'humpi' - 'Ondrej Svub'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 30 8
OS 1
Flash 15
RP
PP 14 8