'Juraj' - 'Juraj Vilagi'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Depresia 5 OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 03.07.2010 200
2 Predpitevný pohovor 7- OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 03.07.2010 450
3 Letecká 6 OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 03.07.2010 300
4 Stres 6 OS Platňa 03.07.2010 300
5 Diretka 5 PP Platňa 03.07.2010 200
6 Veľký traverz 5+ PP Platňa 03.07.2010 225
7 Ferov komín 6 OS Pajštún 03.07.2010 300
8 Schránky 6- PP (2) Pajštún 03.07.2010 250
9 Dankina 6 PP (2) Pajštún 03.07.2010 300
10 Kniha 5+ OS Pajštún 03.07.2010 225
11 Platnička 6- PP (2) Pajštún 03.07.2010 250
12 Vajco 6 OS Pajštún 03.07.2010 300
 
Spolu 12 v 1 stránkach.