Fontainebleau

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 tomaso 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10050
2 stygian 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9500
3 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9350
4 humpi 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9250
5 Oli 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  9000
6 Robo_L 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  9000
7 kmocho 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8650
8 kurko 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7b (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7b (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8500
9 Adolezcent 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8500
10 rici 7C (Solo) 7C (OS) 7B+ (Solo) 7B (OS) 7b (Solo) 7B (Solo) 7B (Flash) 7a+ (Solo) 7A+ (Flash) 7A+ (OS) 7C (Solo),  7C (OS),  7B+ (Solo),  7B (OS),  7b (Solo),  7B (Solo),  7B (Flash),  7a+ (Solo),  7A+ (Flash),  7A+ (OS),  8100
11 Cyril 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8000
12 pavel4000 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7b (RP) 7B (Solo) 7A+ (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Flash) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7b (RP),  7B (Solo),  7A+ (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Flash),  8000
13 aceman 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7900
14 joko 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B (Solo) 7b (Solo) 7a+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B (Solo),  7b (Solo),  7a+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7700
15 kmeto 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7550
16 Jakubes 7B+ (PP) 7b (Solo) 7a+/7b (Solo) 7a+ (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Flash) 7a (Flash) 7A (Solo) 7B+ (PP),  7b (Solo),  7a+/7b (Solo),  7a+ (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Flash),  7a (Flash),  7A (Solo),  7425
17 strasiak 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Flash) 7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Flash),  7350
18 tuharek 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6c+ (Solo) 7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6c+ (Solo),  7300
19 filip 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 7A+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 7a (Solo) 7A (Flash) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  7A+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  7a (Solo),  7A (Flash),  7250
20 Ado 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7250
21 Brano 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7100
22 edo 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7100
23 masko 7A+ (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 7A+ (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6950
24 katarina 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (Solo) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (Solo) 7a (Solo)   7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (Solo),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (Solo),  7a (Solo),  6850
25 tirak 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6800
26 bezo 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6750
27 lubos 7B+ (Solo) 7b (Solo) 7a (Solo) 7a (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 6c (Solo) 6c (Solo) 6b (Solo) 6b (OS) 7B+ (Solo),  7b (Solo),  7a (Solo),  7a (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  6c (Solo),  6c (Solo),  6b (Solo),  6b (OS),  6650
28 pucoo 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (OS) 6B (Solo) 6B (Solo)   7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (OS),  6B (Solo),  6B (Solo),  5500
29 Danulienka 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5350
30 skyd 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6a+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (OS) 6A+ (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6a+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (OS),  6A+ (Solo),  5100
31 mojo 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo)       7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  4500
32 Belayer 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Solo) 6A (Solo)     7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Solo),  6A (Solo),  4500
33 Patilla 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Flash) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)     6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Flash),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4150
34 johniiik 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Flash) 6A (Solo) 6A (Flash) 5C (Flash)   6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Flash),  6A (Solo),  6A (Flash),  5C (Flash),  4150
35 xgunm 7A (Solo) 7A (PP) 7a (PP) 7A (Flash) 7a (PP) 6c (Solo)         7A (Solo),  7A (PP),  7a (PP),  7A (Flash),  7a (PP),  6c (Solo),  4100
36 mma 6A+ (Solo) 6a (Solo) 6a (Solo) 6a (Solo) 6a (Solo) 6A (OS) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 6A+ (Solo),  6a (Solo),  6a (Solo),  6a (Solo),  6a (Solo),  6A (OS),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  4050
37 lukaso 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Flash) 6C (Solo)         7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Flash),  6C (Solo),  4050
38 mates8 7a (OS) 7a (Solo) 6b+ (Solo) 6b (Solo) 6B (Solo) 6a+ (OS) 6a+ (OS)       7a (OS),  7a (Solo),  6b+ (Solo),  6b (Solo),  6B (Solo),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  3850
39 vava 7C (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo)           7C (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  3750
40 jollyeljoker 6C (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (OS) 5B (OS) 5B (OS) 5B (OS) 5A (OS) 6C (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (OS),  5B (OS),  5B (OS),  5B (OS),  5A (OS),  3575
41 mada 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5C (OS) 5B (Solo) 5B (Solo) 5B (Solo) 5B (Solo) 5B (Flash) 5B (OS) 6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5C (OS),  5B (Solo),  5B (Solo),  5B (Solo),  5B (Solo),  5B (Flash),  5B (OS),  2900
42 Matno 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)             7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  2600
43 Sofi 6C+ (OS) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)           6C+ (OS),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  2300
44 RoboK 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Flash)               7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Flash),  2050
45 smok 6B+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 5 (Solo)           6B+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  5 (Solo),  2000
46 rasko 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo)             6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  1750
47 vilko 7C+ (Solo) 7a (OS)                 7C+ (Solo),  7a (OS),  1650
48 Bietka 5A (Solo) 4C (OS) 4C (OS) 4C (OS) 4 (OS) 4B (OS) 4B (OS) 4B (OS) 4B (Solo) 4B (OS) 5A (Solo),  4C (OS),  4C (OS),  4C (OS),  4 (OS),  4B (OS),  4B (OS),  4B (OS),  4B (Solo),  4B (OS),  1350
49 Kamzo 6a+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)               6a+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  1250
50 janau 5B (Solo) 5b (Solo) 5A (Solo) 4C (Solo) 4B (Solo)           5B (Solo),  5b (Solo),  5A (Solo),  4C (Solo),  4B (Solo),  1000
51 Ja-Kub 7B+ (Solo)                   7B+ (Solo),  850
52 ViKotul 7A (Solo)                   7A (Solo),  700
53 Renca 7A (Solo)                   7A (Solo),  700
54 Jakabo 7A (Solo)                   7A (Solo),  700
55 Francuz 6c (Solo)                   6c (Solo),  600
56 Majus 6B (Solo) 4- (Solo) 3 (Solo)               6B (Solo),  4- (Solo),  3 (Solo),  575
57 Kac 6b (PP)                   6b (PP),  500
58 Adam3 6A (Solo)                   6A (Solo),  400
59 makub 6a (Solo)                   6a (Solo),  400
60 Lia 3c (Solo)                   3c (Solo),  35