'vava' - 'VandaM'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 700 4250 5850 8425 10250 10525 11300 11100 10325 8950