'Fili_P' - 'Filip Zelník'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 26 72 125 58 4
OS 1 22 55 72 20
Flash 3 14 43 13
RP 1 4 9
PP 1 2 6 16 4