Ceuse

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (OS) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (OS),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  10350
2 kubo 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (OS),  10200
3 stygian 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  10050
4 Robo_L 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (OS) 7c+ (Flash) 7c+ (Flash) 7c+ (OS) 7c (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (OS),  7c+ (Flash),  7c+ (Flash),  7c+ (OS),  7c (PP),  9850
5 Jonatan 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (Flash) 7c+ (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (RP) 7c (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (Flash),  7c+ (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (RP),  7c (Flash),  9550
6 kuko1 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (OS) 7c (Flash) 7c (PP) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (OS),  7c (Flash),  7c (PP),  7b+ (OS),  9350
7 Miro 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (Flash) 7c+ (PP) 7c (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (Flash),  7c+ (PP),  7c (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9250
8 rici 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9150
9 buzo 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8950
10 Brano 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (RP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (RP),  8800
11 Peder M 7c+ (PP) 7c (Flash) 7c (OS) 7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b (OS) 7b (Flash) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7c+ (PP),  7c (Flash),  7c (OS),  7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b (OS),  7b (Flash),  7b (PP),  7a+ (Flash),  8500
12 MartinK 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8000
13 Johan 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (RP) 7a (OS) 7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (RP),  7a (OS),  7975
14 lubos 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  7950
15 dubenmichal 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7c (PP),  7b+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7700
16 Dzano 7c+ (PP) 7b+ (RP) 7b+ (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 7c+ (PP),  7b+ (RP),  7b+ (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  7650
17 sivak 7a (PP) 7a (Flash) 7a (RP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (OS) 7a (PP) 6c+ (OS) 6c (OS) 7a (PP),  7a (Flash),  7a (RP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (OS),  7a (PP),  6c+ (OS),  6c (OS),  6850
18 :o) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (Flash)       7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  6150
19 aceman 7b (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a (Flash) 7b (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a (Flash),  6100
20 simon1 7c (PP) 7c (OS) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (RP) 7b (OS) 7a (OS)       7c (PP),  7c (OS),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (RP),  7b (OS),  7a (OS),  5850
21 Lucia 7b+ (PP) 7a+ (RP) 7a+ (PP) 7a+ (RP) 7a (RP) 7a (PP) 6c+ (RP) 6c+ (PP)     7b+ (PP),  7a+ (RP),  7a+ (PP),  7a+ (RP),  7a (RP),  7a (PP),  6c+ (RP),  6c+ (PP),  5800
22 viva 7a (PP) 7a (RP) 6c (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 6b (OS) 6b (Flash) 6b (Flash) 7a (PP),  7a (RP),  6c (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6b (OS),  6b (Flash),  6b (Flash),  5700
23 Zavaky 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS)     7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  5500
24 7c+ (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS)         7c+ (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  5250
25 Belayer 7a (Flash) 6c (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (RP) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a (Flash) 7a (Flash),  6c (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (RP),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a (Flash),  5250
26 ostiepok 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP)         7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  5050
27 Kufic 7a+ (OS) 7a (Flash) 6c+ (PP) 6c+ (Flash) 6c+ (RP) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS)     7a+ (OS),  7a (Flash),  6c+ (PP),  6c+ (Flash),  6c+ (RP),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  5050
28 Zuzka 6c (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (PP) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6a (OS) 6a (Flash) 6c (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (PP),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6a (OS),  6a (Flash),  4950
29 korman 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 6b (OS) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (PP) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash)   6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6b (OS),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (PP),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  4200
30 xgunm 7c+ (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 7b (Flash)             7c+ (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  3450
31 Kungfuvanda 8b+ (PP) 8a (PP) 8a (PP)               8b+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  3150
32 Alchymista 6c+ (PP) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS)           6c+ (PP),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  2800
33 orvaq 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (PP) 6b (Flash) 6a+ (OS)           7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (PP),  6b (Flash),  6a+ (OS),  2750
34 kmocho 7b (OS) 7b (OS) 6c+ (OS)               7b (OS),  7b (OS),  6c+ (OS),  2250
35 Hríbik 8a (PP) 8a (PP)                 8a (PP),  8a (PP),  2000
36 dodina 7c+ (PP) 7b+ (PP)                 7c+ (PP),  7b+ (PP),  1800
37 katana 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS)             6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  1650
38 Xel'Naga 7b (PP) 7b (PP)                 7b (PP),  7b (PP),  1600
39 Ember 7c (Flash)                   7c (Flash),  900
40 petuli 7b (PP)                   7b (PP),  800