'ArturPa' - 'Artur Pankuch'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 2005 0 0