'Brano' - 'Branislav Goga'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 30 101 151 391 538 388 101 2
OS 24 62 95 232 297 93 6
Flash 4 36 43 119 147 54 1
RP 7 19 26 20 2
PP 2 3 6 21 68 221 92 2