'tomaso' - 'Tomaso Greksák'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 11 10 52 156 332 177 17
OS 6 6 26 69 94 43
Flash 5 4 24 83 216 61
RP 1 10 11 1
PP 2 3 12 62 16