'Ostriak' - 'Peter Zingor'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 4 10 30 58 107 22 3
OS 3 7 17 21 10
Flash 1 1 4 9 11
RP 2 3 3
PP 2 7 25 83 22 3