'Sandy' - 'Michal Sandanus'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 20 41 27 6
OS 18 38 20 3
Flash 2 3 2
RP 5 3
PP