'tomaso' - 'Tomaso Greksák'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 11 10 48 147 298 169 17
OS 6 6 26 66 79 41
Flash 5 4 20 77 199 59
RP 1 10 9 1
PP 2 3 10 60 16