Porúbka

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 George 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (RP) 9+ (RP) 9+ (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (RP),  9+ (RP),  9+ (PP),  9975
2 kurko 10-/10 (PP) 10- (OS) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9-/9 (PP) 9- (OS) 8+ (OS) 10-/10 (PP),  10- (OS),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9-/9 (PP),  9- (OS),  8+ (OS),  9600
3 aceman 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9600
4 marmot 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9225
5 risko 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9025
6 mator 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9000
7 DVOR100 10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8950
8 kmocho 10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8900
9 svrco 10- (PP) 9+ (RP) 9 (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8+ (RP) 10- (PP),  9+ (RP),  9 (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8+ (RP),  8650
10 kmeto 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (OS) 8+ (Solo) 8- (OS) 7+ (OS) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (OS),  8+ (Solo),  8- (OS),  7+ (OS),  8650
11 poloncok97 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8600
12 Peder M 10- (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 10- (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8575
13 :o) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (OS)   10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (OS),  8475
14 Onndro 9 (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 9 (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8350
15 Bart_Simpson 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8350
16 krhlo 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8325
17 kyslik 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8200
18 KnedloVepro 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (RP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8200
19 Kufic 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8200
20 Edgar 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (Solo) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (Solo),  8075
21 Tomas 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7925
22 Lampus 9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  7900
23 dubenmichal 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  7725
24 unko 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  7600
25 matejicka 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9- (OS) 8+/9- (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9- (OS),  8+/9- (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7450
26 adamkaniak 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 8- (OS) 7+/8- (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7375
27 Filip74 8+/9- (PP) 8+ (RK) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8+ (RK),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7350
28 Mato99 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (Solo) 8 (RP) 8 (PP) 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (Solo),  8 (RP),  8 (PP),  8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7275
29 Adolezcent 9+/10- (PP) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 9- (PP) 8+ (OS) 8 (PP) 8- (Flash) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 9+/10- (PP),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  9- (PP),  8+ (OS),  8 (PP),  8- (Flash),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7250
30 Miro 9 (PP) 9- (PP) 9- (OS) 9- (OS) 8+/9- (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8- (Flash)   9 (PP),  9- (PP),  9- (OS),  9- (OS),  8+/9- (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  7250
31 Fili_P 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7225
32 rmnbhl 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7150
33 PatrikP 9 (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 9 (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6825
34 Jonatan 9 (PP) 9-/9 (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 7+/8- (PP)   9 (PP),  9-/9 (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7+/8- (PP),  6775
35 adi 9- (PP) 9- (Flash) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 9- (PP),  9- (Flash),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  6675
36 Bombaj 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8- (PP) 8- (RP) 7+/8- (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8- (PP),  8- (RP),  7+/8- (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  6625
37 StanleyM 8+ (Solo) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (Solo) 8+ (Solo),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (Solo),  6550
38 Stanley2 8+/9- (RP) 8+ (Solo) 8 (RP) 8 (RP) 8-/8 (RP) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8+ (Solo),  8 (RP),  8 (RP),  8-/8 (RP),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6500
39 Buco 10- (PP) 9+ (PP) 9- (PP) 8+/9- (OS) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS)     10- (PP),  9+ (PP),  9- (PP),  8+/9- (OS),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  6450
40 Robo_L 9+/10- (PP) 9+ (OS) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (Flash) 9-/9 (OS) 9- (Flash)       9+/10- (PP),  9+ (OS),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (Flash),  9-/9 (OS),  9- (Flash),  6425
41 suflik1 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6425
42 ital 9- (TR) 8+/9- (TR) 8+ (TR) 8+ (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (AF) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 9- (TR),  8+/9- (TR),  8+ (TR),  8+ (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (AF),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6400
43 liuu 9-/9 (TR) 8+ (TR) 8 (TR) 8- (OS) 8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 7- (OS) 9-/9 (TR),  8+ (TR),  8 (TR),  8- (OS),  8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  7- (OS),  6325
44 matoo 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6325
45 mr.jozin 8 (RP) 8-/8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (OS) 8 (RP),  8-/8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (OS),  6125
46 davo 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 7- (PP) 6+/7- (Flash) 6 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  7- (PP),  6+/7- (Flash),  6 (OS),  6100
47 ondr 8 (RP) 8-/8 (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (OS) 8 (RP),  8-/8 (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (OS),  6075
48 marekkocvara 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9- (PP),  8+ (PP),  8+ (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6050
49 Kvaso 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6025
50 Alchymista 8+/9- (PP) 8+ (Solo) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (Solo),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6000
51 revo 8- (RP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (TR) 7+ (OS) 7+ (PP) 8- (RP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (TR),  7+ (OS),  7+ (PP),  5900
52 Ado 9-/9 (OS) 9- (PP) 9- (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)     9-/9 (OS),  9- (PP),  9- (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  5850
53 Ryzoto 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  5850
54 struk 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  5775
55 dewpZA 8- (RP) 7+/8- (TR) 7+ (RK) 7+ (TR) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (AF) 7+ (OS) 7+ (TR) 7 (Solo) 8- (RP),  7+/8- (TR),  7+ (RK),  7+ (TR),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (AF),  7+ (OS),  7+ (TR),  7 (Solo),  5775
56 voto1003 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  5750
57 janino 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  5725
58 Sveco 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  5550
59 Kyslik_Miro 8 (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 8 (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  5550
60 ĎurozoŽiliny 8 (RP) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8 (RP),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5500
61 Pao Tao 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (Flash) 7- (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (Flash),  7- (OS),  5500
62 major 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (OS) 8- (Flash)       9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  5475
63 kuko1 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP)         9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  5450
64 nuto 8- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 8- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  5450
65 tomato 8+ (RP) 8-/8 (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 8+ (RP),  8-/8 (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  5400
66 JankoS 8+ (A0) 7+ (AF) 7+ (A0) 7/7+ (OS) 7 (PP) 7 (RP) 7 (RK) 7 (Flash) 7 (TR) 7-/7 (TR) 8+ (A0),  7+ (AF),  7+ (A0),  7/7+ (OS),  7 (PP),  7 (RP),  7 (RK),  7 (Flash),  7 (TR),  7-/7 (TR),  5400
67 namor 8- (OS) 7+ (AF) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (RP) 7 (AF) 7 (Flash) 8- (OS),  7+ (AF),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (RP),  7 (AF),  7 (Flash),  5375
68 suco 8 (RP) 8-/8 (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8 (RP),  8-/8 (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5325
69 tomasso 8- (Flash) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (Flash),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5325
70 Spirit 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (AF) 8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (AF),  5300
71 shufel 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (RP) 7- (RP) 7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (RP),  7- (RP),  5225
72 masko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP)         9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  5200
73 Sara 8 (TR) 8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 8 (TR),  8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  5200
74 Fero182 8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (Solo) 7 (TR) 7- (RP) 7- (Solo) 7- (Solo) 7- (Solo) 8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (Solo),  7 (TR),  7- (RP),  7- (Solo),  7- (Solo),  7- (Solo),  5175
75 Durman 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 6 (OS) 6- (OS)   9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5150
76 Bemani 8- (RP) 7+ (PP) 7 (TR) 7 (Solo) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Solo) 7- (Solo) 7- (RP) 7- (PP) 8- (RP),  7+ (PP),  7 (TR),  7 (Solo),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Solo),  7- (Solo),  7- (RP),  7- (PP),  4975
77 MichalKr 8- (PP) 7+ (AF) 7/7+ (AF) 7/7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (OS) 6+ (PP) 8- (PP),  7+ (AF),  7/7+ (AF),  7/7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (OS),  6+ (PP),  4925
78 pulec 7+ (TR) 7+ (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7 (AF) 7- (TR) 7- (TR) 7- (OS) 7- (AF) 7- (TR) 7+ (TR),  7+ (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7 (AF),  7- (TR),  7- (TR),  7- (OS),  7- (AF),  7- (TR),  4900
79 Kjubo 8+ (OS) 8 (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7- (OS)     8+ (OS),  8 (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  4850
80 Skuku 8 (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash)   8 (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  4775
81 KO 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7-/7 (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (RP) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7-/7 (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (RP),  4600
82 edo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash)         9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  4550
83 katana 8- (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (AF) 8- (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6 (AF),  4550
84 Belayer 9-/9 (PP) 9- (PP) 8 (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (Flash) 5 (Flash)   9-/9 (PP),  9- (PP),  8 (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (Flash),  5 (Flash),  4500
85 corero 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4450
86 helljohn 7+ (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7- (Solo) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7- (Solo),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4375
87 Rajko 7+ (PP) 7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (PP),  7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4375
88 rybana222 7/7+ (PP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7- (OS) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6+ (PP) 6+ (RP) 7/7+ (PP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  7- (OS),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6+ (PP),  6+ (RP),  4375
89 Kysela 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (PP)           9+/10- (PP),  9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (PP),  4350
90 radoB 8- (PP) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 6+/7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash)   8- (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  6+/7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  4325
91 Kec 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 8 (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  4300
92 mms 7 (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (AF) 7- (TR) 6+/7- (Solo) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (AF),  7- (TR),  6+/7- (Solo),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (OS),  4300
93 Bačinka 8- (PP) 7+ (RP) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (Flash) 8- (PP),  7+ (RP),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (Flash),  4275
94 Petrus 9-/9 (PP) 9- (Flash) 8+ (Flash) 8+ (RP) 8-/8 (PP) 6 (Flash)         9-/9 (PP),  9- (Flash),  8+ (Flash),  8+ (RP),  8-/8 (PP),  6 (Flash),  4200
95 Mims 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (PP) 6 (PP) 7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (PP),  6 (PP),  4175
96 Alxkuchar 9- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS)     9- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  4150
97 DankaZA 8- (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR)     8- (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  4150
98 STone 7- (TR) 7- (AF) 7- (OS) 7- (TR) 7- (PP) 7- (RP) 6+/7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 7- (TR),  7- (AF),  7- (OS),  7- (TR),  7- (PP),  7- (RP),  6+/7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  4150
99 Plevis 7+ (RP) 7 (RP) 7 (TR) 7- (OS) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (RP),  7 (RP),  7 (TR),  7- (OS),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  4125
100 mada 7+/8- (PP) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 7+/8- (PP),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  4100
101 vrana 7 (AF) 7- (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (AF) 6+/7- (Flash) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (AF),  7- (PP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (AF),  6+/7- (Flash),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4100
102 Johny_ 7+ (Flash) 7+ (OS) 7-/7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7+ (Flash),  7+ (OS),  7-/7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4075
103 martyn 7+ (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 7+ (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  3900
104 adok 7+ (AF) 7+ (PP) 7/7+ (AF) 7 (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7+ (AF),  7+ (PP),  7/7+ (AF),  7 (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3900
105 MarosKl 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Solo) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (Solo),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  3900
106 Evik 9-/9 (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (Flash)       9-/9 (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  3875
107 bárt 7+ (TR) 7+ (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 7+ (TR),  7+ (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  3850
108 RebekaGabcikova 8 (RP) 8 (RP) 8- (AF) 7+ (OS) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (PP)       8 (RP),  8 (RP),  8- (AF),  7+ (OS),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  3775
109 karolk 7+ (AF) 7- (Flash) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (AF),  7- (Flash),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3775
110 adamk 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  3750
111 orvaq 8-/8 (PP) 7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (RP) 6 (PP)     8-/8 (PP),  7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (RP),  6 (PP),  3725
112 palopalica 9- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (PP)         9- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (PP),  3650
113 Naro 7 (PP) 7- (RP) 7- (Solo) 7- (PP) 6+ (TR) 6+ (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (Solo) 6- (TR) 7 (PP),  7- (RP),  7- (Solo),  7- (PP),  6+ (TR),  6+ (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (Solo),  6- (TR),  3650
114 RP 7+ (PP) 7- (PP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7+ (PP),  7- (PP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3525
115 shocky34 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (OS) 6 (OS) 7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (OS),  6 (OS),  3500
116 El paciente 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP)             9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  3425
117 MichalV 7-/7 (OS) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 6- (OS) 7-/7 (OS),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  6- (OS),  3375
118 lilazuzu 9+ (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP)             9+ (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  3350
119 sano 7- (OS) 7- (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (TR) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (TR),  6- (OS),  6- (OS),  3350
120 jeepo 7+ (AF) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (OS) 7+ (AF),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (OS),  3275
121 snapy 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3275
122 adamus 7 (RP) 7- (Solo) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (TR) 6- (OS) 6- (Solo) 6- (RP) 7 (RP),  7- (Solo),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (TR),  6- (OS),  6- (Solo),  6- (RP),  3250
123 TeeBee 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  3200
124 Ursula 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  3200
125 Jakabo 8- (TR) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 8- (TR),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3175
126 cernis 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (Solo) 6- (OS) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (Solo),  6- (OS),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  3175
127 luciap 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6- (RP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5- (RP) 7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6- (RP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5- (RP),  3150
128 Michalec 7- (TR) 7- (AF) 6+ (TR) 6 (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (Flash) 6- (PP) 6- (OS) 6- (RP) 7- (TR),  7- (AF),  6+ (TR),  6 (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (Flash),  6- (PP),  6- (OS),  6- (RP),  3150
129 &rej 7- (AF) 7- (Solo) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (AF),  7- (Solo),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3125
130 HujosH 6+/7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (TR) 6 (PP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (RP) 6+/7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (TR),  6 (PP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (RP),  3050
131 juraaj 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  3050
132 PooH 7- (RP) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  3000
133 FilipHodon 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (TR) 6 (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (TR),  6 (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  3000
134 marslee 8+ (RP) 7+ (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS)       8+ (RP),  7+ (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  2975
135 janau 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (PP) 5+ (RP) 5+ (PP) 5+ (OS) 7- (PP),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (PP),  5+ (RP),  5+ (PP),  5+ (OS),  2975
136 rasko 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS)           8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  2900
137 Pltka 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (PP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6+/7- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (PP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  2900
138 thien 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6- (Flash) 6- (PP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 6+/7- (PP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6- (Flash),  6- (PP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  2875
139 Bietka 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (RP) 5+ (PP) 5+ (Flash) 7- (PP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (RP),  5+ (PP),  5+ (Flash),  2850
140 Robin 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 6B (OS) 6+ (OS) 6- (OS)         7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  6B (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  2825
141 Brano 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 5+ (OS) 5+ (PP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (Flash) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  5+ (OS),  5+ (PP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (Flash),  2825
142 lubor 8- (RP) 7 (RP) 7- (Solo) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 4+ (AF)       8- (RP),  7 (RP),  7- (Solo),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4+ (AF),  2800
143 Lubo12 7 (PP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (PP) 5+ (OS) 5 (Flash)     7 (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (PP),  5+ (OS),  5 (Flash),  2725
144 Sandy 6+/7- (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+/7- (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2675
145 Mardrex 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP)               9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  2625
146 exman 8 (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS)             8 (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  2525
147 Marek850 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2475
148 Mihal_TO 7-/7 (AF) 6+ (OS) 6+ (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5- (RP)   7-/7 (AF),  6+ (OS),  6+ (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5- (RP),  2450
149 Ivka 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (RP) 5- (OS) 5- (RP) 6+ (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (RP),  5- (OS),  5- (RP),  2450
150 p51 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2450
151 maciash 7+ (AF) 7+ (RP) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (RP) 5+ (OS)         7+ (AF),  7+ (RP),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (RP),  5+ (OS),  2425
152 marek.tn 9- (Flash) 8- (PP) 7- (PP) 7- (OS)             9- (Flash),  8- (PP),  7- (PP),  7- (OS),  2400
153 karabaster 8 (PP) 7- (OS) 7- (Solo) 7- (Flash) 6+ (OS)           8 (PP),  7- (OS),  7- (Solo),  7- (Flash),  6+ (OS),  2400
154 Zabiacik 6+/7- (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (Flash) 5- (Flash) 5- (Flash) 6+/7- (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (Flash),  5- (Flash),  5- (Flash),  2400
155 PetoAlkkro 9- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 6+ (OS)             9- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6+ (OS),  2350
156 Srnky 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)       7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  2350
157 serenin 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 5 (OS)           7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  5 (OS),  2325
158 Miguelito 7- (PP) 6 (TR) 6 (PP) 6- (PP) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (OS) 4+ (PP) 4 (OS) 7- (PP),  6 (TR),  6 (PP),  6- (PP),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (OS),  4+ (PP),  4 (OS),  2325
159 drpdrpdrp 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (AF) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6+ (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (AF),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2325
160 jxxw 6+ (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 6+ (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  2325
161 Ceper 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2325
162 magua 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)   7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  2300
163 RIZO 9- (PP) 8+ (RP) 8- (RP)               9- (PP),  8+ (RP),  8- (RP),  2250
164 lks_mrtnck 7 (PP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS)         7 (PP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  2250
165 tomaso 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 7 (Flash)               9-/9 (Flash),  9- (Flash),  7 (Flash),  2225
166 kača_C 9- (PP) 7+ (Flash) 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS)           9- (PP),  7+ (Flash),  6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  2225
167 blxa 8-/8 (RP) 7 (OS) 7- (Solo) 6 (Solo) 6 (OS)           8-/8 (RP),  7 (OS),  7- (Solo),  6 (Solo),  6 (OS),  2225
168 kurapedro 6 (TR) 6- (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (RK) 5 (OS) 5 (OS) 5 (TR) 5 (OS) 5- (OS) 6 (TR),  6- (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (RK),  5 (OS),  5 (OS),  5 (TR),  5 (OS),  5- (OS),  2225
169 Rado666 7+ (RP) 7+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS)           7+ (RP),  7+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  2200
170 rafoo 7 (AF) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (RP)     7 (AF),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (RP),  2200
171 lojzo2 6+ (TR) 6- (TR) 5+ (Flash) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (TR) 5- (PP) 4+ (Flash) 6+ (TR),  6- (TR),  5+ (Flash),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (TR),  5- (PP),  4+ (Flash),  2175
172 ZilkovaSimona 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  2150
173 Misaen 6+ (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5 (RP) 5- (RP) 5- (RP) 5- (RP) 5- (TR) 4+ (RP) 4+ (RP) 6+ (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5 (RP),  5- (RP),  5- (RP),  5- (RP),  5- (TR),  4+ (RP),  4+ (RP),  2100
174 Majklik 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  2075
175 Zuzik 7- (Flash) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4 (OS) 4 (Flash) 7- (Flash),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4 (OS),  4 (Flash),  2050
176 Lukash 8+/9- (PP) 7/7+ (OS) 7- (OS) 6- (OS)             8+/9- (PP),  7/7+ (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2025
177 Frodo 7+/8- (Flash) 7+ (OS) 7 (Flash) 6+ (Flash)             7+/8- (Flash),  7+ (OS),  7 (Flash),  6+ (Flash),  2025
178 Nikuska 6+ (OS) 6 (OS) 6- (TR) 5+ (OS) 5+ (TR) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6- (TR),  5+ (OS),  5+ (TR),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2025
179 Marcel_DCA 6- (Flash) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5 (TR) 5 (Flash) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 6- (Flash),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5 (TR),  5 (Flash),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  2025
180 Psheno23 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (RP) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (RP),  2025
181 JS 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)           7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  2000
182 -erik- 8+ (PP) 7+ (PP) 6+ (OS) 6 (GP)             8+ (PP),  7+ (PP),  6+ (OS),  6 (GP),  1975
183 Sam 7+ (Flash) 7- (OS) 6+ (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         7+ (Flash),  7- (OS),  6+ (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1950
184 Dzano 9 (PP) 8 (OS) 6 (OS)               9 (PP),  8 (OS),  6 (OS),  1900
185 RockDaddy 8+ (Solo) 8- (Flash) 7 (Flash)               8+ (Solo),  8- (Flash),  7 (Flash),  1900
186 Slabyprst 8- (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 6- (Flash)             8- (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  6- (Flash),  1850
187 Sokninth 6 (TR) 5+ (AF) 5 (OS) 5 (Flash) 5 (PP) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6 (TR),  5+ (AF),  5 (OS),  5 (Flash),  5 (PP),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1850
188 planci 9- (PP) 7 (PP) 7- (OS)               9- (PP),  7 (PP),  7- (OS),  1800
189 MartinaK 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 4+ (RP) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  4+ (RP),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1775
190 ;-) 9+/10- (PP) 8+ (PP)                 9+/10- (PP),  8+ (PP),  1750
191 dalko 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (AF) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 4 (RP) 6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (AF),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  4 (RP),  1750
192 Patka 6- (AF) 5 (AF) 5 (TR) 5- (AF) 5- (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 6- (AF),  5 (AF),  5 (TR),  5- (AF),  5- (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  1750
193 KlaraBalcova 6- (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5- (RP) 5- (RP) 5- (RP) 4+ (RP) 4+ (RP) 4+ (RP) 4 (RP) 6- (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5- (RP),  5- (RP),  5- (RP),  4+ (RP),  4+ (RP),  4+ (RP),  4 (RP),  1725
194 Leelloo 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (TR) 5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (TR),  1725
195 Pates 7- (AF) 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6- (OS)           7- (AF),  6+ (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6- (OS),  1700
196 Dudo 6 (TR) 6 (RK) 5+ (RK) 5 (RK) 5 (RK) 5- (TR) 4+ (RK) 4+ (RK)     6 (TR),  6 (RK),  5+ (RK),  5 (RK),  5 (RK),  5- (TR),  4+ (RK),  4+ (RK),  1700
197 šošon 7-/7 (OS) 7- (OS) 6 (RP) 6- (OS) 5 (OS)           7-/7 (OS),  7- (OS),  6 (RP),  6- (OS),  5 (OS),  1675
198 Brogy 7+ (AF) 7- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)           7+ (AF),  7- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1650
199 Daška 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6- (OS)             7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6- (OS),  1650
200 BubniakovaAnna 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (PP) 4+ (PP) 4 (PP)         7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  1650
201 Variant 9-/9 (Flash) 8+ (OS)                 9-/9 (Flash),  8+ (OS),  1625
202 gendrax 5+ (RP) 5+ (AF) 5+ (AF) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5+ (RP),  5+ (AF),  5+ (AF),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1625
203 Miska 6+ (TR) 6 (AF) 5+ (OS) 5 (RP) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS)       6+ (TR),  6 (AF),  5+ (OS),  5 (RP),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1575
204 Draper 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 3 (OS) 6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  3 (OS),  1575
205 jezko 8 (Solo) 6+ (OS) 5 (TR) 4+ (PP) 4+ (PP)           8 (Solo),  6+ (OS),  5 (TR),  4+ (PP),  4+ (PP),  1550
206 amater 8- (TR) 7- (RP) 7- (RP)               8- (TR),  7- (RP),  7- (RP),  1550
207 oliv 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash)               7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  1525
208 Apo 7 (OS) 7 (PP) 6 (Flash) 5+ (Flash)             7 (OS),  7 (PP),  6 (Flash),  5+ (Flash),  1525
209 yoghurt 8+ (OS) 8+ (OS)                 8+ (OS),  8+ (OS),  1500
210 strasiak 7A+ (Solo) 7A+ (Solo)                 7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  1500
211 MORAVA 7- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5- (PP) 4+ (Flash) 4+ (PP) 4 (PP)       7- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5- (PP),  4+ (Flash),  4+ (PP),  4 (PP),  1500
212 Rastielka 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS)       6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1500
213 jozosklenar 7 (AF) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (RP)           7 (AF),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (RP),  1450
214 pazout 7- (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6- (OS)             7- (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6- (OS),  1450
215 logic 8+ (Solo) 8-/8 (RP)                 8+ (Solo),  8-/8 (RP),  1425
216 Siso 6- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1425
217 navi 7+/8- (RP) 7 (PP) 6 (RP)               7+/8- (RP),  7 (PP),  6 (RP),  1400
218 kekel 8 (PP) 8- (PP)