'pogo' - 'Peter Krejci'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Diretka 5 TR (1) Platňa 09.04.2019 200
 
Spolu 1 v 1 stránkach.