Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo)

Video

 
Spolu 2 v 1 stránkach.

Obsidian 9+/10-

Krpcovo Lezec: Peter Matejicek
 
Spolu 2 v 1 stránkach.