'dubenmichal' - 'Michal'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 21 92 69 26
OS 17 48 14
Flash 3 18 7 1
RP 1 11 13 2
PP 15 35 23