'djskrat' - 'Daniel'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Sedemskobovka 5 RP Pajštún 15.07.2013 200
2 Platnička 6- RP Pajštún 15.07.2013 250
3 Stromovka 6- RP Pajštún 15.07.2013 250
4 Sviečková 4+ RP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 25.04.2013 150
5 Puklina 4+ PP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 25.04.2013 150
6 Depresia 5 TR Technické sklo (Štokeravská vápenka) 25.04.2013 200
 
Spolu 6 v 1 stránkach.