'mada' - 'mada'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 283 527 705 839 260 11
OS 256 472 608 650 123 1
Flash 24 46 73 105 26 1
RP 2 8 16 31 32 1
PP 1 1 8 53 79 8