Manín

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 10+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  11000
2 George 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (RP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (RP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10150
3 :o) 11- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 11- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  10075
4 Edgar 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9675
5 kmeto 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8/8+ (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8/8+ (PP),  9650
5 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9650
7 kurko 11- (PP) 10+ (PP) 9+ (Flash) 9+ (OS) 9 (PP) 9-/9 (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (OS) 8+ (OS) 11- (PP),  10+ (PP),  9+ (Flash),  9+ (OS),  9 (PP),  9-/9 (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (OS),  8+ (OS),  9350
8 Kysela 11- (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+ (Flash) 9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8- (Flash) 11- (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+ (Flash),  9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8- (Flash),  9325
9 Filipo 10- (PP) 9+ (RP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (Flash) 10- (PP),  9+ (RP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (Flash),  9300
10 dubenmichal 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9125
11 Adolezcent 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9050
12 mator 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8925
13 Onndro 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8875
13 risko 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (RP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Solo) 9- (PP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (RP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Solo),  9- (PP),  8875
15 DVOR100 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RK) 9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RK),  8650
15 Kvaso 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (RP) 9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (RP),  8650
17 ;-) 9+/10- (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (RP) 9+/10- (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (RP),  8550
18 Ado 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8400
19 adamkaniak 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8050
20 Climber 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  7975
21 poloncok97 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7925
22 MartinK 9- (OS) 9- (OS) 7b (OS) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (PP) 8-/8 (OS) 8-/8 (PP) 9- (OS),  9- (OS),  7b (OS),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (PP),  8-/8 (OS),  8-/8 (PP),  7400
23 Mattt 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7375
24 kmocho 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP)     9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7200
25 Kufic 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7150
26 Smuel 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (RP) 7+ (PP) 7 (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (RP),  7+ (PP),  7 (OS),  7100
27 Variant 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8 (OS)     9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8 (OS),  6975
28 Evik 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RK) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 7- (RP) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RK),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  7- (RP),  6725
29 Adam3 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (OS)   9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  6550
30 krhlo 8 (PP) 8-/8 (OS) 8-/8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP),  8-/8 (OS),  8-/8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6325
31 Belayer 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  6225
32 masko 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP)       9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  6200
33 logic 8 (PP) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7/7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7/7+ (PP),  5925
34 simkor 9- (PP) 8+ (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7 (OS)   9- (PP),  8+ (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7 (OS),  5800
35 amater 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (TR) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (TR),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5475
36 Skuku 8 (PP) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 7-/7 (PP) 7-/7 (PP) 8 (PP),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  7-/7 (PP),  7-/7 (PP),  5450
37 svrco 8 (RP) 8-/8 (RP) 7+/8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 8 (RP),  8-/8 (RP),  7+/8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  5425
38 Peder M 8+ (Flash) 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 8+ (Flash),  8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5175
39 Alxkuchar 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5000
40 samoT 9 (PP) 8-/8 (RP) 7+/8- (OS) 7 (PP) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 9 (PP),  8-/8 (RP),  7+/8- (OS),  7 (PP),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  4975
41 Lukash 7b+ (PP) 8/8+ (RP) 8-/8 (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)   7b+ (PP),  8/8+ (RP),  8-/8 (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4950
42 orvaq 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6+/7- (Flash) 7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6+/7- (Flash),  4750
43 macoo 8-/8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 6+/7- (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 8-/8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  6+/7- (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  4550
44 blxa 8 (AF) 7+ (OS) 7 (RP) 6a+ (RP) 7- (RP) 7- (TR) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (RP) 8 (AF),  7+ (OS),  7 (RP),  6a+ (RP),  7- (RP),  7- (TR),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (RP),  4525
45 eppro 8 (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7 (PP) 7- (AF) 6+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 8 (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7 (PP),  7- (AF),  6+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4450
46 kača_C 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (Flash) 8- (PP) 8- (PP)         9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  4225
47 martinl 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (PP) 7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (PP),  3950
48 pavel4000 9+ (PP) 8-/8 (RP) 8- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash)     9+ (PP),  8-/8 (RP),  8- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  3925
49 petom 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP)           9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  3850
50 suflik1 7/7+ (PP) 7- (OS) 7- (PP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 6- (Flash) 7/7+ (PP),  7- (OS),  7- (PP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  6- (Flash),  3825
51 fonzy 7+ (TR) 7- (OS) 6+/7- (TR) 6+/7- (PP) 6+ (AF) 6+ (AF) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 7+ (TR),  7- (OS),  6+/7- (TR),  6+/7- (PP),  6+ (AF),  6+ (AF),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  3750
52 drejka 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6 (PP) 6- (PP) 7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6 (PP),  6- (PP),  3650
53 sivak 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (RP)     7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  3625
54 Dada 8-/8 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (PP) 6 (Flash) 5 (Flash) 5- (Flash)   8-/8 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (PP),  6 (Flash),  5 (Flash),  5- (Flash),  3600
55 Pao Tao 7+ (RP) 7 (PP) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS)   7+ (RP),  7 (PP),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3575
56 planci 7+ (PP) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS)   7+ (PP),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3450
56 krap 7+ (RK) 7+ (RP) 7+ (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6 (RP) 6 (OS) 5+ (RP)     7+ (RK),  7+ (RP),  7+ (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6 (RP),  6 (OS),  5+ (RP),  3450
58 major 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP)             9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  3400
59 matejicka 8+ (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 7+/8- (RP)           8+ (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7+/8- (RP),  3350
59 Mate 6+/7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (Flash) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6+/7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (Flash),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  3350
61 ĎurozoŽiliny 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  3300
61 matoo 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  3300
63 edo 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (PP)             9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (PP),  3225
64 magua 7+ (AF) 7 (TR) 6+/7- (TR) 6+ (RP) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5- (RP)   7+ (AF),  7 (TR),  6+/7- (TR),  6+ (RP),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5- (RP),  3200
65 kyslik 8+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (AF) 6+ (OS) 6 (OS)       8+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  3150
65 janau 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6- (TR) 6- (PP) 6- (RP) 6- (PP) 6- (PP) 7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6- (TR),  6- (PP),  6- (RP),  6- (PP),  6- (PP),  3150
67 Mato99 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 6+/7- (OS)           8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  6+/7- (OS),  3125
68 vrana 6+ (PP) 6+ (AF) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 6+ (PP),  6+ (AF),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  3000
69 DuroM 8 (RP) 8 (RP) 8-/8 (RP) 7 (PP) 6+/7- (RP)           8 (RP),  8 (RP),  8-/8 (RP),  7 (PP),  6+/7- (RP),  2975
69 korman 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)     7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  2975
71 adok 7 (RP) 7- (RP) 6+/7- (OS) 6+ (PP) 6+ (OS) 6+ (PP) 6 (Flash) 6- (OS)     7 (RP),  7- (RP),  6+/7- (OS),  6+ (PP),  6+ (OS),  6+ (PP),  6 (Flash),  6- (OS),  2950
72 Filip74 7+/8- (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (Flash) 6+ (Flash) 5- (Flash)       7+/8- (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (Flash),  6+ (Flash),  5- (Flash),  2925
72 Ryzoto 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2925
74 Matilda 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  2900
75 liuu 7+ (TR) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)   7+ (TR),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  2825
75 martyn 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5- (OS)   7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5- (OS),  2825
75 mms 6+ (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (OS) 6 (TR) 6- (OS) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (TR) 6+ (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (OS),  6 (TR),  6- (OS),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (TR),  2825
78 tomaso 7b (OS) 8+ (OS) 8-/8 (OS) 7+ (OS)             7b (OS),  8+ (OS),  8-/8 (OS),  7+ (OS),  2800
78 MarosKl 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (OS) 6- (PP) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (OS),  6- (PP),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  2800
78 Skipel 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  2800
81 nuto 6+ (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 6+ (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  2775
82 TBplanta 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  2725
83 struk 8 (PP) 7+ (PP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)         8 (PP),  7+ (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  2675
83 fofoja 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2675
85 michalc 6+/7- (TR) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5- (OS) 6+/7- (TR),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5- (OS),  2650
86 Fildo 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (RP) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (RP),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  2550
87 greta 7+ (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS)           7+ (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  2525
88 Mardrex 9- (PP) 8-/8 (OS) 7 (OS) 7- (OS)             9- (PP),  8-/8 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2475
89 feejay 7- (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 7- (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  2450
90 mikro 7- (TR) 6+/7- (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 5 (TR)       7- (TR),  6+/7- (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  5 (TR),  2400
91 misko 11- (PP) 8+ (PP) 6+/7- (RP)               11- (PP),  8+ (PP),  6+/7- (RP),  2375
91 Radoslaf 9+ (PP) 9- (PP) 7+ (OS)               9+ (PP),  9- (PP),  7+ (OS),  2375
93 Milosh 8 (PP) 8-/8 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)           8 (PP),  8-/8 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  2325
93 voto1003 8 (PP) 7+ (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS)           8 (PP),  7+ (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  2325
95 Branik 8- (PP) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (PP) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4- (OS) 8- (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (PP),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4- (OS),  2300
95 drpdrpdrp 7 (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)     7 (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  2300
95 Kubo Kubíček 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS)     7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2300
95 Bart_Simpson 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RK) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS)       7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RK),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  2300
99 marek.tn 9-/9 (PP) 8 (OS) 8 (OS)               9-/9 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  2275
99 Ceper 6+ (TR) 6- (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (TR) 5 (OS) 5 (OS) 5- (TR) 6+ (TR),  6- (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (TR),  5 (OS),  5 (OS),  5- (TR),  2275
101 matone 8-/8 (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)           8-/8 (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2200
101 HujosH 6+ (Flash) 6- (Flash) 6- (RP) 5+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5- (OS) 5- (Flash) 5- (Flash) 4+ (OS) 6+ (Flash),  6- (Flash),  6- (RP),  5+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5- (OS),  5- (Flash),  5- (Flash),  4+ (OS),  2200
103 karolk 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)   6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  2150
104 Mims 7- (Flash) 7- (RP) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5+ (RP) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS)     7- (Flash),  7- (RP),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5+ (RP),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  2125
105 shocky34 8 (TR) 7 (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6- (PP)           8 (TR),  7 (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6- (PP),  2100
105 tomato 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)             7+ (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2100
107 Lampus 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (OS)               8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (OS),  2075
107 janino 8 (PP) 8-/8 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS)             8 (PP),  8-/8 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  2075
109 ital 7- (AF) 7- (TR) 6+ (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS)         7- (AF),  7- (TR),  6+ (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  2050
110 PatrikP 8/8+ (PP) 7 (Flash) 6+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (OS)           8/8+ (PP),  7 (Flash),  6+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (OS),  2025
111 davo 9- (PP) 8- (Flash) 7 (OS)               9- (PP),  8- (Flash),  7 (OS),  2000
112 Frodo 8- (OS) 7+/8- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)             8- (OS),  7+/8- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  1950
112 corero 6+ (Flash) 6+ (AF) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (AF) 6- (Flash)         6+ (Flash),  6+ (AF),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (AF),  6- (Flash),  1950
114 AndreaVargova 7+ (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 6- (PP) 5+ (OS)           7+ (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  6- (PP),  5+ (OS),  1900
115 pulec 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS)         7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  1875
115 MarekBendik 6 (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6 (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1875
117 Sveco 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS)         6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1850
117 Chesus 6 (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6 (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1850
119 VinczeovaMichaela 8- (OS) 7- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)           8- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1775
120 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  1735
121 yanco 9- (PP) 9- (PP)                 9- (PP),  9- (PP),  1700
121 buzo 9- (PP) 9- (PP)                 9- (PP),  9- (PP),  1700
123 PetrlikovaBarbora 9- (PP) 7-/7 (PP) 6+ (OS)               9- (PP),  7-/7 (PP),  6+ (OS),  1675
124 yoghurt 7b+ (RP) 7b (PP)                 7b+ (RP),  7b (PP),  1650
124 mismos 7- (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5- (PP)         7- (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5- (PP),  1650
124 juraaj 6 (RK) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)       6 (RK),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1650
127 thien 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (Flash) 5- (Flash) 4+ (OS) 4+ (Flash) 4- (Flash) 3 (Flash)   6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (Flash),  5- (Flash),  4+ (OS),  4+ (Flash),  4- (Flash),  3 (Flash),  1600
128 NinaK 9- (PP) 7-/7 (Flash) 6- (PP)               9- (PP),  7-/7 (Flash),  6- (PP),  1575
128 pazout 7- (OS) 6+/7- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS)           7- (OS),  6+/7- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  1575
130 adi 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  1550
131 Hrubo 9- (PP) 8-/8 (Flash)                 9- (PP),  8-/8 (Flash),  1525
131 tomasso 7+ (PP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6- (PP)             7+ (PP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6- (PP),  1525
131 vera 7 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4- (OS)       7 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4- (OS),  1525
134 Ivanek 7+ (Flash) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 5- (OS)             7+ (Flash),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  5- (OS),  1500
134 mma 7- (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS)           7- (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  1500
136 ondr 7+ (PP) 7- (RP) 7- (OS)               7+ (PP),  7- (RP),  7- (OS),  1475
137 Bemani 5 (OS) 5- (Flash) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4 (Flash) 3+ (OS) 5 (OS),  5- (Flash),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4 (Flash),  3+ (OS),  1460
138 Fili_P 6+/7- (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (OS)         6+/7- (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (OS),  1425
139 ostiepok 8 (PP) 8 (PP)                 8 (PP),  8 (PP),  1400
139 lilazuzu 8 (PP) 8 (Flash)                 8 (PP),  8 (Flash),  1400
139 oliv 7+/8- (PP) 6+ (PP) 6 (OS) 4+ (PP)             7+/8- (PP),  6+ (PP),  6 (OS),  4+ (PP),  1400
142 Jaman 7+ (OS) 7 (OS) 6 (OS)               7+ (OS),  7 (OS),  6 (OS),  1375
142 Nikuska 6- (RP) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (Flash) 6- (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (Flash),  1375
144 Mery 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (OS)         5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  1350
145 ramian 6+ (PP) 6 (OS) 6 (Flash) 5 (Flash) 4+ (OS) 3+ (OS)         6+ (PP),  6 (OS),  6 (Flash),  5 (Flash),  4+ (OS),  3+ (OS),  1335
146 adamus 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1325
147 Arci 7 (PP) 7- (RP) 6+ (RP)               7 (PP),  7- (RP),  6+ (RP),  1300
147 rybana222 6 (PP) 6- (OS) 5+ (Flash) 5- (Flash) 5- (OS) 5- (OS)         6 (PP),  6- (OS),  5+ (Flash),  5- (Flash),  5- (OS),  5- (OS),  1300
147 Naro 5 (Flash) 5- (OS) 5- (Flash) 5- (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (Flash) 4 (OS) 3 (Flash) 3- (OS) 5 (Flash),  5- (OS),  5- (Flash),  5- (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (Flash),  4 (OS),  3 (Flash),  3- (OS),  1300
150 helljohn 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  1235
151 MartinaK 6- (RP) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (OS) 4- (OS) 3+ (Flash) 3 (OS) 6- (RP),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (OS),  4- (OS),  3+ (Flash),  3 (OS),  1210
152 Alchymista 8 (RP) 7- (OS)                 8 (RP),  7- (OS),  1150
153 mada 6+/7- (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 3+ (OS)           6+/7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  3+ (OS),  1135
154 chorche 7- (OS) 7- (OS) 5+ (OS)               7- (OS),  7- (OS),  5+ (OS),  1125
154 skyd 6+ (OS) 6 (PP) 6- (OS) 5+ (RP)             6+ (OS),  6 (PP),  6- (OS),  5+ (RP),  1125
156 palopalica 7+/8- (PP) 7 (OS)                 7+/8- (PP),  7 (OS),  1100
156 p51 6- (AF) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4- (OS) 3 (OS)       6- (AF),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4- (OS),  3 (OS),  1100
158 Misiak 6+ (Flash) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS)             6+ (Flash),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  1050
158 &rej 6+ (AF) 6- (OS) 6- (AF) 5 (OS)             6+ (AF),  6- (OS),  6- (AF),  5 (OS),  1050
158 Donox 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5- (OS) 4+ (OS)           6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5- (OS),  4+ (OS),  1050
161 JohnyB 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)             6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  1025
161 stiglar 6 (TR) 5+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4- (OS)         6 (TR),  5+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4- (OS),  1025
163 PAuUlA 8- (PP) 6+ (PP)                 8- (PP),  6+ (PP),  1000
163 uhlyk 6+/7- (AF) 6+ (PP) 6- (OS)               6+/7- (AF),  6+ (PP),  6- (OS),  1000
165 šošon 7 (AF) 7- (Flash)                 7 (AF),  7- (Flash),  950
165 tirak 7 (Flash) 7- (OS)                 7 (Flash),  7- (OS),  950
167 Mihal_TO 7- (AF) 6- (PP) 5+ (OS)               7- (AF),  6- (PP),  5+ (OS),  925
168 pucoo 7- (Flash) 7- (Flash)                 7- (Flash),  7- (Flash),  900
168 Lubo12 7- (Flash) 7- (OS)                 7- (Flash),  7- (OS),  900
170 Robo_L 9-/9 (Flash)                   9-/9 (Flash),  875
170 Frivaldsky 6+ (PP) 6 (PP) 5+ (PP)               6+ (PP),  6 (PP),  5+ (PP),  875
172 sykoraa 7b+ (PP)                   7b+ (PP),  850
172 9- (PP)                   9- (PP),  850
172 RockDaddy 9- (Solo)                   9- (Solo),  850
172 Dzejkob 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
172 kukulienka 6 (PP) 5 (OS) 5- (PP) 5- (OS)             6 (PP),  5 (OS),  5- (PP),  5- (OS),  850
177 kurapedro 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 3 (OS)       5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  3 (OS),  825
178 Fredy 7- (PP) 6+ (PP)                 7- (PP),  6+ (PP),  800
178 Ester 6- (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR)             6- (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  800
180 MarekTN 8+ (TR)                   8+ (TR),  750
180 Bombaj 6+/7- (OS) 6+ (Flash)                 6+/7- (OS),  6+ (Flash),  750
182 Petrus 8 (PP)                   8 (PP),  700
182 mckale 8 (PP)                   8 (PP),  700
182 rasko 8 (PP)                   8 (PP),  700
182 marslee 6+ (OS) 6+ (OS)                 6+ (OS),  6+ (OS),  700
182 karabaster 6+ (OS) 6+ (OS)                 6+ (OS),  6+ (OS),  700
182 Kyslik_Miro 6 (OS) 5+ (OS) 5- (Flash)               6 (OS),  5+ (OS),  5- (Flash),  700
188 turbo 8- (PP)                   8- (PP),  650
188 Durcot 7- (OS) 5 (OS)                 7- (OS),  5 (OS),  650
188 Púpavienka SedmokrásTna 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
188 Tatarska 6+ (PP) 6 (OS)                 6+ (PP),  6 (OS),  650
192 Tinn 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)               6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  625
192 turzii 5 (RP) 5- (RP) 4+ (RP) 4 (RP)             5 (RP),  5- (RP),  4+ (RP),  4 (RP),  625
194 Babrak 6+ (OS) 6- (OS)                 6+ (OS),  6- (OS),  600
194 bezo 6 (Flash) 6 (OS)                 6 (Flash),  6 (OS),  600
194 Smato 6 (OS) 6 (OS)                 6 (OS),  6 (OS),  600
197 Tomish 7+ (OS)                   7+ (OS),  575
198 Leelloo 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (TR) 4- (OS) 3+ (TR) 3 (OS) 3 (OS) 3 (TR)     4+ (OS),  4+ (OS),  4 (TR),  4- (OS),  3+ (TR),  3 (OS),  3 (OS),  3 (TR),  560
199 -erik- 7 (Flash)                   7 (Flash),  500
200 Miluch 7- (PP)                   7- (PP),  450
200 Noisu 7- (PP)                   7- (PP),  450
200 NahorachFUCI 7- (PP)                   7- (PP),  450
203 myschored 5+ (AF) 5- (OS) 3 (OS)               5+ (AF),  5- (OS),  3 (OS),  425
204 bambavy 5+ (OS) 5- (OS)                 5+ (OS),  5- (OS),  400
205 jeepo 5 (OS) 5- (OS)                 5 (OS),  5- (OS),  375
206 Majus 6+ (TR)                   6+ (TR),  350
206 Bucek 6+ (PP)                   6+ (PP),  350
206 KhandlTomas 6+ (PP)                   6+ (PP),  350
209 veva:) 6- (RP)                   6- (RP),  250
209 DrugaKristian 6- (OS)                   6- (OS),  250
211 Zabiacik 5+ (PP)                   5+ (PP),  225
211 MichalV 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
211 Kavalier 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
214 Andrej 5- (OS) 3 (OS)                 5- (OS),  3 (OS),  200
215 Apo 5- (OS)                   5- (OS),  175
216 aktaksa 4+ (OS)                   4+ (OS),  150
217 LieskovskyMatej 3+ (PP)                   3+ (PP),  35