'matone' - 'Martin Nečej'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dnes
Body 0 2945 3505 4450 9631 9878 9878