'exman' - 'michal uherek'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 2 10 66 200 221 77 2
OS 1 2 7 29 122 102
Flash 3 33 67 48 4
RP 3 9 40 7
PP 1 2 31 66 2