Kalymnos

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 rici 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c/7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7b+/7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c/7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7b+/7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9150
2 Zuz_Cinta 8a (PP) 8a (OS) 7c/7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a (PP),  8a (OS),  7c/7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9025
3 Dusanbe 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (Flash) 7c (PP) 7c (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  7c+ (Flash),  7c (PP),  7c (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  9000
4 kmeto 8a+ (PP) 7c/7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (RP) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  7c/7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (RP),  7b+ (OS),  8875
5 major 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  8850
6 Belayer 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8600
7 ivo 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (Flash) 7b (PP) 7b (OS) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (Flash),  7b (PP),  7b (OS),  8250
8 risko 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+ (OS) 7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+ (OS),  8150
9 kubo 8c (PP) 8a (Flash) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (Flash) 7c/7c+ (Flash)     8c (PP),  8a (Flash),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (Flash),  7c/7c+ (Flash),  8125
10 tiri 8a (OS) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 8a (OS),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  8000
11 wargi 8a (PP) 7c+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (Flash) 7b (OS) 6c+ (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 8a (PP),  7c+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (Flash),  7b (OS),  6c+ (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  7800
12 KACIatko 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b (OS) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (Flash) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b (OS),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (Flash),  7700
13 Frodo 7b (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7300
14 Ivan_S 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (RP) 7a+ (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (RP),  7a+ (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7250
15 Matias 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (Flash)   7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7200
16 -erik- 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7100
17 kača_C 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  6650
18 samoT 7b (RP) 7b (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (OS) 6b+ (Flash) 6b (OS) 6a+ (Flash) 7b (RP),  7b (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (OS),  6b+ (Flash),  6b (OS),  6a+ (Flash),  6550
19 planci 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (OS) 7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (OS),  6500
20 MS 7a+ (PP) 7a (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a+ (PP),  7a (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6450
21 lieko 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS)     7c (PP),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6300
22 NinaK 7b (PP) 7a (Flash) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (Flash) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 7b (PP),  7a (Flash),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (Flash),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  5450
23 Peterarwin 6c+ (AF) 6b+ (AF) 6b (TR) 6b (TR) 6a+ (AF) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (TR) 6a+ (AF) 6c+ (AF),  6b+ (AF),  6b (TR),  6b (TR),  6a+ (AF),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (TR),  6a+ (AF),  4900
24 Skuku 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6b (OS) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6b (OS),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  4850
25 tatras 6c (Flash) 6b (RP) 6b (RP) 6b (Flash) 6a+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (Flash) 6c (Flash),  6b (RP),  6b (RP),  6b (Flash),  6a+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c+ (Flash),  4600
26 jeepo 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  4600
27 matoo 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  4500
28 Matilda 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (PP) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (PP),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  4150
29 viva 6c+ (RP) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 6b (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash)       6c+ (RP),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6b (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  3750
30 martin1976 6a (TR) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (RP) 5c (OS) 5c (RP) 5b (OS) 6a (TR),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (RP),  5c (OS),  5c (RP),  5b (OS),  3200
31 tomorrow 6b (TR) 6a+ (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 5c+ (Flash) 5c (Flash) 5c (OS) 5b (OS) 5a (OS)   6b (TR),  6a+ (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  5c+ (Flash),  5c (Flash),  5c (OS),  5b (OS),  5a (OS),  3175
32 MartinaK 6a+ (TR) 6a (OS) 6a (Flash) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (TR),  6a (OS),  6a (Flash),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  3150
33 bezo 6b (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 5c+ (Flash) 5c+ (Flash) 5a (Flash) 4b (OS)       6b (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  5c+ (Flash),  5c+ (Flash),  5a (Flash),  4b (OS),  2425
34 Entera 8a (PP)                   8a (PP),  1000
35 opicka 6c (OS)                   6c (OS),  600