Kalymnos

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 rici 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c/7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7b+/7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c/7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7b+/7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9150
2 Zuz_Cinta 8a (PP) 8a (OS) 7c/7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a (PP),  8a (OS),  7c/7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9025
3 Dusanbe 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (Flash) 7c (PP) 7c (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  7c+ (Flash),  7c (PP),  7c (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  9000
4 kmeto 8a+ (PP) 7c/7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (RP) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  7c/7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (RP),  7b+ (OS),  8875
5 major 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  8850
6 Belayer 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8600
7 ivo 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (Flash) 7b (PP) 7b (OS) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (Flash),  7b (PP),  7b (OS),  8250
7 Frodo 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8250
9 risko 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+ (OS) 7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+ (OS),  8150
10 kubo 8c (PP) 8a (Flash) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (Flash) 7c/7c+ (Flash)     8c (PP),  8a (Flash),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (Flash),  7c/7c+ (Flash),  8125
11 tiri 8a (OS) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 8a (OS),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  8000
11 masko 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (TR) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7b (TR) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (TR),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  7b (TR),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8000
13 rasko 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (OS) 7a (OS) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (OS),  7a (OS),  7950
14 Slumber 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (Flash) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (PP) 7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (Flash),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (PP),  7900
15 Isildur 7c (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7c (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7850
15 radino 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (RP) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (RP),  7850
15 krap 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a (PP),  7850
18 wargi 8a (PP) 7c+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (Flash) 7b (OS) 6c+ (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 8a (PP),  7c+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (Flash),  7b (OS),  6c+ (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  7800
19 Ja-Kub 7c (OS) 7c (PP) 7b (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7c (OS),  7c (PP),  7b (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7750
19 marmot 7b (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7750
21 KACIatko 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b (OS) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (Flash) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b (OS),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (Flash),  7700
22 Brano 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7600
23 duri 7c (PP) 7c (RP) 7b (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (Flash) 7c (PP),  7c (RP),  7b (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (Flash),  7300
24 Ivan_S 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (RP) 7a+ (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (RP),  7a+ (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7250
25 Matias 7b+ (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (Flash)   7b+ (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7200
26 -erik- 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7100
27 peter.L 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (Flash) 6c+ (PP) 7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (Flash),  6c+ (PP),  7000
28 krhlo 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  6950
28 Pet:o) 7a+ (AF) 7a+ (AF) 7a (AF) 7a (AF) 7a (AF) 7a (AF) 7a (Flash) 6c+ (AF) 6c+ (AF) 6c+ (AF) 7a+ (AF),  7a+ (AF),  7a (AF),  7a (AF),  7a (AF),  7a (AF),  7a (Flash),  6c+ (AF),  6c+ (AF),  6c+ (AF),  6950
28 navi 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6950
31 pucoo 7a (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (Flash) 7a (RP) 6c (Flash) 6c (OS) 7a (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (Flash),  7a (RP),  6c (Flash),  6c (OS),  6800
32 kača_C 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  6650
33 samoT 7b (RP) 7b (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (OS) 6b+ (Flash) 6b (OS) 6a+ (Flash) 7b (RP),  7b (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (OS),  6b+ (Flash),  6b (OS),  6a+ (Flash),  6550
34 planci 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (OS) 7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (OS),  6500
35 MS 7a+ (PP) 7a (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a+ (PP),  7a (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6450
36 lieko 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS)     7c (PP),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6300
37 adamk 7a+ (PP) 7a (RP) 7a (PP) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (RP) 6b (OS) 7a+ (PP),  7a (RP),  7a (PP),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (RP),  6b (OS),  6200
38 matone 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS)     7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6100
38 Kosta 7a (PP) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 6c (PP) 6c (PP) 6c (OS) 6c (PP) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7a (PP),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  6c (PP),  6c (PP),  6c (OS),  6c (PP),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6100
40 mada 7a (PP) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (PP) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7a (PP),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (PP),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  5850
41 NinaK 7b (PP) 7a (Flash) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (Flash) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 7b (PP),  7a (Flash),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (Flash),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  5450
42 Branik 6c+ (PP) 6c (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (TR) 6b (OS) 6b (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6c+ (PP),  6c (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (TR),  6b (OS),  6b (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  5300
43 Peterarwin 6c+ (AF) 6b+ (AF) 6b (TR) 6b (TR) 6a+ (AF) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (TR) 6a+ (AF) 6c+ (AF),  6b+ (AF),  6b (TR),  6b (TR),  6a+ (AF),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (TR),  6a+ (AF),  4900
44 Skuku 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6b (OS) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6b (OS),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  4850
45 olda 6b+ (AF) 6b+ (AF) 6b (AF) 6b (TR) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (AF) 6b+ (AF),  6b+ (AF),  6b (AF),  6b (TR),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (AF),  4800
46 FilipValuch 6c (TR) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (TR) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6c (TR),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (TR),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  4750
47 tatras 6c (Flash) 6b (RP) 6b (RP) 6b (Flash) 6a+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (Flash) 6c (Flash),  6b (RP),  6b (RP),  6b (Flash),  6a+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c+ (Flash),  4600
47 jeepo 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  4600
49 matoo 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  4500
50 Matilda 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (PP) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (PP),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  4150
51 viva 6c+ (RP) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (Flash) 6b (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash)       6c+ (RP),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  6b (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  3750
52 Mery 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a (TR) 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (Flash) 6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a (TR),  6a (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (Flash),  3700
53 vychodnar 8a (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 7a (Flash)             8a (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  7a (Flash),  3200
53 martin1976 6a (TR) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (RP) 5c (OS) 5c (RP) 5b (OS) 6a (TR),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (RP),  5c (OS),  5c (RP),  5b (OS),  3200
55 tomorrow 6b (TR) 6a+ (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 5c+ (Flash) 5c (Flash) 5c (OS) 5b (OS) 5a (OS)   6b (TR),  6a+ (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  5c+ (Flash),  5c (Flash),  5c (OS),  5b (OS),  5a (OS),  3175
56 MartinaK 6a+ (TR) 6a (OS) 6a (Flash) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (TR),  6a (OS),  6a (Flash),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  3150
57 JakubKusik 6a (TR) 6a (TR) 5c (OS) 5c (PP) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5a (OS) 4c (OS) 6a (TR),  6a (TR),  5c (OS),  5c (PP),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5a (OS),  4c (OS),  2900
58 bezo 6b (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 5c+ (Flash) 5c+ (Flash) 5a (Flash) 4b (OS)       6b (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  5c+ (Flash),  5c+ (Flash),  5a (Flash),  4b (OS),  2425
59 Sonja 6c (PP) 6b (Flash) 6a (Flash)               6c (PP),  6b (Flash),  6a (Flash),  1500
60 Entera 8a (PP)                   8a (PP),  1000
61 Kubino 6c (TR) 5a (OS) 3c (OS) 3c (OS)             6c (TR),  5a (OS),  3c (OS),  3c (OS),  895
62 opicka 6c (OS)                   6c (OS),  600
63 Jergusl 6b (Flash)                   6b (Flash),  500
64 KikaR 5c+ (Flash)                   5c+ (Flash),  350