'kmocho' - ''

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 11 15 33 43 71 212 19
OS 1 2 1 32 19
Flash 11 14 31 40 28 23
RP 2 13 1
PP 2 9 157 18