'tiri' - 'Tristan'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 16 20 90 104 111 37 4
OS 1 8 16 57 64 50 6
Flash 16 21 20 1
RP 1 2 1 4 7 2
PP 6 3 13 12 39 30 4