'strasiak' - 'Peter Gašiak'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 4900 8050 8453 8300 9045 8953 9300 9903 9481 9531