RP)                   7- (RP),  450
128 shufel 7- (PP)                   7- (PP),  450
129 Nikuska 5+ (OS) 5- (RP)                 5+ (OS),  5- (RP),  400
130 viva 6- (PP)                   6- (PP),  250
131 Danken 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
132 mismos 5+ (PP)                   5+ (PP),  225
133 stuco 5- (PP)                   5- (PP),  175