'peter.L' - 'peter'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 3 28 92 3
OS 1 1 8 8
Flash 2
RP 4 15
PP 1 2 16 67 3