GPS:
Hodnotenie: 4

Cesty

# Meno Obt. Obtiaže Prelezy OS Hodnotenie
- Tumult SD 6A   2 50% 0
- Fiertsledan 6C   2 0% 0
- Steinstark SD 6A   1 0% 0
- Bigfoot 6A   1 0% 0
- Chefsache 7B   1 0% 4
- Bladerunner 7B+   0 0% 0
- Do hang i und zwang i 7B+   0 0% 0
- Floor it 6C   0 0% 0
- Ost statt West 7B+   0 0% 0
- Rubri 6B+   0 0% 0
- Frei Schwebend, SD 7A   0 0% 0
- Pipe 6A+   0 0% 0
- Traverse links am Chelseablock 7A+   0 0% 0
- Fur raucher schwer 6A+   0 0% 0
- SM 7a 7A   0 0% 0
- Uff 5B   0 0% 0
- Steinstark 5B   4 100% 0
- Personalbesprechung 6A   4 0% 4
- Tumult 5B   3 33% 0
- Nadelstreif 6B+   3 0% 3
- Chelsea 6C+   2 0% 4