'tomaso' - 'Tomaso Greksák'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 11 10 52 156 326 175 17
OS 6 6 26 69 92 42
Flash 5 4 24 83 214 60
RP 1 10 11 1
PP 2 3 10 62 16