'KnedloVepro' - 'Richard Nemec'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 7 26 32 14 4
OS 6 23 15 1
Flash 1
RP 1 3 9 3
PP 1 8 9 4