'Brano' - 'Branislav Goga'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 33 112 170 405 551 394 101 2
OS 27 70 109 239 304 94 6
Flash 4 36 46 121 149 54 1
RP 2 7 19 26 20 2
PP 2 4 8 26 72 226 92 2