'Fili_P' - 'Filip Zelník'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 25 69 100 43 1
OS 1 21 52 56 13
Flash 3 14 34 12
RP 1 4 8
PP 1 2 6 10 1