'oliv' - 'Vilo_R'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dnes
Body 0 6450 0 0 0 0 7025 7675 8250