'KnedloVepro' - 'Richard Nemec'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 7 29 51 25 11
OS 6 26 31 2
Flash 1 3
RP 1 3 10 6
PP 1 9 14 11