'KnedloVepro' - 'Richard Nemec'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 7 23 28 6 3
OS 6 22 15 1
Flash 1
RP 1 1 6 1
PP 1 7 3 3