'MiroB' - 'Miroslav Belko'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 6 12 7 2
OS 5 8
Flash
RP 2
PP 1 4 7