'poloncok97' - 'Kristian'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 3 39 103 183 270 149 18
OS 2 18 48 96 122 44
Flash 19 38 40 66 22 1
RP 2 9 29 25 11 2
PP 1 8 18 57 72 15