'Adamek' - 'Adam Kopta'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 7 17 56 98 54 4
OS 1 5 38 49 7
Flash 6 12 14 33 13
RP 2
PP 4 16 32 4